Template IT-vaardighedenmatrix

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor IT-vaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

  • CompTIA Security+ (Beveiliging+ certificaat)
  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP, gecertificeerd beveiligingsprofessional voor informatiesystemen)
  • Certified Ethical Hacker (CEH, gecertificeerd ethisch hacker)
  • GIAC Certified Incident Handler (GCIH, gecertificeerd incidentoplosser)
  • Certified Information Systems Auditor (CISA, gecertificeerd systeemauditor)
  • Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT gecertificeerd in deugdelijk bestuur m.b.t. IT in grote bedrijven)
  • Certified Information Security Manager (CISM, gecertificeerd informatiebeveiligingsmanager)
  • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC, gecertificeerd in risico- en informatiesystemenbeheer)
  • Offensive Security Certified Professional (OSCP, Offensief Beveiligingscertificaat Professional)
  • Certified Information Security Professional (CISP, gecertificeerd informatiebeveiligingsprofessional)

Gerelateerde vaardigheden

Basisprincipes van netwerken: Alle certificeringen vereisen een goed begrip van netwerkconcepten en protocollen, zoals TCP/IP, DNS, DHCP en routing.

Risicobeheer: Veel van de certificeringen, waaronder CISA, CISM en CRISC, zijn met name gericht op het identificeren en beheren van risico’s voor informatiebeveiliging. Dit vereist vaardigheden in risicobeoordeling, risicobeperking en risicocommunicatie.

Penetratietests en beoordeling van kwetsbaarheden: Certificaten zoals CEH en OSCP benadrukken vaardigheden in het vinden en uitbuiten van kwetsbaarheden in computersystemen en netwerken. Dit vereist kennis van verschillende soorten kwetsbaarheden en technieken om ze te identificeren en uit te buiten.

Beveiligingsoperaties en reactie op incidenten: Certificaten zoals Security+ en GCIH richten zich op vaardigheden in het monitoren en detecteren van beveiligingsbedreigingen, het reageren op beveiligingsincidenten en het implementeren van beveiligingscontroles om toekomstige incidenten te voorkomen.

Naleving en wettelijke vereisten: Certificaten zoals CISA en CGEIT vereisen kennis van compliance standaarden en wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging, zoals PCI DSS, HIPAA en GDPR.

Bestuur en beheer: Certificaten zoals CISM en CGEIT benadrukken vaardigheden in IT-governance, risicobeheer en het beheren van beveiligingsprogramma’s. Dit vereist kennis van bedrijfs- en managementconcepten, zoals projectmanagement, budgettering en strategische planning.

Voordelen

Software voor competentiemanagement kan helpen bij het bijhouden van de geldigheid van certificeringen, vervaldata en de vaardigheden en kennis die zijn opgedaan bij het behalen van elke certificering. Het kan ook helpen bij het identificeren van de vaardighedenkloof en suggesties doen voor training of ontwikkeling om die kloof te dichten.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo