Template inspectievaardighedenmatrix

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat teams kunnen gebruiken om hun inspectievaardigheden en -kennis effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor inspectievaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Inspection Specialist (CIS), Gecertificeerd inspectiespecialist
 • Certified Regulatory Inspector (CRI), Gecertificeerd inspecteur regelgeving
 • Certified Compliance Inspector (CCI), Gecertificeerd nalevingsinspecteur
 • Certified Quality Inspector (CQI), Gecertificeerd kwaliteitsinspecteur
 • Certified GMP Inspector (CGMPI), Gecertificeerd GMP-inspecteur
 • Certified ISO Inspector, Gecertificeerd ISO-inspecteur
 • Certified Medical Device Inspector (CMDI), Gecertificeerd inspecteur medische hulpmiddelen
 • Certified Pharmaceutical Inspector (CPI), Gecertificeerd farmaceutisch inspecteur
 • Certified Food Safety Inspector (CFSI), Gecertificeerd inspecteur voedselveiligheid
 • Certified Manufacturing Inspector (CMI), Gecertificeerd productie-inspecteur
 • Certified Inspection Auditor (CIA), Gecertificeerd inspectie-auditor
 • Certified Inspection Team Leader (CITL), Gecertificeerd inspectieteamleider
 • Certified Inspection Consultant (CIC), Gecertificeerd inspectieconsultant
 • Certified Inspection Trainer (CIT), Gecertificeerd inspectietrainer
 • Certified Inspection Documentation Specialist (CIDS), Gecertificeerd specialist inspectiedocumentatie
 • Certified Inspection Risk Analyst (CIRA), Gecertificeerd analist inspectierisico
 • Certified Inspection Quality Assurance Manager (CIQAM), Gecertificeerd manager Inspectiekwaliteitsborging
 • Certified Inspection Performance Metrics Analyst (CIPMA), Gecertificeerd analist inspectieprestatiemetingen
 • Certified Inspection Process Engineer (CIPE), Gecertificeerd engineer inspectieproces
 • Certified Inspection Coordinator (CIC), Gecertificeerd inspectiecoördinator

Gerelateerde vaardigheden Copied

Gereed voor inspectie: Organisaties en processen voorbereiden op inspecties door regelgevende instanties of externe auditors. Hoewel er geen specifieke certificering is die alleen gericht is op inspectiegereedheid, tonen certificeringen zoals de Certified Quality Auditor (CQA), aangeboden door ASQ, bekwaamheid aan in audittechnieken, naleving van regelgeving en inspectievoorbereiding.

Beoordeling van naleving: Het beoordelen van de naleving van wettelijke vereisten, industrienormen en interne procedures tijdens inspecties. Certificeringen zoals Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP), aangeboden door de SCCE, valideren expertise in compliance management, auditpraktijken en naleving van regelgeving.

Documentatie beoordelen: Beoordelen en presenteren van vereiste documentatie en verslagen tijdens inspecties om naleving en naleving van de toepasselijke normen aan te tonen. Certificeringen zoals Certified Quality Technician (CQT), aangeboden door ASQ, tonen bekwaamheid aan in het beoordelen van documentatie, kwaliteitsbewakingpraktijken en inspectieprocessen.

Reactie op inspectie en corrigerende maatregelen: Het aanpakken van inspectiebevindingen, het implementeren van corrigerende maatregelen en het tijdig oplossen van geïdentificeerde problemen. Certificeringen zoals Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE), aangeboden door ASQ, valideren bekwaamheid in kwaliteitsmanagementprincipes, probleemoplossende methodologieën en het implementeren van corrigerende maatregelen.

Communicatie en relatiebeheer: Effectief communiceren met inspecteurs, professionele relaties onderhouden en het inspectieproces beheren. Hoewel er geen specifieke certificering bestaat die alleen gericht is op inspectiecommunicatie en relatiebeheer, tonen certificeringen zoals Certified Manager (CM), aangeboden door het Institute of Certified Professional Managers (ICPM), bekwaamheid aan in leiderschap, communicatie en vaardigheden om relaties op te bouwen.

Voordelen Copied

Software voor competentiemanagement is belangrijk bij inspecties, omdat het organisaties helpt bij het identificeren en bijhouden van de vaardigheden van het personeel dat betrokken is bij inspecties. Dat borgt dat zij over de vereiste kennis en expertise beschikken om inspecties effectief uit te voeren en om non-compliance kwesties te identificeren tijdens evaluaties van faciliteiten of processen.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juni 9, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available