De IT-vaardigheidskloof overbruggen

AG5 het overbruggen van de IT skills gap

De wereldwijde IT vaardigheidskloof, ook wel skills gap genoemd, neemt alarmerend snel toe. Verwacht wordt dat er in 2023 wereldwijd een tekort van 3.5 miljoen IT-professionals zal ontstaan.

De verbreding van de vaardigheidskloof heeft enorme gevolgen voor zowel bedrijven als landen, omdat IT een belangrijk onderdeel uitmaakt van verschillende aspecten van ons leven.

Veel landen nemen al concrete stappen om dit probleem aan te pakken, ze bereiden zich voor op een toekomst waarin de behoefte aan deskundige IT-professionals continu groeit.

In dit artikel bespreken we de IT vaardigheidskloof, de invloed ervan op bedrijven, de uitdagingen om dit probleem aan te pakken en de oplossingen ervoor.

Wat is de IT skills vaardigheidskloof?

De IT skills gap, of de IT vaardigheidskloof, verwijst naar het verschil tussen het door werkgevers gewenste niveau van IT bekwaamheid en de werkelijke IT vaardigheden van werknemers.

Het belang van het overbruggen deze kloof is versneld door snelle technologische vooruitgang, vooral op gebieden als automatisering, cloud computing, big data analyse en kunstmatige intelligentie (AI).

Nu organisaties behoefte hebben aan geavanceerdere technische capaciteiten binnen hun personeel, hebben ze hulp nodig om deze rollen te vervullen met bestaand personeel, waarbij een CIO-rapport vindt dat 86% van de organisaties op uitdagingen anticipeert bij het inhuren van individuen met expertise op het gebied van technologieën op locatie.

Bovendien meldden 75% IT-besluitvormers hiaten in de vaardigheden van hun IT-personeel, een stijging van 145% sinds 2016.

Dit groeiende probleem leidt tot meer stress, lange projectduur, hogere bedrijfskosten en minder vermogen om bedrijfsdoelstellingen te bereiken. De VS verwacht in 2030 bijvoorbeeld meer dan $162 miljard te verliezen als gevolg van een tekort aan vakkennis en vaardigheden in de sector.

Naarmate we de snelle evolutie van technologie voortzetten, moeten organisaties voldoen aan de toenemende vraag naar technisch bekwaam personeel. Als gevolg daarvan moeten bedrijven effectieve strategieën bedenken om de kloof tussen de gewenste niveaus van technische bekwaamheid en de werkelijke vaardigheden van werknemers te overbruggen.

De impact van de IT vaardigheidskloof op organisaties

AG5 De impact van de IT skills gap op organisaties

De IT skills gap heeft een enorme impact gehad op bedrijven over de hele wereld, maar wat zijn de gevolgen?

Burnouts binnen het team

Met de groei van de IT skills gap voelen organisaties druk om meer te doen met een tekort aan vaardig personeel.

Een JetRockets-survey schetst een scherp beeld: Bijna 40% van de respondenten gaf aan gevoelens van burnout te ervaren of meer middelen en ondersteuning nodig te hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Deze belasting voor werknemers wordt nog verergerd door 45% van de tech leiders die van plan zijn hun budgetten voor 2023 te verlagen.

Deze problemen kunnen een nadelig effect hebben op het moreel van het team en de algehele bedrijfsprestaties.

Afname in de kwaliteit van uitvoering

De impact van de IT skills gap op het bedrijfsleven is duidelijk in het de survey van Monster, waaruit bleek dat 45% van de respondenten van mening is dat de vaardigheidskloof van invloed is op de kwaliteit van het werk.

Het probleem wordt nog groter door een overwerkt en gespannen IT-team, dat, gehinderd door verouderde vaardigheden, verwacht wordt uitstekende service te leveren.

Bovendien laat een team dat zich richt op het oplossen van problemen minder tijd over voor innovatie en moet de klanttevredenheid verbeteren. De klanttevredenheid kan worden beïnvloed doordat de kwaliteit van de producten of diensten en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de klantenondersteuning afneemt. Uiteindelijk zal lagere inkomsten voor het bedrijf opleveren.

Het dillemma is dat; de tijd die besteed wordt aan het beheersen van essentiële vaardigheden, niet besteed wordt aan het genereren van innovatieve en creatieve ideeën.

Personeelsverloop

De kosten van de jaarlijkse personeelsomzet blijven stijgen, waarbij 48% van de Amerikaanse wervingsmanagers toegeven dat de omzet in hun bedrijven is gestegen, aldus een onderzoek van de Harris Poll.

Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de skills gap die de prestaties van een IT-professionals belemmert.

Bovendien is het veel waarschijnlijker dat werknemers die zich niet gesteund voelen door hun organisatie, omdat deze niet investeert in hun ontwikkeling, hun talenten liever ergens anders inzetten.

Dit betekent dat organisaties het risico lopen cruciale vaardigheden en institutionele kennis te verliezen, wat tijdrovend en kostbaar is om te vervangen. Daarnaast is het lastig voor besluitvormers om IT-rollen met hoge prioriteit te vervullen als gevolg van een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten.

Cybersecurity risico’s

Cybersecurity is een cruciale overweging bij het aannemen van IT personeel, en het gebrek aan professionals op dit gebied is een gigantische uitdaging geworden.

Volgens een (ISC)2 rapport zou dit wereldwijde tekort meer dan 2.9 miljoen mensen kunnen bedragen, een cijfer dat organisaties serieus moeten nemen om de veranderingen op het gebied van gegevensbeveiliging voor te blijven.

Vertraagde lanceringen en migraties

Nu het bedrijfsleven blijft moderniseren, is de transformatie naar de cloud essentieel, wat voor veel organisaties een reeks nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Het grootste probleem is de behoefte aan een vaardiger personeelsbestand. Helaas heeft 34% van de bedrijfsleiders opgemerkt dat dit tekort hun vermogen om diensten te exploiteren en te lanceren vermindert, wat betekent dat bedrijven het risico lopen achterop te raken in vergelijking met hun concurrenten.

Als gevolg daarvan moeten organisaties zorgvuldig zijn bij het implementeren van grootschalige digitale aanpassingen.

De uitdagingen van het aanpakken van de IT vaardigheidskloof

De 2023 IT skills gap groeit Organisaties moeten zich richten op het overbruggen van de skills gap, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom is het overbruggen van de IT skills gap zo lastig? Laten we het nader bekijken.

Reskilling en upskilling zijn een uitdaging

Betrokkenheid van het leiderschap (L&D)

Zonder de inzet en betrokkenheid van leiderschap zullen L&D-programma’s, ontworpen om deze skills gap aan te pakken, weinig kans van slagen hebben.

Volgens onderzoek van McKinsey & Company moeten leidinggevenden niet alleen het voorbeeld geven wat betreft het deelnemen aan L&D-cursussen, maar zich ook als trainers, facilitators en als leerlingen inzetten.

De betrokkenheid van het leiderschap en hun vermogen richting te geven aan werknemers, is van het groot belang bij het succesvol aanpakken van skills gaps.

Kostenoverweging

Skills gaps in een personeelsbestand overbruggen vereist een investering, maar het rendement op investeringen is niet altijd gelijk aan de verwachtingen van werkgevers.

Ondanks het jaarlijks uitgeven van ruim $350 miljard aan bedrijfs-initiatieven op het gebied van onderwijs en ontwikkeling meldt 75% van de senior managers ontevreden te zijn over de resultaten.

Er is geen garantie dat werknemers trainingsprogramma’s of cursussen zullen voltooien, en er kunnen extra kosten aan verbonden zijn, zoals het betalen voor certificeringen of licentiekosten.

Bovendien is er geen garantie dat een opleidingsprogramma zorgt dat werknemers de skills gap effectief zullen overbruggen. Op de lange termijn is het vaak moeilijk om te meten of een trainingsprogramma de prestaties van het personeel heeft verbeterd.

Er zijn geen sluiproutes

Bedrijven hebben hulp nodig bij het vinden van een evenwicht tussen het behouden van bestaande werknemers en het werven van nieuw talent.

Volgens schattingen van het World Economic Forum wordt dit nog eens verergerd door het feit dat 50% van alle werknemers in 2025 omgeschoold moet worden als gevolg van de implementatie van innovatieve technologie.

Om succesvol te zijn moeten organisaties een gedetailleerd proces in gang zetten dat het plannen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe infrastructuren voor herscholing van werknemers impliceert.

Uit onderzoek van McKinsey is gebleken dat degenen die deze aanpak implementeren een kans van bijna 100% hebben op succesvolle transformatie van vaardigheden, dat is wel 2.5 keer hoger dan degenen die dit niet doen.

Het definiëren van doelstellingen en planningsresultaten

Het omscholen en bijscholen van werknemers is een urgente taak voor leidinggevenden. De versnelde digitalisering vereist organisatorische veranderingen, waarbij 70% van de werknemers hun vaardigheden moet verbeteren om hun werk effectief uit te voeren. L&D teams worden geconfronteerd met de uitdagende taak: het aanbieden van trainingsprogramma’s op maat, die tegemoetkomen aan individuele leerbehoeften en vaardigheden.

Het overbruggen van de IT vaardigheidskloof is een complex proces dat een aanzienlijke inzet van tijd, moeite en financiële middelen van werkgevers en werknemers vereist.

AG5 De uitdaging van de wereldwijde IT Skill Gaps

Talent vinden en behouden

Talent is een van de meest waardevolle aspecten van elk bedrijf. Het vinden en behouden van het juiste talent op een concurrerende arbeidsmarkt is echter niet altijd een gemakkelijke taak.

Hier zijn vier belangrijke factoren om je rekening mee te houden wanneer je op zoek bent naar nieuwe werknemers.

 1. Kandidaten willen werken met innovatieve technologie.

Veel kandidaten zijn op zoek naar banen waar ze kunnen werken met geavanceerdere technologieën, zoals artificial intelligence (AI), machine learning (ML), en het internet of Things (IoT).

Als jouw bedrijf dit soort kansen niet biedt, kan het een uitdaging zijn om toptalent aan te trekken wanneer andere organisaties deze mogelijkheden wel aanbieden.

 1. Talent vinden met expertise op het gebied van legacy technologie

Veel bedrijven gebruiken nog steeds gedateerd technologieën. Alhoewel er wel ervaren professionals met expertise in deze legacy technologieën zijn, worden ze steeds zeldzamer naarmate de tijd verstrijkt.

Dit maakt het voor bedrijven moeilijk om gekwalificeerde kandidaten te vinden met de kennis en ervaring die nodig zijn om deze oudere systemen te onderhouden.

 1. Evenwicht tussen werk en privé of locatie vereisten

Kandidaten hebben vaak specifieke eisen met betrekking tot de balans tussen werk en privé en de locatie van hun werk.

Sommige potentiële werknemers willen liever flexibele werktijden of opties voor werken op afstand. Anderen willen juist werken op kantoor, niet te ver van waar ze wonen.

Dit kan het lastig maken om geschikte werknemers te vinden die aan je criteria voldoen, terwijl ze een werkomgeving krijgen die ook bij hun levensstijl past.

 1. Salariseisen

Afhankelijk van de positie waarvoor gerekruteerd wordt, kan de salarisverwachting van de talent pool het vinden van de ideale kandidaat een uitdaging maken.

Hoe de 2023 IT vaardigheidskloof aan te pakken

 1. Identificeer de bestaande skills gap binnen jouw organisatie. Door de vaardigheden van medewerkers in kaart te brengen kun je eventuele skill gaps gemakkelijker overbruggen.

Daarvoor moet je een nauwkeurige skills matrix maken waarop de capaciteiten en competenties van medewerkers worde weergegeven. Zo kun je exact zien welke vaardigheden, ontwikkeling of ondersteuning nodig zijn.

 1. Bepaal welke vaardigheden nodig zijn om het gat te dichten en welke training nodig is om te zorgen dat werknemers over de nodige kennis beschikken om deze functies te vervullen.

Bovendien is het essentieel om de aangrenzende vaardigheden te herkencen die gunstig kunnen zijn in het aansturen van het algehele succes. Daarvoor moet je eerst goed overzicht hebben, voordat je andere taken kunt herkennen als overlappend met een bepaalde positie.

 1. Stel voor elke werknemer een geïndividualiseerd leerplan op dat is afgestemd op de unieke vaardigheden en behoeften van die persoon. Dit zal ervoor zorgen dat het personeel voorbereid is op verschillende toekomstige rollen.

Door deze leerplannen op te nemen in een carrièreportfolio raken (ook nieuwe) werknemers gemotiveerd om mogelijke trainingsmogelijkheden te bekijken en onderzoeken.

Dit helpt om bestaand personeel te behouden en het geeft je bedrijf ook een voorsprong op concurrenten wanneer je het beste talent in de sector aantrekt.

 1. Stel een budget op voor initiatieven voor omscholing die moeten worden uitgevoerd, zoals trainingsprogramma’s of certificeringen. Investeren in upskilling initiatieven is een gezonde financiële beslissing voor elke organisatie.

Door een budget op te stellen voor trainingsprogramma’s of certificeringen, kun je waardevolle hulpmiddelen bieden om werknemers betrokken en uitgedaagd te houden. Je kunt daarmee het moreel van het personeel vergroten en uiteindelijk het personeelsverloop en het aantal burn-outs verminderen.

Bovendien laat het zien dat je organisatie zich inzet voor het cultiveren van een leeromgeving en zal blijven investeren in de professionele ontwikkeling van teamleden.

 1. Ontwikkel een uitgebreide wervingsstrategie om geschikte IT-kandidaten aan te trekken.

Het gebruik van een op vaardigheden gebaseerde aanpak en het benutten van wereldwijde talentpools kan nuttig zijn. Werkgevers moeten altijd rekening houden met de salarisverwachtingen van kandidaten, de levensstijlvereisten en andere criteria die aan een gewenste cultuur-pasvorm bijdragen.

Door een inclusief en doelgericht plan te hebben bij het werven voor een nieuwe functie, kunnen werkgevers werken aan het verwerven van de meest gekwalificeerde kandidaten in termen van technische vaardigheden en de dynamiek van het bedrijf.

 1. Automatiseer het overbruggen van de IT vaardigheidskloof door software tools te gebruiken

Deze tools bieden een effectieve en efficiënte manier om grootschalige operaties te beheren zonder gecompliceerde spreadsheets.

Met automatiseringsoplossingen kunnen bedrijven de noodzaak van handmatige oplossingen omzeilen, om zo hun middelen in te zetten om de operationele nauwkeurigheid te kunnen verbeteren.

Zo biedt skills management software bedrijven bijvoorbeeld meer nauwkeurigheid en precisie bij het volgen van de ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers. Als gevolg hiervan kunnen IT-bedrijven ervoor zorgen dat teams hun middelen effectiever gebruiken om efficiënter te werken.

 1. Investeer in een uitgebreid onboarding-programma en een doorlopend mentorprogramma om werknemers de motivatie te geven die ze nodig hebben om hun doelen te behalen.

Nieuwe teamleden kunnen snel alles onder de knie krijgen door hun vooraf geplande onboarding. Mentorschap is voor werknemers van cruciaal belang voor het bevorderen van groei- en ontwikkelingsvaardigheden op de langere termijn.

Het aanbieden van permanente onderwijsmogelijkheden door mentorschap helpt bestaand talent te voeden en nieuwe en innovatieve mensen aan te trekken die gedijen in voortdurend leren.

Deze twee initiatieven werken samen om een dynamische kans te creëren voor organisaties om de betrokkenheid en productiviteit van werknemers te vergroten.

 1. Werk aan een programma voor de erkenning van werknemers initiatiefnemers te belonen met extra’s. Zij zijn een voorbeeld voor de rest.

Degene die extra inspanningen leveren belonen komt iedereen ten goede en draagt bij aan het creëren van een positieve werkplek waarin succes gevierd wordt.

Beloningsprogramma’s zorgen voor meer werktevredenheid, wat leidt tot hogere prestatieniveaus en hogere retentiepercentages binnen een organisatie.

Overbrug de IT vaardigheidskloof met AG5 software

De complexiteit van het hedendaagse IT-landschap vraagt om een nieuwe aanpak van het managen van de vaardigheden en trainingsresultaten van werknemers.

AG5 Skills Management Software is een oplossing die organisaties gebruiken om een vaardiger personeelsbestand op te bouwen. Met onze software kun je de certificaten en ontwikkeling van werknemers in kaart brengen. Maak audits makkelijker met AG5 skills management software.

Met indrukwekkende functies, zoals de expert finder, Gap Analysis List en de mogelijkheden voor wereldwijd/lokaal skills management, biedt AG5 bedrijven van elke omvang een krachtie tool om hun dagelijkse gang van zaken te verbeteren. Lees hoe AG5 kan helpen de IT skills gap te overbruggen en de vooruitgang van jouw organisatie kan bevorderen.

Conclusie

De IT skills gap overbruggen is een veelzijdige uitdaging die werkgevers ertoe dwingt maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun werknemers toegang krijgen tot de beste beschikbare training en middelen.

Voor elke organisatie die de concurrentie voor wil blijven en het beste beschikbare talent wil verwerven, is het essentieel om te investeren in uitgebreide rekruterings- en onboarding-strategieën. Benut de mogelijke automatiseringsoplossingen en beloon initiatiefnemers om te motiveren.

Door deze initiatieven te combineren met de kracht van de skills management-software van AG5 ben je klaar om de IT skills gap te overbruggen. Maak een afspraak voor een live demo op afstand.Gerelateerde berichten

Get the latest updates!

Subscribe to AG5 and receive the best product tips straight to your inbox