CIH: Gecertificeerd industrieel hygiënist

Een CIH-certificering (Certified Industrial Hygienist) is een wereldwijde norm voor de bescherming van de bedrijfsgezondheid en volksgezondheid. In deze gids verkennen we de belangrijkste aspecten van CIH-certificering, waaronder het belang ervan, de stappen die nodig zijn voor certificering, de voordelen van implementatie, en meer.

Download CIH: Gecertificeerd industrieel hygiënist

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Industrial Hygienist

Wat is een gecertificeerde industriële hygiënist? Copied

Een CIH is een certificering die wordt uitgegeven door de Board for Global EHS Credentialing. Met dit certificaat kunnen medewerkers aantonen dat ze gevaren kunnen voorzien, herkennen, evalueren en beheersen met betrekking tot de gezondheid van werknemers op de werkplek. Dit gaat om onder andere chemische, fysieke, ergonomische of biologische gevaren die betrekking hebben op de volgende gebieden:

 • Luchtmonsters en instrumenten
 • Analytische chemie
 • Fundamentele wetenschap
 • Biologische gevaren
 • Biostatistiek en epidemiologie
 • Blootstelling van gemeenschappen
 • Technisch regelwerk/ventilatie
 • Ergonomie
 • Gezondheidsrisicoanalyse en communicatie over gevaren
 • Industriële hygiëne/OEHS programmabeheer
 • Lawaai
 • Niet-technische beheersmaatregelen
 • Straling – Ioniserende en niet-ioniserende
 • Thermische stressoren
 • Toxicologie
 • Werkomgevingen en industriële processen

Wie heeft een CIH-certificering nodig? Copied

Organisaties met CIH-gecertificeerde werknemers laten zien dat ze zich inzetten voor veilige werkomgevingen die aan de regels voldoen en voor algehele risicobeperking op de werkplek. CIH-certificaten zijn echter meestal niet verplicht voor functies die te maken hebben met industriële hygiëne.

Hoe word ik een gecertificeerd industrieel hygiënist? Copied

Wie een CIH-certificering wil behalen, moet aan verschillende eisen voldoen. Daaronder vallen onder meer:

 • 60 uur onderwijs op universitair niveau voltooien
 • Tot 240 uur cursussen over industriële hygiëne volgen
 • Actief werkzaam in het veld in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag
 • Slagen voor het CIH-examen

De volledige lijst met vereisten en gedetailleerde beschrijvingen hoe je eraan kunt voldoen, staan op de website van de Board for Global EHS Credentialing. De link staat hieronder.

Verlengingsvereisten voor CIH-certificeringen Copied

CIH-certificaten zijn vijf jaar geldig. Gedurende die periode moeten certificaathouders punten verdienen door middel van specialistische professionele ontwikkelingsactiviteiten die meetellen voor hercertificering. Ze moeten ook jaarlijkse kosten betalen om hun CIH-certificering up-to-date te houden.

De voordelen van CIH-certificering Copied

Een CIH-certificering biedt organisaties verschillende voordelen. Het houdt onder meer het volgende in.

Borging van deskundigheid

Een CIH-certificering garandeert dat werknemers beschikken over geavanceerde kennis van industriële hygiëne, en ze hebben het vermogen om uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek effectief aan te pakken.

Naleving regelgeving

CIH-gecertificeerde werknemers moeten op de hoogte blijven van de regelgeving in de sector. Dit borgt dat ze organisaties kunnen helpen bij het navigeren door complexe nalevingseisen, en ze voorkomen juridische problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Risicobeperking

Organisaties met CIH-gecertificeerde personen kunnen potentiële gezondheidsrisico’s proactief identificeren en beperken. Daardoor neemt het risico op incidenten op de werkplek af.

Uitdagingen bij het behalen van een CIH-certificering Copied

Het behalen van een CIH-certificering kan personen en organisaties voor verschillende uitdagingen stellen, waaronder de volgende.

Intensiteit van hulpbronnen

Het behalen van een CIH-certificering vergt veel tijd, moeite en een financiële investering. Dat vormt een uitdaging voor professionals en organisaties die een balans zoeken tussen trainingsbehoeften en operationele eisen.

Voortdurende educatie

Om de CIH-certificering te behouden, moet je voortdurend bijscholen en op de hoogte blijven van veranderingen in de sector. Dat kan een uitdaging zijn voor zowel de werknemer als de organisatie.

Beperkt aantal gecertificeerde professionals

Er is een relatief laag aantal CIH-gecertificeerde personen in de talentenpool. Dit kan een uitdaging vormen voor organisaties die gekwalificeerde experts willen werven.

Tips en strategieën om je voor te bereiden op een CIH-certificering Copied

Hier zijn een paar tips om je voor te bereiden op CIH-certificering:

Bronnen voor CIH-certificering Copied

Voor meer informatie en advies over CIH-certificering kun je de volgende bronnen raadplegen.

Board for Global EHS Credentialing (Raad voor wereldwijde EHS-certificering) De Board for Global EHS Credentialing is de instantie die CIH-certificaten uitgeeft. Hun website dient als de primaire kennisbron voor CIH-kandidaten. De website biedt een stap-voor-stap handleiding voor CIH-certificering, checklists voor kandidaatvoorwaarden, en een CIH-kandidatenhandboek. Dit bevat een schat aan waardevolle informatie voor gecertificeerde industriële hygiënisten.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse Conferentie van Industriële Hygiënisten). De Board for Global EHS Credentialing raadt CIH-kandidaten aan om publicaties van de ACGIH te lezen.

Amerikaanse vereniging voor industriële hygiëne. De publicaties van de AIHA zijn ook aanbevolen lectuur voor wie geïnteresseerd is in CIH-certificering.

Vaardighedenbeheer voor gecertificeerde industriële hygiënisten Copied

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Zo kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot een CIH-certificering binnen de organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel. Je maakt gebruik van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over CIH Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van een CIH-certificering?

 • Is een CIH-certificaat verplicht?

 • Hoe lang duurt het om een CIH-certificering te behalen?

 • Wat zijn de kosten voor het behalen van CIH-certificering?

 • Wat is de geldigheidsperiode van een CIH-certificering?

 • Kan een CIH-certificering worden geïntegreerd met andere beheersystemen?

 • Hoe kom je meer te weten over een CIH-certificering?

Bronnen Copied

Author Copied

Revisions Copied

Original version | januari 26, 2024

Written by:

Related certifications

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available