Dit zijn de belangrijkste trends uit ‘The Future of Jobs Report 2020’ van het WEF

Het World Economic Forum (WEF) brengt elk jaar de banen en vaardigheden van de toekomst in kaart. Dit publiceren ze in een uitgebreid rapport met de passende titel ‘The Future of Jobs’. Op 20 oktober werd het rapport voor 2020 gepubliceerd.

 

In dit artikel zetten we de meest opvallende trends op een rijtje.

 1. Van 33% naar 46% robotisering binnen 5 jaar
 2. Nieuwe functies met focus op informatietechnologie
 3. Meer banen verdwijnen dan dat er gecreëerd worden
 4. Reskilling is hét thema van de komende 5 jaar
 5. Digitalisering komt in een stroomversnelling
 6. Op afstand werken gaat niet meer weg
 7. Interesse in online trainen neemt explosief toe
 8. Ongelijkheid wordt nog groter

 

1. Van 33% naar 46% robotisering binnen 5 jaar

Door de huidige pandemie is automatisering in een stroomversnelling terecht gekomen. Minder mensen worden aangenomen en meer werk wordt uitbesteed aan machines. Over vijf jaar wordt verwacht dat machines bijna de helft van alle taken van mensen uitvoeren. Momenteel is dit nog een derde.

2. Nieuwe functies met focus op informatietechnologie

Door de groei in automatisering zullen er functies gecreëerd worden om de nieuwe taakverdeling tussen mensen, machines en algoritmen in goede banen te leiden. Naar schatting zullen er 97 miljoen nieuwe banen gecreëerd worden. Functies op het gebied van data, AI, digitale marketing en informatiebeveiliging worden belangrijker dan ooit.

3. Meer banen verdwijnen dan dat er gecreëerd worden

Ondanks het ontstaan van nieuwe functies en de vraag naar meer mensen binnen het vakgebied van informatietechnologie, zullen er per saldo meer banen verdwijnen dan er gecreëerd worden.

Door overtollige functies wordt de komende vijf jaar een afname van 6,4% verwacht, tegen een groei van 5,7% in het algehele personeelsbestand. Naar schatting zullen in 2025 85 miljoen banen wereldwijd verloren zijn gegaan.

 

4. Reskilling is hét thema van de komende 5 jaar

Met reskilling wordt bijscholing of omscholing bedoeld: nieuwe vaardigheden ontwikkelen om bij te blijven in het banenlandschap van de toekomst. Verwacht wordt dat 40% van de kernvaardigheden van medewerkers in de komende vijf jaar zal veranderen. Dit betekent dat 50% van alle werknemers zal moeten worden bij- of omgeschoold.

5. Digitalisering komt in een stroomversnelling

Digitalisering is al lang niet meer te stoppen. Door de huidige pandemie gaat dit echter sneller dan voorheen verwacht. 84% van werkgevers is van plan om werkprocessen sneller te digitaliseren.

6. Op afstand werken gaat niet meer weg

Op afstand werken is vandaag de dag een belangrijker thema dan ooit. Ondanks dat werkgevers momenteel min of meer verplicht worden om hun mensen (waar mogelijk) thuis te laten werken, geven zij aan dat dit meer is dan alleen tijdelijk noodzaak.

 • 44% van het personeelsbestand zal in de toekomst thuis (kunnen) werken.
 • 78%van de werkgevers geeft aan een negatieve impact op productiviteit en welzijn te verwachten.
 • 34% is van plan om stappen te ondernemen om dit tegen te gaan.
  Bijvoorbeeld door een gevoel van gemeenschap en verbondenheid onder werknemers te creëren met behulp van digitale tools.

 

7. Interesse in online trainen neemt explosief toe

Een ander gevolg van de huidige crisis is dat online trainingen populairder dan ooit zijn. Vier keer zoveel mensen zijn op zoek naar mogelijkheden om op eigen initiatief online te leren en vijf keer zoveel werkgevers bieden werknemers de mogelijkheid om online te leren.

Bij werkenden is persoonlijke ontwikkeling (met een groei van 88%) een populair onderwerp. Onder werklozen is er vooral interesse in het aanleren van skills met betrekking tot data-analyse, informatica en informatietechnologie

 

8. Ongelijkheid wordt nog groter

De versnelling van digitalisering en robotisering heeft, in combinatie met de huidige pandemie, tot gevolg dat lagerbetaalde werknemers, vrouwen en jongere werknemers nog zwaarder getroffen worden. Hierdoor vergroot de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Zelfs in vergelijking met de wereldwijde financiële crisis van 2008 zien we dat de huidige crisis een grotere impact heeft voor personen met een lager opleidingsniveau.

 

Skills in kaart brengen

Reskilling en digitalisering wordt de komende tijd belangrijker dan ooit. AG5 helpt om de vaardigheden van medewerkers binnen jouw organisatie inzichtelijk te maken. Hier hebben we speciale skills management software voor ontwikkeld.

 

Ontdek zelf hoe het werkt of vraag meteen een demo aan!

 Gerelateerde berichten

Ontvang onze nieuwsbrief!

Abonneer u op AG5 voor nieuws over topvaardigheden, trends en analyses