Alles over het KSA-model (Knowledge, Skills en Abilities)

Tijdens dit artikel vertellen we je over KSA: Knowledge, Skills, en Abilities, en hoe deze elementen essentieel zijn voor effectief personeelsbeheer en het ontwikkelen van een competente en goed presterende workforce.

De professionele kwaliteiten die iemand in huis heeft worden grotendeels bepaald door de drie-eenheid kennis, vaardigheden en competenties. Om deze pijlers onder het profiel van een medewerker in kaart te kunnen brengen, wordt vaak het KSA-model gebruikt. Maar wat is KSA? En welke voordelen zijn verbonden aan het gebruiken van het KSA-model?

Kennis, vaardigheden en competenties Copied

De afkorting KSA staat voor knowledge (kennis), skills (vaardigheden) en abilities (competenties). Alle drie de term zijn onderdeel van iemands persoonlijke en professionele bagage. En hoewel de termen aan elkaar gerelateerd zijn, zijn er zeker verschillen.

Kennis

Kennis is vooral theoretisch van aard en heeft betrekking op het begrip dat iemand heeft van bepaalde concepten, theorieën of vakgebieden. Kennis wordt meestal verkregen via informatiebronnen als boeken, tijdschriften, het internet of klassikale colleges en informatiebijeenkomsten.

Maar iemand die bijvoorbeeld honderden artikelen over dierziektes heeft gelezen, is zonder de juiste opleiding en praktische ervaring met het behandelen van zieke dieren nog lang geen dierenarts.

Vaardigheden

Vaardigheden hebben een meer praktische inslag dan kennis en worden doorgaans opgedaan met behulp van trainingen en werkervaring. Een vaardigheid is het vermogen om een handeling of taak bekwaam uit te voeren.

Vaardigheid heeft betrekking op het toepassen van kennis in een specifieke context of situatie. Je benut eerder opgedane kennis voor het uitvoeren van een praktische taak. Voor het ontwikkelen van vaardigheden is meestal ook oefening vereist.

Competenties

Competenties worden nogal eens verward met of gelijkgesteld aan vaardigheden. Toch is er een belangrijk betekenisverschil. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, houding en persoonskenmerken waarmee in een werksituatie bepaalde doelen worden bereikt.

Competenties zijn dus de combinatie van de specifieke kennis en vaardigheden die iemand in huis heeft, aangevuld met de attitudes en karaktertrekken die typerend zijn voor een persoon.

Over het KSA-model Copied

Het geheel aan kennis, vaardigheden en competenties wordt door recruiters en managers vooral gebruikt om een rol of functie te kunnen duiden. Beschikt een kandidaat of medewerker over de juiste bagage om optimaal invulling te kunnen geven aan een specifieke rol of functie? Het KSA-model is een overzichtelijke en snelle manier om antwoord te krijgen op die cruciale vraag.

Het KSA-concept werd oorspronkelijk vooral geassocieerd met de Amerikaanse federale overheid. Amerikaanse regeringsdiensten en overheidsagentschappen gebruikten het model namelijk jarenlang als uitgangspunt voor hun rekruteringsbeleid. Op veel plekken heeft de KSA-benadering inmiddels grotendeels plaatsgemaakt voor een focus op cv’s.

Toch betekent dit niet dat KSA overbodig is geworden. Tegenwoordig wordt het model vooral gebruikt om het succes en de noodzaak van specifieke trainingsprogramma’s in kaart te brengen. Een tool dus die mogelijke skills gaps toont en concrete oplossingen voor dit probleem aandraagt.

KSA-model

Voordelen van het KSA-model Copied

Vanuit praktisch oogpunt heeft het KSA-model veel voordelen voor moderne organisaties. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

 • KSA geeft je een goed overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die bijzonder belangrijk zijn voor een specifieke rol of functie. Door een onderscheid te maken tussen verplichte (mandatory) en gewenste (desirable) KSA’s, wordt het nog eenvoudiger om essentiële vaardigheden en kerncompetenties te onderscheiden van secundaire vereisten.
 • Goede KSA’s kijken verder dan alleen diploma’s en scholing. Ze geven je zicht op alle bijzondere talenten en de ter zake doende werkervaring van een kandidaat of medewerker. Misschien heeft iemand waardevolle talenten en competenties die hij in het verleden alleen heeft aangesproken bij het doen van vrijwilligerswerk. Die mis je als je alleen kijkt naar diploma’s en ervaring met betaald werk.
 • Goede KSA’s leggen de nadruk op resultaten. Op welke manier heeft iemand in het verleden zijn kennis, vaardigheden en competenties aangesproken en welke resultaten heeft hij hiermee behaald?
 • Het KSA-model toont je welke vaardigheden en competenties nog ondervertegenwoordigd zijn binnen je organisatie. Dankzij die informatie wordt het gemakkelijker om trainingen en cursussen nauwgezet af te stemmen op de behoeften op de werkvloer.

KSA-voorbeelden Copied

Tot zover de theorie. Om echt een goed beeld te krijgen van de meerwaarde van de KSA-aanpak, is het zaak om een aantal voorbeelden te tonen van rollen met bijbehorende KSA’s.

Communicatieadviseur

Een communicatieadviseur of hoofd communicatie heeft allereerst kennis (knowledge) nodig van de talen waarin hij en zijn bedrijf zich uitdrukken. Voor een in Nederland gevestigd bedrijf dat zich ook nadrukkelijk profileert op de internationale markt betekent dit dat je op de hoogte moet zijn van de structuur, grammatica en zinsbouw van zowel de Nederlandse als Engelse taal. Ook een uitgebreid vocabulaire vormt in een communicatieve rol een belangrijk onderdeel van je kennisbagage.

Naast de bovengenoemde kennis heb je als communicatiemedewerker ook een brede set aan vaardigheden en competenties nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het kunnen redigeren en verbeteren van teksten op het gebied van spelling en grammatica (vaardigheid);
 • goed naar mensen luisteren om hun standpunten te begrijpen (vaardigheid);
 • zowel verbaal als schriftelijk informatie helder overbrengen, zowel binnen de eigen organisatie als naar de buitenwereld (vaardigheid);
 • interpersoonlijke relaties aangaan, cultiveren en uitbouwen (competentie);
 • moeilijke en potentieel stressvolle situaties professioneel afhandelen (competentie).

Financieel professional

Financiële professionals vormen een groep met een heel ander KSA-profiel. In deze rol is het vooral belangrijk dat je:

 • beschikt over kennis van financiële planning en gangbare boekhoudkundige technieken;
 • op de hoogte bent van de methoden, beleidsregels en procedures die verband houden met financiële planning en budgetcontrole;
 • financiële data kunt analyseren en interpreteren (vaardigheid);
 • over die data kunt communiceren en de informatie kunt presenteren aan de buitenwereld (vaardigheid);
 • binnen de grenzen van een vastgesteld budget kunt werken (vaardigheid/competentie);
 • secuur en gedurende lange tijd geconcentreerd kunt werken (competentie).

Manager

Ook een manager heeft weer een geheel eigen spectrum aan KSA’s nodig om te kunnen floreren in zijn leidinggevende rol. Denk bijvoorbeeld aan:

 • kennis van business- en managementprincipes op het gebied van strategische planning, resource-allocatie, hr-strategie, leiderschapstechnieken en productiemethoden;
 • programma’s en bedrijfsprocessen plannen, implementeren en evalueren (vaardigheid);
 • doelen opstellen (competentie);
 • mensen aansturen en taken delegeren (competentie);
 • openstaan voor nieuwe ontwikkelingen binnen en visies op de managementpraktijk (competentie);
 • medewerkers trainen en superviseren (vaardigheid/competentie).

KSA en skills management

KSA en skills management software Copied

Werken volgens het KSA-model vereist een helder en snel raadpleegbaar overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die op enig moment binnen je organisatie aanwezig zijn. Je kunt de skills van medewerkers het beste organiseren in een foolproof systeem. Zo’n systeem is namelijk bestand tegen ‘ondeskundig, dom of foutief gebruik’.

Het populaire Excel is zeker niet foolproof. Dit programma is namelijk dusdanig complex en foutgevoelig dat er duizend-en-één dingen mis kunnen gaan op het vlak van versiebeheer, het toevoegen en muteren van gegevens en het werken met complexe formules.

Gelukkig bestaan er ook alternatieven voor Excel. Een goed voorbeeld is de skills management software van AG5. Met deze tool heb je altijd en vanaf één centrale plek toegang tot alle belangrijke informatie over de kennis, vaardigheden en competenties van je workforce. Bovendien is die informatie snel, centraal en direct vanaf de werkplek aan te passen.

AG5 stelt je bijvoorbeeld in staat om:

 • mutaties en trainingsresultaten direct bij te werken op de werkvloer;
 • de workforce voor een specifiek project direct te koppelen aan de vakkennis en ervaring die nodig zijn om de klus te klaren;
 • notificaties per medewerker, doelgroep of certificaat in te stellen;
 • de beste vervangers in te plannen bij afwezigheid van een bepaalde medewerker;
 • productielijnen om te stellen en te koppelen aan de meest geschikte werknemers;
 • organisatiestructuren na te bootsen en alle mogelijke verbindingen te maken tussen personen en de kwalificaties waar die personen aan moeten voldoen.

Wil je ook kennismaken met de software van AG5 om jouw KSA-beleid handen en voeten te geven? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op of plan een gratis demo in!

Author Copied

Revisions Copied

Original version | maart 12, 2020

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available