4 populaire self-assessment tools voor (nieuwe) medewerkers

Self-assessment is een methode om jezelf te evalueren en meer inzicht te krijgen in sterktes, zwaktes en karaktereigenschappen...

self-assessment voor (nieuwe) medewerkers

Self-assessment is een methode om jezelf te evalueren en meer inzicht te krijgen in sterktes, zwaktes en karaktereigenschappen die invloed hebben op je werk. In dit artikel leggen we uit wat self-assessment nu precies inhoudt en welke tools populair zijn.

 

Wat is een self-assessment? Copied

Een succesvolle carrière begint bij zelfkennis. Het bewust kiezen van een baan(type) lukt namelijk alleen als je weet wat je wilt en kunt. Het voordeel van een self-assessment is dat het geen test is waarvoor je kunt slagen of zakken. Er zijn namelijk geen goede of foute antwoorden.

 

Een self-assessment is een methode die het mogelijk maakt om meer over jezelf te leren door informatie te verzamelen over je werkgerelateerde waarden en voorkeuren, interesses, persoonlijkheidstype en bekwaamheden. Heb je deze variabelen in kaart gebracht? Dan wordt het gemakkelijker om functies en taken te vinden die bij jouw profiel passen.

 

Waar bestaat een self-assessment uit? Copied

Om je professionele profiel helder voor het voetlicht te brengen, moet je in de analyse in elk geval een prominent plekje reserveren voor de volgende eigenschappen.

 

1. Werkgerelateerde waarden

Werkgerelateerde waarden zijn de normen, overtuigingen en ideeën die op persoonlijk vlak belangrijk zijn voor iemand. Denk bijvoorbeeld aan een behoefte aan autonomie, veiligheid of flexibiliteit en het waarborgen van een goede balans tussen werk en privé.

 

Werkgerelateerde waarden kunnen ook betrekking hebben op het maatschappelijke profiel van een onderneming. Heb je milieu en menselijke waardigheid hoog in het vaandel staan? Dan wil je vast niet werken voor een bedrijf dat bekend staat als een milieuvervuiler of een werkgever die werknemers onder slechte arbeidsomstandigheden laat werken om de productiekosten te drukken.

 

2. Interesses

Welke activiteiten je met plezier (of juist helemaal niet) graag onderneemt bepalen je interesses. Psychologisch onderzoek toont aan dat mensen die dezelfde interesses delen meestal ook graag hetzelfde type werk doen. De Strong Interest Inventory (vernoemd naar psycholoog E.K. Strong) gebruikt de interesses die iemand iemand heeft bijvoorbeeld als een belangrijke pijler voor gericht carrièreadvies.

 

3. Persoonlijkheidstype

Een persoonlijkheidstype wordt gevormd door de combinatie van sociale eigenschappen, professionele drijfveren, behoeften en attitudes. Je persoonlijkheidstype bepaalt voor een groot deel of je geschikt bent voor een bepaald type werk of een bepaald soort werkomgeving. De persoonlijkheidstheorie van de Zwitserse psychiater Carl Jung vormt de basis voor een populaire assessment-tool als de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

 

4. Bekwaamheden

Bekwaamheden worden grotendeels bepaald door natuurlijke aanleg, maar kun je wel versterken en aanscherpen met gerichte trainingen en leertrajecten. Ze bepalen grotendeels of (en hoe makkelijk) mensen zich bepaalde vaardigheden eigen kunnen maken.

 

Voorbeelden van bekwaamheden zijn wiskundig inzicht, taalgevoel, muzikaal talent, logisch redeneervermogen en handvaardigheid. De bekwaamheden die je bezit bepalen grotendeels je geschiktheid voor een bepaald type werk. Iemand met twee linkerhanden zal niet snel timmerman worden, terwijl iemand met een beperkt taalgevoel niet in de wieg is gelegd voor een schrijversbestaan.

 

Voordelen Copied

Wat zijn de belangrijkste voordelen die het uitvoeren van een self-assessment oplevert? We zetten ze kort voor je op een rij.

 

 • De inzichten die voortkomen uit self-assessment geven managers een beter inzicht in het totaalprofiel van een medewerker.
 • Het wordt gemakkelijker om competenties en vaardigheden te beschrijven en deze te koppelen aan duidelijke functie- en karakterprofielen.
 • Je betrekt medewerkers actief bij het evaluatieproces. Ze zijn niet alleen passieve ontvangers van feedback, maar dragen actief en met eigen inzichten bij aan het reflectie- en verbeteringsproces. Op die manier zwengel je ook gemakkelijker productieve gesprekken en discussies aan.
 • De extra informatie die self-assessments opleveren maken het gemakkelijker om skills gaps te identificeren en dichten.
 • Self-assessment werkt motiverender dan top-down


Populaire self-assessmenttools Copied

Er zijn verschillende manieren om jezelf te beoordelen. Die verschillende beoordelingswijzen hebben hun weg gevonden naar een aantal populaire methoden en tools.

 

1. Myers-Briggs

De Myers-Briggs Type Indicator is ontworpen door Katherine Briggs en Isabel Briggs Myers en gebaseerd op de persoonlijkheidstypen van Carl Jung. Jung onderscheidt 16 persoonlijkheidstypen, gebaseerd op hoe mensen zich uiten, informatie interpreteren, beslissingen nemen en hun leven leiden.

 

De 16 persoonlijkheidstypen van Jung zijn onder te verdelen in vier categorieën.

 

De analisten

De groep van de analisten wordt gevormd door:

 • De architecten. Dit zijn verbeeldingsrijke en strategische denkers die overal een plan voor hebben.
 • De logicus, een innovatief type dat een onstilbare honger naar kennis aan de dag legt.
 • De bevelhebber. Dit type medewerker presenteert zich als een moedige, verbeeldingsrijke en krachtige leider die altijd een weg of oplossing weet te vinden.
 • De debaters. Dit zijn slimme en nieuwsgierige denkers die dol zijn op intellectuele uitdagingen.

 

De diplomaten

Deze groep bestaat uit:

 • De advocaten. Dit zijn stille mensen die graag op de achtergrond werken, maar toch vaak inspirerende en onvermoeibare idealisten zijn.
 • De bemiddelaars, die vaak worden gekenmerkt als poëtische, aardige en altruïstische mensen.
 • De protagonisten, charismatische leiders die hun toehoorders en collega’s vaak weten te inspireren.
 • De campagnevoerders, enthousiaste, creatieve en sociaal vrije geesten.

 

De schildwachten

De groep van de schildwachten (de logicus, verdediger, leidinggevende en consul) bestaat uit praktische, toegewijde, betrouwbare en hulpvaardige persoonlijkheden die erg bedreven zijn in het managen van mensen en projecten.

 

De verkenners

De verkenners (virtuozen, avonturiers, ondernemers en entertainers) zijn types die hoog scoren op karaktereigenschappen als charme, spontaniteit en flexibiliteit. Daarnaast zijn het doorgaans energieke mensen die graag nieuwe dingen uitproberen.

 

2. DISC

De DISC-theorie is een gedragsmodel dat op basis van een kwadrant uitgaat van het werk van William Moulton Marston (1893-1947). Het model onderscheidt een viertal hoofddimensies ten aanzien van persoonlijkheid.

 

 1. Dominantie: het kenmerk dat de manier beschrijft waarop je problemen aanpakt, voor jezelf opkomt en (lastige) situaties afhandelt.
 2. Invloed: de variabele die beschrijft hoe je met mensen omgaat en hoe je communiceert.
 3. Stabiliteit: de dimensie die je temperament (de combinatie van geduld, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing en diepzinnigheid) bepaalt.
 4. Consciëntieusheid: de persoonlijkheidstrek die beschrijft hoe je omgaat met verantwoordelijkheden en procedures.

 

Door de bovenstaande hoofddimensies van je persoonlijkheid in kaart te brengen, krijg je een goede indruk van de werktypen, functies en werkstijlen die wel of juist niet goed bij je persoonlijkheid passen.

3. Big Five

Met de Big Five doelen we in deze context niet op de vijf beesten uit de Afrikaanse dierenwereld, maar op een veel gebruikte persoonlijkheidstheorie. De persoonlijkheidstheorie die bekendstaat als de Big Five wijst een score toe aan de onderstaande vijf persoonlijkheidskenmerken.

 

 • Extraversie: De mate van extraversie is een indicator voor de behoefte aan samenwerking met andere mensen. Extraverte mensen zijn hongerig naar sociaal contact en werken graag in teams, terwijl introverte mensen juist graag alleen en op zichzelf werken.
 • Vriendelijkheid: Deze schaal toont aan hoe altruïstisch iemand is. Heb je vooral het eigenbelang op het oog of heb je ook aandacht voor anderen? Mensen die laag scoren op dit onderdeel zijn vaak competitief en weinig inschikkelijk, terwijl personen aan de andere kant van het spectrum doorgaans socialer en milder zijn.
 • Emotionele stabiliteit: toont aan of je kalm en onwrikbaar of juist wat gevoeliger bent. Het is vaak ook een indicator voor stressbestendigheid.
 • Ordelijkheid: laat zien in hoeverre je geordend, gestructureerd en systematisch te werk gaat.
 • Openheid: bepaalt grotendeels in hoeverre je openstaat voor nieuwe ervaringen. Mensen die hoog scoren op dit persoonlijkheidskenmerk zijn vaak creatief en ideeënrijk, terwijl minder open mensen traditioneel ingesteld zijn en vaak vasthouden aan traditionele werkwijzen.

 

4. AG5 Skills Management

Met de skills management software van AG5 kunnen medewerkers van organisaties een skills assessment doen. Dit is een self-assessment op het gebied van vaardigheden. Zo zie je snel voor welke rollen of projecten zij inzetbaar zijn.

Het grote voordeel is dat je zo werkt aan breed inzetbaar personeel. Niet alleen handig voor het bedrijf, maar als werknemer wordt het werk ook een stuk diverser en interessanter. Bovendien stimuleert een dergelijke aanpak reskilling: iets wat de komende jaren steeds belangrijker wordt!

Benieuwd naar meer informatie? Lees hier hoe de software werkt of neem contact op voor een vrijblijvende online demo!

 

Aan de slag! Copied

Self-assessment is een manier om inzicht te krijgen in je kwaliteiten en werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken. Je leert waar je interesses, sterktes en zwaktes liggen, een gegeven waar zowel jij als je werkgever van profiteert. Ga dus lekker in de weer met een van de bovengenoemde self-assessmenttools en til je professionele zelfkennis naar een hoger niveau!

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo


ISO27001 certified    

Free trial available

Author Copied

Revisions Copied

Original version | december 1, 2020

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available