10 tips om de prestaties van werknemers te verbeteren

Goed presterende, gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn een voorwaarde voor zakelijk succes. Binnen welke branche dan ook! Toch...

Goed presterende, gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn een voorwaarde voor zakelijk succes. Binnen welke branche dan ook! Toch lukt het niet altijd om het volledige potentieel van een medewerker te benutten. Dit leidt tot targets die niet gehaald worden of klanten die niet tevreden zijn over de kwaliteit van je diensten of producten. In dit artikel delen we 10 tips om de prestaties van werknemers te verbeteren.

 

Waarom medewerkers niet optimaal presteren Copied

Je werknemers zijn een essentieel onderdeel van het productieproces en voegen waarde toe aan je organisatie, producten en diensten. Hun prestaties zijn daarin van groot belang! Kijk je naar het kostenplaatje? Dan vormen werknemers bovendien een investering die zichzelf moet terugverdienen.

 

Op het gebied van performance zijn er meerdere oorzaken waarom een medewerker niet optimaal presteert. Dit zijn de meest voorkomende:

 

1. Geen duidelijke functieomschrijving

Zonder een goede functieomschrijving missen medewerkers de basis die ze nodig hebben om hun werk efficiënt uit te kunnen voeren. Het is een herkenbaar probleem: je bent net begonnen in een nieuwe werkomgeving, maar hebt geen goed beeld van wat er nu precies van je wordt verwacht. Dit komt meestal omdat de functieomschrijving die je hebt meegekregen vaag of incompleet is.

 

2. Wat is het doel van mijn werk?

Medewerkers presteren beter als ze niet slechts worden ‘beziggehouden’, maar gefocust zijn op het leveren van resultaten die bijdragen aan het halen van een concreet doel. Een heldere functieomschrijving alleen is niet genoeg. Het waarom is minstens zo belangrijk. Een medewerker moet ook weten waarom hij bepaalde taken uitvoert en op welke manier zijn werk bijdraagt aan de bredere bedrijfsdoelstellingen. Bij het stellen van een doel hoort een duidelijk eindresultaat.

 

3. Geen feedback

Het ontbreken van goede feedback(momenten) is een belangrijke oorzaak voor het onderpresteren van werknemers. Iedereen heeft aanwijzingen en feedback nodig. Zo weten we of we qua aanpak en prestaties op het goede spoor zitten. Goede en opbouwende feedback kun je in principe informeel en op elk gewenst moment geven, maar bijvoorbeeld ook reserveren voor een gericht functioneringsgesprek.

 

4. Een gebrek aan waardering

Mensen die zich gewaardeerd voelen komen gemotiveerder voor de dag en leveren doorgaans betere prestaties. Zelfs je beste medewerker heeft af en toe een schouderklopje nodig.

 

5. De juiste kennis en vaardigheden ontbreken

Soms is het onderpresteren van een werknemer terug te voeren op een mismatch: de eisen die een bepaalde functie aan een medewerker stelt, matchen niet met diens kennis en vaardigheden. In zo’n geval is het een goed idee om je wervingsbeleid eens tegen het licht te houden.

 

6. De lat te hoog leggen

Sommige managers en directeuren stellen te hoge eisen aan hun medewerkers of ondergeschikten. Het resultaat: je laat ze te hard werken, waardoor de productiviteit daalt en de kans op fouten of overbelasting toeneemt. Bovendien raken medewerkers hun motivatie kwijt als ze zich uitsloven voor targets die in de praktijk niet of nauwelijks te realiseren zijn.

 

7. Een slechte relatie met de baas

Heb je een chef of manager waar je het niet goed mee kunt vinden of die je niet vertrouwd? Dan zakt de motivatie (en daarmee het prestatievermogen) vaak in rap tempo naar een dieptepunt.

 

8. Geen ruimte voor ontwikkeling en creativiteit

Hebben medewerkers niet het gevoel dat ze zich binnen jouw organisatie kunnen doorontwikkelen? Of kunnen creatieve mensen met originele ideeën hun ei niet kwijt? Dan krijg je onderpresterende medewerkers die niet de gelegenheid hebben om hun volle potentieel te benutten. Dat werkt demotiverend en prestatieverlagend.

 

9. Persoonlijke problemen

Soms kampt een werknemer met persoonlijke problemen die een negatieve invloed hebben op zijn werkprestaties. Denk aan ruzies in de relationele sfeer of de ziekte of het overlijden van een familielid.


Tips om prestaties te verbeteren Copied

We kennen nu de belangrijkste oorzaken die achter prestatieproblemen schuilgaan. Maar hoe verbeter je nu de prestaties van werknemers?

 

1. Identificeer problemen

Presteert een medewerker niet naar verwachting? Veroordeel hem of haar dan niet te snel. Werknemers die ondermaats presteren doen dit zelden opzettelijk. Ga altijd eerst op zoek naar de oorzaken van de performanceproblemen. We hebben al gezien dat die behoorlijk divers kunnen zijn!

 

2. Schep duidelijke verwachtingen

Welke resultaten moet het werk voortbrengen? Welke targets moet hij of zij halen? En hoe dragen die resultaten en targets bij aan de bredere organisationele doelstellingen? Goede communicatie is de sleutel bij het managen van verwachtingen.

 

3. Investeer in ontwikkeling en training

Investeer in ontwikkeling en training. Besef dat dit een continu proces is. Veel bedrijven besteden wel aandacht aan training als ze een nieuwe medewerker begroeten, maar maken vervolgens de denkfout dat dit een eenmalig iets is. Niet dus! Zeker in het digitale tijdperk veranderen markten en technologieën voortdurend en razendsnel, waardoor het belangrijk is om je vaardigheden en kennis up-to-date te houden.

 

4. Verbeter de onboarding

Een goede onboarding van nieuwe medewerkers is een prestatiefactor die in de praktijk nogal eens wordt onderschat. Een vruchtbare inwerkperiode zorgt voor mensen die sneller productief zijn en gemakkelijker opgaan in hun werkomgeving en de gangbare bedrijfscultuur.

 

5. Verbeter de werksfeer en cultuur

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat gelukkige werknemers beter presteren. Een gezonde en fijne werkomgeving, waarin mensen zich niet geïntimideerd voelen door hun superieuren en actief worden betrokken bij beslissingen en processen, wakkert de productiviteit en creativiteit van mensen alleen maar aan.

 

6. Gebruik de juiste tools

Het gebruiken van de juiste samenwerkings- en communicatietools stuwt de prestaties van medewerkers ook naar een hoger niveau. Denk bijvoorbeeld aan platforms als Microsoft 365, de web-apps van Google of planning tools als Asana en Monday. Door een duidelijk beleid en heldere richtlijnen te verbinden aan het gebruiken van deze tools, creëer je een overzichtelijke digitale samenwerkingsomgeving.

 

7. Stop met micromanagen

Een goede manager stelt zich op als een gezaghebbende coach. Hij of zij neemt uiteindelijk de beslissingen, maar wel in nauw overleg met de andere medewerkers. Een goede manager kan delegeren, maar is wel altijd bereikbaar voor advies, vragen en bijsturing.

 

Helaas hebben veel managers de neiging om te micromanagen. Micromanagers werpen zich vaak op als controlfreaks die werknemers onredelijk benaderen. Door hun controlezucht smoren ze vaak de creativiteit en proactiviteit van medewerkers – terwijl dat juist de eigenschappen zijn die vaak bijdragen aan een hoge productiviteit en uitstekende werkprestaties.

 

8. De samenwerking binnen teams verbeteren

Het lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om van een team een geoliede machine te maken. Je hebt vaak te maken met teamculturen, hiërarchieën of leiderschapsstijlen die een soepele samenwerking in de weg staan.

 

Er zijn verschillende manieren om de samenwerking binnen en tussen teams te verbeteren.

 

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het stellen van heldere en gemeenschappelijke doelen
  • De juiste teamleider kiezen
  • taken en rollen goed verdelen
  • successen gezamenlijk vieren
  • elkaar voorzien van feedback en aanspreken op resultaten

 

Lees verder: 9 tips voor succesvol samenwerken binnen een team

 

9. Verbeter de communicatie tussen afdelingen

Afdelingen ontwikkelen zich in de loop der tijd nogal eens tot geïsoleerde eilandjes binnen het grotere organisationele geheel. Dit belemmert de samenwerking, waardoor ook de prestaties van individuele medewerkers kunnen achterblijven. Als afdelingen van elkaar weten wat ze doen en activiteiten of plannen onderling goed afstemmen, worden ook de prestaties van individuele werknemers beter. Een goede en open communicatie tussen verschillende afdelingen is een belangrijke stap in de goede richting.

 

10. Vier successen

Maak tijd en ruimte vrij om behaalde resultaten en mijlpalen samen met je medewerkers te vieren. Natuurlijk is een bonus een leuke blijk van waardering, maar een oprecht bedankje, leuke attentie of feestelijke borrel waarin je het glas heft op een behaald resultaat doen het vaak net zo goed. Ze geven de motivatie een boost, waardoor medewerkers ook bereid zijn om harder te werken aan hun eigen prestaties.

 

Maak prestaties visueel! Copied

Wil je zicht houden op de prestaties van werknemers en in de gaten houden of ze progressie maken? Dan is een skills matrix de ideale oplossing. Met deze tool kun je de kennis en vaardigheden van medewerkers inzichtelijk maken. Door de matrixen geregeld bij te werken, zie je ook welke vaardigheden medewerkers tijdens hun loopbaan toevoegen aan hun professionele bagage.

 

Wil je een begin maken met de skills matrix? Dan is een Excel template een goed startpunt. Wil je jouw skills management naar een hoger niveau tillen? Dan is de software van AG5 de aangewezen tool. Weten hoe het werkt? Lees je hier in of plan meteen een gratis demo in.

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | december 8, 2020

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available