Productie-efficiency: in 8 stappen meer produceren in minder tijd

Efficiënt werken staat bovenaan het wensenlijstje van veel bedrijven. Toegespitst op de productiekant van je werkzaamheden betekent dit...

Efficiënt werken staat bovenaan het wensenlijstje van veel bedrijven. Toegespitst op de productiekant van je werkzaamheden betekent dit dat je in zo weinig mogelijk tijd een zo hoog mogelijke productie realiseert. Daarbij komt al gauw het begrip productie-efficiency om de hoek kijken.

 

Wat is productie-efficiency? Copied

“Productie-efficiency” (ook wel: productie efficiëntie of production efficiency) is een begrip dat vooral samenhangt met de productietijd van één of meerdere machines.

 

100% production efficiency betekent dat een machine, machinepark of bedrijf draait op maximale productiecapaciteit.

 

Er kunnen dan niet nog meer eenheden van een bepaald item worden gefabriceerd zonder:

  • de productie van een ander item terug te schroeven.
  • de productietechnologie te verbeteren.

 

Voordelen Copied

Vanuit financieel oogpunt zijn de belangrijkste voordelen van een hoge productie-efficiency:

  • Een verbeterde kwaliteit
  • Meer opbrengst
  • Een hogere productiviteit

 

Een optimale productie-efficiency betekent dat goederen gefabriceerd worden tegen de laagst mogelijke kostprijs. Daarnaast gaat productie-efficiency gepaard met het verspillen van zo weinig mogelijk resources (tijd, geld, energie en grondstoffen). Productie-efficiency is vaak gekoppeld aan de lean-filosofie, een werkwijze die sterk de nadruk legt op het continu verbeteren van processen en waardecreatie.

 

Efficiëntie berekenen Copied

Om je productie-efficiëntie naar het hoogst mogelijke niveau te tillen, is het handig als je het begrip kunt vangen in concrete cijfers. Gelukkig bestaat er een goede manier om de productie-efficiency te berekenen.

 

Je deelt de daadwerkelijke output van je machine(park) door de maximale (standaard) outputratio die binnen een bepaald tijdsvenster haalbaar is als je een standaardmethode gebruikt. Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met 100.Het resultaat is je efficiëntie percentage.

 

De formule ziet er dan als volgt uit:

efficiëntie = outputratio ÷ standaard outputratio ×100.

 

Stappenplan voor een hogere productie-efficiency Copied

Maar hoe effen je als bedrijf het pad naar een hogere productie-efficiency? Met het nu volgende stappenplan kom je een heel eind.

 

1. Verbeter je bedrijfsprocessen

Het maakt niet uit of je aan het roer staat van een bescheiden familiebedrijf of een internationale productiereus: binnen elk type organisatie hebben mensen de natuurlijke neiging om ten prooi te vallen aan hun eigen gewoontes. “Maar zo hebben we het altijd gedaan”, is een veelgehoorde leus als het idee wordt geopperd om bestaande werkwijzen en procedures op de schop te nemen.

 

Helaas is stilstand vaak achteruitgang. Veel bedrijven investeren een smak geld in nieuwe machines en andere productiemiddelen, maar houden tegelijkertijd vast aan achterhaalde bedrijfsprocessen. Een hypermodern machinepark is leuk, maar zorgt niet voor een spectaculair hogere output als pen en papier of verouderde software nog steeds aan de basis staan van de ondersteunende en administratieve bedrijfsprocessen.

 

Neem dus de tijd en moeite om bestaande bedrijfsprocessen kritisch onder de loep te nemen. Ben daarbij niet bang om de status quo te doorbreken en processen aan te passen aan de noden van de moderne tijd. Continue verandering is namelijk de enige constante in het digitale tijdperk.

 

Lees ook: 6 manieren om bestaande bedrijfsprocessen te verbeteren

 

2. Evalueer je productielijn

De productielijn vormt het hart van elk bedrijf dat actief is binnen de maakindustrie. Daar krijgen je producten namelijk definitief vorm. Door per fabriek te kijken naar de dagelijkse capaciteit en output, breng je in kaart welke productielijn(en) optimaal presteren. Je krijgt bovendien inzicht in de extra kosten die je maakt als productielijnen een tijdje stil liggen of niet naar maximaal vermogen presteren.

 

3. Update de technologie

Technologie is een onontkoombare factor in het moderne productielandschap. Een bedrijf dat zijn digitale zaken niet op orde heeft, prijst zich snel uit de markt. Kijk daarom kritisch naar de technologie die je gebruikt, zowel op het gebied van hard- als software.

 

Werk je nog met oude computers die vijf minuten nodig hebben om op te starten en alle belangrijke programma’s te laden? Dan duurt het elke dag vijf minuten voordat informatie de productielijn bereikt. Dat lijkt te verwaarlozen, maar komt op jaarbasis toch neer op meer dan twintig uur vertraging per productielijn en/of productiemedewerker.

 

4. Identificeer bottlenecks

Bottlenecks treden op als zich ergens binnen het productieproces een of meerdere mankementen voordoen. Vaak worden die voornamelijk gezocht in de apparatuur. Maar in werkelijkheid zijn het vaak de menselijke elementen die de efficiëntie van een productieproces ondermijnen.

 

Administratieve fouten die de doorlooptijd vertragen zijn een goed voorbeeld, maar ook een gebrek aan preventief onderhoud (het goed en tijdig onderhouden van een machine of productielijn zodat je een slechtere performance van de apparatuur voorblijft) is een beruchte veroorzaker van bottlenecks. Identificeer (mogelijke) bottlenecks om de efficiëntie van productieprocessen op peil te houden.

 

5. Voorkom verspilling

Verspilling is een van de grootste aartsvijanden van efficiëntie. Sommige vormen (zoals slecht presterende machines en materiaalverspilling) zijn duidelijk zicht- en oplosbaar. Maar er zijn ook bronnen van verspilling die minder evident en tastbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een suboptimale ventilatie of verwarmings- en koelsystemen die net niet helemaal presteren zoals ze zouden moeten. Het resultaat: je verspilt elke dag kleine hoeveelheden kostbare energie. Het valt niet direct op, maar levert over een langere periode wel een berg extra kosten en de nodige milieuvervuiling op.

 

Andere vormen van energieverspilling zijn mismanagement en het niet goed plannen van arbeidsprocessen. Je verspilt dan namelijk de energie van je medewerkers, wat ook een vorm van kapitaalvernietiging is. Bovendien leiden inefficiënte arbeidsprocessen ook tot een hoop frustratie op de werkvloer. Kijk dus goed en kritisch naar de manier waarop je energie en het menselijke kapitaal van je organisatie benut.

 

6. Organiseer

Een ongeorganiseerd team zal hoogstwaarschijnlijk inefficient werk afleveren. Organiseer en standaardiseer daarom zoveel mogelijk processen binnen alle segmenten van je bedrijf. Dat doe je door de communicatie tussen medewerkers en afdelingen te stroomlijnen.

 

Moeten je medewerkers elke dag een berg sms’jes, mails, apps en papieren memo’s doorploegen voordat ze aan de slag kunnen? Dan wordt het lastig om de productie-efficiëntie op peil te houden. Zorg voor single points of contact die de informatiestroom ordenen.

 

Het standaardiseren van arbeidsprocessen zorgt er bovendien voor dat iedere medewerker precies weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

 

7. Verbeter je trainingstrajecten

Medewerkers zijn meestal het product van de bedrijfscultuur die binnen een bepaalde organisatie heerst. Werken ze niet efficiënt genoeg? Dan komt dit waarschijnlijk omdat ze het verkeerde voorbeeld krijgen.

 

Gelukkig valt dit vrij gemakkelijk op te lossen door medewerkers de juiste trainingsprogramma’s aan te bieden. Benadruk de standaardprocedures van je werkwijzen en zorg voor toegankelijke leermaterialen en trajecten. Voorbeelden zijn goede softwaretools, instructievideo’s en training on the job.

 

Draag er ook zorg voor dat de kennis van medewerkers up-to-date blijft en mee-evolueert met veranderende eisen en behoeften vanuit de organisatie en de markt.


Tips voor succes Copied

Het consequent doorvoeren van het bovenstaande stappenplan brengt je al een heel eind op weg. We sluiten af met een paar aanvullende tips die je productie-efficiency nog een extra boost geven.

 

1. Standaardiseer terugkerende processen

Zeker binnen de manufacturingsbranche kun je veel winst boeken met het standaardiseren van processen. Binnen zo’n productieomgeving hebben veel processen namelijk een repetitief karakter. Een goede checklist en duidelijk protocol zijn handige tools om het standaardisatieproces in goede banen te leiden.

 

2. Voorkomen is beter dan genezen

Het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook bij het streven naar productie-efficiency. Dat vertaalt zich vooral in de belangrijke rol van preventief onderhoud – het beste medicijn tegen stilvallende machines of productielijnen en een investering die zich op de lange termijn altijd uitbetaalt.

 

3. Stimuleer samenwerking

Met zijn allen toewerken naar een gezamenlijk, door iedereen omarmd doel is de beste manier om productiviteit te verenigen met efficiëntie. Wees ook niet bang om de moderne (mobiele) technologie te omarmen, want die heeft veel nieuwe slimme samenwerkingstools (videobellen, conferencing, slimme applicaties die workflows automatiseren en verbeteren) voortgebracht.

 

4. Visualiseer de vaardigheden van medewerkers

Efficiëntie vergt overzicht. En overzicht vereist dat je weet wie welke competenties en vaardigheden bezit. De skills matrix is een ideaal stukje gereedschap om te visualiseren wat medewerkers wel of juist niet kunnen.

 

Met een skills matrix profiteer je van verschillende voordelen.

  • Plannen wordt een stuk gemakkelijker. Bij afwezigheid van een of meerdere medewerkers of in tijden van piekbelasting weet je direct wie je waar kunt inzetten, wat de efficiëntie ten goede komt.
  • Een vaardighedenmatrix is een ideaal hulpmiddel om de progressie van teams en individuele medewerkers in kaart te brengen.
  • De matrixen zijn flexibel en veelzijdig inzetbaar. Ze kunnen door managers, directieleden en medewerkers voor zowel algemene als zeer specifieke doeleinden worden gebruikt.

 

De software van AG5 is bij uitstek geschikt voor het maken van overzichtelijke en kwalitatief hoogwaardige matrixen. Dat werkt een stuk beter dan Excel. Nieuwsgierig? Informeer naar de mogelijkheden of boek een gratis demo.

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | september 22, 2020

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available