Welke leerstijlen zijn er en welke past het best bij mij?

Voortdurend leren is de beste manier om je professionele kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Maar iedereen leert...

Voortdurend leren is de beste manier om je professionele kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Maar iedereen leert op zijn eigen manier. In dit artikel leer je een aantal verschillende leerstijlen kennen en ontdek je welke leerstijl het best bij jou past.

 

Wat is een leerstijl? Copied

De term leerstijl is een begrip dat afkomstig is uit de cognitieve psychologie en didactiek. Een leerstijl wordt gevormd door de attitudes, gedragingen en gewoonten die bepalen wat iemands favoriete manier van leren is. Een leerstijl bepaalt uiteindelijk hoe jij informatie tot je neemt en verwerkt. Het onderzoek naar leerstijlen kwam op in de twintigste eeuw, vooral gedragen door het werk van David Kolb en Jan Vermunt.

 

Verschillende leerstijlen Copied

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl. Je hebt mensen die het liefst zelfstandig dikke boeken verslinden, terwijl anderen juist leren door veel vragen te stellen. En dan zijn er natuurlijk ook de doeners, die graag gelijk op de werkvloer aan de slag willen met de kennis die ze opdoen.

 

Daarnaast zijn er ook verschillen wat betreft het verwerken van de leerstof. Sommige mensen zijn heel visueel ingesteld, terwijl anderen de voorkeur geven aan auditief leren (luisteren).

 

Ook de manier van studeren verschilt per persoon. Sommigen nemen de leerstof per alinea heel grondig door. Andere mensen doorlopen de hele cursus eerder oppervlakkig en herhalen de lesstof vervolgens meermaals.

 

Het is niet zo dat de ene leerstijl beter is dan de andere. Het gaat er vooral om dat je ontdekt wat voor jou werkt. Het is wel zo dat de ene stijl zich wat beter leent voor een specifieke leersituatie dan de andere. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom sommige mensen niet op hun best zijn in een klassikale situatie, maar wel tot hun recht komen tijdens een practicum.

 

Zeven manieren van leren

Welke leerstijlen zijn er? In totaal onderscheiden we zeven manieren van leren.

 1. Visueel leren houdt in dat je graag gebruikmaakt van visuele informatie bij het leren. Denk aan afbeeldingen, grafieken, tabellen, video’s en infographics.
 2. Bij auditief leren gebruik je vooral geluid en muziek om informatie tot je te nemen en op te slaan.
 3. Verbaal leren legt de nadruk op zowel het gesproken als geschreven woord.
 4. Mensen met een voorkeur voor fysiek leren maken veel gebruik van lichaamstaal en handgebaren om dingen uit te leggen.
 5. Bij logisch (mathematisch) leren staan logisch redeneren en het gebruiken van geordende denksystemen centraal.
 6. Sociaal leren betekent dat je graag samen met andere mensen leert, bijvoorbeeld in groepjes of tweetallen.
 7. Solitair leren is het tegenovergestelde van sociaal leren en betekent dat je een voorkeur aan de dag legt voor zelfstudie en leren in je uppie.

De vier leerstijlen van Kolb

Een van de populairste en meest gebruikte modellen voor het analyseren van leerstijlen is de leerstijlentheorie van David Kolb. Kolb onderscheidt vier leerstijlen/persona’s.

 1. De doener is vooral gericht op nieuwe ervaringen. Hij houdt van experimenteren en zoekt vooral naar oplossingen voor een probleem of vraagstuk door dingen uit te proberen. De doener past zich meestal goed en gemakkelijk aan nieuwe situaties aan en heeft vaak een enorme dadendrang.
 2. De dromer is vooral een observeerder. Hij gaat bij het nemen van beslissingen meestal niet over één nacht ijs en weegt voordelen, nadelen en variabelen zorgvuldig tegen elkaar af voordat hij een beslissing neemt. De denker ziet veel oplossingen en beschikt over het vermogen om een vraagstuk vanuit meerdere standpunten te bekijken. Hierdoor is hij geen snelle beslisser.
 3. De denker is vooral een analist en theoreticus. Dit menstype is goed in logisch denken en redeneren en haalt zijn kennis bij voorkeur uit boeken. De logica achter een idee is voor de denker vaak belangrijker dan de praktische uitvoerbaarheid ervan.
 4. De beslisser is goed in plannen en uitvoeren. Het is iemand die niet zo geïnteresseerd is in abstracte theorieën, maar wel graag bezig is met technische vraagstukken.

 

Leren houdt volgens Kolb in dat je ervaringen omzet in kennis, vaardigheden en gedrag, de drie bouwstenen die samen een competentie vormen.

 

Verder onderscheidt Kolb vier vormen van leren:

 1. Doen (actief leren)
 2. Voelen (concreet leren)
 3. Kijken (reflectief leren)
 4. Denken (abstract leren)

 

Je leerstijl is uiteindelijk het gevolg van twee voorkeuren voor manieren van leren die je (onbewust) hebt als je in een leersituatie komt. Een doener heeft bijvoorbeeld een voorkeur voor doen en voelen, terwijl de denker eerder wordt aangetrokken door de combinatie van denken en kijken. Hier vind je een handig schematisch overzicht van het model van Kolb.

 

Welke leerstijl past mij het best? Copied

De voorkeur voor een bepaalde leerstijl ontwikkelt zich meestal in een bepaalde richting vanaf de geboorte tot aan de adolescentie. Daarna, tot jongvolwassen leeftijd, is er vaak sprake van een duidelijke voorkeur voor een bepaalde leerstijl. Vanaf middelbare leeftijd is die preferentie minder duidelijk, vooral omdat je dan vaak al meerdere leerstijlen hebt geoefend, ontwikkeld en ervaren.

 

Het is handig om te weten welke leerstijl jou het best past. Het verbetert je leerresultaten en je wint tijd. Kennis over je eigen leervoorkeur en de bijbehorende werkvormen maakt het bovendien gemakkelijker om te begrijpen hoe anderen leren. Een goede basis voor beter en effectiever samenwerken dus!

 

Weet je nog niet precies voor welke leerstijl jij in de wieg bent gelegd? Gelukkig zijn er verschillende tests die je hier meer inzicht in geven. Goede voorbeelden zijn de Kolb-test en deze test. Vertrouw overigens niet blind op de uitkomsten. Luister ook naar je intuïtie en kijk kritisch naar de concrete leerresultaten die je boekt.

 

Leren op het werk Copied

Welke leerstijl je ook prefereert: leren op het werk is een fijne manier om je kennis uit te breiden en vaardigheden aan te scherpen. Gerichte trainingen en learning on the job hebben het voordeel dat je nieuw opgedane kennis en vaardigheden gelijk kunt benutten en inpassen in de dagelijkse werkpraktijk.

 

Om leren op het werk te faciliteren en uit te laten groeien tot een succes, is het belangrijk dat je over tools beschikt waarmee je de voortgang en ontwikkeling van werknemers goed kunt bijhouden. De skills matrix is zo’n tool. Dit brengt schematisch in kaart wat medewerkers wel en niet kunnen. Die kennis brengt een hoop voordelen met zich mee!

 

Zeker als je kiest voor speciale skills management software in plaats van voor complexe en foutgevoelige Excels, kun je informatie over competenties, vaardigheden en certificeringen direct en in realtime inzien en aanpassen. Dankzij die gegevens wordt het eenvoudiger dan ooit om goede leertrajecten in te richten en stel je medewerkers in staat om hun persoonlijke leerstijl te ontdekken.

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | oktober 20, 2020

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available