Ben jij een micromanager? Dit zijn de symptomen

Het is een opvallende figuur die geregeld de revue passeert binnen hr en management kringen: de micromanager. Maar...

Het is een opvallende figuur die geregeld de revue passeert binnen hr en management kringen: de micromanager. Maar wat is micromanagement precies? En wat zijn de belangrijkste kenmerken van een typische micromanager? In dit blogartikel lees je het.

 

Wat is micromanagement? Copied

Micromanagement is een stijl van leidinggeven waarbij een manager het werk van zijn of haar teamleden nauwlettend observeert en controleert. In plaats van zich te beperken tot het geven van specifieke instructies voor bepaalde taken en zich te focussen op het bredere plaatje, bemoeit de micromanager zich intensief (en vaak zelfs obsessief) met elk onderdeel van een bedrijfsproces. Micromanagers hebben grote moeite met delegeren en loslaten.

 

Micromanagement komt vaak voort uit aan een gebrek aan vertrouwen van de leidinggevende in zijn of haar personeel. Soms is micromanagement ook het (onbedoelde) resultaat van goede bedoelingen die gericht zijn op het versterken van het teamgevoel en de cohesie binnen een organisatie.

 

Omdat micromanagement meestal gepaard gaat met een sterke controledrang en zich vaak focust op details in plaats van bredere organisationele doelstellingen, staat deze leiderschapsstijl veelal in een negatief daglicht. Micromanagement wordt daarom ook wel gezien als een kenmerk van een slechte manager .

 

Voordelen van micromanagement Copied

In sommige situaties kan micromanagement wel nuttig en waardevol zijn. Als je bijvoorbeeld werkt met een onervaren team dat nog veel sturing nodig heeft, is het handig om als manager de vinger stevig aan de pols te houden en medewerkers wat meer ondersteuning te geven. Zeker bij complexe processen geeft micromanagement je zo de mogelijkheid om medewerkers stap voor stap en met een kleine kans op fouten door het proces te loodsen.

 

Ook als je binnen een organisatie of team te maken hebt met sterk botsende karakters kan micromanagement helpen bij het gladstrijken van de plooien. Werk je veel op afstand, dan helpt micromanagement je soms om de samenwerking in goede banen te leiden en iedereen betrokken te houden bij de gezamenlijke doelstellingen.

 

Nadelen van micromanagement Copied

In de regel heeft micromanagement meer na- dan voordelen. We zetten de belangrijkste keerzijden van micromanagement voor je op een rij.

  • De hang naar controle die gepaard gaat met micromanagement schept de indruk dat je medewerkers niet vertrouwt. Dit kan funest zijn voor de motivatie en eigen initiatief op de werkvloer smoren.
  • Als een manager alle taken en verantwoordelijkheden opeist, wordt hij of zij op den duur onmisbaar. Valt de leidinggevende een poos noodgedwongen weg of verlaat de micromanager de organisatie? Dan is het voor vervangers, het team en de organisatie lastig om de zaak weer op gang te krijgen.
  • Omdat je als micromanager alles naar je toetrekt, groeit de kans op een te hoge werkdruk, chronische stress, overbelasting en een burn-out.
  • Micromanagement is ondoenlijk in grote organisaties. Zelfs de beste en efficiëntste micromanager kan in een grote corporatie met duizenden werknemers niet elke medewerker op een afdeling in zijn eentje aansturen.
  • Micromanagement vergroot het risico dat de focus komt te liggen op kleine, grotendeels irrelevante details binnen bedrijfsprocessen. Hierdoor verlies je de hogere projectdoelstellingen en bredere strategische targets op organisationeel niveau uit het oog.
  • Omdat er zo weinig ruimte is voor eigen inbreng, raken medewerkers verlamd en gedemotiveerd. Excellente prestaties maken dan vaak plaats voor middelmaat.
  • Micromanagers ontwikkelen zich nogal eens tot hinderpalen die de afronding van taken vertragen. Dit gaat ten koste van de algehele productiviteit.
  • Leren bestaat voor een groot deel uit fouten maken. Bij micromanagement krijg je hier als medewerker bijna geen kans voor.


Kenmerken van micromanagers Copied

Heb je het idee dat jouw manager een micromanager is? Of bekleed je een managementfunctie en vraag je jezelf af of je misschien ook een micromanager bent? Kijk dan eens met een kritisch oog naar de onderstaande kenmerken.

 

1. Hang naar controle

Een micromanager heeft een enorme hang naar controle. Gaat alles via jouw bureau? Worden er op de afdeling geen beslissingen genomen zonder jouw expliciete toestemming? Vraag je voortdurend naar updates? Wil je bij elke mailwisseling binnen de organisatie per se in de cc staan? En wil je altijd precies weten wat medewerkers doen en waar ze zijn? Dan heb je de controledrang die typerend is voor een micromanager.

 

2. Ongeduldig zijn

Micromanagers geven werknemers vaak (te) weinig tijd om een klus naar behoren te klaren. Ze willen vooral snel resultaat zien. Duurt het allemaal wat langer? Dan worden micromanagers vaak ongedurig – een houding die voortkomt uit het idee dat ze het werk sneller en beter kunnen opleveren dan de mensen die de taak nu uitvoeren.

 

3. Niet kunnen delegeren

Een micromanager heeft moeite met delegeren. Op papier draagt hij taken soms wel over aan collega’s en teamleden, maar niet zonder vooraf, tijdens het werk en na afloop te informeren of alles op ‘zijn of haar manier’ wordt gedaan. Micromanagers hebben de neiging om met de beschuldigende vinger naar anderen te wijzen als er iets misgaat.

 

4. Regelmatig uitgeput zijn

Met hard werken is niets mis. Maar omdat micromanagers zich enorm veel verantwoordelijkheden toe-eigenen en continu over de schouders van andere medewerkers meekijken, nemen ze vaak te veel hooi op hun vork. Het resultaat: ze ervaren hun werk als zeer belastend en lopen een groter risico op uitputtingsverschijnselen als oververmoeidheid of een burn-out.

 

5. Een hoog personeelsverloop binnen de werkkring

Omdat micromanagers zo veeleisend zijn en werknemers weinig ruimte geven voor het ontplooien van eigen initiatieven en ideeën, werken ze een hoog personeelsverloop in de hand. De meeste mensen streven namelijk toch naar een zekere mate van vrijheid, inspraak en onafhankelijkheid bij het plannen en uitvoeren van hun werkzaamheden.

 

6. Informatie-overload

Omdat micromanagers zo’n sterke controledrang hebben, overladen ze medewerkers vaak met een karrenvracht aan informatie. Het probleem is dat het vaak gaat om een overdaad aan instructies op detailniveau, informatie dus die de medewerker zelf ook gemakkelijk kan achterhalen.

 

Tip: maak de vaardigheden van medewerkers inzichtelijk Copied

Wil je geen micromanager (meer) zijn? Door inzichtelijk te maken wat iedereen binnen je organisatie kan, hoef je als manager niet overal bovenop te blijven zitten. Je ziet namelijk snel wie voor welk type werk in de wieg is gelegd en kunt dus snel en gemakkelijk taken toewijzen aan de juiste persoon.

 

Maar hoe creëer je een goed overzicht van je workforce en de bijbehorende vaardigheden? Gelukkig heb je tegenwoordig de beschikking over een aantal handige tools.

 

Skills matrix

Allereerst is er de skills matrix, een schematisch overzicht van medewerkers en de competenties, vaardigheden en/of kwalificaties die ze bezitten. Eén as van de matrix reserveer je voor de namen van medewerkers, terwijl je op de andere as de benodigde/aanwezige skills zet. Het vaardigheidsniveau per skill en medewerker geef je vervolgens aan met een cijfer of gradatie. Een skills matrix kun je bijvoorbeeld maken in Excel.

 

Lees meer over skills matrixen of download onze gratis skills matrix template voor Excel

Skills management software

Met speciale software til je het in kaart brengen en managen van skills naar een nog hoger niveau. Met AG5 kun je alle informatie over de competenties, vaardigheden en kwalificaties van je medewerkers opslaan, beheren en bijwerken in één centrale omgeving in de cloud.

 

De meest geschikte leden vinden voor een projectteam? De beste vervanger vinden als een van je toppers een tijdje uit de roulatie is? Of wil je de mensen identificeren die jou als manager kunnen ontlasten? Met goede software wordt het allemaal een koud kunstje en verdwijnt de alomtegenwoordige en dictatoriale micromanager snel van het toneel.

 

Bekijk hoe het werkt of vraag meteen een vrijblijvende live demo aan! 

 

 

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | februari 23, 2021

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available