Hoe kun je vaardighedenmanagement optimaliseren met het Skills Maturity Model van AG5

  Competentiemanagement is een proces dat draait om doorlopende verbetering, zelfbeoordeling en professionele ontwikkeling voor organisaties als geheel...

 

Competentiemanagement is een proces dat draait om doorlopende verbetering, zelfbeoordeling en professionele ontwikkeling voor organisaties als geheel en voor individuele werknemers.

Dit betekent dat een strategie voor competentiemanagement een beetje inspanning zal vergen van iedereen – te beginnen bij de top. Alleen dan kun je een succesvolle, gestructureerde en effectieve aanpak ontwikkelen voor competentiemanagement op de lange termijn.

Het goede nieuws: we hebben al wat werk voor je verricht door het AG5 Skills Maturity Model te ontwikkelen!

Wat is het, hoe werkt het, en hoe kun je ermee aan de slag?

Het AG5 Skills Maturity Model downloaden Copied

Het Skills Maturity Model van AG5 begeleidt organisaties bij het voortdurend beoordelen en verbeteren van hun praktijken op het gebied van competentiemanagement.

Het bestaat uit vijf niveaus (waar we later dieper op in zullen gaan) en biedt een duidelijke koers voor een traject vanuit handmatige processen en inefficiëntie naar strategisch competentiemanagement.

Naarmate organisaties elk niveau van het model doorlopen, verbetert dat hun mogelijkheden voor competentiemanagement. De processen worden gestroomlijnd, naleving wordt geborgd en hun personeelsbestand wordt afgestemd op strategische bedrijfsdoelstellingen.

Alles bij elkaar stelt het AG5 Skills Maturity Model organisaties in staat om competentiemanagement te optimaliseren, doorlopende verbetering te stimuleren en excellence in personeel te bereiken.

Copied

Wat zijn de voordelen van het implementeren van het Skills Maturity Model van AG5? Copied

Organisaties die het AG5 Skills Maturity Model gebruiken, profiteren van een reeks voordelen. Voordelen zijn onder meer:

Beter vaardighedenbeheer (skills management)

Het AG5 Skills Maturity Model stelt organisaties in staat om hun praktijken met betrekking tot vaardighedenmanagement te optimaliseren. Dat resulteert in efficiëntere en effectievere inzet van werknemersvaardigheden.

 

Hogere efficiëntie

Bij het doorlopen van de Maturity-niveaus van het model, identificeren organisaties inefficiënte processen. Daarna kunnen ze de processen stroomlijnen, verspilling verminderen en de algehele productiviteit verhogen.

 

Hogere nauwkeurigheid en beter inzicht in de data

Het model vergemakkelijkt de invoering van gestandaardiseerde praktijken voor het beheer van vaardigheidsgegevens en verbetert de nauwkeurigheid, consistentie en zichtbaarheid van informatie over vaardigheden.

 

Gerichte training en ontwikkeling

Met een benadering van competentiemanagement op een hoger niveau kunnen organisaties analyses van de vaardigheidskloof uitvoeren en gerichte opleidingsplannen maken. Zo krijgen werknemers de juiste mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen.

 

Naleving en risicobeheersing

Door naar hogere niveaus in het Maturity Model te ontwikkelen, kunnen organisaties robuuste processen opzetten, nalevingsrisico’s verminderen en naleving van industriestandaarden en regelgeving borgen.

 

Strategische besluitvorming

Met het AG5 Skills Maturity Model zijn organisaties in staat om weloverwogen strategische beslissingen te nemen op basis van accurate gegevens over competenties ter ondersteuning van personeelsplanning, opvolgingsplanning en talentmanagementstrategie.

 

Doorlopende verbetering

Door regelmatig het volwassenheidsniveau van competentiemanagement te beoordelen, bevorderen organisaties een cultuur van voortdurende verbetering. Daardoor worden doorlopende verbeteringen doorgevoerd en kunnen ze zich aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften.

 

Een toekomstbestendig personeelsbestand

Het model helpt organisaties een toekomstbestendig personeelsbestand op te bouwen met goed op elkaar afgestemde vaardigheden. Zo houden bedrijven hun concurrerend vermogen op peil in veranderende markten en kunnen ze nieuwe kansen benutten.

Maturity Model voor klanten

Wie gebruikt het Skills Maturity Model van AG5? Copied

De volgende klanten maken gebruik van het AG5 Skills Maturity Model om het dagelijkse competentiemanagement in hun organisaties te optimaliseren.

Lees meer over vaardighedenbeheer voor verschillende sectoren
 

Copied

De vijf niveaus van het AG5 Skills Maturity Model Copied

Zoals hierboven vermeld, bestaat het AG5 Skills Maturity Model uit vijf niveaus. Voordat je het model gaat gebruiken, moet je die allemaal goed begrijpen. Laten we eens kijken.

Basisniveau

Op basisniveau werken organisaties met handmatige processen, zoals Excel-spreadsheets, Word-documenten, PDF’s en papieren formulieren.

Organisaties op basisniveau:

 • Werken met inefficiënte processen, inconsistente gegevens en beperkt inzicht
 • Hebben te maken met onzekerheid en gebrek aan documentatie, wat leidt tot ad hoc en chaotische aanpak van competentiemanagement
 • Maken gebruik van slecht beheerde en gecontroleerde processen voor competentiemanagement, en lopen een hoog risico op niet-naleving
 • Hebben een reactieve respons op vaardighedenbeheer en auditvoorbereidingen

Op basisniveau ervaren organisaties meestal veel problemen bij het beheren van vaardigheden. Daarom zijn ze op zoek naar een alternatieve oplossing. Het traject naar professioneel competentiemanagement van AG5 begint hier. Het doel: optimaliseren van competentiemanagement en het oplossen van pijnpunten voor een verbeterd competentiemanagementproces.

 

Het ontwikkelingsniveau

Op ontwikkelingsniveau stappen organisaties over van handmatige processen naar het inzetten van AG5 software voor competentiemanagement. Ze vervangen alle Excel-spreadsheets, Word-documenten of andere verouderde systemen of handmatige processen die al heel lang gebruikt worden voor het beheer van de vaardigheden van werknemers.

Organisaties op ontwikkelingsniveau:

 • Hebben een auditbestendig systeem opgezet
 • Maken gebruik van een ‘single source of truth’, een ‘bron van waarheid’, voor competentiebeheer.
 • Gebruiken een gestructureerde aanpak gebruiken om de vaardigheidseisen voor hun hele organisatie te beheren
 • Hebben een duidelijke en realtime inzicht in de vaardighedenkloof, trainingsbehoeften en naleving.

Organisaties op ontwikkelingsniveau hebben met succes handmatige processen vervangen door vaardighedenbeheer in AG5 op startniveau. Daardoor zijn belangrijke pijnpunten geëlimineerd. Dit biedt deze organisaties de kans om hun competentiemanagement af te stemmen op processen buiten het platform. Dat biedt een kans voor optimalisatie en voortgang naar het volgende niveau.

 

Gevorderd niveau

Op het gevorderde niveau maken organisaties gebruik van alle mogelijkheden van AG5 software voor competentiebeheer. De focus ligt hier op het afstemmen van het AG5-vaardighedenbeheersysteem op processen die gerelateerd zijn aan HR, kwaliteit, HS en milieu, en/of operationele processen door middel van automatisering.

Organisaties op gevorderd niveau:

 • Automatiseren HR-processen in AG5 door hun HR-systeem te integreren met de software
 • Automatiseren trainingsprocessen door toewijzingsintegratie met hun LMS-systeem
 • Automatiseren de rapportagemogelijkheden van AG5 door een integratie van afgeronde trainingen met hun LMS-systeem
 • Zetten communicatieworkflows op om het risico op niet-naleving te elimineren
 • Gebruiken AG5 als centraal punt voor competentiemanagement, waarbij de in AG5 gedefinieerde organisatorische vereisten worden afgestemd op andere doelen en systemen met betrekking tot leermanagement, certificering, autorisatie, compliance of planning

Organisaties op gevorderd niveau hebben processen goed afgestemd met automatisering door de hele organisatie heen. Dit betekent dat er veel minder handmatig werk nodig is om te zorgen voor realtime inzicht in compliance binnen AG5. Nu het systeem voor competentiemanagement is afgestemd op de processen, is de volgende stap om het systeem af te stemmen op het personeelsbestand.

 

Beheerniveau

Op beheerniveau wordt AG5 een integraal hulpmiddel voor doorlopend competentiebeheer in de hele organisatie. Nu richt de optimalisatie zich op de menselijke kant van competentiemanagement; het afstemmen van het personeelsbestand op het ingevoerde competentiemanagementsysteem.

Organisaties op beheerd niveau:

 • Vervangen inefficiënte processen van werknemersinvoer door de portfoliofunctionaliteiten voor vaardigheden van AG5.
 • Vervangen inefficiënte beoordelingsprocessen door de beoordelingsmogelijkheden van AG5 voor competenties.
 • Stemmen de goedkeuringsprocessen af op AG5 door de goedkeuringsfunctie van de software te gebruiken
 • Stellen hun managers in staat om de vaardigheden van werknemers efficiënt en effectief te beheren met geautomatiseerde matrices.

Organisaties op beheerniveau beschikken over een systeem voor competentiemanagement dat is afgestemd op zowel mensen als processen. Zorgen ervoor dat het personeelsbestand aan de regels voldoet is nu een dagelijkse taak. Iedereen is betrokken bij het beheren van de eigen vaardigheden, andere vaardigheden of de vaardigheden van zijn werknemers.

 

Strategische planning

Op strategisch niveau maken organisaties volledig gebruik van AG5 als onmisbare strategische factor voor competentiemanagement. Nu ze de processen en mensen hebben afgestemd op het systeem voor competentiemanagement, wordt de focus verlegd naar strategische afstemming.

Organisaties op strategisch niveau:

 • Handhaven gestandaardiseerde structuren met betrekking tot functierollen, vaardigheden en vereisten in de hele organisatie om standaardisatie, duidelijkheid en efficiëntie te bevorderen
 • Stemmen wereldwijde normen af op landelijke normen om consistentie en standaardisatie binnen de organisatie te waarborgen
 • Beheren eisen op meerdere niveaus om accurate data van goede kwaliteit over normen te borgen
 • Stemmen de compliancegegevens van AG5 af op financiële, prestatie- en HR-analyses ter ondersteuning van uitgebreide inzichten en datagestuurde besluitvorming
 • Beheren de stamgegevens van vaardigheden, vereisten en functierollen met de databeheerfunctionaliteiten van AG5
 • Gebruiken vaardigheidsgegevens om strategische besluitvorming aan te sturen, de groei van de organisatie te ondersteunen en te zorgen voor een toekomstbestendig personeelsbestand dat voldoet aan de huidige en toekomstige kwaliteitsnormen

Organisaties op strategisch niveau hebben hun processen voor competentiemanagement volledig geoptimaliseerd. Ze hebben mensen, processen en de bedrijfsstrategie op elkaar afgestemd met behoud van kwaliteit en continuïteit binnen de organisatie.

 

Hoe gebruik je het AG5 Skills Maturity Model? Copied

Nu je bekend bent met de vijf niveaus van het model, kun je het gaan gebruiken. Dit is een relatief eenvoudig maar doorlopend  proces, dat je optimaal kunt benutten via de volgende stappen:

 • Een basisbeoordeling uitvoeren van je huidige capaciteiten op het gebied van competentiemanagement
 • Stapsgewijze doelen en acties definiëren om de niveaus Basis, Gevorderd, Beheren en Strategisch te doorlopen
 • Evalueer de volwassenheid van je organisatie op het gebied van competentiemanagement regelmatig. Identificeer verbeterpunten en gebruik het model om doorlopende voortgang te stimuleren

Hou er rekening mee dat het doorlopen van het AG5 Skills Maturity Model geen snelheidswedstrijd hoeft te zijn. Het is belangrijk om de tijd te nemen en ervoor te zorgen dat je elk niveau volledig hebt doorlopen voordat je naar het volgende gaat. Zo weet je zeker dat je organisatie de AG5 software voor competentiemanagement optimaal gebruikt.

 

Hoe gebruikt AG5 het AG5 Skills Maturity Model? Copied

We hebben het AG5 Skills Maturity Model geïntegreerd in het hele klanttraject, van de eerste kennismaking tot doorlopend succesmanagement.

Tijdens de implementatiefase gebruiken onze toegewijde onboardingspecialisten het AG5 Skills Maturity Model om de progressie van het basisniveau naar het ontwikkelingsniveau te benadrukken. Ze begeleiden klanten bij de overgang van handmatige processen naar het gebruik van AG5 als centraal platform voor competentiemanagement.

Na de implementatie blijven onze succesmanagers het model gebruiken om het huidige maturity-niveau van je organisatie op het gebied van competentiemanagement te beoordelen – en om mijlpalen voor verdere groei te bepalen.

Deze aanpak heeft verschillende voordelen:

 • Zorgt voor een gestructureerde en holistische benadering van competentiemanagement, zodat doorlopende verbetering mogelijk wordt
 • Is afgestemd op je organisatiedoelen om het volledige potentieel van AG5 te benutten
 • Geeft je extra vermogen om succes op lange termijn te behalen door je vaardigheden op het gebied van competentiemanagement te optimaliseren

 

Het AG5 Skills Maturity Model downloaden Copied

Download het AG5 Skills Maturity Model, een onmisbaar instrument dat je organisatie kan leiden naar:

 • Geoptimaliseerd vaardigheden beheer (skills management)
 • Hogere efficiëntie
 • Een toekomstbestendig personeelsbestand

Klaar om te beginnen? Zet de eerste stap en maak gebruik van het competentiemanagementpotentieel van je organisatie: download het AG5 Skills Maturity Model.

Het AG5 Skills Maturity Model downloaden
 

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo


ISO27001 certified    

Free trial available

Een opmerking over bronnen

Bij AG5 zetten we ons in om je inhoud van hoge kwaliteit te bieden die vele stappen verder gaat dan door AI gegenereerde lijsten. Daarom doen we ons best om onze artikelen en gidsen van de juiste bronnen te voorzien, zodat de informatie die we je presenteren gemaakt is voor en door mensen. Soms is onze inhoud echter meer productgericht, waarbij we meer vertrouwen op onze interne expertise in competentiemanagement dan op externe bronnen. In deze gevallen is er soms geen uitgebreide bronnenlijst. Je kunt er echter altijd op rekenen dat alle inhoud een uitgebreid beoordelingsproces doorloopt voordat het wordt vrijgegeven.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | augustus 9, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available