Wat is positieve feedback en hoe geef je het?

Iedereen heeft op zijn tijd goede feedback nodig om te leren en verder te groeien in zijn professionele rol. De manier waarop feedback wordt gegeven is grotendeels bepalend voor de effectiviteit en het succes ervan. In dit artikel richten we ons op de kracht van positieve feedback.   Wat is feedback? Feedback geven is het reflecteren op iemands gedrag, vorderingen,...

Iedereen heeft op zijn tijd goede feedback nodig om te leren en verder te groeien in zijn professionele rol. De manier waarop feedback wordt gegeven is grotendeels bepalend voor de effectiviteit en het succes ervan. In dit artikel richten we ons op de kracht van positieve feedback.

 

Wat is feedback? Copied

Feedback geven is het reflecteren op iemands gedrag, vorderingen, prestaties of werk. Een Engelse term, maar al geruime tijd is ingeburgerd in het Nederlands. Feedback is een belangrijk element van elk leerproces, vooral om te zien wat goed en minder goed gaat. Zo verkrijg je de informatie die nodig is om bedrijfsprocessen en -resultaten in de nabije toekomst verder te verbeteren.

 

In een ander artikel op onze website lees je meer over feedback geven.

 

Wat is positieve feedback? Copied

We onderscheiden positieve en negatieve feedback. Positieve feedback benadrukt de sterktes van een medewerker, terwijl negatieve feedback zich vooral focust op het veranderen of uitbannen van ineffectief of ongewenst gedrag.

 

Positieve feedback, ook vaak ‘feedforward’ genoemd, laat zien in welke opzichten een individu of team uitblinkt, stimuleert verbetering en creëert een positieve aanspreekcultuur. Positieve feedback zorgt er bovendien voor dat je brein het gelukshormoon oxytocine aanmaakt.

 

Voorbeelden Copied

Omdat ons brein van nature moeizaam omgaat met feedback (we interpreteren het al gauw als kritiek en voelen ons niet prettig als we erachter komen dat het beeld dat we van onszelf hebben niet helemaal overeenkomt met de manier waarop anderen naar ons kijken), is zorgvuldig formuleren een belangrijk onderdeel van positieve feedback.

 

Een paar voorbeelden:

  • “Je hebt een goede tekst geschreven. Zou je hem nog iets vlotter en commerciëler kunnen insteken? Dan is hij helemaal perfect.”
  • “Je hebt een goede boodschap. Zou je hem in wat minder woorden kunnen brengen en iets langzamer kunnen spreken?”
  • Een medewerker draait vaak productieve overuren in tijden van piekbelasting. “Dank je voor de extra inzet in deze drukke tijd. Ik snap dat het niet altijd gemakkelijk is om tot in de late uurtjes door te werken, maar het team waardeert je ijver enorm. Je bent een waardevol teamlid. Jouw positieve en nijvere houding motiveert ons allemaal”, is dan een goed voorbeeld van positieve feedback.

 

Met de bovenstaande formuleringen straal je enthousiasme uit en zet je feedback om in concrete verbetersuggesties die een gemeenschappelijk doel dienen.

 

De voordelen van positieve feedback Copied

Positieve feedback heeft veel voordelen. Organisatiepsycholoog Marcial Losada kwam bijvoorbeeld tot de ontdekking dat de verhouding tussen positieve en negatieve feedback in goed presterende teams gemiddeld 6 tegen 1 is. Tegenover elke negatieve terugkoppeling staan dus 6 stukjes positieve feedback.

 

Langjarig onderzoek van advies- en researchbureau Gallup heeft vier belangrijke voordelen van positieve feedback ontdekt.

 

1. Betrokken medewerkers

Een door Gallup uitgevoerde rondvraag wees uit dat medewerkers die positieve feedback kregen van hun managers veelal (in 67% van de gevallen) sterk betrokken waren bij hun werk. Onder medewerkers die vooral negatieve feedback (gericht op hun zwaktes) kregen, gold die sterke betrokkenheid slechts voor 31% van de respondenten.

 

2. Hoge productiviteit

Een Gallup-studie onder 530 teams wees uit dat positieve feedback de productiviteit een flinke boost geeft. Teams met managers die positieve feedback kregen, waren 12,5 procent productiever dan ploegen die helemaal geen feedback ontvingen.

 

3. Minder verloop

Positieve feedback heeft ook een gunstig effect op je verloopcijfers. Een studie van Gallup liet zien dat positieve feedback de kans op het voortijdig vertrekken van een medewerker met zo’n 15 procent verkleint.

 

4. Winstgevender

Een ander Gallup-onderzoek toonde aan dat bedrijven die werken met positieve feedback 8,9% winstgevender zijn dan ondernemingen waar feedback een ondergeschoven kindje is.


Tips bij het geven van positieve feedback Copied

Als je met feedback aan de slag gaat, is het handig om een compact overzicht van best practices te hebben. Doe je voordeel met de onderstaande tips

 

1. Kies voor een positieve insteek

Steek de feedback positief in. Dat doe je door bijvoorbeeld te refereren aan een gemeenschappelijke teamdoelstelling of sterk de nadruk te leggen op positieve kwaliteiten waar een medewerker in de praktijk al blijk van geeft.

 

2. Maak het concreet

Maak loftuitingen en verbetersuggesties zo concreet mogelijk. Stel dat een medewerker zojuist een glansrijke presentatie heeft gehouden. “Goed werk” is dan een leuk compliment., maar het zou nuttiger zijn als je wat meer in detail treedt en aan de hand van concrete voorbeelden aangeeft welke delen van de presentatie je zo indrukwekkend vond.

 

Hetzelfde principe geldt voor presentaties die nog voor verbetering vatbaar zijn. “Dat kan beter” is niet voldoende. Wijs ook op de positieve punten en stip duidelijk aan welke onderdelen nog beter kunnen. Iemand leert alleen van feedback als die concreet is.

 

3. Gebruik het woordje ‘en’

Het lijkt een kleinigheid, maar een goed gebruik van het woordje ‘en’ heeft vaak al een grote invloed op de manier waarop jouw feedback wordt opgepikt. Door ‘en’ tussen de positieve insteek en verbetersuggestie te zetten, maak je duidelijk dat je de kwaliteiten van iemand duidelijk opmerkt. Je keurt gedrag of een presentatie niet af, maar geeft aan hoe iemand zijn kwaliteiten, talenten en vermogens voortaan nog beter kan benutten.

 

4. Breng feedback tijdig

Wacht niet te lang met het geven van feedback. Dan wordt een terugkoppeling namelijk mosterd na de maaltijd. Het is belangrijk dat de positieve feedback kort na de betreffende gebeurtenis of direct na het afronden van een taak wordt gegeven. Dan ligt alles nog vers in het geheugen en blijft de feedback ook hangen. Op die manier maximaliseer je het leerpotentieel.

 

5. Ben authentiek en eerlijk

Pas op dat je geen complimenten geeft voor de vorm. Daar prikt een medewerker snel doorheen. Geef alleen (positieve) feedback als daar een directe aanleiding voor is. Probeer ook zo direct en eerlijk mogelijk te zijn bij het geven van positieve feedback.

 

6. Focus op gedrag en inzet

Leg in je feedback de nadruk op gedrag en inzet in plaats van op de persoonlijkheidskenmerken en het talent van een medewerker. Dit motiveert en draagt bij aan het creëren van een positieve mindset die is gebaseerd op groei en verdere ontplooiing.

 

7. Plaats positieve feedback in een breder perspectief

Plaats positieve feedback in een breder perspectief. Je kunt bijvoorbeeld de nadruk leggen op de positieve impact die het werk van iemand heeft op collega’s of klanten. Daarnaast kun je refereren aan de bijdrage die iemand levert aan de bredere strategische doelstellingen van je organisatie.

 

8. Gebruik lichaamstaal en waarderende gebaren

Mensen communiceren niet alleen met woorden. Ook lichaamstaal speelt een belangrijke rol. De juiste handgebaren, gezichtsuitdrukkingen en een oprechte lach geven positieve feedback een extra dimensie. Je kunt positieve feedback bovendien nog meer cachet geven door een compliment op te leuken met een presentje of persoonlijk gesprek.

 

9. Gebruik maatwerk

Ieder mens is verschillend. Houd hier ook rekening mee bij het geven van feedback. Bepaalde medewerkers zullen het bijvoorbeeld fijn vinden als ze positieve feedback publiekelijk krijgen aangereikt. Heb je te maken met meer introverte mensen? Dan is de kans groot dat die zich prettiger voelen bij een gesprek onder vier ogen. Verzeker je ervan dat je jouw medewerkers en hun voorkeuren kent.

 

Valkuilen Copied

Hoewel positieve feedback dus erg waardevol is, zijn er wel een paar valkuilen die je moet omzeilen.

  • Begin geleidelijk. Als je te enthousiast van wal steekt en medewerkers plotseling overspoelt met feedback, overrompel je ze.
  • Geef geen positieve feedback voor triviale acties of alledaagse zaken.
  • Breng je feedback op een tactvolle en doordachte manier. Met een aanmatigende of neerbuigende houding sla je de plank helemaal mis.

 

Tot slot Copied

Als je de goede toon en de juiste momenten kiest, heeft het geven van positieve feedback veel voordelen. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen, wat leidt tot loyaler personeel, een prettiger werkklimaat en een verhoogde productiviteit.

 

Naast het geven van positieve feedback is het ook verstandig om de resultaten en kwaliteiten van medewerkers inzichtelijk te maken. De skills matrix is hiervoor het perfecte instrument.. Met zo’n schematisch overzicht breng je namelijk gedetailleerd de competenties, vaardigheden en kwalificaties van je workforce in beeld. Hier lees je meer over het hoe en waarom van de skills matrix.

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo


ISO27001 certified    

Free trial available

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 21, 2020

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available