Template vaardighedenmatrix product owner

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met ons gratis matrixtemplate voor product owner vaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Scrum Product Owner (CSPO, gecertificeerd scrum product owner)
 • Professional Scrum Product Owner (PSPO, professional scrum product owner)
 • Certified Product Manager (CPM), Gecertificeerd productmanager
 • Certified Innovation Leader (CIL), Gecertificeerd innovatieleider
 • Certified New Product Development Professional (NPDP), Gecertificeerd ontwikkelaar van nieuwe producten (NPDP)
 • Agile Certified Product Manager and Product Owner (ACPMPO), Agile gecertificeerde productmanager en product owner
 • Certified Agile Product Manager and Product Owner (CA-PMPO), Gecertificeerd Agile Productmanager en Product owner
 • Certified Product Owner Credential (CPOC), Gecertificeerde product owner predikaat
 • Pragmatic Marketing Certified (PMC) Gecertificeerd voor Pragmatisch Marketing
 • Certified Agile Product Manager (CAPM), Gecertificeerd Agile Product Manager
 • Gecertificeerd SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM)
 • Certified Lean Product Manager (CLPM), Gecertificeerd Lean Product Manager (CLPM)
 • Product Owner Mastery (POM)
 • Certified Agile Requirements Specialist (CARS), Gecertificeerd Agile Vereisten Specialist
 • IIBA Certification of Competency in Business Analysis (CCBA), IIBA-competentiecertificering voor bedrijfsanalyse
 • IIBA Certified Business Analysis Professional (CBAP), IIBA gecertificeerd bedrijfsanalyse professional
 • IIBA Agile Analysis Certification (AAC), IIBA Agile analyse certificering
 • AIPMM Certified Product Marketing Manager (CPMM), AIPMM gecertificeerd product marketingmanager
 • AIPMM Certified Product Manager (CPM), AIPMM gecertificeerd productmanager
 • AIPMM Certified Innovation Leader (CIL), AIPMM Gecertificeerd innovatieleider (CIL)

Gerelateerde vaardigheden

Agile productbeheer: Een Product Owner moet een goed begrip hebben van agile methodologieën en productmanagementprincipes. De Certified Scrum Product Owner (CSPO) certificering van Scrum Alliance valideert de kennis en vaardigheden die nodig zijn om product backlogs te beheren en effectief samen te werken met ontwikkelteams.

Productstrategie: Een Product Owner moet een productvisie en -strategie kunnen ontwikkelen en communiceren. Het Product Management Certificate van de Association of International Product Marketing and Management (AIPMM) is een wereldwijd erkende certificering voor productstrategie en -planning.

Focus op de klant: Een Product Owner moet de behoeften van de klant goed begrijpen en deze kunnen vertalen naar productfuncties. De CIGF-certificering (Certified Innovation Games Facilitator) van Innovation Games valideert de vaardigheden die nodig zijn om samenwerkingsspellen en -oefeningen te gebruiken om behoeften en inzichten van klanten te ontdekken.

Bedrijfsanalyse: Een Product Owner moet sterke zakelijke analysevaardigheden hebben om productvereisten te kunnen definiëren en prioriteiten te stellen in functionaliteiten. De CBAP-certificering (Certified Business Analysis Professional) van het International Institute of Business Analysis (IIBA) valideert de vaardigheden die nodig zijn om bedrijfsbehoeften te analyseren en oplossingen aan te bevelen.

Technisch inzicht: Een Product Owner moet een basiskennis hebben van technische concepten en effectief kunnen samenwerken met ontwikkelteams. De Product Owner Certification van Scrum.org is een wereldwijd erkende certificering die de technische en productmanagementvaardigheden omvat die nodig zijn om succesvolle productontwikkeling te leiden.

Voordelen

Software voor competentiebeheer kan product owners helpen de vaardigheden van teamleden bij te houden en gebieden te identificeren waar extra training of ondersteuning nodig kan zijn.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo