Het HR-technologielandschap: wat je moet weten om voorop te blijven lopen

De snelle vooruitgang van HR-technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop organisaties hun personeelsbestand beheren. Van het stroomlijnen van wervingsprocessen tot het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers, HR-technologie is een onmisbaar hulpmiddel voor succesvolle bedrijven. In dit artikel kijken we naar het dynamische en steeds veranderende landschap van HR-technologie en verkennen we de nieuwste trends, innovaties en...

hr technology landscape

hr-technologie landschap

De snelle vooruitgang van HR-technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop organisaties hun personeelsbestand beheren. Van het stroomlijnen van wervingsprocessen tot het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers, HR-technologie is een onmisbaar hulpmiddel voor succesvolle bedrijven.

In dit artikel kijken we naar het dynamische en steeds veranderende landschap van HR-technologie en verkennen we de nieuwste trends, innovaties en strategieën die je kunnen helpen om de concurrentie voor te blijven, zowel in 2023 als daarna.

Veel van de trends die hieronder aan bod komen, overlappen elkaar. Effectieve ‘people analytics’, analyse van werknemers, is bijvoorbeeld een actuele HR-trend die bedrijven kan helpen om datagestuurde beslissingen te nemen – wat zelf ook een actuele trend is. Dit betekent dat de juiste technologieën een exponentieel positief effect kunnen hebben op bedrijven en in combinatie kunnen zorgen voor meer voordelen in kortere tijd.

Copied

People analytics is een ‘hoge prioriteit’ Copied

Toonaangevende organisaties zoals Deloitte en Google hebben het belang van people analytics voor zowel het heden als de toekomst van HR-technologie benadrukt, waarbij 71% van de bedrijven het als “een hoge prioriteit” beschouwt

People analytics, schrijft Deloitte, “omvat het gebruik van digitale tools en gegevens om de prestaties van werknemers te meten, te rapporteren en te begrijpen.” Deze tools omvatten leermanagementsystemen (LMS), software voor competentiebeheer en prestatiebeheersystemen – allemaal ontworpen om organisaties beter in staat te stellen hun personeel te beheren.

Als ze effectief worden gebruikt, kunnen people analytics tools organisaties helpen:

 • Gefundeerde beslissingen nemen op basis van objectieve gegevens, wat leidt tot effectievere talentmanagementstrategieën en betere bedrijfsresultaten
 • Patronen en trends herkennen, zodat ze betere wervingsbeslissingen kunnen nemen en gerichte strategieën voor personeelsbehoud kunnen implementeren
 • Ontdek waardevolle inzichten in de demografie van het personeelsbestand, vaardighedenkloof en opvolgingsplanning, zodat HR-teams proactief kunnen inspelen op toekomstige behoeften aan talent en de toewijzing van middelen kunnen optimaliseren
 • Factoren identificeren die de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers bepalen, wat leidt tot gerichte interventies en initiatieven die de algehele werknemerservaring verbeteren
 • Toekomstige trends en resultaten voorspellen, zoals het identificeren van werknemers met een hoog potentieel of het voorspellen van risico’s op verloop, zodat proactieve maatregelen kunnen worden genomen

Copied

Betrokkenheid van werknemers als bedrijfsstrategie Copied

In een artikel van januari van de Society for Human Resource Management gaven HR-topmanagers van over de hele wereld inzicht in de huidige HR-technologietrends die het toekomstige succes van organisaties zullen bepalen.

Voor een groeiend aantal bedrijven, zo staat in het artikel te lezen, “in 2023 is de werknemerservaring een brede strategische doelstelling die uit de human resource-silo wordt gehaald.”

“De werknemerservaring is een bedrijfsstrategie geworden, niet alleen een HR-strategie”, voegt John Kostoulas toe, een vice-president in de HR-praktijk van Gartner.

Van selfservice-platforms voor werknemers tot talentmanagementsystemen en tools voor leren en ontwikkelen (L&O) – HR-technologie gericht op het verbeteren van de werknemerservaring levert positieve resultaten op voor organisaties door:

 • Werknemers eenvoudig toegang te geven tot relevante informatie, zoals voordelen, beleidsregels en bedrijfsupdates, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en contact kunnen houden
 • Medewerkers in staat te stellen verschillende HR-gerelateerde taken zelfstandig uit te voeren, zoals het aanvragen van verlof, het bijwerken van persoonlijke gegevens en het inzien van trainingsmateriaal, waardoor de efficiëntie en zelfstandigheid toenemen
 • Bedrijfsmiddelen en tools aanbieden voor werknemers om loopbaantrajecten te verkennen, doelen te stellen en toegang te krijgen tot op maat gemaakte leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, om professionele groei en voldoening te bevorderen
 • Het faciliteren van doorlopende feedbacklussen en betrokkenheidsenquêtes, waardoor werknemers input kunnen geven en hun ervaringen kunnen delen, wat leidt tot betere communicatie, samenwerking en een gevoel van erbij horen
 • Flexibele roosters, thuiswerkmogelijkheden en welzijnsprogramma’s, om de balans tussen werk en privéleven te bevorderen. Dat komt op zijn beurt de tevredenheid en het behoud van werknemers ten goede

Copied

Wervingsstrategieën moeten nieuwe prioriteiten krijgen Copied

Werving is een topprioriteit voor 46% van de HR leiders, waarbij 36% aangeeft dat de wervingsinitiatieven van hun organisatie “onvoldoende zijn voor het vinden van de vaardigheden die ze nodig hebben”, volgens onderzoek van Gartner.

Daarom zullen organisaties in 2023 en de jaren daarna de prioriteit van hun wervingsstrategieën herzien, en HR-technologie zoals software voor het volgen van sollicitanten, onboarding- en integratiesystemen en tools voor wervingsanalyse en -rapportage inzetten om gerichte strategieën te ontwikkelen.

Met deze tools en software kunnen organisaties:

 • Wervingsprocessen stroomlijnen, administratieve taken automatiseren en gecentraliseerde gegevens leveren, waardoor tijd en middelen worden bespaard en een soepel en efficiënt wervingsproces wordt gegarandeerd
 • Zorgen voor een naadloze en gebruiksvriendelijke ervaring voor kandidaten, van online sollicitaties tot virtuele sollicitatiegesprekken, waardoor de betrokkenheid wordt vergroot en een positieve indruk wordt achtergelaten
 • Gebruik maken van analyse- en rapportagemogelijkheden waarmee recruiters wervingsmetriek kunnen volgen en analyseren, de effectiviteit van sourcingkanalen kunnen beoordelen en gefundeerde beslissingen kunnen nemen om wervingsstrategieën te optimaliseren.
 • Inzicht opbouwen in gegevens over prestaties, vaardigheden en potentieel van werknemers benutten, opvolgingsplanning vergemakkelijken door kandidaten met een hoog potentieel te identificeren en een pijplijn van talent voor kritieke functies binnen de organisatie te waarborgen
 • Talentpools opbouwen en onderhouden, van kandidaatgegevens vastleggen en deze gebruiken voor toekomstige vacatures, waardoor een proactieve benadering van talentwerving ontstaat en posities sneller kunnen worden ingevuld

Copied

Datagestuurde HR-besluitvorming is de sleutel tot succes Copied

Organisaties die gebruik maken van datagestuurde HR-analysestrategieën “hebben 45% meer kans om de gewenste resultaten te behalen”, volgens onderzoek van HR-bedrijf McLean & Company. Ze hebben ook 86% meer kans om “hoog te scoren in hun vermogen om innovatie mogelijk te maken”.

De gegevens die worden gebruikt om deze strategieën te ontwikkelen, worden vaak verzameld en geanalyseerd door HR-technologie zoals systemen voor human capital management (HCM), tools voor personeelsenquêtes en feedback, en oplossingen voor datavisualisatie en -rapportage. Organisaties kunnen deze informatie vervolgens als volgt inzetten:

 • Nauwkeurige en betrouwbare gegevensverzameling mogelijk maken, menselijke fouten verminderen en de integriteit van de voor de besluitvorming gebruikte informatie waarborgen, wat tot nauwkeurigere en betrouwbaardere inzichten leidt
 • Geavanceerde analysetools gebruiken die grote hoeveelheden gegevens snel kunnen verwerken en waardevolle patronen, trends en correlaties kunnen blootleggen om zinvolle inzichten te genereren voor geïnformeerde besluitvorming
 • Gebruik maken van personeelsanalyses om te anticiperen op toekomstige behoeften aan talent, hiaten in vaardigheden te identificeren en proactieve strategieën te ontwikkelen voor het werven, ontwikkelen en behouden van talent
 • Prestatiegegevens van werknemers analyseren, toppresteerders identificeren en inzicht opbouwen in de factoren die bijdragen aan hun succes, zodat effectief talentbeheer en -optimalisatie mogelijk worden.
 • Organisaties kunnen hun beslissingen baseren op objectieve gegevens in plaats van subjectieve meningen of veronderstellingen, waardoor de kans toeneemt dat ze weloverwogen en op feiten gebaseerde keuzes maken die positieve resultaten opleveren

Copied

Hoe past AG5 in het HR-technologielandschap? Copied

 Het platform voor competentiebeheer van AG5 combineert topfuncties van veel van de HR-technologieplatforms en – die in dit artikel worden genoemd, en biedt organisaties een allesomvattende oplossing waarmee ze voorop kunnen blijven lopen in een snel veranderende professionele omgeving

 AG5 biedt je: 

 • Volledig overzicht van de vaardigheden en kwalificaties die binnen je organisatie aanwezig zijn
 • Inzicht in de vaardigheden die je organisatie nodig heeft, zodat je hiaten in vaardigheden kunt identificeren en opvullen door training of gerichte wervingsinitiatieven te plannen
 • Een snel inzichtelijk en leesbaar overzicht van certificeringen en kwalificaties die binnenkort vernieuwd of opgefrist moeten worden, zodat je de vaardigheidskloof helemaal kunt vermijden
 • Inzicht in werknemers die bijgeschoold of herschoold moeten worden – voorbereiden op de toekomst door een betere opvolgingsplanning mogelijk te maken

Meer weten?Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis live demo van 15 minuten om te zien wat AG5 voor je organisatie kan betekenen.

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo


ISO27001 certified    

Free trial available

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 24, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available