Wat is het verschil tussen kennis en vaardigheden?

Kennis en vaardigheden zijn twee factoren die grotendeels bepalen hoe competent iemand is op een bepaald gebied. Toch zijn de twee begrippen zeker geen synoniemen. In dit artikel leggen we het verschil tussen beide begrippen uit en bespreken we een aantal effectieve methoden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen.   Verschil tussen kennis en vaardigheden in het kort Het verschil...

kennis vs. vaardigheden

Kennis en vaardigheden zijn twee factoren die grotendeels bepalen hoe competent iemand is op een bepaald gebied. Toch zijn de twee begrippen zeker geen synoniemen. In dit artikel leggen we het verschil tussen beide begrippen uit en bespreken we een aantal effectieve methoden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

 

Verschil tussen kennis en vaardigheden in het kort Copied

Het verschil tussen kennis en vaardigheden zit hem vooral in de manier waarop je leert en in de aard van het geleerde.

Het begrip kennis heeft een sterk theoretische lading en wordt doorgaans gebruikt voor parate informatie over een specifiek onderwerp die je via boeken, kranten, tijdschriften, encyclopedieën, internet of (academische) onderwijsinstellingen tot je neemt.

Vaardigheden hebben een meer praktische inslag en zijn vooral gericht op het toepassen van theoretische informatie in praktische en werkgerelateerde situaties.

In de volgende paragrafen gaan we wat dieper in op kennis en vaardigheden en de verschillen tussen de twee begrippen.

 

Wat verstaan we onder ‘kennis’? Copied

Om het verschil tussen kennis en vaardigheden duidelijk voor ogen te krijgen, is het belangrijk om beide begrippen goed te definiëren en die definities te onderbouwen met duidelijke praktijkvoorbeelden. We beginnen met kennis.

 

Definitie van kennis

Een veelvoorkomende (ook door online-encyclopedie Wikipedia gehanteerde) definitie van kennis luidt:

“Kennis is datgene wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel. Veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen.”

Kennis heeft meestal een theoretisch karakter en wordt aan volgende generaties doorgegeven via informatiebronnen als boeken, tijdschriften, archieven en onderwijsinstellingen.

Kenmerkend voor kennis is dat deze zich gestaag uitbreidt door bij nieuw onderzoek voort te bouwen op wat we al weten. Kennis krijgt dan ook pas echt waarde wanneer ze gedeeld wordt en anderen er evenveel profijt van hebben als de kennisdrager.

Kennis is een belangrijke (eigenlijk onmisbare) bouwsteen voor het opbouwen van vaardigheden. Het theoretische fundament om een vaardigheid te ontwikkelen en uit te bouwen.

 

Voorbeelden

Het algemene begrip kennis kan vele vormen aannemen. We geven een aantal voorbeelden.

 • De zogenaamde ‘talenknobbel’ is een voorbeeld van kennis. Wie beschikt over deze kennis kan een of meerdere talen begrijpen, spreken en vaak ook schrijven. Talenkennis kan zowel op het werk (vertalen, contact leggen en onderhouden met buitenlandse firma’s) als recreatief (handig op vakantie!) heel nuttig zijn.
 • Weet je feilloos de namen van alle Romeinse keizers en hun regeerperioden op te dreunen? Of kun je het verloop van de Tachtigjarige Oorlog probleemloos reconstrueren en uitleggen? Dan beschik je over historische kennis.
 • Er zijn mensen die de bordjes in de dierentuin niet hoeven te lezen omdat ze elke soort gelijk herkennen. Dit is een voorbeeld van parate natuurhistorische kennis.
 • Iemand met zelfkennis is zich bewust van zijn eigen denkwijze, emoties, kwaliteiten en gevoelens. Een flinke dosis zelfkennis betekent ook dat je een realistisch beeld hebt van je sterkten en zwaktes.

 

Wat verstaan we onder ‘vaardigheden’? Copied

Nu we weten wat kennis is, is het tijd om ons te richten op vaardigheden. Wat bedoelen we hiermee? We tonen het aan de hand van een definitie en een aantal praktijkvoorbeelden.

 

Definitie van vaardigheden

Een vaardigheid is het vermogen om een handeling of taak bekwaam uit te voeren. Vaardigheid heeft betrekking op het toepassen van kennis in een specifieke context of situatie. Je benut eerder opgedane kennis of vergaarde informatie voor het uitvoeren van een praktische taak. Voor het ontwikkelen van vaardigheden is doorgaans ook de nodige oefening vereist.

Naast kennis bestaat het beheersen van een vaardigheid vaak nog uit een stuk ervaring.

De combinatie van kennis en ervaring geeft je dus de vaardigheid om een taak of functie op de best mogelijke manier uit te voeren.

Samen met kennis en attitude vormen vaardigheden de bestanddelen van een competentie.

 

Voorbeelden

 • Het vermogen om een muziekinstrument te bespelen is een voorbeeld van een vaardigheid. Je hebt er een zekere mate van aanleg, basiskennis en oefening voor nodig.
 • Het schrijven van artikelen of boeken begint met kennis van de taal waarin je schrijft. Taalkennis vormt de basis voor schrijfvaardigheid. Die vaardigheid wordt door oefening en ervaring verder aangescherpt.
 • Een student met een MBA-diploma heeft tijdens zijn opleiding kennis opgedaan over belangrijke marketing- en verkoopprincipes. Het vertalen van al die informatie naar een succesvolle marketingstrategie of pitch is een vaardigheid.

kennis en vaardigheden ontwikkelen

Kennis en vaardigheden ontwikkelen Copied

Er zijn gelukkig veel manieren om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. We zetten de beste methoden voor je op een rij.

 

Training on the job

Training on the job is een goede manier om al werkend nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zijn er collega’s die beschikken over belangrijke en aansprekende vaardigheden? Vraag dan hoe zij die vaardigheden hebben ontwikkeld. De praktische tips van deze ervaren mensen kun je gebruiken als startpunt. Je kunt aan je werkgever of het management vragen of het mogelijk is om een interne of externe expert binnen een bepaald vakgebied in te schakelen.

 

Artikelen, blogs en boeken

Het internet, bibliotheken en de betere boekwinkels zijn vergaarbakken van kennis. Het internet staat bijvoorbeeld vol met informatieve artikelen die jou de kennis aanreiken die je nodig hebt om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of bestaande vaardigheden uit te bouwen. Ook boeken zijn in het digitale tijdperk nog steeds waardevolle informatiebronnen, vooral omdat ze informatie op een overzichtelijke en gestructureerde manier aanbieden.

 

Trainingen en workshops

Je kunt vaardigheden tevens ontwikkelen door het volgen van klassikale trainingen, cursussen of workshops. Veel universiteiten en hogescholen bieden cursussen of collegereeksen aan voor werkenden. Workshops zijn fijne lesvormen om een specifieke vaardigheid te leren. Denk bijvoorbeeld aan specifieke IT-vaardigheden zoals webdesign, coderen of programmeren.

 

E-learning

Wil je kennis opdoen en vaardigheden leren waar en wanneer het jou uitkomt? Dat kan met e-learning. Het enige wat je doorgaans nodig hebt is een computer en werkende internetverbinding. Dankzij de digitalisering van de samenleving is het aanbod aan interactieve cursussen en digitaal lesmateriaal groter dan ooit.

 

Visuele leermiddelen

Webinars, podcasts en YouTube-video’s zijn inspirerende, laagdrempelige tools die ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van vaardigheden. Ze zijn meestal kort en delen informatie op in overzichtelijke blokken. Webinars zijn vaak live of on demand te bekijken, terwijl podcasts en instructievideo’s op elk gewenst moment geraadpleegd kunnen worden.

 

Kennis en vaardigheden van medewerkers beheren Copied

Wil je het beste uit jouw workforce halen? Dan is het belangrijk dat je weet welke kennis en vaardigheden jouw medewerkers bezitten. De skills management software van AG5 is dé tool om deze informatie snel, helder en overzichtelijk in kaart te brengen.

Met AG5 kun je bijvoorbeeld:

 • in kaart brengen welke kennis en vaardigheden aanwezig zijn;
 • met behulp van een drag-and-dropmenu iedere organisatiestructuur nabootsen;
 • met één zoekopdracht de beste vervanger voor een zieke medewerker vinden;
 • mutaties en trainingsresultaten direct bijwerken op de werkvloer;
 • de workforce voor een specifiek project direct koppelen aan vakkennis en ervaring.

Lees hier meer over de software van AG5. Wil je ook profiteren van de voordelen van AG5? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op of vraag een gratis demo aan.

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | maart 3, 2020

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available