Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2024

AG5 B.V. (hierna: AG5) biedt online platforms aan die u kunt gebruiken voor de creatie, het versturen én beheren van Skills (de “Diensten”). Met AG5 skills managementsoftware bouwt u matrixen die visueel aantrekkelijk zijn, die iedereen direct snapt, die niet stuk kunnen en die altijd up-to-date zijn. Iedereen werkt dus altijd in de laatste versie. Wij bieden onze diensten aan op onze website https://www.ag5.com en via verschillende applicaties.

Uw privacy is voor AG5 van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij de onze diensten en op onze website (https://www.ag5.com) doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per onderwerp wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met AG5 via de gegevens onderaan deze verklaring.

Contact- en aanvraagformulieren

Wij bieden verschillende online formulieren aan waar wij u zullen vragen om gegevens in te vullen, namelijk bij aanvragen voor live demo’s, downloads voor whitepapers en templates, aanmeldformulieren of voor andersoortige vragen via een contactformulier.

Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen over één van onze diensten. Wij hebben de gegevens nodig om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Indien het ingevulde contactformulier leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens tot 2 jaar nadat de dienstverlening stopt. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden, hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang.

Versturen van System Alerts

Ook zullen wij u System Alert (service-) berichten toesturen wanneer u onze klant bent. Zo kunnen we u informeren over de tijdelijke of permanente veranderingen van onze diensten, zoals geplande uitval, nieuwe functies, versie updates, releases, misbruik-waarschuwingen en veranderingen in onze privacy- en cookieverklaring. Deze berichten verzenden wij in het kader van de dienstverlening overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de dienstverlening stopt.

Onze applicaties

Wij bieden verschillende applicaties aan, waarbij u toegang krijgt tot een eigen beheerportaal:

Skills Portfolio

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • Naam organisatie
 • Browser locale

Skills Assessment

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • Naam organisatie
 • Browser locale

Wij bieden een digitale omgeving waar u alles kunt terugvinden over bovengenoemde onderwerpen. Voor het account gebruiken wij uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord (inloggegevens). We hebben deze gegevens nodig om de accountomgeving die u aanvraagt, aan te kunnen bieden (overeenkomst) en om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij bewaren deze informatie voor de duur van uw account en tot het einde van onze dienstverlening aan u. U kunt uw account opheffen door contact op te nemen met ons via support@ag5.nl.

Onze applicatie downloaden

U kunt onze applicaties downloaden via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Referenties
Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten, ook wel: klantcases. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze producten/diensten en hoe onze klanten het gebruik daarvan in de praktijk beoordelen. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam van de recensent
 • Naam van de organisatie waar de recensent werkzaam is
 • Eventueel foto’s door de organisatie/recensent verstrekt.

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten en overige betrokkenen te allen tijde gemakkelijk weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat deze de relevantie hebben verloren. Wanneer de toestemming is ingetrokken verwijderen wij direct alle gegevens.

Werving en selectie van nieuw personeel

U kunt bij AG5 solliciteren. Wanneer u bij ons solliciteert verzamelen wij uw

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -land
 • Contactgegevens
 • CV
 • De inhoud van uw motivatiebrief en motivatie
 • Salarisindicatie (optioneel)
 • Uw beschikbaarheid (optioneel)
 • Eventuele opgegeven referenties.

Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als u bij ons komt werken – om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Let op: Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken.

Naast een social media- en Google-onderzoek kan ook een assessment onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor bepaalde functies is het namelijk noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat sollicitanten over bepaalde kwaliteiten beschikken die belangrijk zijn voor de betreffende functie. Mocht een assessment noodzakelijk zijn, zullen we u voorafgaand aan het assessment informeren over de manier waarop wij met uw gegevens voor dit doeleinde zullen omgaan.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor u vrijkomt bij ons, kunnen we – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de interne privacyverklaring.

Verstrekking aan derden

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners (zie hieronder)
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan AG5 uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). AG5 doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens en welke cookies zij plaatsen, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. AG5 gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen o.a. de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgen

 

Soort Doel Bewaartermijn
Google Tag Manager

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Functioneel Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

 

Sessie
Google DoubleClick

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op

de website te registreren na het bekijken van of klikken op

advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten

en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

 

Maximaal 6 maanden
Google Analytics
Google LLC, Verenigde StatenPrivacyverklaring
Analytisch

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

·        een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

·        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

·        verder geen gegevens delen met Google; en

·        we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar
Google Dynamic Remarketing

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Marketing De cookies van Google Dynamic Remarketing worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online websitegedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien. Op andere websites zal de websitebezoekers advertenties tegenkomen die zijn afgestemd op de interesses. Maximaal 6 maanden
 Facebook Custom Audience

 

Facebook, Inc., Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken om zo gepersonaliseerde advertenties te tonen op o.a. social mediaplatforms. Maximaal 3 maanden
Hotjar

 

Hotjar Ltd., Malta

 

Privacyverklaring

Analytisch Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website). 1 jaar
Youtube

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Marketing De cookies van YouTube worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

– Ze registreren een uniek ID welke wordt gebruikt door Google om statistieken bij te houden over hoe bezoekers YouTube video’s raadplegen.

– Ze brengen de brandbreedte van de websitegebruiker in kaart op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s, en/of ze brengen overige functionaliteiten in kaart m.b.t. YouTube video’s.

– Ze tracken op basis van een uniek ID op devices met behulp van de geografische GPS-locatie.

Maximaal 8 maanden
LinkedIn Ads

LinkedIn Analytics

 

LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Marketing

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Het advertentieaanbod wordt hiermee verbreedt. Door het verzamelen van klik- en websitegedrag worden advertenties gepersonaliseerd en op andere kanalen getoond.

 

 

Maximaal 2 jaar
Facebook Connect

 

Facebook, Inc., Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren.

 

Maximaal 3 maanden
AddToAny

 

AddToAny, Verenidge Staten

 

Privacyverklaring

Marketing Wij gebruiken cookies van AddToAny om Share & Like opties mogelijk te maken, voor Social Media opties zoals Facebook en Twitter. Er worden cookies geplaatst ter herkenning en om het mogelijk te maken om te controleren wie deelt en terugkomt op pagina’s. Sessie
Sessie
Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar

 

 

Cookies in- en uitschakelen

U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Om uw gegevens te beschermen, maakt onze credit card processing leverancier gebruik van de nieuwste 128-bit Secure Socket Layer (SSL) technologie voor veilige transacties. Onze leverancier is gecertificeerd in overeenstemming met de betaalkaart vereniging voor veiligheidsinitiatieven, zoals de Visa Card-holder Information Security and Compliance (CISP), Master Card (SDP) en Discovery Information Security and Compliance (DISC). AG5 accounts vereisen een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk houden en nooit onthullen aan een derde partij. Omdat de informatie in uw distributielijsten gevoelig is, worden wachtwoorden versleuteld, wat betekent dat wij uw wachtwoorden niet kunnen zien. We kunnen vergeten wachtwoorden daarom niet opnieuw sturen. We zullen ze alleen maar resetten.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van u hebben, kunnen wij u vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via support@ag5.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer één van onze websites en/of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of een klacht indienen

Indien u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens AG5 B.V.

Oostenburgervoorstraat 83A

1018 MP Amsterdam

Telefoonnummer: +31 20 4630942

E-mailadres: support@ag5.nl

KvK-nummer: 34233942