Wat zijn dé vaardigheden van de 21e eeuw?

In dit artikel verkennen we de essentiële vaardigheden voor de 21e eeuw. Lees hoe deze vaardigheden evolueren en waarom ze cruciaal zijn voor succes in een snel veranderende wereld.

Technologie en digitalisering veranderen de maatschappij waarin we leven in een rap tempo. Terwijl machines en nieuwe technologieën repetitief mensenwerk overnemen, worden andere menselijke vaardigheden belangrijk. Kritisch denken, creatief problemen oplossen, positieve feedback geven en een leven lang leren zijn tegenwoordig gemeengoed.

 

Bij het moderne werken horen natuurlijk ook specifieke skills. In dit artikel leggen we uit wat  dé vaardigheden van de 21e eeuw zijn en waarom.

 

Het informatietijdperk Copied

We leven momenteel in het informatietijdperk, ook wel het computertijdperk of digitale tijdperk genoemd. De traditionele industrie heeft binnen enkele decennia plaatsgemaakt voor een economie die vooral draait om informatietechnologie. ISDN werd bijvoorbeeld 25 jaar geleden pas in Nederland uitgerold en de iPhone bestaat nog geen 15 jaar.

 

In het informatietijdperk zijn computers de motor van arbeidsprocessen, worden gegevens vooral digitaal opgeslagen en verzonden en worden taken met een herhalend karakter steeds meer overgenomen door machines. Data zijn het moderne goud, handelswaar waarmee bedrijven hun concurrentiepositie kunnen versterken en hun diensten perfect kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van steeds veeleisendere klanten.

 

Het is niet vreemd dat nieuwe skills (die meestal aardig wat digitale kennis vereisen) in de moderne informatiemaatschappij veel belangrijker zijn dan vroeger. Werkprocessen worden steeds minder arbeidsintensief, maar wel veel informatie-intensiever. De informatiemaatschappij heeft de markt bovendien geglobaliseerd: je concurreert niet meer alleen met bedrijven uit de eigen regio of het eigen land, maar met ondernemingen uit alle windstreken.

 

Vaardigheden voor de 21e eeuw Copied

Maar wat zijn nu precies de vaardigheden van de 21e eeuw? De term ‘21st century skills’ is een verzamelnaam voor 11 skills die in het huidige informatietijdperk als essentieel worden gezien.

 1. Kritisch denken. Deze vaardigheid stelt je in staat om te beoordelen of een redenering geldig of plausibel is, waardoor je denkfouten, onlogische redeneringen en klakkeloze aannames gemakkelijk herkent.
 2. Creatief denken leidt vaak tot spannende en bruikbare nieuwe ideeën.
 3. Probleemoplossend vermogen maakt het gemakkelijker om onverwachte problemen en uitdagingen te lijf te gaan.
 4. Computational thinking reikt je de handvatten aan die nodig zijn om moderne informatietechnologie te kunnen begrijpen en gebruiken.
 5. Informatievaardigheden maken het mogelijk om nuttige inzichten uit een divers spectrum aan verschillende informatiebronnen te halen. Iemand met goed ontwikkelde informatievaardigheden kan die gegevens ook filteren en vertalen naar strategische doelstellingen en concrete oplossingen.
 6. Mediawijsheid stelt je in staat om diverse mediavormen (print, digitale media, sociale media) te benutten voor communicatieve doeleinden, informatiegaring of commerciële activiteiten.
 7. Communiceren is van groot belang in een tijdperk waarin mondigheid belangrijk is en de interactie tussen mensen via steeds meer verschillende kanalen verloopt.
 8. Samenwerken is belangrijk om het beste te halen uit de overdaad aan informatie die in het informatietijdperk beschikbaar is.
 9. Door de globalisering, vrij personenverkeer en het multiculturele karakter van de meeste westerse samenlevingen, worden werkomgevingen steeds diverser. Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) zijn daarom belangrijker dan ooit.
 10. Het informatietijdperk verlangt van medewerkers een grote mate van zelfstandigheid. Zelfregulering is daarom ook een belangrijke vaardigheid van de 21e eeuw.
 11. Leiderschap is belangrijk om organisaties de weg te wijzen door het data-oerwoud van de moderne informatiesamenleving.

 

Hoewel de bovengenoemde vaardigheden altijd al belangrijk zijn geweest, hebben ze in de informatiemaatschappij een extra meerwaarde. Het zakenlandschap van de 21e eeuw is namelijk dynamischer dan ooit. Wensen en behoeften vanuit de markt veranderen op maandelijkse, vaak zelfs wekelijkse basis.

 

Organisaties krijgen dus steeds vaker te maken met disruptieve ontwikkelingen en moeten in staat zijn hier snel op te reageren. Garanties bestaan niet en achterop raken betekent overbodig worden. De vaardigheden van de 21e eeuw vormen samen de basistools waarmee medewerkers zich staande kunnen houden in het competitieve, datagedreven en geglobaliseerde marktklimaat dat zo kenmerkend is voor de gedigitaliseerde informatiesamenleving.


Drie categorieën voor de 21e eeuw Copied

We kunnen de skills van de 21e eeuw onderverdelen in een drietal categorieën: learning skills, literacy skills en life skills.

 

1. Learning skills

Dit zijn de vaardigheden die de nadruk leggen op de mentale processen die nodig zijn om je aan te passen aan (en te floreren) binnen uitdagende, snel veranderende werkomgevingen. De learning skills zijn tevens de universele vaardigheden die je in vrijwel elke moderne werkomgeving nodig hebt.

 

Kritisch en creatief denken, samenwerken en communiceren horen allemaal thuis in deze categorie.

 

Kritisch en creatief denken dwingen je om anders tegen bepaalde kwesties en routines aan te kijken, wat vaak resulteert in originele en slimme oplossingen. Communiceren en samenwerken bevorderen het uitwisselen van gedachten en sluiten van compromissen. Het resultaat? Een totaalbeeld dat processen, oplossingen en productideeën vanuit alle mogelijke invalshoeken belicht.

 

2. Literacy skills

Literacy skills voorzien medewerkers van een stevige theoretische basis. Ze rusten professionals uit met het vermogen om in de enorme databergen van het informatietijdperk belangrijke gegevens te vinden, begrijpen en analyseren.

 

Feiten, grafieken en statistieken doorgronden? Begrijpen hoe informatie wordt gepubliceerd? Je weg vinden in het moderne, rijkgeschakeerde medialandschap? Betrouwbare informatie onderscheiden van nepnieuws? Het kan allemaal dankzij literacy skills als informatievaardigheid, mediawijsheid en computational thinking.

 

3. Life skills

Life skills zijn de vaardigheden die zowel een professionele als persoonlijke component hebben.

 

Of je een goede leider bent, hangt bijvoorbeeld grotendeels af van je persoonlijkheid. Ook de mate van flexibiliteit, zelfregulerend vermogen en de kunst om goed te functioneren in een divers team zijn eigenschappen die direct samenhangen met het karakter en de social skills van een medewerker.

 

Life skills bevinden zich dus op het snijvlak van hard en soft skills.

 

Vaardigheden visueel maken Copied

Als organisatie wil je natuurlijk weten of je alle vaardigheden van de 21ste eeuw in huis hebt. Door de vaardigheden van je medewerkers te visualiseren, kom je daar snel achter. Gelukkig heeft de informatiemaatschappij ook handige tools voortgebracht waarmee je de vaardigheden van medewerkers gemakkelijk inzichtelijk maakt!

 

Een goed voorbeeld is de skills matrix, een schematisch overzicht van de vaardigheden en/of competenties van een medewerker. De voordelen?

 • Je ziet in één oogopslag wat mensen wel en niet kunnen.
 • Je ziet of er sprake is van een skills gap binnen je organisatie.
 • Je kunt makkelijker en gerichter personeel werven.
 • Je stelt in no-time de juiste projectteams samen.

 

Je kunt de matrixen maken en bijhouden in Excel. Het nadeel is dat dit programma erg tijds- en arbeidsintensief is. Bovendien is Excel complex en foutgevoelig. De software van AG5 is een oplossing die daarom beter past bij het moderne informatietijdperk. Met AG5 vervang je al je losse Excels door één centrale online-omgeving in de cloud. En je autoriseert per medewerker, team of afdeling wie wat mag zien en aanpassen. Je kunt de informatie bovendien in realtime en op de werkplek invoeren en actualiseren.

 

Benieuwd naar de voordelen? Bel of mail ons dan gerust of boek een demo om met eigen ogen te zien hoe AG5 uitkomst biedt in het moderne informatietijdperk.

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | augustus 18, 2020

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available