Industrie 5.0 productie

Tijdens dit artikel vertellen we je over Industrie 5.0-productie. Ontdek hoe technologische innovaties en vaardigheden ontwikkeling de productie-industrie transformeren naar een nieuwe fase van digitalisering en samenwerking.

I

De goedkeuring van een Industrie 5.0 productiebenadering door de Europese Commissie heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst van de industriële strategie van de EU. Er is een nieuwe oriëntatie nodig op industriële prestaties, een nieuw ontwerp voor bedrijfsmodellen, waardeketens en toeleveringsketens, en een nieuwe doelstelling voor digitale transformatie.

Deze veranderingen vereisen een nieuwe aanpak van beleidsvorming in samenwerking met het bedrijfsleven en de industrie, en nieuwe capaciteiten en benaderingen in het kader van onderzoek en innovatie. Om deze uitdagingen te overwinnen, moeten alle overheidsniveaus samenwerken om internationale standaarden op te stellen als fundering voor Industrie 5.0.

In dit artikel nemen we het concept van Industrie 5.0 onder de loep. Wat het inhoudt, en hoe het verschilt van vroegere industriële revoluties. We behandelen ook de kernelementen van Industrie 5.0 productie, en hoe bedrijven hun voordeel kunnen doen met de volgende industriële revolutie. We duiken erin.

Wat is Industrie 5.0 productie? Copied

Industrie 5.0 is de toekomst. Het verwijst naar mensen die robots en intelligente machines gebruiken om productiviteit en economische groei te stimuleren. Werknemers profiteren van de hulp van robots met geavanceerde technologieën zoals IoT (Internet of Things) en big data, waardoor het werk gemakkelijker wordt en waarbij de nadruk ligt op veiligheid en samenwerking.

Industrie 5.0 geeft werknemers meer controle en vermogen, en maximaliseert efficiëntie. Centraal in deze filosofie staat het concept van de ‘cobot’. Daarmee wordt bedoeld een mens-achtige robot die ontworpen is om naast menselijke werknemers te werken in alle aspecten van het productieproces.

De term ‘Industrie 5.0’ werd in Duitsland bedacht op de CeBIT 2017-beurs in Hannover. Tijdens het evenement presenteerde Japan zijn visie op de toekomst van industriële automatisering, robotica en intelligente productie. Een Japanse uitvinding, Society 5.0, was de aanleiding voor het concept van Industrie 5.0 als een evolutie van het oorspronkelijke idee met een grotere rol voor de mens.

De visie van de EU-commissie voor Industrie 5.0 gaat verder dan de traditionele focus op technologie of economische groei. Deze nieuwe benadering verlegt de focus naar menselijke vooruitgang en welzijn.

Industrie 5.0 is essentieel voor het terugdringen en verschuiven van consumptie naar nieuwe vormen van duurzame, circulaire en regeneratieve economische waardecreatie. Industrie 5.0 is niet zozeer een technologische sprong voorwaarts. Het bouwt voort op de bestaande Industrie 4.0-benadering en biedt een bredere context voor de technologische transformatie van industriële productie. Het doel is om voordelen te realiseren voor mensen, de planeet en de welvaart, in plaats van alleen maar waarde over te dragen aan aandeelhouders. Dit zal resulteren in gedeelde welvaart voor iedereen.

 

Waarom Industrie 5.0? Copied

De Europese Unie bevindt zich in een zogenaamde ‘dubbele overgang’. Dit artikel stelt een alternatieve benadering voor om digitale transformatie te verbinden met duurzaamheid en klimaatactie.

In Industrie 4.0 zijn computers al meer met elkaar verbonden dan ooit tevoren. Machines, apparaten en sensoren communiceren om gegevens te delen en beslissingen te nemen. Productielijnen kunnen zonder onderbreking draaien en orders kunnen automatisch worden gevuld, zonder menselijke inmenging.

De voordelen van deze technologische vooruitgang zijn duidelijk. Er moeten echter nog enkele uitdagingen worden aangepakt voordat Industrie 4.0 zijn volledige potentieel kan bereiken – bijvoorbeeld  de hoge initiële investeringskosten die nodig zijn voor deze technologieën.

Een andere uitdaging is het gebrek aan geschoolde werknemers die deze complexe systemen kunnen bedienen en onderhouden. De grootste uitdaging is echter het effect van automatisering op banen.

Volgens een rapport van McKinsey kunnen alleen al in de VS tot 73 miljoen banen verdwijnen tussen nu en 2030. Dit leidde tot de meer mensgerichte benadering van Industrie 5.0, waarbij de digitale transformatie van de industrie nauwer wordt gekoppeld aan sociale ontwikkelingen.

Door nieuwe banen te creëren en werknemers om te scholen voor toekomstige werkgelegenheid, kan Industrie 5.0 de negatieve effecten van automatisering helpen verzachten. Dit heeft ten doel te borgen dat iedereen kan profiteren van de industriële revolutie.

Industrie 5.0 vaardighedenmanagement

Europa’s 2030-doelstellingen hebben een nieuw kader nodig

De Green Deal is een unieke kans voor de EU om haar industriebeleid te herdefiniëren. Het 10-jarige investeringsplan van 1 biljoen euro kan Europa op weg helpen naar klimaatneutraliteit voor 2030, volgens de nieuwste wetenschappelijke gegevens. Dat zorgt voor een nieuw economisch paradigma.

De industrie staat voor een paradigmaverschuiving die nieuwe uitdagingen en kansen met zich meebrengt. Een van de belangrijkste daarvan  betreft het nauwer verbinden van technologieën aan het milieu.

Het doel is om een meer duurzame, veerkrachtige en mensgerichte industrie te creëren die beter in staat is om aan de behoeften van de 21e-eeuwse samenleving te voldoen.

Om dit te bereiken moet met verschillende factoren rekening worden gehouden:

  1. Technologieën energie-efficiënter en milieuvriendelijker maken
  1. Ervoor zorgen dat nieuwe technologieën toegankelijk zijn voor alle leden van de samenleving. Niet alleen voor iemand die het zich kan veroorloven
  1. Een industrie opbouwen die zich beter kan aanpassen en beter kan reageren op veranderingen om de veranderende behoeften van de wereld bij te benen

Met deze uitdagingen in het achterhoofd is het duidelijk dat de industrie zich op een kruispunt bevindt. De beslissingen die we nu nemen, bepalen de koers van onze industrie voor de komende jaren. Daarom moeten we de juiste keuzes maken. Alleen dan kunnen we een industrie opzetten die klaar is voor de toekomst.

 

Industrie 4.0 productie vergeleken met Industrie 5.0 productie Copied

  • Bij Industrie 4.0 draait alles om efficiëntie via digitale connectiviteit en kunstmatige intelligentie (AI). Dit verwijst naar de opkomst van fysieke objecten die verbonden zijn met het internet en met elkaar kunnen communiceren. Uiteindelijk is dit gericht op het minimaliseren van de kosten en het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouders. Industrie 4.0 is echter niet gericht op de ontwerp- en prestatiedimensies die essentieel zijn voor een totale systeemtransformatie met betrekking tot de impact op het milieu, het klimaat en de maatschappij. Als gevolg daarvan kan Industrie 4.0 mogelijk schadelijk zijn voor het milieu en de maatschappij.
  • Industrie 5.0 zorgt voor een kader voor initiatieven die concurrentievermogen combineren met duurzaamheid. Het lijkt een game-changer te zijn voor de manier waarop we zaken doen. Het benadrukt het belang van alternatieve bestuursvormen als het gaat om duurzaamheid en veerkracht, en stelt werknemers in staat om te werken met behulp van digitale apparatuur. Deze combinatie van factoren zal helpen bij het opbouwen van overgangstrajecten naar ecologisch duurzame technologiediensten, terwijl de verantwoordelijkheid van bedrijven wordt uitgebreid naar hun hele waardeketen. In Industrie 5.0 zullen ook indicatoren worden geïntroduceerd die de voortgang laten zien op weg naar welzijn, veerkracht en algehele duurzaamheid voor elk industrieel ecosysteem.

 

De kernelementen van Industrie 5.0 Copied

Industrie 5.0 is geen radicale breuk met Industrie 4.0, maar een voortzetting van de trend naar meer automatisering en verbinding. De drie kernelementen van Industrie 5.0 zijn mensgerichtheid, duurzaamheid en veerkracht. Dit zijn allemaal gebieden waarop  Industrie 4.0 aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt en die in de toekomst belangrijk zullen blijven. Om deze doelen te bereiken, bouwt Industrie 5.0 voort op de successen van Industrie 4.0, waarbij nieuwe technologieën en ideeën geïntegreerd worden.

Industrie 4.0-technologieën hebben evenveel invloed op de economie, het milieu en de maatschappij. Nu mensgerichtheid, duurzaamheid en veerkracht steeds belangrijker worden in de sector, kunnen lopende digitaliseringsinitiatieven nog succesvoller worden.

Mensgerichtheid

In Industrie 4.0 lag de focus op wat technologie kon doen om productieprocessen te verbeteren. Dit leidde tot de ontwikkeling van geautomatiseerde oplossingen die de productie hielpen versnellen en stroomlijnen. Deze oplossingen gingen echter vaak ten koste van menselijke werknemers, die werden vervangen door machines. In Industrie 5.0 ligt de focus op wat mensen kunnen doen met behulp van technologie. Deze verschuiving in het uitgangspunt heeft geleid tot de ontwikkeling van oplossingen die ontworpen zijn om menselijke werknemers een betere plaats te geven, in plaats van ze te elimineren. Zo worden bijvoorbeeld draagbare technologieën en augmented reality gebruikt om werknemers real-time gegevens en instructies te geven, zodat ze efficiënter kunnen werken. Naarmate Industrie 5.0 productie zich ontwikkelt, is het doel om een symbiotische relatie tussen mens en machine te creëren, waarin beide elkaar kunnen aanvullen en versterken.

 

Duurzaamheid

Het doel van Industrie 5.0 productie is om een duurzamere toekomst te creëren door middel van hogere efficiëntie en minder uitstoot. Een manier om dit doel te bereiken is door middel van de circulaire economie, die gericht is op het vinden van oplossingen die het verbruik van hulpbronnen verminderen. De EU heeft al een koers uitgezet om de kwaliteit en het percentage secundaire grondstoffen (d.w.z. gerecyclede goederen) te verhogen. Een andere manier om duurzaamheid te bereiken is hogere energie-efficiëntie. De EU werkt aan het verlagen van de uitstoot door regelgeving in te voeren die de industrie verplicht energiezuiniger te worden. Nu we op weg zijn naar Industrie 5.0, moeten we duurzaamheid hoog in het vaandel houden.

 

Veerkracht

Veerkracht wordt vaak gezien als een persoonlijke eigenschap die ons in staat stelt om te herstellen van tegenslagen. De term wordt echter ook gebruikt voor toeleveringsketens, die steeds kwetsbaarder worden voor verstoringen. De Covid-19 pandemie heeft laten zien hoe gemakkelijk wereldwijde toeleveringsketens kunnen worden verstoord, vaak met desastreuze gevolgen. In reactie hierop heeft de EU-Commissie de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit opgezet om lidstaten te ondersteunen bij hervormingen en investeringen in veerkrachtmaatregelen. De industrie heeft veel hulpmiddelen om te reageren op verstoringen, zoals big data en voorspellend onderhoud. Investeren in veerkracht kan een robuustere toekomst opbouwen.

Industrie 5.0 Copied

Optimaal gedijen in de volgende industriële revolutie Copied

De volgende industriële revolutie zal waarschijnlijk nog meer veranderen dan de vorige. Deze keer wordt het aangedreven door kunstmatige intelligentie, robotica en andere technologieën die zich snel ontwikkelen. Naarmate deze technologieën meer ontwikkeld zijn, hebben ze een diepgaande impact op elk aspect van de samenleving; van hoe we werken en leven tot de structuur van onze economie.

Hier zijn vijf tips waarmee je kunt profiteren van de volgende industriële revolutie:

  1. Automatisering en robotica begrijpen en gebruiken om het productieproces te verbeteren. In eerste instantie lijkt het misschien niet intuïtief. Maar het implementeren van automatiseringstechnologieën kan je helpen middelen vrij te maken waardoor je je kunt richten op andere gebieden van je bedrijf, zoals klantenservice of productinnovatie – essentiële succesfactoren in elke branche. Bedenk welke taken het meest tijdrovend of vervelend zijn. Als ze geautomatiseerd kunnen worden met behulp van robotica of machine learning (ML) algoritmen, begin dan met automatisering. Hierdoor blijven de kosten laag en kun jij je concentreren op wat het belangrijkst is: de groei van je bedrijf.
  1. Technieken en modellen voor machine learning (het trainen van AI) en hoe deze toegepast kunnen worden. Bedrijfseigenaren moeten begrijpen hoe machine learning-modellen werken en hoe ze effectief kunnen worden toegepast binnen hun branche of sector. Modellen voor machine learning maken het mogelijk om taken te automatiseren die voorheen handmatig werden uitgevoerd, waardoor ze efficiënter en kosteneffectiever worden. Bovendien kunnen bedrijven door meer inzicht in machine learning klantgedrag of markttrends nauwkeuriger voorspellen. Dat kan bedrijfsbeslissingen beter onderbouwen.
  1. Investeer in gegevens en AI-technologie. Daarmee heeft je organisatie een streepje voor op concurrenten in de sector die geen gebruik maken van deze tools. Hieronder vallen investeren in cloudcomputing-systemen die actuele gegevensinzichten bieden, en gebruik maken van AI-algoritmen om geautomatiseerde processen te creëren. Dit bespaart tijd en geld, en helpt om de activiteiten nauwkeuriger dan ooit te optimaliseren.
  1. Deel functies opnieuw in. Neem nieuw talent aan met relevante vaardigheden. Naarmate de technologie voortschrijdt, moeten ook de rollen binnen een organisatie mee veranderen. Bedrijven moeten nieuwe functies creëren of bestaande functies aanpassen om ervoor te zorgen dat hun werknemers de nodige vaardigheden hebben om het snelle tempo van Industrie 5.0 bij te houden. Enkele functies die prominenter kunnen worden, zijn Chief Robotics Officer (CRO) of senior AI-strateeg, evenals functies die te maken hebben met het gebruik van AI/ML, zoals data-analisten of datawetenschappers die zich richten op het gebruik van AI/ML-tools voor voorspellende analyses of het optimaliseren van de klantervaring door middel van personaliseringsoplossingen. Ga daarnaast op zoek naar talent met vaardigheden als ‘data scientist’ of ‘robotics engineer’, die relevanter zullen worden naarmate de afhankelijkheid van machines toeneemt.
  1. Maak strategisch gebruik van het menselijk kapitaal. Ondanks dat robots en AI een hoofdelement vormen in Industrie 5.0 productie, moet je je blijven richten op human resources. Probeer de vaardigheden van je personeel te combineren met AI en automatisering om meer toegevoegde waarde te bieden dan je concurrenten. Leiders moeten investeren in software zoals tools voor competentiebeheer om hun HR-team te helpen de vaardigheden van werknemers beter te beheren en ervoor te zorgen dat ze effectief worden gebruikt binnen de workflow van een organisatie. Met software voor competentiebeheer kunnen werkgevers snel vaststellen op welke gebieden aanvullende training of omscholing nodig is

De volgende industriële revolutie staat op het punt ongekende veranderingen in onze wereld teweeg te brengen. De leiders die zich kunnen aanpassen en innoveren zullen overleven en flink groeien.

 

AG5-software en de volgende industriële revolutie Copied

Nu de wereld overgaat op Industrie 5.0, is het belangrijker dan ooit om een oplossing voor competentiebeheer te hebben die snel kan inspelen op de nieuwste veranderingen. AG5 is ontworpen met het oog op flexibiliteit en aanpasbaarheid, met een modulair ontwerp dat het toevoegen van nieuwe functies en functionaliteit toegankelijk maakt. Daarnaast beschikt onze organisatie over een team van experts die altijd op de hoogte zijn van de nieuwste trends en technologieën.  Maak een afspraak voor een gratis demo om meer te weten te komen over hoe AG5 software je bedrijf kan helpen de volgende industriële revolutie te overleven en ervan te profiteren. Prik vandaag nog een datum voor een gratis live demo.

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo


ISO27001 certified    

Free trial available

Author Copied

Revisions Copied

Original version | februari 9, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available