Voordelen van standaardwerk binnen manufacturing

Ontdek de vele voordelen van gestandaardiseerd werk in de productiesector en hoe het kan bijdragen aan verbeterde efficiëntie, kwaliteit en consistentie binnen jouw productieomgeving.

Zeker binnen een sector als de manufacturingsbranche is het belangrijk dat bedrijfs- en productieprocessen betrouwbare en constante resultaten opleveren. Standaardiseren is de beste manier om dit te realiseren. In dit artikel vertellen we je meer over de voordelen van standaardwerk binnen de manufacturing.

 

Wat is standaardwerk? Copied

Bij standaardwerk denken we vaak aan saaie en repetitieve taken die eigenlijk iedereen uit kan voeren. Toch houdt het meer in dan alleen dat. Standaardwerk bestaat uit een combinatie van processen, procedures en visuele werkinstructies voor de optimale uitvoering van een taak of proces. Standaardisatie mondt daarbij vaak uit in normen en certificeringen. Denk bijvoorbeeld aan ISO-normen, certificaten of emissienormen.

 

De nadruk ligt op consistentie. Standaardwerk is gebonden aan duidelijke richtlijnen en best practices. Zo kunnen meerdere mensen binnen de organisatie het werk doen, zonder dat dit leidt tot kwaliteits- of productiviteitsverlies.

 

Standaardisatie maakt een proces voorspelbaarder. Je weet wat je kan verwachten, wat het oplevert en hoe lang het gaat duren. Dat is zowel prettig voor managers als de mensen op de werkvloer. Iemand in een leidinggevende functie kan gemakkelijker een proces sturen, terwijl een medewerker weet wat hij kan verwachten van zijn werkzaamheden. Ook voor de klant kan standaardisatie prettig zijn: hij weet zo dat de producten of diensten die hij afneemt aan een bepaalde kwaliteitsnorm voldoen.

 

De drie onderdelen van standaardwerk Copied

Standaardwerk kan verschillende praktische vormen aannemen, maar bestaat altijd uit drie vaste onderdelen. We zetten ze voor je op een rij.

 

1. Het proces

Met een proces doelen we op een aantal (met elkaar verbonden) activiteiten die tezamen input omzetten in output. Processen draaien vooral om het wat. Het zijn de strategieën die de belangrijkste onderdelen van je fabricageprocessen definiëren.

 

Denk hierbij aan:

  • De activiteiten: wat wordt er gedaan?
  • De rollen: wie is in welke hoedanigheid bij een taak betrokken?,
  • De stappen
  • Het eindresultaat

 

Het proces geeft je een helikopterview op standaardwerk en toont of dit in overeenstemming is met de (inter)nationale kwaliteits- en veiligheidsstandaarden waar je bedrijf aan moet voldoen.

 

2. De procedure

De procedure is de specifieke manier waarop standaardwerk praktisch is georganiseerd, zodat je een proces op de effectiefst mogelijke manier kunt uitvoeren. Procedures delen standaardwerk op in concrete stappen die het pad van in- naar output effenen.

 

Verwerkt jouw bedrijf bijvoorbeeld fruit in potten? Dan zorgt de procedure ervoor dat medewerkers de potten op de juiste (gestandaardiseerde) manier vullen, de juiste labels op de potten komen en dat de juiste gereedschappen en tools worden gebruikt. Het resultaat is het uniforme eindproduct dat de klant in de winkelschappen vindt.

 

3. Werkinstructies

Werkinstructies zijn het stap-voor-stap advies dat teams op de werkvloer ontvangen. Het doel: een procedure zo goed, effectief en veilig mogelijk afwikkelen. Een goede werkinstructie reikt medewerkers op een handige manier de informatie aan die nodig is om een taak of proces tot een goed einde te brengen. De werkinstructies zijn de verbindende schakel tussen standaardwerk en de menselijke kant van het productieproces.


Voordelen van standaardwerk binnen manufacturing Copied

Standaardisatie brengt diverse voordelen met zich mee, benefits die zeker binnen de manufacturingsbranche goed van pas komen.

 

1. Meer duidelijkheid en voorspelbaarheid

Met standaardwerk kom je nooit meer voor verrassingen te staan. Processen (inclusief de in- en output) worden voorspelbaar en planbaar. Je weet hoe ze eruit zien, uit welke stappen en procesonderdelen ze bestaan en hoeveel tijd ze in beslag nemen. Dat is zowel prettig voor leidinggevenden als de mensen op de werkvloer. De eerste groep is beter in staat om processen te sturen, terwijl de tweede weet wat ze kunnen verwachten van de uit te voeren werkzaamheden.

 

2. Kennisbehoud

Kennis is de sleutel tot succes! Zeker als je een rol van betekenis wilt spelen in de moderne informatiemaatschappij. Door activiteiten en processen te standaardiseren, wordt het gemakkelijker om kennis vast te leggen en te behouden. Door standaardwerkzaamheden vast te leggen in heldere instructies, loop je een veel kleiner risico op het verliezen van belangrijke kennis als een medewerker je organisatie verlaat. Bijvoorbeeld omdat hij of zij op zoek gaat naar een andere uitdaging of met pensioen gaat. Bovendien helpt het bij het snel inwerken van nieuwe medewerkers.

 

3. Meer flexibiliteit

Standaardwerk maakt het makkelijker om te schuiven met medewerkers, aangezien er een duidelijke blauwdruk ligt die ervoor zorgt dat verschillende mensen het werk gemakkelijk kunnen oppakken. Bovendien leidt het standaardiseren van producten en gereedschappen ertoe dat je niet lang hoeft te zoeken naar het juiste onderdeel als er iets kapot gaat.

 

4. Uniforme kwaliteit

Voert iedereen handelingen op dezelfde manier uit? Dan zijn de output en het uiteindelijke eindproduct ook van een vergelijkbare kwaliteit. Je schept dus een kwaliteitsstandaard waarmee je je kunt onderscheiden van de concurrentie.

 

5. Gemakkelijker voldoen aan branchestandaarden

Veel maakbedrijven hebben te maken met algemene en branchespecifieke standaarden en normeringen. Denk bijvoorbeeld aan ISO 9000. Hier niet aan voldoen is geen optie. Standaardwerk levert de controlemechanismen en handvatten om te voldoen aan alle noodzakelijke normeringen en certificeringen.

 

6. Minder verspillingen

Omdat iedereen binnen het bedrijf dezelfde werkzaamheden op dezelfde manier uitvoert, is het ook gemakkelijker om bottlenecks en bronnen van verspilling op te sporen. Het resultaat: een organisatie die beter en zuiniger omspringt met energie, materialen en menselijk kapitaal.

 

Tools voor standaardwerk Copied

Wil je serieus werk maken van standaardwerk en de vruchten plukken van deze slimme manier van arbeidsorganisatie? Dan heb je naast de juiste mensen ook een goede toolset nodig.

 

Standaardiseren is bijvoorbeeld lastig zonder een goed overzicht van de kennis en vaardigheden die je workforce bezit. Met een skills matrix breng je alle informatie over het kennisniveau, de vaardigheden en benodigde certificaten van medewerkers in kaart. Dit helpt je om snel vervanging te vinden en altijd voorbereid op audits te zijn!

 

Overtuigd? Ga dan zelf aan de slag met een skills matrix template voor Excel. Of pak het meteen goed aan met speciale skills management software. Boek nu een live demo!

 

Sources Copied

Source title Description Date retrieved Source URL
Standardization in Busines: What It Is and ExamplesIndeed13 May 2024 14:54:54https://www.indeed.com/career-..
International Organization for StandardizationISO13 May 2024 14:55:05https://www.iso.org/home.html..
American National Standards InstituteANSI13 May 2024 14:55:14https://www.ansi.org/..
European Committee for Standardization CEN13 May 2024 14:55:17https://www.cencenelec.eu/..
Society of Automotive EngineersSAE International13 May 2024 14:55:24https://www.sae.org/..
5 reasons standardizing your processes is the best thing you can do for your firm's long-term successKarbon Magazine11 Apr 2024 10:08:07https://karbonhq.com/resources..
What Is Product Standardization? (With Common Uses)Indeed13 May 2024 14:55:29https://www.indeed.com/career-..
Standardization in Busines: What It Is and ExamplesIndeed 13 May 2024 14:55:36https://www.indeed.com/career-..

Author Copied

Revisions Copied

Original version | april 5, 2024

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available