Template voor vaardighedenmatrix voor leveranciersaudit

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor leveranciersauditvaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Supplier Auditor (CSA), Gecertificeerd auditor voor leveranciersaudit (CSA)
 • Gecertificeerd professional voor leveranciersaudit (CSAP)
 • Gecertificeerd specialist voor leveranciersaudit (CSAS)
 • Gecertificeerd auditleider voor leveranciersaudit (CSAL)
 • Gecertificeerd auditcoördinator voor leveranciersaudit (CSAC)
 • Gecertificeerd auditadviseur voor leveranciersaudit (CSAC)
 • Gecertificeerd auditanalist leveranciersaudit (CSAA)
 • Gecertificeerd trainier voor leveranciersaudit (CSAT)
 • Gecertificeerd auditmanager voor leveranciersaudit (CSAM)
 • Gecertificeerd auditdeskundige voor leveranciersaudit (CSAE)
 • Gecertificeerd uitvoeringsspecialist voor leveranciersaudit (CSA)
 • Gecertificeerd teamleider leveranciersaudit (CSATL)
 • Gecertificeerd strateeg voor leveranciersaudit (CSAS)
 • Gecertificeerd specialist voor verbetering van leveranciersaudits (CSAIS)
 • Gecertificeerde professional voor auditkwaliteit (CSAQP)
 • Gecertificeerd audittechnicus voor leveranciersaudit (CSACT)
 • Gecertificeerd governance specialist voor leveranciersaudit (CSAGS)
 • Gecertificeerd excellence analist voor leveranciersaudit (CSAEA)
 • Gecertificeerd uitvoeringsspecialist voor auditinnovatie (CSAIP)
 • Gecertificeerd transformatie-expert voor leveranciersaudits (CSATE)

Gerelateerde vaardigheden

Planning en voorbereiding van audits: Vaardigheid in het plannen en voorbereiden van leveranciersaudits, waaronder het definiëren van de reikwijdte, het ontwikkelen van auditchecklists en het vaststellen van auditdoelstellingen. Certificeringen zoals Certified Supplier Quality Auditor (CSQA), aangeboden door ASQ, tonen expertise aan in het plannen, voorbereiden en uitvoeren van audits.

Audittechnieken en -methoden: Bekwaamheid in het gebruik van verschillende audittechnieken en -methoden, zoals het beoordelen van documenten, interviews, observaties en steekproeven om te beoordelen of leveranciers voldoen aan de kwaliteitsnormen en -vereisten. Hoewel er geen specifieke certificering bestaat die alleen gericht is op audittechnieken, kunnen kennis en praktische ervaring worden aangetoond door middel van branchespecifieke training en het naleven van best practices op het gebied van auditing.

Naleving regelgeving: Competentie in het beoordelen van de naleving van regelgeving, industrienormen en toepasselijke voorschriften door leveranciers. Hoewel er geen specifieke certificering bestaat die alleen gericht is op het controleren van naleving van regelgeving, kan deskundigheid worden aangetoond door kennis van relevante regelgeving, branchespecifieke training en praktische ervaring met het controleren op naleving van regelgeving.

Auditrapportage en documentatie: Kennis van het opstellen van duidelijke en beknopte auditrapporten die bevindingen, non-conformiteiten en aanbevelingen voor verbetering documenteren. Hoewel er geen specifieke certificering is die alleen gericht is op auditrapportage en -documentatie, kan deskundigheid worden aangetoond door ervaring met het schrijven van rapporten, het naleven van auditnormen en effectieve communicatie van auditresultaten.

Doorlopende verbetering en corrigerende maatregelen: Bekwaamheid in het identificeren van mogelijkheden voor doorlopende verbetering op basis van auditbevindingen, en bekwaamheid in het waarborgen dat de juiste corrigerende maatregelen door leveranciers worden geïmplementeerd. Hoewel er geen specifieke certificering bestaat die uitsluitend gericht is op doorlopende verbetering en corrigerende maatregelen bij audits, kan deskundigheid worden aangetoond door ervaring in het stimuleren van verbetering, kennis van methodologieën voor corrigerende maatregelen en succesvolle implementatie van corrigerende maatregelen.

Voordelen

Software voor competentiebeheer is belangrijk bij het uitvoeren van leverancieraudits omdat het organisaties in staat stelt de vaardigheden en kwalificaties van werknemers die betrokken zijn bij leveranciersaudits bij te houden en te beheren. Daardoor weten ze zeker dat ze over de nodige kennis en auditvaardigheden beschikken om te beoordelen of leveranciers voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteit en regelgeving.

Vergelijbare templates