HACCP: Gevarenanalyse en kritische controlepunten

Een HACCP-certificering richt zich op voedselveiligheid in de voedselproductie. In deze gids verkennen we de belangrijkste aspecten van HACCP-certificering, waaronder het belang ervan, de stappen die nodig zijn voor certificering, de voordelen van implementatie en meer.

Download HACCP: Gevarenanalyse en kritische controlepunten

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Wat is een HACCP-certificering? Copied

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points (Gevarenanalyse en kritische controlepunten). Het is een systematische benadering van voedselveiligheid die biologische, chemische en fysieke gevaren in het voedselproductieproces helpt voorkomen, identificeren en beheersen.  Een HACCP-certificering is een erkenning die wordt toegekend aan organisaties die een effectief HACCP-systeem hebben geïmplementeerd en onderhouden.

Wie heeft een HACCP-certificering nodig? Copied

Een HACCP-certificering wordt algemeen erkend in de voedingsmiddelenindustrie en is vaak een vereiste voor leveranciers, fabrikanten en andere organisaties die betrokken zijn bij de voedseltoeleveringsketen.

Hoe behaal ik een HACCP-certificering? Copied

HACCP-certificaten worden meestal afgegeven door externe organisaties die gespecialiseerd zijn in audits en certificering op het gebied van voedselveiligheid. Welke certificerende instelling je moet gebruiken, hangt af van je geografische locatie. We zullen hier dieper op ingaan in het gedeelte “Hulpmiddelen voor HACCP-certificering” hieronder.

De exacte weg die je organisatie moet afleggen om de HACCP-certificering te behalen, kan enigszins verschillen afhankelijk van de certificerende instelling. Hieronder vind je de algemene stappen.

 • Voer een gevarenanalyse uit. Potentiële gevaren identificeren die verband houden met de productie van voedsel.
 • Bepaal kritieke controlepunten (CCP’s). Specifieke punten in het productieproces identificeren waar controlemaatregelen kunnen worden toegepast om geïdentificeerde gevaren te voorkomen, te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
 • Stel kritische grenzen vast. Stel meetbare criteria op om ervoor te zorgen dat elke CCP onder controle is.
 • Implementeer controleprocedures. Creëer processen om CCP’s te volgen en te observeren om ervoor te zorgen dat ze binnen de kritieke grenzen blijven.
 • Corrigerende maatregelen vaststellen. Definieer de procedures die moeten worden gevolgd wanneer uit bewaking blijkt dat een CCP niet binnen de vastgestelde kritische grenzen is.
 • Stel verificatieprocedures op. Bevestig dat het HACCP-systeem effectief werkt door periodieke beoordelingen, audits en andere activiteiten.
 • Documenteren en bijhouden. Gedetailleerde gegevens bijhouden van het HACCP-plan, de controleactiviteiten, corrigerende maatregelen en verificatieprocedures.

Verlengingsvereisten voor HACCP-certificering Copied

Verlengingsvereisten voor HACCP-certificering variëren ook, afhankelijk van de certificerende instelling. Een goede vuistregel voor het verlengen van de HACCP-certificering is elke vijf jaar.

De voordelen van HACCP-certificering Copied

Een HACCP-certificering biedt organisaties verschillende voordelen. Hier volgen enkele belangrijke voordelen.

Verbeterde voedselveiligheid

HACCP-certificering garandeert een systematische aanpak voor het identificeren en beheersen van gevaren voor de voedselveiligheid, wat leidt tot veiligere producten. Dit beschermt consumenten en versterkt de reputatie van de organisatie.

Wereldwijde markttoegang

HACCP-certificering wordt internationaal algemeen erkend. Dit opent deuren naar wereldwijde markten, omdat het aantoont dat de organisatie zich inzet voor veilige productie van hoogwaardige voedingsmiddelen.

Operationele efficiëntie en kostenbesparingen

Door potentiële gevaren vroeg in het voedselproductieproces te identificeren en aan te pakken, kunnen HACCP-gecertificeerde organisaties problemen voorkomen, verspilling tegengaan en het gebruik van middelen optimaliseren. Dat leidt tot kostenbesparingen op de lange termijn.

Uitdagingen bij HACCP-certificering Copied

Het behalen van een HACCP-certificering kan organisaties voor verschillende uitdagingen stellen, waaronder het volgende.

Intensiteit van hulpbronnen

Het implementeren van HACCP vergt veel tijd, werkuren en financiële investeringen.

Complexiteit van implementatie

Het ontwikkelen en implementeren van een effectief HACCP-plan kan complex zijn, vooral voor organisaties met ingewikkelde productieprocessen.

Weerstand tegen verandering

De invoering van HACCP vereist vaak een cultuuromslag binnen een organisatie. Weerstand tegen verandering van werknemers en management kan de succesvolle implementatie van HACCP-beginselen belemmeren.

Tips en strategieën ter voorbereiding op de HACCP-certificering Copied

Hier volgen enkele tips om je voor te bereiden op een HACCP-certificering.

 • Zorg ervoor dat al het personeel grondige HACCP-training krijgt om de principes, rollen en verantwoordelijkheden te begrijpen die cruciaal zijn voor succesvolle certificering.
 • Ontwikkel uitgebreide documentatie, waaronder HACCP-plannen, procedures en verslagen, om een goed georganiseerde en systematische aanpak te laten zien.
 • Voer interne proefaudits uit om het certificeringsproces te simuleren, zwakke punten te identificeren en problemen met niet-naleving aan te pakken voordat de werkelijke certificeringsaudit plaatsvindt.
 • Herzie en actualiseer je HACCP-plan regelmatig op basis van feedback, controleresultaten en veranderende omstandigheden.
 • Stimuleer open communicatie en betrokkenheid onder werknemers op alle niveaus, zodat iedereen het belang van HACCP begrijpt en hun rol in de succesvolle implementatie ervan.

Hulpmiddelen voor HACCP-certificering Copied

Voor meer informatie en richtlijnen over HACCP-certificering kun je de volgende bronnen raadplegen.

Certificerende instellingen. De certificerende instelling die de HACCP-certificering van je organisatie afgeeft, moet het eerste aanspreekpunt zijn bij het zoeken naar informatie. Afhankelijk van je geografische locatie zullen deze variëren. Populaire certificerende instellingen zijn DQS (Duitsland), de American Society for Quality (VS) en het Safe Quality Food Institute (wereldwijd).

Regelgevende instanties. Overheidsinstanties op het gebied van voedselveiligheid bieden ook een schat aan informatie over zowel voedselveiligheid als HACCP-certificeringen. Dit zijn onder andere de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

ISO (Internationale Standaardisatie Organisatie) ISO 22000 heeft specifiek betrekking op beheersystemen voor voedselveiligheid, waaronder HACCP. Bekendheid met de ISO 22000-norm kan voordelig zijn voor organisaties die een HACCP-certificering willen behalen.

Vaardighedenbeheer voor HACCP-certificering Copied

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Hiermee kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot een HACCP-certificering binnen je organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel. Je maakt gebruik van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over HACCP-certificering Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van een HACCP-certificering?

 • Is HACCP-certificering verplicht?

 • Hoe lang duurt het om een HACCP-certificering te behalen?

 • Wat zijn de kosten voor HACCP-certificering?

 • Wat is de geldigheidsduur van een HACCP-certificering?

 • Kan HACCP worden geïntegreerd met andere managementsystemen?

 • Hoe kun je meer te weten komen over HACCP-certificering?

Bronnen Copied

Author Copied

Revisions Copied

Original version | december 21, 2023

Written by:

Related certifications

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available