Template vaardighedenmatrix voor batch record review

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor BRR-vaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in de organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Batch Record Reviewer (CBRR), gecertificeerd beoordelaar BRR
 • Gecertificeerd batchregistratiespecialist (CBRS)
 • Certified Batch Record Compliance Specialist (CBRCS), gecertificeerd specialist BRR
 • Certified Batch Record Review Auditor (CBRRA), gecertificeerd auditor BRR
 • Certified Batch Record Trainer (CBRT), Gecertificeerd trainer BRR
 • Certified Batch Record Compliance Analyst (CBRCA), gecertificeerd analist BRR naleving
 • Certified Batch Record Quality Assurance Manager (CBRQAM), gecertificeerd manager kwaliteitsborging BRR
 • Certified Batch Record Process Engineer (CBRPE), gecertificeerd engineer BRR proces
 • Certified Batch Record Review Consultant (CBRRC), gecertificeerd consultant BRR
 • Gecertificeerd Batch Record Review Lead (CBRRL), gecertificeerd leider BRR
 • Certified Batch Record Review Team Leader (CBRRTL), gecertificeerd teamleider BRR
 • Certified Batch Record Review Auditor (CBRRA), gecertificeerd auditor BRR
 • Certified Batch Record Review Specialist (CBRRS), gecertificeerd specialist BRR
 • Certified Batch Record Review Project Manager (CBRRPM), gecertificeerd projectmanager BRR
 • Certified Batch Record Review Documentation Specialist (CBRRDS), gecertificeerd documentatiespecialist BRR
 • Certified Batch Record Review Change Control Specialist (CBRRCCS), gecertificeerd specialist veranderingsbeheer BRR
 • Certified Batch Record Review System Administrator (CBRRSA), gecertificeerd systeembeheerder BRR
 • Certified Batch Record Review Validation Engineer (CBRRVE), gecertificeerd engineer BRR validatie
 • Certified Batch Record Review Regulatory Affairs Specialist (CBRRRAS), gecertificeerd specialist regelgeving BRR
 • Certified Batch Record Review Performance Metrics Analyst (CBRRPMA), gecertificeerd analist prestatiemetriek BRR

Gerelateerde vaardigheden

Naleving voor batchrecords: De vaardigheid om batchrecords te beoordelen en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en interne procedures. Hoewel er geen specifieke certificering is die zich uitsluitend richt op het beoordelen van batchrecords, tonen certificeringen zoals Certified Quality Auditor (CQA), aangeboden door ASQ, bekwaamheid aan in audittechnieken, naleving van regelgeving en beoordeling van documentatie.

Goede documentatiepraktijken (GDP): De vaardigheid om zich te houden aan GDP-principes tijdens het beoordelen van batchrecords om de nauwkeurigheid, volledigheid en traceerbaarheid van gegevens te behouden. Certificeringen zoals Certified Document Control Professional (CDCP), aangeboden door de American Academy of Project Management (AAPM), valideren expertise in documentatiecontrole, GDP en documentbeoordeling.

Kennis van GMP en regelgeving: De vaardigheid om Good Manufacturing Practices (GMP) en relevante wettelijke vereisten met betrekking tot het beoordelen van batchrecords te begrijpen. Certificeringen zoals de Certified Pharmaceutical GMP Professional (CPGP), aangeboden door ASQ, geven blijk van bekwaamheid in GMP-beginselen, voorschriften en de toepassing ervan in de farmaceutische productie.

Kwaliteitsborging en naleving: De vaardigheid om ervoor te zorgen dat batchrecords voldoen aan kwaliteitsnormen en in overeenstemming zijn met gevestigde kwaliteitsborgingspraktijken. Certificeringen zoals de Certified Quality Engineer (CQE), aangeboden door ASQ, valideren expertise in kwaliteitsmanagementprincipes, procesverbetering en kwaliteitsborgingstechnieken.

Gegevensanalyse en probleemoplossing: De vaardigheid om batchrecordgegevens te analyseren en afwijkingen, niet-nalevingen of tekortkomingen te identificeren. Certificeringen zoals de Certified Six Sigma Green Belt (CSSGB), aangeboden door ASQ, tonen bekwaamheid aan in gegevensanalyse, probleemoplossende methodologieën en procesverbeteringstechnieken.

Voordelen

Software voor competentiemanagement is belangrijk bij het beoordelen van batchrecords, omdat het organisaties in staat stelt om de vaardigheden van het personeel dat verantwoordelijk is voor het beoordelen van batchrecords te volgen en te beheren, zodat ze over de vereiste expertise beschikken om nauwkeurige en grondige beoordelingen uit te voeren en te controleren of ze voldoen aan de specificaties en wettelijke vereisten.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo