Wat is Human Resource Management (HRM)? Dit betekend het!

Hoe gaat HRM precies te werk? We leggen het je graag uit in dit artikel.

Human Resource Management (HRM) is een essentiële afdeling binnen een bedrijf, instelling of organisatie. De focus ligt op het personeelsbeleid en de optimale inzet van medewerkers. Toch is het takenpakket breder dan dat. Zo richt het zich niet alleen op de werving en selectie van nieuwe medewerkers, maar is er ook aandacht voor talentmanagement binnen het bedrijf. Hoe gaat HRM precies te werk? We leggen het je graag uit in dit artikel.

Wat is HRM? Copied

Om succesvol te zijn als organisatie is het van belang om de juiste mensen aan te nemen. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om het huidige personeelsbestand productief en gemotiveerd te houden. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) [1] is ongeveer 76 procent van de Nederlandse werknemers tevreden met zijn of haar werk. Dat moet behouden blijven en daarin speelt Human Resource Management (HRM) een sleutelrol.

In het Nederlands is Human Resource Management het best te vertalen naar ‘personeelsmanagement’. Het maakt deel uit van de Human Resource (HR) afdeling of het personeelsbeleid, dat zich tussen het management en het personeel in bevindt.Overigens is HRM niet hetzelfde als HR. Het eerste begrip betreft het beheren van het personeelsbestand, terwijl HR de afdeling of het team betreft dat verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.

Doel van HRM Copied

Soms denkt men dat HRM voornamelijk operationele taken uitvoert, zoals het inplannen van medewerkers. Dat klopt niet, want de focus ligt op het welbevinden van werknemers. Die worden gezien als belangrijke activa in plaats van kostenposten.

Het is van belang om hun inzet, toewijding en binding met het bedrijf zoveel mogelijk te versterken. Om dit te bereiken moeten de kwaliteiten van het personeel optimaal worden benut en versterkt, bijvoorbeeld door trainingen en cursussen. Het uiteindelijke doel van HRM is goed opgeleid en tevreden personeel dat hun werk zo goed en efficiënt mogelijk doet.

Het takenpakket van HRM is zeer breed. Zo houdt deze afdeling zich niet alleen bezig met traditionele personeelsmanagement, maar ook met arbeidsverhoudingen, strategisch HR management en de organisatie. Laten we alle belangrijke taken even overzichtelijk op een rij zetten.

Taakanalyse uitvoeren

HRM houdt zich bezig met het systematisch identificeren van de belangrijkste onderdelen van een specifieke functie. Daarvoor onderzoekt men de eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde functie uit te voeren. We noemen deze manier van werken het ‘uitvoeren van een taakanalyse’.Op basis van een uitgebreide analyse volgen relevante gegevens die duidelijk maken welke vaardigheden, kennis en/of ervaring een medewerker moet hebben om een bepaalde functie goed uit te kunnen voeren. Vervolgens is HRM in staat om bijvoorbeeld doelgerichte wervingsprogramma’s of trainingsprogramma’s op te stellen. Ook komt de informatie soms van pas als evaluatie-instrument of bij het ontwikkelen van bepaalde doelstellingen.

Recruitment, selectie en aannemen

De HRM-afdeling is ook verantwoordelijk voor recruitment. Dit betreft de zoektocht naar gekwalificeerde medewerkers voor de organisatie. Deze belangrijke taak bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

 • Opstellen en uitzetten van vacatures
 • Maken van functieomschrijvingen
 • Selecteren van kandidaten
 • Voeren van sollicitatiegesprekken
 • Het aannemen van personeel

Overigens is het belangrijk om te weten dat recruitment en werving & selectie niet hetzelfde zijn. Het eerste begrip verwijst naar het totale proces, oftewel het vinden, aantrekken, selecteren en aannemen van kandidaten voor een bepaalde positie. Werving en selectie maakt daar onderdeel van uit.

Training en ontwikkeling

Naast recruitment, werving & selectie heeft HRM ook aandacht voor het huidige personeelsbestand. Goed opgeleide medewerkers dragen in belangrijke mate bij aan het succes van een organisatie. Zodoende organiseert HRM regelmatig doelgerichte trainingen om bepaalde vaardigheden en competenties van medewerkers te ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere:

 • Communicatievaardigheden verbeteren
 • Leiderschapstrainingen
 • Tijdmanagement

Upskilling en reskilling

Ontwikkelingen zoals robotisering en AI hebben voor veranderingen op de arbeidsmarkt gezorgd. Een van de gevolgen is dat bepaalde vaardigheden na verloop van tijd misschien overbodig worden. Om ervoor te zorgen dat medewerkers toch inzetbaar blijven, past HR upskilling en reskilling toe. Het eerste begrip heeft betrekking op werknemers die hun bestaande vaardigheden verbeteren of nieuwe vaardigheden binnen hun expertisegebied leren. Reskilling gaat om het aanleren van nieuwe vaardigheden buiten hun vakgebied.

Functioneringsgesprekken voeren

Bij een functie horen bepaalde verantwoordelijkheden en taken. Maar ook vaardigheden en competenties om het werk goed uit te kunnen voeren. HRM organiseert de gesprekken die een werkgever voert met de werknemer om zijn of haar functioneren te bespreken. Door bepaalde punten regelmatig te evalueren en beoordelen, zien zowel werkgever als werknemer op welke gebieden het goed gaat en wat er beter kan.

Beloningsbeleid bepalen

HRM houdt zich bezig met verschillende beloningsstructuren. Afhankelijk van het type organisatie en functie is de ene structuur effectiever dan de andere. Hoe dan ook zorgt een passende beloning voor meer betrokkenheid, hogere productiviteit, meer enthousiasme en een positieve werksfeer.

De meest belangrijke taken van HRM

Traditioneel vs strategisch HRM Copied

De manier waarop HRM te werk gaat is in de loop der jaren veranderd. In eerste instantie richtte het traditionele beleid zich op het operationeel draaiende houden van een organisatie. Het vervullen van openstaande vacatures en het organiseren van trainingen behoorde ooit tot de kerntaken. Die tijden zijn voorbij. Vanwege snelle technologische vooruitgang en personeelstekorten is het noodzakelijk om actief in plaats van reactief te zijn. Ook is de focus tegenwoordig strategisch en dus gericht op de lange termijn.

In een snel veranderende wereld is het voor HRM noodzakelijk om strategisch te werk te gaan. Sommige banen blijken ineens overbodig, terwijl andere vaardigheden juist noodzakelijk zijn. Grote personeelstekorten zijn een ander probleem waar HRM tegenaan loopt. Niet iedere nieuwkomer beschikt meteen over de juiste ervaring en certificaten, waardoor het soms noodzakelijk is om het huidige personeel te trainen.

Maak HRM meetbaar Copied

Voor HRM is het creëren en behouden van een fijne werkomgeving uiterst belangrijk. Met behulp van de skills management software van AG5 wordt het personeelsbestand in kaart gebracht. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Er ontstaat een visueel overzicht van alle aanwezige vaardigheden en certificaten binnen de gehele organisatie.
 • Het maakt duidelijk welke trainingen nodig zijn om productie gaande te houden.
 • Er is meer en beter inzicht in welke vaardigheden schaars zijn en welke medewerkers moeilijk vervangbaar zijn.
 • Het geeft een overzicht welke medewerkers nieuwe certificaten moeten behalen en wanneer bestaande certificaten verlopen.
 • Het brengt in kaart welke specifieke medewerkers bijscholing nodig hebben om toekomstbestendig te zijn.

Sources Copied

Source title Description Date retrieved Source URL
Arbeid en vrije tijdCentraal bureau voor de statistiek24 Apr 2024 17:22:58https://www.cbs.nl/nl-nl/dossi..

Author Copied

Revisions Copied

Original version | april 24, 2024

Written by:

Copy edited by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available