Tata Steel casestudie

  • Staal

Rene Burgering zocht samen met zijn collega’s Tata Steel UK een systeem om grip en overzicht te krijgen van alle kwalificaties & vereisten voor zijn 2.000 teams en meer dan 20.000 medewerkers.

Behaalde resultaten:

  • Lijnmanagers zien nu in één overzicht hun hele team
  • Iedereen heeft up-to-date informatie ipv verschillende niet-bijgewerkte Excels
  • Inzicht van wie de kwalificatie over een paar maanden verloopt
  • Kwalificaties van meer dan 2.000 teams! (20.000 medewerkers) makkelijk te vergelijken
  • Medewerkers en lijnmanagers voelen eigenaarschap om kwalificaties bij te werken

We zijn lichtjaren vooruitgegaan: geen Excels meer.

Waarom is Skills management belangrijk voor Tata Steel?

Weten welke vaardigheden we beschikbaar hebben is een van de basisbehoeften voor ons bedrijf, om de productie aan de gang te houden. Het belangrijkste is de veiligheid: we willen dat onze collega’s veilig zijn. Het is dus erg belangrijk dat mensen over de juiste vaardigheden & kennis beschikken; bijvoorbeeld voor het werken met een hoger voltage of hydraulica.

Maar we willen bij Tata Steel ook het beste staal van de wereld maken, dus we hebben goed getrainde mensen nodig. Bijvoorbeeld, als een installatie uitvalt omdat we iets verkeerd hebben gedaan, dan kost elke minuut stilstand veel geld omdat we enorme hoeveelheden staal maken.

En we worden natuurlijk streng geaudit. Niet alleen door de overheid, voor onze license to operate. Maar ook door onze grote klanten, voor onze license to sell. Bijvoorbeeld autofabrikanten die klant bij ons zijn auditen ons, om te zien of we aantoonbaar de juiste vaardigheden hebben en of de mensen die bij ons werken getraind zijn.

Welk probleem wilden jullie oplossen?

We zijn een 24/7 productiebedrijf, dus we werken in ploegen. Daarom moeten lijnmanagers alle beschikbare vaardigheden kennen van hun team. Zodat ze weten wie er beschikbaar is om met de kraan te werken, want ze moeten tenminste 2 kraanmachinisten beschikbaar hebben bij elke shift. En in ons bedrijf moeten medewerkers voor alle taken een kwalificatie hebben, of het nou gaat over het rijden met een kraan of met een heftruck of een taak doen bij een installatie.

Wij hebben jaren gewerkt met een digitaal leermanagementsysteem. Maar daarin hadden we niet de vaardigheden van het hele team in een mooi overzicht. Dus wat onze lijnmanagers al jaren deden was de informatie uit het leermanagementsysteem in Excel stoppen.

Maar een groot probleem hiervan was dat ze het uiteraard niet elke dag bijwerkten omdat ze heel druk waren. We dachten: het is niet logisch om 2 administraties te hebben: je leermanagementsysteem, plus Excel in de fabrieken. Maar de lijnmanager zei: ik heb echt dit overzicht nodig om te werken. Als er bijvoorbeeld iemand met pensioen gaat moet ik iemand anders trainen.

Hoe hebben jullie het opgelost?

En toen gebeurde er iets geweldigs, want we vonden de software van AG5. Die stopt eigenlijk alle informatie van ons leersysteem in een matrix. Het is een dashboard. Je ziet als manager in één overzicht je hele team, alle beschikbare kwalificaties en de status daarvan. Zodat je weet: ik moet Peter weer naar de training sturen, want over 2 maanden is zijn licentie verlopen.

Daarnaast heeft AG5 enkele analytische tools in zich, en het is gebruiksvriendelijk dus dat is fijn. Dus het voelt nu of we lichtjaren vooruit gegaan zijn in ons bedrijf, omdat het altijd met Excel ging. Nu hebben we dit geweldige analytische hulpmiddel.

Je kunt proactief handelen: als we zien dat er bijvoorbeeld 100 mensen zijn waarvan de licentie in de komende 6 maanden verloopt, dan weten we meteen dat we ten minste 5 cursussen moeten geven in de komende 6 maanden. Want we kunnen maar 20 personen in 1 cursus hebben, dus dan moet je 6 maanden van tevoren beginnen om deze 100 mensen up to speed te houden.

We kunnen nu ook voor het eerst makkelijk vergelijkingen maken tussen de teams. We hebben 5 teams op 1 installatie, en als we zien dat de output van het ene team veel lager is dan van het andere dan kan het liggen aan de kwalificaties. En die kwalificaties van de teams kunnen we nu in AG5 goed vergelijken.

Hoe ging de uitrol naar de verschillende fabrieken?

De meeste teamleiders zijn heel enthousiast. We hebben het per fabriek uitgerold omdat in sommige fabrieken 1.000 mensen werken en we wilden zeker weten dat we genoeg aandacht gaven om het echt aan iedereen uit te leggen. Want anders gaan ze het niet gebruiken. Maar toen we bij een paar fabrieken waren begonnen, hoorden andere fabrieken ervan en vroegen: Wanneer is het onze beurt? Dus ze zijn enthousiast.

Wat was de impact bij medewerkers?

Eerst waren lijnmanagers altijd een beetje negatief over ons leermanagementsysteem. Dat het zo gecompliceerd was, en dat ze geen overzicht kregen. En nu zie je dat het verandert in: Oh, dit is eigenlijk best heel interessant en ik begrijp nu ook waarom ik de kwalificaties moet beheren van mijn team.

Ik zie nu gebeuren dat het uitrollen van AG5 eigenaarschap creëert bij lijnmanagers. Zij willen bijvoorbeeld alle rode icoontjes, die betekenen dat mensen een bepaalde kwalificatie nog niet hebben, wegwerken en groen maken. Het is een krachtige tool om echt eigenaarschap te geven. Aan je medewerker, en aan je teammanager.

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available