Waarom werving op basis van vaardigheden voor bureauloze werknemers een fundering voor succes van je organisatie is

In het rapport “The State of Skills-Based Hiring 2022” van TestGorilla staat: “76% van de werkgevers maakt gebruik...

In het rapport “The State of Skills-Based Hiring 2022” van TestGorilla staat:

“76% van de werkgevers maakt gebruik van werving op basis van vaardigheden om nieuw talent te vinden, waarbij bijna 55% gebruik maakt van rolspecifieke vaardigheidstests.”

Dit is geen verrassing. Vooral niet voor organisaties die afhankelijk zijn van hoogopgeleide of gespecialiseerde werknemers – zoals bureauloze werknemers of klantcontact-werknemers – om hun bedrijf draaiende te houden. Door vaardigheidsgebaseerde wervingsstrategieën te implementeren en in te zetten, zijn deze organisaties in staat om vooroordelen te verminderen, kandidaten van hogere kwaliteit te vinden en te behouden, en tegelijkertijd kunnen ze de vaardigheidskloof strategisch dichten.

Dus wat is werving op basis van vaardigheden? We leggen het uit! In dit artikel bekijken we de strategie, de methoden voor de implementatie ervan en bekijken we een aantal van de voordelen in detail.

Copied

Wat is werving op basis van vaardigheden? Copied

Werving en selectie van talenten op basis van vaardigheden is een benadering van werving en selectie die gericht is op het beoordelen en selecteren van kandidaten voor functies op basis van hun specifieke vaardigheden, bekwaamheden en competenties, in plaats van alleen te kijken naar traditionele kwalificaties, zoals diploma’s of jaren ervaring.

 

Hoe kun je werving op basis van vaardigheden implementeren? Copied

Wanneer organisaties processen implementeren voor werving op basis van vaardigheden, is bijna altijd eerst een analyse van de vaardigheidskloof nodig om te bepalen welke vaardigheden aanwezig zijn in de organisatie, en welke vaardigheden nodig zijn. Dat zijn de vaardigheden of kwalificaties die succesvolle kandidaten voor de functie nodig hebben.

Op basis daarvan kunnen managers of HR-managers vaardigheidsprofielen maken voor kandidaten, die ze kunnen gebruiken om vacatures op te stellen. In de interviewfase worden kandidaten beoordeeld aan de hand van gestructureerde interviews en objectieve, op vaardigheden gebaseerde evaluaties.

 

De belangrijkste voordelen van werving op basis van vaardigheden Copied

In dit gedeelte bekijken we de belangrijkste voordelen van werving op basis van vaardigheden voor de organisaties. Hiermee kunnen ze sneller en productiever personeel aannemen en inwerken, en werknemers blijven langer in hun functie.

Sneller kandidaten van betere kwaliteit

Organisaties kunnen beter zorgen dat kandidaten voldoen aan de functievereisten door zich te richten op de specifieke kwalificaties van kandidaten, in plaats van op opleiding of ervaring. Deze objectieve benadering vermindert vooroordelen en identificeert personen met de nodige vaardigheden, wat leidt tot snellere werving en selectie van personeel van betere kwaliteit.

 Het rapport van TestGorilla ondersteunt deze bewering. Er wordt gesteld dat 92,5% van de bedrijven die gebruik maken van op vaardigheden gebaseerde rapportages “een verlaging hebben gezien in hun percentage ‘slechte match’ aanstellingen, waarbij 44% een vermindering van meer dan 25% heeft gerapporteerd” Daarnaast meldde 91% een snellere wervingstijd, waarvan 39,9% een afname van meer dan 25% noteerde.

Lagere wervingskosten

Door zich te richten op specifieke vaardigheden en competenties in plaats van traditionele kwalificaties, kunnen organisaties hun wervingsprocessen stroomlijnen. Dit vermindert de noodzaak voor een uitgebreide screening van kandidaten, minimaliseert het risico op slechte matches bij de werving (zie hierboven) en verlaagt uiteindelijk de wervingskosten voor adverteren, sollicitatiegesprekken en inwerken.

“Bovendien hebben kandidaten die worden aangenomen op basis van hun vaardigheden minder training nodig, omdat ze al over de nodige competenties beschikken om de baan effectief uit te voeren”, aldus een artikel op LinkedIn over de kracht van werving op basis van vaardigheden. “Dit gestroomlijnde onboardingproces bespaart organisaties zowel tijd als geld, waardoor ze hun middelen efficiënter kunnen inzetten.”

Verhoogde retentiepercentages

Werving op basis van vaardigheden neemt vooroordelen weg en de nadruk ligt op vaardigheden en kwalificaties in plaats van op opleiding of ervaring. Daardoor zullen organisaties eerder kandidaten zonder diploma’s in overweging nemen. Volgens een artikel in Harvard Business Review blijven zulke kandidaten:

“34% langer bij bedrijven … dan mensen met een diploma.”

Het aannemen van een niet-afgestudeerde kandidaat in plaats van een afgestudeerde kandidaat kan ook worden gezien als een teken van het vertrouwen van een bedrijf in werknemers, waardoor loyaliteit wordt gestimuleerd. Dat resulteert in een hogere retentiegraad. Een rapport van LinkedIn, “2018 Workplace Learning Report”, onthult dat “94% van de werknemers zei dat ze langer bij een bedrijf zouden blijven als het investeerde in hun carrière”

Betere werkprestaties

“Werving op basis van vaardigheden is een vijf keer betere indicator van de werkprestaties dan werving op basis van opleiding, en meer dan twee keer beter dan werving op basis van werkervaring,” schrijft McKinsey in een artikel over werving op basis van vaardigheden.

De waarheid van deze bewering berust op het idee dat vaardigheden praktische, actuele vaardigheden weerspiegelen. Dit geldt vooral voor industrieën en organisaties waarin technologieën, processen of andere manieren van werken snel of voortdurend veranderen.

 

 Hoe AG5 werving op basis van vaardigheden ondersteunt

Het platform voor competentiemanagement van AG5 sluit aan bij initiatieven voor competentiegerichte werving door managers en bedrijfsleiders in staat te stellen eenvoudig vaardigheidsanalyses uit te voeren om de vaardighedenkloof te identificeren en vervolgens die informatie te gebruiken om gerichte, competentiegerichte wervingsstrategieën te ontwikkelen.

Met AG5 kun je:

  • Snel en eenvoudig vaardigheden analyseren
  • Die informatie gebruiken om de vaardigheidstekorten te identificeren
  • Strategieën ontwikkelen voor werving op basis van vaardigheden, zodat je de medewerkers kunt vinden die de organisatie het hardst nodig heeft
  • De nadruk leggen op doorlopende verbetering met een eenvoudig te begrijpen interface die uw werknemers kunnen gebruiken om er snel en eenvoudig voor te zorgen dat ze aan de voorschriften voldoen, veilig zijn en klaar om te werken
  • Met werknemers samenwerken om de carrièretrajecten te bepalen die aansluiten bij hun interesses en de belangen van de organisatie
  • En nog veel meer!

Klaar om AG5 te ontdekken? Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis live demo van 15 minuten om te zien hoe de software voor competentiebeheer van AG5 de manier waarop je bedrijf draait met bureauloze medewerkers kan veranderen.

Bronnen Copied

Author Copied

Revisions Copied

Original version | september 21, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available