Wat is het verschil tussen vaardigheden en kwaliteiten?

Vaardigheden en kwaliteiten vormen samen de bouwstenen voor de prestaties die je levert. Toch is er een verschil tussen de twee begrippen. In dit blogartikel gaan we uitgebreid in op het onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden en illustreren we de belangrijkste verschillen met praktische voorbeelden.

 

Het verschil in een notendop

Hoewel vaardigheden en kwaliteiten vaak in een adem worden genoemd, is er wel een duidelijk verschil tussen beide begrippen.

In het kort zijn kwaliteiten aangeboren eigenschappen die je verder kunt ontwikkelen, terwijl vaardigheden specifieke activiteiten zijn die je kunt aanleren.

 

Wat zijn kwaliteiten?

Kwaliteiten zijn eigenschappen die grotendeels los staan van wat we onszelf in ons leven hebben aangeleerd. Het zijn de onderdelen van de mentale en lichamelijke gereedschapskist waarmee we worden geboren. Je kunt jouw kwaliteiten met oefening en training uitbreiden en perfectioneren, maar ze zijn in de basis afhankelijk van natuurlijke aanleg.

 

Het persoonlijke palet aan kwaliteiten verschilt sterk per persoon. De een heeft een natuurlijke begaafdheid voor handenarbeid, terwijl een andere persoon misschien twee linkerhanden heeft maar wel beschikt over de gave om informatie razendsnel tot zich te nemen.

 

Voorbeelden van kwaliteiten zijn:

 • Taalgevoel
 • Integriteit
 • Overtuigingskracht
 • Verantwoordelijkheidsbesef
 • Zelfstandigheid
 • Accuratesse
 • Daadkracht
 • Organisatievermogen
 • Creativiteit

 

Wat zijn vaardigheden?

Vaardigheden zijn (meestal) specifieke activiteiten of taken die je kunt aanleren. Denk bijvoorbeeld aan de werkwijzen en skills die je leert tijdens het volgen van een beroepsopleiding.

 

Concrete voorbeelden van vaardigheden zijn:

 • Deze vaardigheid bewijst dat je een thema of onderwerp kunt uitleggen aan een algemeen of specialistisch publiek.
 • Programmeren is een aan te leren skill als je aanleg en belangstelling voor IT-zaken hebt.
 • Redigeren is een op taalgevoel gestoelde vaardigheid die je in staat stelt om teksten beter leesbaar te maken.
 • Verkopen is een vaardigheid die steunt op overredings- en overtuigingskracht.
 • Een wond hechten is een praktische vaardigheid die deel uitmaakt van iemands medische gereedschapskist.
 • Het bespelen van een muziekinstrument is een aanleerbare vaardigheid. Hoe goed je hier uiteindelijk in wordt, hangt zowel af van hoe vaak je oefent als van je muzikale aanleg (kwaliteit).

 

Lees ook: Wat zijn vaardigheden?

Verband tussen vaardigheden en kwaliteiten

Natuurlijk is er wel een direct verband tussen kwaliteiten en vaardigheden. Je zou kunnen stellen dat de mate waarin iemand succesvol zijn vaardigheden tot uiting laat komen, afhankelijk is van de kwaliteiten die hij bezit.

 

Een paar voorbeelden:

 • Iemand die assertief is zal vermoedelijk beter zijn in het houden van presentaties en verkopen van producten dan een zeer introverte persoon.
 • En iemand die gezegend is met een goed ontwikkeld taalgevoel heeft een voorsprong op minder taalvaardige mensen bij het uitvoeren van communicatieve taken. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een goed persbericht of een vlotte bedrijfsbrochure.
 • Of neem een beroepsveld als de fotografie. Een scherp oog voor de juiste compositie en details is een kwaliteit, terwijl het kunnen bedienen van een camera (het vinden van de juiste instellingen, bewegingsonscherpte vermijden) een vaardigheid is.

 

Vaardigheden in kaart brengen

Voor organisaties is het natuurlijk heel handig om te weten welke vaardigheden hun medewerkers bezitten, en wel om een aantal redenen.

 • Heb je een groot en lucratief project binnengehaald? Dan wil je er natuurlijk wel zeker van zijn dat het projectteam perfect past bij de uit te voeren klus. Als je de vaardigheden van al je medewerkers kent, wordt het samenstellen van het perfecte projectteam een stuk gemakkelijker.
 • Valt een belangrijke kracht een tijdje weg? Een goed en snel raadpleegbaar overzicht van vaardigheden per medewerker zorgt ervoor dat je snel de juiste vervanger te pakken hebt.
 • Door vaardigheden in kaart te brengen, weet je ook welke skills je nog mist binnen je organisatie. Gericht rekruteren om aanwezige skills gaps te dichten wordt dan een stuk eenvoudiger.
 • Vaardigheden mappen maakt het ook gemakkelijker om gerichte trainings- en bijscholingstrajecten voor individuele medewerkers in te richten.

 

Het gebruiken van een skills matrix is de beste manier om vaardigheden van medewerkers inzichtelijk te maken. Zo’n matrix toont per medewerker welke vaardigheden iemand bezit en hoe het zit met zijn of haar beheersingsniveau per vaardigheid.

 

Op de verticale as staan de verschillende medewerkers, terwijl de horizontale as meestal de praktische vaardigheden en/of competenties toont die mensen nodig hebben om een specifieke rol goed te kunnen vervullen.

 

Maar het kan ook andersom: een verticale as met de taken, functieomschrijvingen of competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie, terwijl de horizontale as per medewerker aangeeft in hoeverre hij of zij aan het gevraagde profiel voldoet. De graden van kennis en/of kunde kunnen worden meestal geïllustreerd aan de hand van een symbool, percentage of vaardigheidsniveau (goed, matig, slecht).

Altijd inzichtelijk

Kwaliteiten en vaardigheden vormen samen het fundament onder de professionele kennis van elke medewerker. Kwaliteiten hebben vooral betrekking op aanleg, maar zijn wel medebepalend (samen met motivatie, leergierigheid en leermogelijkheden) voor de snelheid waarmee iemand een bepaalde vaardigheid oppikt.

 

Met de software van AG5 krijg je een ongeëvenaard inzicht in de kwaliteiten en vaardigheden van jouw workforce. Je kunt gegevens in realtime en direct op de werkvloer bekijken en bijwerken zonder een oerwoud aan complexe en foutgevoelige Excel-spreadsheets te hoeven bijhouden.

 

Meer weten over deze handige tool? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op of boek een demo.

 Gerelateerde berichten

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Unlock your organization’s full potential with AG5