Zo ontdek je high performers binnen jouw organisatie

High performers zijn erg belangrijk voor het succes van een organisatie. Het zijn de medewerkers die net wat...

High performers zijn erg belangrijk voor het succes van een organisatie. Het zijn de medewerkers die net wat meer kunnen dan de rest of altijd bereid zijn om een stapje extra te zetten voor je bedrijf. Maar hoe herken je een high performer? En hoe haal je het beste uit zijn of haar bijzondere kwaliteiten?

 

Wat is een high performer? Copied

Een high performer (of: high achiever) is iemand die zich op positieve wijze onderscheidt van andere medewerkers binnen een organisatie. Hij of zij presteert vrijwel continu boven verwachting en is vaak bereid om net dat stapje extra te zetten om een doelstelling te realiseren.

 

High performers zijn ook de mensen die een manager benadert als er een lastige of uitdagende klus wacht, vooral omdat ze een sterk trackrecord met bewezen successen hebben. Om in sporttermen te spreken: high performers zijn de vedetten van je workforce.

 

Niet hetzelfde als high potential Copied

De term high performer wordt nog wel eens verward met het begrip high potential. High potential heeft betrekking op mensen die bewijzen over bovengemiddeld veel talent te beschikken en de potentie hebben om door te groeien naar een rol als high performer.

 

De term slaat dus eigenlijk op een eerder stadium van het professionele ontwikkelingsproces. Iemand met high potential kan zich met voldoende inzet en de juiste begeleiding ontwikkelen tot een high performer, maar is het nog niet.

 

High achievers herkennen Copied

Veel organisaties laten kansen liggen omdat ze er niet in slagen om high performers in een vroeg stadium te herkennen. Het gevolg: ze besteden niet genoeg aandacht aan het ontwikkelen van talent dat al binnen de organisatie aanwezig is, waardoor potentiële high performers op zoek gaan naar een andere uitdaging.

 

Toch is het niet zo moeilijk om high achievers te ontdekken, als je maar weet waar je op moet letten.

 

Een high performer wordt vaak gekenmerkt door onderstaande karaktertrekken en kwaliteiten:

  • Hij of zij is vaak een rolmodel. High performers zijn zelfbewuste inspirators die ook hun collega’s vaak (bewust of onbewust) aansporen tot het leveren van betere prestaties.
  • High performers gaan goed om met lastige situaties. Ze zien uitdagingen vooral als kansen om als persoon en professional verder te groeien.
  • Een high performer is niet alleen gefocust op het einddoel, maar ook sterk procesgericht.
  • High performers zijn innovatief en continu op zoek naar mogelijkheden om bedrijfsprocessen te verbeteren en extra groei te realiseren.
  • Een high performer geniet vaak van zijn of haar werk en haalt voldoening uit het bereiken van goede resultaten.
  • High performers zijn niet bang om beslissingen te nemen, knopen door te hakken en af en toe een fout te maken.
  • Een high performer stelt input en feedback op prijs en ziet die terugkoppelingen als leermomenten waar hij nog beter van wordt.
  • High performers hebben vaak een groot en waardevol netwerk. Ze weten dat goede relaties met andere professionals belangrijke sleutels tot succes zijn.
  • High achievers passen zich snel en gemakkelijk aan aan nieuwe werkomgevingen, veranderende werkwijzen en wijzigingen in de personele bezetting.
  • High performers doen graag uitdagend werk en hebben behoefte aan een zekere mate van autonomie. Ze voeren taken goed en binnen de voorgeschreven tijd uit, maar bepalen wel graag zelf hoe ze precies tot het gewenste eindresultaat komen.


Tools om high performers te ontdekken Copied

Een goede toolkit is een belangrijk hulpmiddel voor het ontdekken van (potentiële) high performers binnen je organisatie. Vooral de onderstaande drie strategieën zijn in de praktijk heel effectief.

 

1. Key performance indicators (KPI’s)

Een eerste toetssteen voor het identificeren van high performers en high potentials is een goede set key performance indicators, ook wel KPI’s. KPI’s zijn prestatie-indicatoren waaraan je kunt aflezen of organisaties en medewerkers op koers liggen voor het halen van hun doelstellingen.

 

Goede KPI’s voor het identificeren van high performers voldoen idealiter aan een aantal voorwaarden. Ze moeten allereerst duidelijk en uitvoerbaar zijn. Zowel managers als werknemers moeten duidelijk weten wat met een bepaalde KPI wordt gemeten. Door een beperkt aantal KPI’s met strikt gedefinieerde doelen op te stellen, weet je precies wat de criteria zijn waar je high performers aan kunt herkennen.

 

KPI’s zijn bovendien niet statisch. Ze veranderen regelmatig door interne ontwikkelingen, de economische situatie of het gedrag van de concurrentie. Het regelmatig evalueren –  en waar nodig bijstellen – van KPI’s zorgt ervoor dat je de beste high performer in elke situatie herkent.

 

Soms is het ook goed om ‘tegen-KPI’s’ te formuleren. Het aantal gepleegde telefoontjes per uur is bijvoorbeeld een belangrijke KPI voor een telemarketeer. Maar zoveel mogelijk bellen zonder kwaliteitscontrole levert ook niets op. Als extra KPI kun je dan kiezen voor klanttevredenheid of de ratio tussen het totale aantal telefoontjes en de hoeveelheid nieuwe klanten.

 

2. 360 graden review

De 360 graden review is een methode die het gedrag en de performance van een medewerker evalueert. Het bijzondere aan de methode is het perspectief: bij een 360 graden review maak je namelijk gebruik van informatie uit diverse bronnen. Feedback van iemands superieuren, ondergeschikten, directe collega’s en klanten creëert een compleet beeld van de persoonlijkheid en prestaties van een medewerker. Dit maakt de 360 graden review een krachtige tool voor talentherkenning en -management.

 

Je kunt het proces op verschillende manieren inrichten. Medewerkers zelf vragenlijsten laten invullen of een logboek bij laten houden is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Of vragenlijsten opstellen die je vervolgens op de werkvloer laat rondgaan. De feedback wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd om ervoor te zorgen dat mensen onbevooroordeelde en eerlijke informatie verstrekken.

 

3. Skills management

Ook skills management is een goede manier om verborgen toptalenten te ontdekken. Met een skills matrix of skills management software breng je de competenties, vaardigheden en kwalificaties van medewerkers snel, eenvoudig en overzichtelijk in kaart.

 

Skills management maakt het veel gemakkelijker om medewerkers te identificeren die over veel (kern)vaardigheden beschikken of een snelle professionele groei doormaken. Zo wordt de kans nagenoeg nihil dat je een high performer over het hoofd ziet en kun je stappen nemen om deze waardevolle arbeidskrachten gemakkelijker en langer binnenboord te houden!

 

Aan de slag! Copied

Wil je serieus aan de slag met het ontdekken van high potentials binnen jouw organisatie? Ga dan aan de slag met KPI’s, reviews en/of skills management. AG5 helpt je hier graag bij! Ontdek hoe skills management software jouw organisatie kan ondersteunen of boek meteen een live demo.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | januari 21, 2021

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available