De IT-vaardigheidskloof van 2023 dichten

De wereldwijde kloof in IT-vaardigheden groeit in een alarmerend tempo. De prognoses wijzen op een tekort aan IT-professionals...

AG5 closing the IT skills gap

AG5 De IT-vaardigheidskloof dichten

De wereldwijde kloof in IT-vaardigheden groeit in een alarmerend tempo. De prognoses wijzen op een tekort aan IT-professionals van 3,5 miljoen mensen wereldwijd in 2023.

Deze groeiende kloof in vaardigheden heeft enorme gevolgen voor zowel bedrijven als landen. IT raakt immers steeds meer geïntegreerd in elk aspect van ons leven.

Veel landen nemen al concrete stappen om het probleem aan te pakken en zich voor te bereiden op een toekomst waarin de behoefte aan geschoolde IT-professionals duidelijk is.

Dit artikel gaat in op de IT-vaardigheidskloof van 2023, de invloed ervan op bedrijven, de uitdagingen wat je eraan kunt doen, en hoe het kan worden aangepakt.

Wat is de IT-vaardigheidskloof? Copied

De IT-vaardigheidskloof verwijst naar het verschil tussen de door werkgevers gewenste niveaus van technische bekwaamheid en de daadwerkelijke capaciteit van werknemers.

Het belang van deze kloof is versneld door de snelle technologische vooruitgang, vooral op gebieden zoals automatisering, cloud computing, big data analytics en kunstmatige intelligentie (AI).

Naarmate organisaties meer geavanceerde technische capaciteiten eisen van hun personeel, hebben ze hulp nodig om deze functies in te vullen met bestaand personeel. Uit een CIO-rapport blijkt dat 86% van de organisaties uitdagingen voorziet bij het aannemen van mensen met expertise in de in het bedrijf aanwezige technologieën.

Bovendien meldde 75% van de IT-besluitvormers hiaten in de vaardigheden van hun IT-personeel. Dat is een stijging van 145% sinds 2016.

Dit groeiende probleem leidt tot meer stress, lange projectduren, hogere bedrijfskosten en een beperking van het vermogen om aan bedrijfsdoelstellingen te voldoen. De Verenigde Staten, bijvoorbeeld, verwacht tot 2030 een verlies van meer dan 162 miljard dollar door een tekort aan vaardigheden in de sector.

Omdat technologie zich snel blijft ontwikkelen, moeten organisaties voldoen aan een steeds grotere vraag naar technisch vaardig personeel. Daarom moeten bedrijven effectieve strategieën ontwikkelen om de kloof tussen het gewenste niveau van technische bekwaamheid en de werkelijke capaciteiten van de werknemers te overbruggen.

De impact van de IT-vaardigheidskloof op bedrijven  Copied

AG5 De impact van de IT-vaardigheidskloof op bedrijven

De IT-vaardigheidskloof heeft een enorme impact op bedrijven wereldwijd, maar wat zijn de gevolgen?

Burn-out bij teamleden 

Met de groeiende kloof in IT-vaardigheden voelen organisaties de druk om meer te doen met minder.

Een JetRockets onderzoek schetst een grimmig beeld. Bijna 40% van de respondenten gaf aan dat ze een burn-out hebben of meer middelen en ondersteuning nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Deze druk op werknemers wordt nog verder vergroot doordat 45% van de technologieleiders van plan is te snijden in hun budgetten voor 2023.

Deze problemen kunnen een nadelig effect hebben op het teammoreel en de algemene bedrijfsprestaties.

Afname in de kwaliteit van wat geleverd wordt

De impact van de IT-vaardigheidskloof op het bedrijfsleven is opvallend duidelijk in het onderzoek van Monster. Daaruit bleek dat 45% van de respondenten van mening is dat deze kloof de kwaliteit van het werk beïnvloedt.

Het probleem wordt nog groter met een overwerkt en zenuwachtig IT-team dat gehinderd door verouderde vaardigheden, terwijl toch uitstekende service verwacht wordt.

Bovendien is er bij een team dat zich richt op het oplossen van problemen minder tijd over voor innovatie, en moet de klanttevredenheid verbeteren. Klanttevredenheid kan negatief worden beïnvloed door een lagere kwaliteit van de producten of diensten, en door lagere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de klantondersteuning. Dit resulteert uiteindelijk in lagere inkomsten voor het bedrijf.

Het is dus een tweesnijdend zwaard; tijd die wordt besteed aan het beheersen van essentiële vaardigheden laat minder middelen over om creatieve ideeën te genereren en de grenzen te verleggen.

Personeelsverloop 

De kosten van het jaarlijkse personeelsverloop blijven stijgen. Volgens onderzoek van The Harris Poll geeft 48% van de Amerikaanse wervingsmanagers toe dat het personeelsverloop in hun bedrijf is toegenomen.

Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. Een van de grootste factoren is het gebrek aan vaardigheden omdat dit een belemmering vormt voor de werkprestaties van een IT-professional.

Bovendien is de kans veel groter dat werknemers hun talenten elders gaan inzetten als ze zich niet gesteund voelen door hun organisatie omdat die niet in hun ontwikkeling investeert.

Dit betekent dat organisaties het risico lopen cruciale vaardigheden en institutionele kennis te verliezen, die moeilijk, tijdrovend en duur kunnen zijn om te vervangen. Anderzijds maakt dat het ook ongelooflijk moeilijk voor besluitvormers om IT-functies met hoge prioriteit in te vullen door een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten.

Cyberbeveiligingsrisico’s 

Cyberbeveiliging is tegenwoordig een van de belangrijkste wervingsbeslissingen voor bedrijven. Het gebrek aan professionals op dit gebied is een grote uitdaging geworden.

Volgens een (ISC)2 rapport kan dit wereldwijde tekort oplopen tot meer dan 2,9 miljoen mensen, een cijfer dat organisaties serieus moeten nemen om voorop te blijven lopen met betrekking tot gegevensbeveiliging.

Vertraagde lanceringen & migraties 

De bedrijfswereld blijft moderniseren. Daardoor is cloud-transformatie essentieel geworden voor veel organisaties. Dat brengt een heel pakket nieuwe uitdagingen met zich mee.

De moeilijkste daarvan is de behoefte aan meer geschoolde professionals. Helaas merkt 34% van de bedrijfsleiders op dat dit tekort hun vermogen om diensten te verlenen en te lanceren vermindert. Daardoor lopen bedrijven het risico achterop te raken ten opzichte van hun concurrenten.

Daarom moeten organisaties zorgvuldig te werk gaan bij het implementeren van belangrijke digitale veranderingen.

De uitdagingen van het aanpakken van het tekort aan IT-vaardigheden Copied

De IT-vaardigheidskloof in 2023 groeit. Organisaties moeten zich richten op het dichten van deze kloven. Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dus waarom is het overwinnen van het tekort aan IT-vaardigheden zo’n uitdaging? Laten we eens kijken.

Uitdagingen voor omscholing en bijscholing 

Leiderschapsbetrokkenheid (L&D)

Zonder de inzet en betrokkenheid van het leiderschap zullen goede L&D programma’s om deze kloof aan te pakken weinig kans van slagen hebben.

Volgens onderzoek van McKinsey & Company moeten leidinggevenden niet alleen het goede voorbeeld geven aan werknemers over deelname aan L&D-cursussen. Ze moeten zich ook inzetten als trainer, facilitator of deelnemer.

Het draagvlak van de leiders en het modelleren van hetzelfde gedrag dat van werknemers wordt gevraagd, is van het grootste belang gebleken bij het succesvol aanpakken van vaardigheidstekorten.

Kostenoverweging

Het dichten van tekorten aan vaardigheden in het personeelsbestand kan duur zijn, en het rendement op de investering is niet altijd wat werkgevers verwachten.

Ondanks het feit dat er jaarlijks meer dan 350 miljard dollar wordt uitgegeven aan leer- en ontwikkelingsinitiatieven binnen bedrijven, geeft 75% van de senior managers aan ontevreden te zijn over de resultaten.

Er is geen garantie dat werknemers trainingsprogramma’s of cursussen zullen afronden, en er kunnen extra kosten mee gepaard gaan, zoals het betalen voor certificeringen of licentiekosten.

Bovendien is er geen garantie dat een trainingsprogramma de vaardigheidskloof effectief zal aanpakken. Op de lange termijn kan het moeilijk zijn om te meten of een trainingsprogramma de prestaties van het personeel heeft verbeterd.

Er is geen snelle oplossing 

Bedrijven hebben hulp nodig bij het vinden van een balans tussen het behouden van bestaande werknemers en het vinden van nieuw talent.

Volgens schattingen van het Wereld Economisch Forum wordt dit verder verergerd door het feit dat 50% van alle werknemers tegen 2025 bijgeschoold moet worden als gevolg van de toepassing van nieuwe technologie.

Om succesvol te zijn, moeten organisaties een gedetailleerd proces opzetten voor het plannen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe infrastructuren voor de omscholing van werknemers.

Uit onderzoek van McKinsey is gebleken dat organisaties die deze aanpak implementeren bijna 100% kans hebben op een succesvolle vaardigheidstransformatie – 2,5 keer hoger dan degenen die dit niet doen.

Doelstellingen en planningsresultaten definiëren  

Bijscholing en omscholing van werknemers zijn dringende taken geworden voor leidinggevenden, omdat digitalisering snelle organisatorische veranderingen vereist. 70% van de werknemers moet nog steeds de vaardigheden verbeteren die ze nodig hebben om hun werk effectief te kunnen doen. Dit wijst op de uitdagende taak waar leer- en ontwikkelingsteams voor staan bij het aanbieden van op maat gemaakte trainingsprogramma’s die tegemoet komen aan individuele leerbehoeften en vaardigheden.

Het dichten van de IT-vaardigheidskloof in 2023 is een complex proces dat een aanzienlijke inzet van tijd, moeite en geld van werkgevers en werknemers vereist.

AG5 De uitdagingen van het aanpakken van de IT-vaardigheidskloven

Talent vinden en behouden 

Talent is een van  de meest waardevolle activa van elk bedrijf. De juiste talenten vinden en behouden op een concurrerende arbeidsmarkt is echter niet altijd eenvoudig.

Hier zijn vier belangrijke uitdagingen om rekening mee te houden bij het zoeken naar nieuwe medewerkers.

 1. Kandidaten willen werken met meer geavanceerde technologie.

Veel kandidaten zijn op zoek naar banen waarin ze kunnen werken met meer geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en het internet der dingen (IoT).

Als je bedrijf dit soort mogelijkheden niet biedt, kan het een uitdaging zijn om toptalent weg te lokken bij andere organisaties die dat wel bieden.

 1. Talent vinden met expertise in legacy-technologie

Veel bedrijven gebruiken nog oudere technologieën. Hoewel er misschien een paar ervaren professionals zijn met expertise in deze legacy-technologieën, worden ze steeds zeldzamer naarmate de tijd verstrijkt.

Dit maakt het voor bedrijven moeilijk om gekwalificeerde kandidaten te vinden met de kennis en ervaring die nodig zijn om deze oudere systemen te onderhouden.

 1. Balans werk/privé of locatievereisten 

Kandidaten hebben vaak specifieke eisen met betrekking tot de balans tussen werk en privé en de werklocatie.

Sommige potentiële werknemers willen bijvoorbeeld flexibele uren of mogelijkheden om op afstand te werken, terwijl anderen gewoon een baan dicht bij huis of bij familieleden willen.

Daardoor kan het een uitdaging zijn om geschikte werknemers te vinden die aan de criteria van je bedrijf voldoen en hen tegelijkertijd een werkomgeving  te bieden die ook bij hun levensstijl past.

 1. Salariseisen 

Afhankelijk van het type functie dat je probeert in te vullen en de salarisverwachtingen van je kandidatengroep, kan het een uitdaging zijn om iemand te vinden die bereid is te accepteren wat je hem financieel en professioneel te bieden hebt.

Hoe kun je de IT-vaardigheidskloof van 2023 aanpakken? Copied

 1. Identificeer de bestaande 2023 IT-vaardigheidskloof in je organisatie. Door de vaardigheden van je personeel in kaart te brengen, kun je eventuele hiaten gemakkelijker opvullen.

Daartoe maak je een nauwkeurige vaardighedenmatrix van de vaardigheden en competenties van je medewerkers. Dan kun je precies bepalen voor welke vaardigheden meer ontwikkeling of ondersteuning nodig is.

 1. Stel vast welke vaardigheden nodig zijn om deze kloof te dichten en zorg ervoor dat de huidige werknemers over de nodige kennis beschikken om deze functies in te vullen.

Daarnaast is het essentieel om aangrenzende vaardigheden te herkennen die nuttig kunnen zijn voor het algehele succes. Dit betekent dat je een goed overzicht van het hele plaatje moet opbouwen, en andere taken moet herkennen die mogelijk samenhangen met een bepaalde functie of rol.

 1. Maak voor elke werknemer een individueel leerplan dat is afgestemd op zijn of haar unieke vaardigheden en behoeften. Daarmee kun je borgen dat je personeel voorbereid is op verschillende toekomstige rollen.

Door deze leerplannen bovendien in te bedden in een carrièreportfolio voor elke werknemer, kunnen potentiële nieuwe talenten de opleidingsmogelijkheden binnen je organisatie bekijken en gemotiveerd worden om hieraan deel te nemen.

Dit helpt om bestaand personeel te behouden. Ook kan het je bedrijf een voorsprong geven op concurrenten bij het aantrekken van de beste talenten in de sector.

 1. Stel een budget op voor bijscholingsinitiatieven, zoals trainingsprogramma’s of certificeringen. Investeren in bijscholingsinitiatieven is een gezonde financiële beslissing voor elke organisatie.

Door een budget in te stellen voor trainingsprogramma’s of certificeringen kun je waardevolle middelen aanbieden om werknemers betrokken en uitgedaagd te houden. Daardoor verhoog je het moreel van het personeel en uiteindelijk helpt dat het verloop en burn-out te verminderen.

Bovendien laat het zien dat je organisatie het cultiveren van een leeromgeving hoog in het vaandel heeft staan, en zal blijven investeren in de professionele ontwikkeling van haar teamleden.

 1. Een uitgebreide wervingsstrategie ontwikkelen om geschikte IT-kandidaten aan te trekken.

Het gebruik van een op vaardigheden gebaseerde aanpak en het benutten van wereldwijde talentgroepen kan een voordeel zijn als je buiten de landelijke markt kijkt. Werkgevers moeten altijd rekening houden met de salarisverwachtingen, levensstijlwensen en andere criteria die bijdragen tot de gewenste cultuur.

Door een inclusief en gericht plan te hebben bij het werven voor een nieuwe functie, kunnen werkgevers zich richten op het werven van de meest gekwalificeerde kandidaten op het gebied van technische vaardigheden en bedrijfsdynamiek.

 1. Automatiseer om de gaten te dichten door geautomatiseerde tools te gebruiken om de IT-vaardigheidskloof te dichten.

Deze tools bieden een effectieve en efficiënte manier om grootschalige activiteiten te beheren met minimale hands-on betrokkenheid.

Door automatiseringsoplossingen zijn bedrijven in staat om de noodzaak van handmatige workarounds te omzeilen, hun bronnen beter te benutten en de operationele nauwkeurigheid te verbeteren.

Met software voor competentiebeheer zijn bedrijven bijvoorbeeld accurater en precieser in het bijhouden van de ontwikkeling van vaardigheden binnen een bedrijf. Hierdoor kunnen IT-bedrijven ervoor zorgen dat teams hun resources zo effectief mogelijk inzetten en zo efficiënt mogelijk werken.

 1. Investeer in een uitgebreide inwerkperiode en een doorlopend mentorprogramma om werknemers het duwtje in de rug te geven dat ze nodig hebben om te slagen.

Nieuwe werknemers kunnen sneller zelfstandig werken dankzij een vooraf geplande inwerkperiode. Mentoring is belangrijk voor het bevorderen van groei en ontwikkelingsvaardigheden op de langere termijn.

Het aanbieden van doorlopende opleidingsmogelijkheden via mentoring helpt om bestaand talent te koesteren en nieuwe en innovatieve talenten aan te trekken die optimaal presteren als ze permanent kunnen leren.

Deze twee initiatieven vormen samen een dynamische mogelijkheid voor organisaties om de betrokkenheid en productiviteit van werknemers te maximaliseren.

 1. Zet een erkenningsprogramma op voor werknemers om hen te belonen als ze initiatief tonen in het kader van bij- en omscholing en gebruik maken van de beschikbare middelen.

Een programma dat werknemers erkent die zich extra inspannen, is in het voordeel van beide partijen en kan je ondersteunen bij het creëren van een uniforme werkplek.

Deze voor beide partijen voordelige samenwerking biedt werknemers meer voldoening in hun werk. Dat leidt weer tot hogere prestatieniveaus en een hogere retentiegraad binnen een organisatie.

De IT-vaardigheidskloof van 2023 dichten met de oplossing van AG5 Copied

De complexiteit van het huidige IT-landschap vereist een nieuwe aanpak voor het beheren van de vaardigheden en training van werknemers.

AG5 Skills Management Software is een uitstekende oplossing die organisaties kunnen gebruiken om hun personeel vaardiger te maken, de ontwikkeling van hun werknemers bij te houden en te voldoen aan de regelgeving voor de sector.

Met zijn indrukwekkende reeks functies, zoals de expertzoeker, lijst met kloofanalyses en mogelijkheden voor wereldwijd en landelijk competentiebeheer, biedt AG5 bedrijven van elke grootte een krachtig hulpmiddel om hun dagelijkse activiteiten te verbeteren. Lees hoe AG5 kan helpen de IT-vaardigheidskloof te dichten en organisatorische vooruitgang te stimuleren.

Conclusie Copied

Het dichten van de IT-vaardigheidskloof in 2023 is een veelzijdige uitdaging waarvoor werkgevers proactieve maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat hun personeel toegang heeft tot de beste training en hulpmiddelen die beschikbaar zijn.

Voor elke organisatie die de concurrentie voor wil blijven en het best beschikbare talent wil aantrekken, is het essentieel om te investeren in uitgebreide wervings- en inwerkstrategieën; waar mogelijk gebruik te maken van automatiseringsoplossingen; en erkenningsprogramma’s voor werknemers op te zetten.

Door deze initiatieven te combineren met de krachtige ondersteuning van de vaardighedenbeheersoftware van AG5, ben je goed uitgerust om de IT-vaardigheidskloof van 2023 te dichten. Prik vandaag nog een datum voor een gratis live demo.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | februari 13, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available