Wat zijn ‘vaardigheden’? Uitleg en praktische voorbeelden

In veel vacatureteksten en functieprofielen zie je het terug: een lijst met ‘vaardigheden’ die de ideale kandidaat moet beschikken. Maar wat bedoelen we als we praten over vaardigheden? We leggen het uit aan de hand van een tiental voorbeelden.

 

Wat zijn vaardigheden?

De definitie van een vaardigheid is: ‘een bepaalde taak of activiteit waarin iemand erg bedreven is’.

Vaardigheden worden ontwikkeld – én geperfectioneerd – door oefening en praktische ervaring. Het leren en beheersen van een vaardigheid omvat dus meer dan alleen een theoretische kennis van feiten en begrippen.

Ondanks dat de term ‘competenties’ vaak in dezelfde context worden gebruikt, is er een toch een groot verschil tussen beide termen. In het kort: een competentie is een combinatie van bepaalde kennis, vaardigheden en karaktertrekken. Een vaardigheid kan dus een onderdeel zijn van een bepaalde competentie. Lees onze blog over het verschil tussen competenties en vaardigheden voor meer uitleg.

 

Voorbeelden van vaardigheden

Vaardigheden bestaan in allerlei vormen en kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld in praktische, academische en persoonlijke vaardigheden. Om het wat concreter te maken, volgen nu tien voorbeelden van vaardigheden.

  1. Een verband aanleggen is een praktische vaardigheid die deel uitmaakt van de competentie om eerste hulp en/of zorg te verlenen aan gewonde mensen.
  2. Goed kunnen presenteren is een handige vaardigheid die laat zien dat iemand spraakzaam, assertief en overtuigend is en tegelijkertijd een heldere en kan voordragen aan een breed of specialistisch publiek.
  3. Ontwerpen is een vaardigheid die getuigt van het hebben van ruimtelijk inzicht.
  4. Tekenen is een vaardigheid waar veel praktische oefening voor nodig is om in uit te blinken.
  5. Analyseren wil zeggen dat je problemen en vraagstukken kunt opdelen in kleinere stukken om het geheel goed te kunnen begrijpen.
  6. Lesgeven is een vaardigheid die iets zegt over het vermogen dat iemand bezit om andere mensen iets nieuws te leren of goed uit te leggen.
  7. Programmeren is een vaardigheid die aantoont dat je helemaal thuis bent in de technische materie van de informatietechnologie.
  8. Redigeren is een schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid die laat zien dat iemand weet hoe je een goede tekst produceert en de kunst beheerst om een bestaande tekst beter te maken.
  9. Luisteren is een communicatieve vaardigheid die toont dat je over inlevingsvermogen en geduld beschikt.
  10. Verkopen is een commerciële vaardigheid die blijk geeft van grotere competenties als overtuigings- en overredingskracht.

 

Vaardigheden inzichtelijk maken

In onze huidige samenleving en economie zijn vaardigheden belangrijker dan ooit. In een tijd waarin alles snel op te zoeken is en waarin de ene handige tool na de andere beschikbaar is om het leren on the job makkelijker te maken, zijn vaardigheden misschien al wel belangrijker dan diploma’s geworden.

Door het toenemende belang van vaardigheden wil je als bedrijf natuurlijk wel bijhouden welke skills binnen jouw organisatie allemaal aanwezig zijn. Het heeft namelijk nogal wat voordelen als je precies weet wat werknemers wel en niet kunnen.

Een handig hulpmiddel om de competenties en vaardigheden van medewerkers in kaart te brengen is door middel van een skills matrix.

Benieuwd hoe zo’n skills matrix eruit ziet? Download dan onze gratis Excel skills matrix template of ontdek onze skill management software oplossing!

 Gerelateerde berichten

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Unlock your organization’s full potential with AG5