Alles wat je moet weten over personeelsmanagement

In dit artikel leggen we het belang van effectief personeelsmanagement uit en hoe AG5 je kan helpen bij het optimaliseren van je personeelsbeheer. Ontdek de sleutel tot succesvolle personeelsontwikkeling.

Personnel

Tevreden werknemers zijn productiever en gemotiveerder en creëren een betere professionele cultuur op de werkplek1

Effectief personeelsbeheer zorgt ervoor dat werknemers zich voortdurend ontwikkelen, en productief, betrokken en tevreden zijn,  en dat hun doelen afgestemd zijn op de doelstellingen van de organisatie.

In dit artikel nemen we onder de loep hoe dit wordt bereikt, wat het inhoudt, wat de voordelen zijn. We laten zien hoe AG5 je kan helpen bij het opstellen en implementeren van een strategie voor personeelsbeheer – zelfs op internationale schaal.

Wat is personeelsbeheer? Copied

Personeelsmanagement staat ook wel bekend als human resource management (HRM).  Dit omvat het toezicht houden op het personeelsbestand van een organisatie door wervings-, trainings- en prestatieprocessen af te stemmen op strategische doelen.2

De doelstellingen van personeelsmanagement Copied

Het doel van personeelsmanagement is om je organisatie een concurrentievoordeel te geven door ervoor te zorgen dat het personeel bekwaam en gemotiveerd is, en dat het personeelsbestand als geheel uitgebalanceerd is. Personeelsmanagement is meer gericht op het nemen van maatregelen om problemen op te lossen dan op het maken van plannen of roosters.

Elementen van personeelsbeheer Copied

Effectief personeelsmanagement draait om drie samenhangende elementen.3 Laten we ze eens bekijken.

Organisatie

Dit verwijst naar het soort bedrijf en de doelstellingen. Het meest fundamentele basisdoel van een bedrijf is winst maken. Voor bepaalde organisaties, zoals liefdadigheidsinstellingen of onderwijsinstellingen, kan dit echter anders zijn. Hoe dan ook, het doel van een organisatie zal een grote invloed hebben op de andere twee elementen van personeelsmanagement.

Werk

De functies en rollen die nodig zijn om je organisatie te laten functioneren. Deze omvatten technische rollen, creatieve rollen en de vaardigheden en competenties die werknemers moeten bezitten om ze goed te kunnen uitvoeren.

Mensen

Het is vast wel duidelijk dat de mensen die binnen je organisatie werken het belangrijkste element van personeelsbeheer zijn. Het welzijn van de werknemers van je organisatie is cruciaal, want anders is het bijna onmogelijk om je doelen te bereiken. Je zult je ook moeten richten op het aannemen en behouden van mensen met de harde en zachte vaardigheden, competenties en kennis die aansluiten bij de doelen van je organisatie.

personeelsbeheer

De elementen van personeelsbeheer in een organisatie op elkaar afstemmen Copied

Om de drie elementen van personeelsmanagement goed op elkaar af te stemmen, is een meervoudige aanpak nodig die een spectrum van werknemersfactoren omvat. Hier kijken we kort naar de belangrijkste factoren.

 • Werving en selectie. Stem wervingspraktijken af op de vaardigheden, competenties en culturele geschiktheid die nodig zijn voor de organisatiedoelen.
 • Training en ontwikkeling. Trainingsprogramma’s moeten vaardigheden en competenties verbeteren die relevant zijn voor de doelstellingen van je organisatie.
 • Prestatiemanagement. Effectief personeelsbeheer staat of valt met duidelijke en organisatorisch gestandaardiseerde prestatiemaatstaven.
 • Communicatie. Je hebt effectieve communicatiekanalen nodig om werknemers op alle niveaus op de hoogte te houden van organisatorische veranderingen, doelen en verwachtingen.
 • Welzijn van werknemers. Leg de nadruk op de ontwikkeling, tevredenheid en productiviteit van werknemers om de retentiepercentages en de algehele betrokkenheid van werknemers te verhogen.

Drie soorten personeelsmanagement Copied

Personeelsmanagement is een proces dat je vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken of benaderen. In grote lijnen onderscheiden we drie soorten personeelsmanagement: strategisch, tactisch en operationeel.

1. Strategisch personeelsbeheer

Strategisch personeelsbeheer richt zich voornamelijk op de huidige en toekomstige personeelsbehoeften. Werkt je huidige personeelsbeleid?

Belangrijke factoren om te onderzoeken zijn onder andere het wervingsbeleid, het huidige personeelsverloop en de tevredenheid van de werknemers. Op basis van deze informatie kun je je personeelsbehoeften op korte en lange termijn voorspellen.

2. Tactisch personeelsbeheer

Tactisch personeelsbeheer richt zich voornamelijk op het ontwikkelen en plannen van de personeelsmiddelen van je organisatie.

Dit omvat:

 • Planning van het soort en aantal werknemers en roosters, gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar personeel en beschikbare competenties
 • Personeelsplannen voor de lange termijn bijwerken – kaders opstellen voor werving, selectie en training van personeel
 • Het structureren van personeel – natuurlijk verloop, functionele wijzigingen (functiewaarderingen, arbeidsvoorwaarden, beloningssystemen, etc.) en technisch (tools en andere HR-instrumenten)

3. Operationeel personeelsbeheer

Operationeel personeelsbeheer richt zich op ondersteunende functies of processen met betrekking tot de instroom van personeel.

Voorbeelden van operationeel personeelsmanagement zijn:

 • Opzetten van workflows voor werving & selectie
 • Personeelsdossiers aanleggen en bijhouden
 • Medisch onderzoek regelen (indien van toepassing)
 • Uitgeven van ID’s, gereedschap, voertuigen, enz.

Alle investeringen in personeel en activiteiten op het gebied van voortdurende professionele ontwikkeling (CPD) maken ook deel uit van operationeel personeelsbeheer. Voorbeelden zijn:

 • Onderwijs & opleiding
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Carrière advies
 • Ziekte- en verlofregelingen
 • Tijdregistratie en timesheets
 • Salarisverwerking
 • Beëindigingsprocessen

De voordelen van personeelsbeheer Copied

Personeelsmanagement creëert een werkomgeving waarin medewerkers optimaal kunnen presteren en waarin hun prestaties bijdragen aan het succes van je organisatie. Dit levert veel voordelen op, zoals hieronder te zien is.

Verhoogde productiviteit van werknemers

Wanneer werknemers goed zijn opgeleid, gemotiveerd en afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Hierdoor begrijpen ze hun taken heel goed en beschikken ze over de nodige vaardigheden om ze uit te voeren, wat leidt tot een hogere productiviteit.

Verbeterde tevredenheid en behoud van werknemers

Effectief personeelsmanagement geeft prioriteit aan het welzijn, de erkenning en de ontwikkeling van werknemers en draagt zo bij aan een hogere werknemerstevredenheid4. Tevreden werknemers zullen langer bij een bedrijf blijven. Dat resulteert in een hogere retentiegraad en lagere kosten voor personeelsverloop.

Betere organisatorische prestaties

Als de doelen van werknemers zijn afgestemd op die van hun organisatie, leveren ze een positieve bijdrage aan de belangrijkste prestatie-indicatoren. Dat leidt tot betere bedrijfsresultaten. Dit komt omdat iedereen naar hetzelfde gemeenschappelijke doel toewerkt, ook al hebben ze mogelijk verschillende individuele doelen.

Effectieve werving en selectie van talent

De juiste methode van personeelsmanagement omvat een strategische benadering van het werven, aantrekken en selecteren van kandidaten die passen bij de cultuur van je organisatie en de juiste vaardigheden bezitten voor individueel en organisatorisch succes. Dit resulteert in een bekwaam en capabel personeelsbestand met werknemers die altijd waarde toevoegen aan de organisatie.

Wettelijke naleving en risicobeperking

Effectief personeelsmanagement houdt ook in dat je op de hoogte blijft van en je houdt aan de wet- en regelgeving op het gebied van werkgelegenheid en veiligheid. Dit minimaliseert juridische risico’s, voorkomt kostbare rechtszaken en bevordert een volgzame en ethische werkomgeving.

Personeelsbeheer op internationale schaal met AG5 Copied

Voor goed personeelsbeheer is een duidelijk beeld nodig van de vaardigheden, competenties, kennis en kwalificaties van je werknemers. Dit geldt ongeacht de grootte van je organisatie. Natuurlijk is het vooral belangrijk als je internationaal opereert, met honderden – of zelfs duizenden – werknemers verspreid over meerdere locaties.

Vaardigheidsmatrices zijn de ideale manier om deze informatie te consolideren en te categoriseren. Ze laten duidelijk zien welke vaardigheden de werknemers hebben, welke ze nodig hebben en of er een vaardigheidstekort is binnen de organisatie.

Er zijn tal van voordelen verbonden aan het gebruik van vaardigheidsmatrices:

 • Je kunt snel en eenvoudig kritieke taken en vereisten identificeren en de personeelsstrategie daarop afstemmen
 • Het is gemakkelijk om bekwame of gekwalificeerde vervangers te vinden als een werknemer ziek is of het bedrijf verlaat
 • Je kunt de voortgang van trainingen voor verschillende certificeringen en vaardigheden eenvoudig bijhouden
 • Je kunt borgen dat uw werknemers zich consistent en voortdurend ontwikkelen

Vaardighedenmatrices zijn hulpmiddelen van onschatbare waarde voor effectief personeelsbeheer. Het is ook de eerste stap voor het leggen van een fundering ter ondersteuning van een strategie voor vaardighedenbeheer voor de hele organisatie. Om te beginnen kun je een van onze gratis Excel matrixtemplates voor skills management downloaden. Als je er klaar voor bent, kun je de volgende stap zetten door software voor competentiebeheer te gebruiken.

Of is dat moment misschien al aangebroken? Zo ja, vraag dan vandaag nog een gratis live demo van 15 minuten aan. Dan kun je zien hoe AG5 software voor competentiebeheer kan helpen bij het opstellen en implementeren van een strategie voor effectief personeelsbeheer. Of uw organisatie nu één kantoor heeft of internationaal actief is.

Reden aanpassing: Vernieuwde en bewerkte inhoud, extra secties toegevoegd, extra bronnen toegevoegd

Sources Copied

Source title Description Date retrieved Source URL
Proof That Positive Work Cultures Are More ProductiveHarvard Business Review15 Apr 2024 15:38:14https://hbr.org/2015/12/proof-..
Personnel Management: Definition, Types and Benefits in the WorkplaceIndeed15 Apr 2024 15:38:58https://www.indeed.com/career-..
Elements of Personnel Management Management Study Guide15 Apr 2024 15:39:26https://www.managementstudygui..
Why Employees StayHarvard Business Review15 Apr 2024 15:39:14https://hbr.org/1973/07/why-em..

Author Copied

Revisions Copied

Original version | januari 23, 2024

Written by:

Copy edited by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available