Stroomlijn audits: Software voor probleemloze naleving van regelgeving in de gezondheidszorg

Het is een uitdaging om de naleving van de regelgeving in de gezondheidszorg nauwkeurig bij te houden. Naast...

AG5 healthcare compliance software

AG5 software voor nalevingsbeheer in de zorg

Het is een uitdaging om de naleving van de regelgeving in de gezondheidszorg nauwkeurig bij te houden. Naast de gedetailleerde vaardigheidsvereisten zijn er voortdurend veranderende wetten en voorschriften om bij te houden. Daarnaast is er de noodzaak om de privacy van patiënten te garanderen. Van zorgverleners wordt verwacht dat ze alles onder controle hebben. Volgens een New Research survey is 78% van de respondenten van mening dat het bijhouden van de naleving en de vereisten ervan de belangrijkste uitdaging van hun organisatie zal worden. Software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg kan de last verlichten om tijd vrij te maken om te besteden aan wat het belangrijkst is: Patiënten en hun welzijn.

Wat is naleving van regelgeving in de gezondheidszorg? Copied

Naleving van regelgeving in de gezondheidszorg verwijst naar de regels en richtlijnen die zorginstellingen moeten volgen. Deze regels en richtlijnen zijn bedoeld om patiënten te beschermen, de kwaliteit van de zorg te garanderen en fraude en misbruik te voorkomen.

Zorginstellingen in Nederland moeten voldoen aan diverse wettelijke voorschriften op nationaal en lokaal niveau, evenals aan verschillende normen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen. Het niet voldoen aan deze vereisten kan leiden tot aanzienlijke financiële sancties en strafrechtelijke vervolging.

In Nederland maken veel organisaties gebruik van persoonsgegevens en delen ze deze uit. De voornaamste regels voor het omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AVG-naleving is essentieel voor alle zorgorganisaties, aangezien schendingen kunnen leiden tot hoge boetes en andere juridische maatregelen. Alhoewel het volgen van alle toepasselijke wet- en regelgeving een uitdaging kan zijn, is het van cruciaal belang om de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen.

Wat is software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg? Copied

Software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg automatiseert het proces van het bijhouden, analyseren en beheren van gegevens en certificeringen, waardoor het nalevingsproces efficiënter en effectiever wordt. Dit kan alles omvatten, van het bijhouden van een bijgewerkte database met patiëntgegevens tot het genereren van rapporten over wijzigingen in regelgeving.

Danny ten Veen leidt de afdeling Histologie van LabPON, waar meer dan veertig professionals hun gezamenlijke kennis inzetten. Het is bijna ongelooflijk dat al deze gegevens op papier werden gedocumenteerd, gezien het feit dat ze gezamenlijk meer dan 300 kwalificaties hebben.

“Vroeger had het minstens een dag gevergd om te controleren of alle ringbinders compleet waren en alle formulieren up-to-date en afgetekend waren. Nu we AG5 hebben, is het een heel ander verhaal! Met één klik of tik op een knop kunnen we in één oogopslag zien of de data van iedereen up-to-date is. Geweldig!”

Danny ten Veen, coördinerend histologisch analist bij LabPON.

Waarom software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg gebruiken? Copied

Door software voor nalevingsbeheer te gebruiken worden activiteiten gestroomlijnt en besparen teams tijd. Zo is het zeker dat er altijd gekwalificeerd personeel aanwezig is.

De juiste software automatiseert saaie en tijdrovende, administratieve taken waardoor werknemers meer tijd over houden om te investeren in andere werkzaamheden.

Bovendien kan software voor nalevingsbeheer helpen mogelijke boetes te voorkomen door ervoor te zorgen dat alle data up to date, nauwkeurig en overzichtelijk is.

Een andere goede reden om software te gebruiken voor compliance management is dat het kan helpen de datakwaliteit te verbeteren.

Wanneer handmatige processen worden gebruikt voor nalevingsbeheer, sluipen er ongemerkt fouten in. Dit kan leiden tot kostbare fouten wanneer het tijd is om op basis van die gegevens te rapporteren of belangrijke beslissingen te nemen. Compliance software kan helpen deze problemen te voorkomen door gestroomlijnde data en uitgebreide visuele rapportages.

3 voordelen van software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg Copied

3 voordelen van software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg

1. Verbeter de patiëntenzorg

Met software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg kan een instelling meer investeren in patiënten door tijd en middelen vrij te maken. Dit kan leiden tot betere klinische resultaten, een grotere patiënttevredenheid en verbeterde kwaliteit van het zorgaanbod.

2. Risico’s verminderen

Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van software voor nalevingsbeheer is de vermindering van het risico dat er niet voldaan wordt aan de vereisten van de regelgeving. Door realtime updates te bieden over veranderingen in wet- en regelgeving, blijven medewerkers van zorginstellingen up-to-date te over de nieuwste nalevingsvereisten. Dit kan helpen de kans dat de instelling een boete krijgt wegens niet-naleving te verkleinen.

3. Bespaar tijd en kosten

Met software voor nalevingsbeheer voldoen zorgorganisaties gemakkelijk aan wettelijke vereisten. Automatisering van taken zoals het bijhouden van deadlines en up-to-date houden van certificaten bespaart tijd, zodat medewerkers zich kunnen concentreren op het bieden van hoogwaardige zorg aan patiënten. Dit maakt waardevolle tijd en middelen vrij die elders binnen de instelling kunnen worden besteed.

5 tips voor het gebruik van software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg Copied

5 tips voor het gebruik van software voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg

Het naleven van de voorschriften is een complex en tijdrovend proces. Hier zijn vijf best practices voor software voor nalevingsbeheer:

1. Begrijp de regelgeving

Het heeft geen zin om een software tool te gebruiken als het onduidelijk is aan welke voorschriften moet worden voldaan. Gelukkig bieden de meeste softwareoplossingen voor compliance ingebouwde tools voor regelgeving die kunnen helpen de regels en vereisten te identificeren die van toepassing zijn op een specifieke organisatie.

2. Doelstellingen en methoden

Na het vaststellen van de benodigde vereisten moeten er benchmarks en metrieken opgesteld worden voor het meten van de naleving. Dit zal variëren afhankelijk van de specifieke regelgeving.

Sommige standaardcijfers omvatten echter het aantal uren dat wordt besteed aan training, het percentage werknemers dat jaarlijkse beoordelingen voltooit, en het aantal incidenten waarbij niet wordt voldaan aan de regelgeving.

Met de juiste benchmarks en metrieken zullen inspanningen voor de naleving doeltreffender zijn. De organisatie heeft dan een sterk nalevingsbeleid dat de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

3. Automatische herinneringen instellen

Een van de voordelen van het gebruik van software voor nalevingsbeheer is de mogelijkheid om te automatiseren.

De meeste software voor nalevingsbeheer kunnen bijvoorbeeld automatische herinneringen instellen voor jaarlijkse beoordelingen of deadlines voor het indienen van documenten. Dit kan waardevolle tijd vrijmaken, waardoor er meer ruimte ontstaat voor professionele ontwikkeling.

AG5 skills management software

4. Maak op maat gemaakte rapporten.

Een andere belangrijke feature van softwareoplossingen voor nalevingsbeheer in de gezondheidszorg is de mogelijkheid om individuele rapporten te genereren.

Dit is handig om ervoor te zorgen dat belanghebbenden van de juiste informatie worden voorzien op het juiste moment. Deze software geeft de mogelijkheid om voor een audit, snel nog een accuraat rapport te genereren waarin de huidige status van de organisatie wordt beschreven.

5. Blijf op de hoogte van wijzigingen

Tot slot is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de veranderingen in de regelgeving van de gezondheidszorg. Dit omvat wijzigingen in bestaande regelgeving en nieuwe regelgeving die toekomstig van kracht kunnen worden.

Geautomatiseerde meldingen houden teamleden de hoogte van veranderingen die de nalevingsvereisten van een organisatie kunnen beïnvloeden.

AG5-software: Een reddingslijn om de uitdagingen aan te kunnen Copied

AG5-software is een software oplossing die zorginstellingen helpt om te voldoen aan de relevante regelgeving. Met realtime updates is recente en nauwkeurige data altijd binnen handbereik.

Bovendien biedt de software een flexibel dashboard om de specifieke regelgeving te volgen die het meest relevant is voor de instelling. Met AG5 is het makkelijker dan ooit om nalevingsbeheer binnen zorginstellingen te garanderen.

Maak een afpspraak voor een gratis demo.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | maart 8, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available