CHMM: Gecertificeerd manager gevaarlijke stoffen

De certificering Certified Hazardous Materials Manager (Gecertificeerd manager gevaarlijke stoffen) richt zich op het beheer en de omgang met gevaarlijke materialen. In deze gids verkennen we de belangrijkste aspecten van CHMM certificering, waaronder het belang ervan, de stappen die nodig zijn voor certificering, de voordelen van implementatie en meer.

Download CHMM: Gecertificeerd manager gevaarlijke stoffen

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Certified Hazardous Materials Manager

Wat is de certificering voor Certified Hazardous Materials Manager? Copied

Een Certified Hazardous Materials Manager (CHMM) is een specialist in het beheren van gevaarlijke materialen en het naleven van milieuregelgeving. Het wordt uitgegeven door het Institute of Hazardous Materials Management (IHMM) in de Verenigde Staten.

CHMM-gecertificeerde werknemers zijn verantwoordelijk voor het beheer van gevaarlijke materialen gedurende hun hele levenscyclus. Dit omvat hun:

 • Opslag
 • Vervoer
 • Verwijdering

CHMM-kandidaten hebben meestal een sterke achtergrond in milieuwetenschappen, techniek of aanverwant vakgebied.

Wie heeft een CHMM certificering nodig? Copied

Organisaties die omgaan met gevaarlijke materialen – zoals chemicaliën, biologische gevaren, giftige stoffen of explosieve materialen – kunnen op zoek gaan naar CHMM-gecertificeerde werknemers. Dergelijke organisaties zijn meestal:

 • Industriële faciliteiten
 • Milieuadviesbureaus
 • Hulpdiensten
 • Bedrijven voor afvalbeheer
 • Overheidsinstellingen
 • Transport- en logistieke bedrijven
 • Energie- en nutsbedrijven
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijsinstellingen

Hoewel het niet universeel verplicht is, kan een CHMM-certificering door verschillende industrieën en organisaties worden vereist voor bepaalde functies.

Hoe word ik een gecertificeerde manager gevaarlijke stoffen? Copied

Om in aanmerking te komen voor een CHMM-certificering moeten kandidaten een vierjarig diploma hebben in toegepaste wetenschappen – of een gerelateerd vakgebied zoals scheikunde of biologie – van een erkende hogeschool of universiteit. Ze moeten ook vier jaar werkervaring hebben in een functie die te maken heeft met het beheer van gevaarlijke materialen. Dergelijke functies zijn onder andere:

 • Behandeling van gevaarlijke materialen
 • Planning voor noodmaatregelen
 • Bemonstering van verontreinigende stoffen
 • Locatieonderzoek en -sanering

In aanmerking komende kandidaten moeten hun gegevens en een aanvraag indienen bij het CHMM, de aanvraagkosten betalen en vervolgens het CHMM-examen afleggen en slagen. Het totale bedrag aan kosten hangt af van de persoon – en of ze bijvoorbeeld het examen moeten overdoen. Over het algemeen kost het hele CHMM certificeringsproces echter zo’n $2.000-2.500.

Verlengingsvereisten voor CHMM certificeringen Copied

Een CHMM-certificaat is vijf jaar geldig. Gedurende deze periode moeten degenen die verlenging aanvragen in totaal 200 “Certification Maintenance Points (CMP’s)” verdienen, waarvan 100 door werkervaring. De overige 100 worden behaald via verschillende door het IHMM goedgekeurde methoden van professionele ontwikkeling en doorlopende verbetering, zoals het volgen van of lesgeven in universitaire cursussen, het bijwonen van seminars, webinars en workshops of het geven van presentaties op professionele evenementen.

Voordelen van CHMM certificering Copied

Een CHMM biedt verschillende voordelen voor individuen en organisaties. Het houdt onder meer het volgende in.

Expertise op het gebied van naleving van regelgeving

CHMM certificering borgt dat professionals diepgaande kennis van milieuregelgeving hebben. Daardoor kunnen organisaties zich aan de wettelijke eisen houden, het risico op boetes wordt verkleind en betrokkenheid bij milieubeheer wordt aangetoond.

Vaardigheden om risico's te beperken

CHMM’s beschikken over de deskundigheid om gevaarlijke materialen te identificeren en te beheren om te borgen dat potentiële bedreigingen voor de volksgezondheid en het milieu tot een minimum worden beperkt. Deze mogelijkheid verbetert de veiligheid op de werkplek, vermindert aansprakelijkheid en beschermt de reputatie van een organisatie.

Strategische kostenbesparingen

Gecertificeerde Hazardous Materials Managers kunnen afvalbeheerprocessen stroomlijnen, kosteneffectieve milieupraktijken implementeren en het gebruik van hulpbronnen optimaliseren. Dit resulteert in operationele efficiëntie, kostenbesparingen en een concurrentievoordeel in milieubewuste markten.

Uitdagingen bij CHMM certificering Copied

Het behalen van een CHMM-certificering kan organisaties en werknemers voor verschillende uitdagingen stellen. Het houdt onder meer het volgende in.

Intensiteit van hulpbronnen

Het behalen van een CHMM-certificering vergt veel tijd en financiële middelen. Het in evenwicht brengen van het certificeringsproces met de dagelijkse werkzaamheden kan druk leggen op bedrijfsmiddelen en kan een zorgvuldige planning vereisen om verstoringen tot een minimum te beperken.

Complexiteit van regelgeving

Het is een voortdurende uitdaging om op de hoogte te blijven van veranderende milieuregelgeving. Kandidaten voor CHMM moeten complexe en dynamische regelgevingslandschappen doorkruisen, waarvoor voortdurende training en een toewijding om op de hoogte te blijven nodig zijn om naleving te garanderen.

Werkdruk werknemers

Werknemers die een CHMM-certificaat willen behalen, hebben vaak te maken met een hogere werkdruk door de extra eisen die studeren en voorbereiden op de certificeringsexamens met zich meebrengen. Deze werklast effectief beheren met behoud van de werkprestaties kan een grote uitdaging zijn voor zowel individuen als organisaties.

Tips en strategieën ter voorbereiding op CHMM certificering Copied

Hier zijn een paar tips om je voor te bereiden op een CHMM certificering:

 • Ontwikkel een gericht studieplan dat alle onderwerpen van het CHMM-examen omvat.
 • Gebruik oefenexamens, online cursussen en casestudies om concepten te versterken.
 • Sluit je aan bij studiegroepen of forums om inzichten te delen en twijfels op te helderen.
 • Bekijk regelmatig materialen en blijf op de hoogte van wijzigingen in de regelgeving.
 • Simuleer examenomstandigheden met oefentoetsen met een maximum tijd. Deze zijn beschikbaar op de IHMM website.

Hulpmiddelen voor CHMM certificering Copied

Voor meer informatie en richtlijnen over CHMM certificering kun je de volgende bronnen raadplegen.

Instituut voor beheer van gevaarlijke stoffen (IHMM) De website van het IHMM dient als de belangrijkste bron van informatie voor mensen die een CHMM-certificering willen behalen. Het bevat oefenexamens, studiegidsen, informatie over het certificerings- en hercertificeringsproces, veelgestelde vragen en meer.

Vereniging voor Gevaarlijke Materialen (HMS). De HMS is een beroepsvereniging voor IHMM certificeringen. Er worden conferenties, netwerkevenementen, cursussen en nog veel meer gepland en gehouden. Deze kunnen waardevol zijn voor mensen die een CHMM-certificaat willen behalen of hebben.

Vaardighedenbeheer voor CHMM-certificering Copied

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Hiermee kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot een CHMM-certificering binnen je organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel. Je maakt gebruik van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over CHMM certificering Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van een CHMM-certificering?

 • Is een CHMM-certificaat verplicht?

 • Hoe lang duurt het om een CHMM certificering te behalen?

 • Wat zijn de kosten voor een CHMM-certificering?

 • Wat is de geldigheidsperiode van een CHMM-certificering?

 • Kan een CHMM-certificering worden geïntegreerd met andere managementsystemen?

 • Hoe kun je meer te weten komen over CHMM certificering?

Bronnen Copied

Instituut voor beheer van gevaarlijke stoffen (IHMM)

(Bronnen gecontroleerd 14.12.2023 en gebruikt in deze gids)

Author Copied

Revisions Copied

Original version | december 15, 2023

Written by:

Related certifications

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available