Het belang van op vaardigheden gebaseerde training voor succes op de werkplek

Of je nu nieuwe machines introduceert op je productievloer, je aanpast aan nieuwe technologie in een IT-omgeving of...

The importance of skill-based training for workplace success

The importance of skill-based training for workplace success

Of je nu nieuwe machines introduceert op je productievloer, je aanpast aan nieuwe technologie in een IT-omgeving of workflows optimaliseert die resulteren in procesveranderingen, het vermogen van een organisatie om zich snel en flexibel aan te passen is cruciaal om zowel operationeel als concurrerend te blijven.

Dit betekent echter dat werknemers soms onmiddellijke training nodig hebben om hun organisatie bij te houden. Dit is waar vaardigheidstraining waardevol is. In dit artikel kijken we naar training op basis van vaardigheden en het belang ervan, hoe het verschilt van competentiegericht leren en hoe software voor competentiemanagement in het plaatje past.

 

Wat is training op basis van vaardigheden? Copied

Competentiegerichte training, ofwel vaardigheidstraining, is een methode voor gerichte professionele training die zich richt op de onmiddellijke behoeften van een organisatie. Dit soort training is ingericht om werknemers de expertise bij te brengen die nodig is om te werken met de nieuwste technologieën, gereedschappen of machines.

Onderzoek van McKinsey wees uit dat in 2030

tot 375 miljoen mensen wellicht naar een andere beroepscategorie moeten overschakelen en in dat kader nieuwe vaardigheden moeten leren.

Daarom wordt op vaardigheden gebaseerde training zeer waardevol voor organisaties over de hele wereld.

Wat is het verschil tussen leren op basis van vaardigheden en trainen op basis van vaardigheden? Copied

Leren op basis van vaardigheden en trainen op basis van vaardigheden zijn vergelijkbaar in die zin dat ze werknemers bij- of omscholen om ze effectiever te maken in verschillende taken of functies. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen tussen de twee, waardoor ze toegespitst zijn op verschillende doeleinden. Laten we het eens nader bezien.

Competentiegericht leren, leren op basis van vaardigheden

Leren op basis van vaardigheden verwijst naar het bredere proces van het verwerven van kennis met betrekking tot bepaalde vaardigheden. Het gaat om uitgebreid onderwijs dat het volgende omvat:

 • Theoretisch begrip
 • Praktische toepassingen
 • Conceptuele beheersing

Leren op basis van vaardigheden is vooral waardevol voor functies waarbij creatief problemen oplossen, kritisch denken en innovatie kernelementen zijn. Daarom is het meer van toepassing op functies die een diepgaand begrip van de theoretische en praktische aspecten van een vaardigheid vereisen, zoals:

 • Ingenieurs
 • Ontwerpers
 • Onderzoekers

Op vaardigheden gebaseerde training

Vaardigheidstraining daarentegen legt de nadruk op het verwerven van specifieke vaardigheden die nodig zijn voor operationele taken binnen een functie of rol. Deze training wordt vaak ontworpen om aan de onmiddellijke behoeften van een bedrijf, afdeling of team te voldoen en omvat:

 • Gestructureerde, gerichte instructie
 • Praktijkervaring
 • Opleiding op de werkplek

Vaardigheidstraining kan een sleutelrol spelen bij het snel verbeteren van de operationele efficiëntie, het handhaven van kwaliteitsnormen en het garanderen van een consistente output. Het is het meest geschikt voor functies met routinematige of gespecialiseerde taken, zoals:

 • Assemblagemedewerkers
 • Machinebedieners
 • Technici

Waarom is training op basis van vaardigheden belangrijk? Copied

Volgens onderzoek van het World Economic Forum

zal 50% van alle werknemers voor 2025 moeten worden omgeschoold, bijgeschoold of herschoold om in te kunnen spelen op de technologische vooruitgang.

Daarnaast blijkt uit een rapport van Deloitte dat 77% van de leidinggevenden van mening is dat “het flexibel verplaatsen van vaardigheden naar het werk van cruciaal belang is om toekomstige verstoringen het hoofd te kunnen bieden”.

Op vaardigheden gebaseerde training stelt een organisatie in staat om training af te stemmen op de operationele behoeften. Daardoor kan training op basis van vaardigheden aanzienlijk bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de training:

 • De flexibiliteit van het personeelsbestand verbeteren
 • Algehele productiviteit verbeteren
 • Leiden tot een groter aanpassingsvermogen in dynamische marktomstandigheden

Welke bedrijfstakken hebben het meeste baat bij vaardigheidstraining? Copied

Training op basis van vaardigheden is gunstig voor vrijwel elke organisatie of branche, omdat het de flexibiliteit, productiviteit en flexibiliteit verhoogt. Het is echter vooral waardevol in industrieën of organisaties die vaak vertrouwen op werknemers met specifieke technische expertise en praktische kennis.

Hieronder bekijken we een paar sectoren waar vaardigheidstraining zeer effectief kan zijn. We bieden ook een aantal certificeringen die werknemers kunnen behalen tijdens hun vaardigheidstraining. Deze certificeringenlijst is zeker niet compleet. Het geeft een aantal voorbeelden van trainingsprogramma’s die voor sommige organisaties waardevol kunnen zijn in hun competentiegerichte trainingsstrategieën.

Bouw en vakmensen

Op vaardigheden gebaseerde training is ideaal voor geschoolde beroepen, zoals timmeren, loodgieterswerk, elektrisch werk en lassen, waarvoor vaak praktijkgerichte training nodig is om de nodige vaardigheden voor bouwprojecten te ontwikkelen.

Bij vaardigheidstrainingen voor bouworganisaties kunnen werknemers de volgende certificeringen behalen:

 • Certified Graduate Remodeler (CGR, verbouwingsspecialist). Aantoonbare expertise in verbouwing en renovatie van woningen, inclusief timmerwerk en bouwbeheer.
 • IAEI-certificering (International Association of Electrical Inspectors). Biedt training en certificering voor elektrische inspecteurs en zorgt ervoor dat de internationale elektrische codes en veiligheidsnormen worden nageleefd.
 • International Welding Engineer (IWE). Valideert expertise in verschillende lastechnieken en technische principes, en zorgt voor kwaliteit en efficiëntie in laspraktijken volgens internationale industriële normen en voorschriften.

Productie

Sectoren in de productie zijn sterk afhankelijk van de vaardigheden van werknemers in het bedienen van complexe machines, het begrijpen van productieprocessen en het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Werknemers in productieorganisaties kunnen merken dat vaardigheidstrainingen hen aanmoedigen om deze certificeringen te behalen:

 • Certified Production Technician (CPT, Gecertificeerd productietechnicus) Valideert fundamentele kennis en vaardigheden in productieprocessen en -technologieën.
 • Certified Logistics Technician (CLT), Gecertificeerd logistiek technicus Geeft blijk van bekwaamheid in supply chain logistiek, inclusief materiaalverwerking, distributie en voorraadbeheer binnen productieactiviteiten.
 • Lean Six Sigma Yellow Belt certificering. Biedt fundamentele kennis van de Lean Six Sigma-methodologie, essentieel voor het verbeteren van productieprocessen en het verbeteren van de algehele operationele efficiëntie.

IT

Gezien de steeds veranderende aard van technologie heeft de IT-industrie veel baat bij op vaardigheden gebaseerde trainingsprogramma’s die gericht zijn op programmeertalen, softwareontwikkeling, cyberbeveiliging en andere technische vaardigheden.

Voorbeelden van certificeringen die werknemers kunnen behalen tijdens hun vaardigheidstraining zijn onder andere:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP) door (ISC)². Aantoonbare expertise in het effectief ontwerpen, implementeren en beheren van cyberbeveiligingsprogramma’s.
 • Project Management Professional (PMP) Valideert vaardigheden in het leiden en aansturen van projectteams en het leveren van projectresultaten binnen de beperkingen van planning, budget en middelen.
 • AWS Certified Solutions Architect door Amazon Web Services. Toont aan dat je effectief schaalbare systemen kunt ontwerpen en implementeren op het AWS-platform.

Gezondheidszorg


Medische technici moeten voortdurend worden bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de nieuwste medische ontwikkelingen, procedures en technologieën.

Vaardigheidstrainingen in de gezondheidszorg kunnen werknemers helpen om deze certificeringen te behalen:

 • Medisch Laboratorium Technicus (MLT). Geeft blijk van competentie op gebieden zoals klinische chemie, hematologie en microbiologie in medische laboratoria.
 • RHIT (Registered Health Information Technician). Valideert het beheer en de analyse van gegevens uit de gezondheidszorg en garandeert de nauwkeurigheid, toegankelijkheid en veiligheid ervan.
 • Gecertificeerd EKG-technicus (CET). Geeft blijk van bekwaamheid in het uitvoeren van elektrocardiogrammen (EKG’s) en andere cardiovasculaire tests in gezondheidszorgomgevingen.

Hoe kan software voor competentiemanagement helpen bij training op basis van vaardigheden? Copied

Effectieve training op basis van vaardigheden is afhankelijk van het inzicht van een organisatie in de vaardigheden van de werknemers om die te kunnen beheren. Zonder een dergelijk overzicht is training op basis van vaardigheden niet mogelijk.

Software voor competentiemanagement biedt organisaties echter alle informatie die ze nodig hebben om vaardigheidstrainingen voor hun werknemers te ontwikkelen en te implementeren.

Met software voor competentiemanagement kunnen bedrijfsleiders en managers:

 • De vaardighedenkloof identificeren – laten zien wat werknemers op dit moment kunnen en wat werknemers van de organisatie moeten kunnen
 • De basis leggen voor gerichte training – ervoor zorgen dat op vaardigheden gebaseerde trainingsstrategieën zijn afgestemd op de behoeften van een organisatie
 • Voortgang en prestaties bijhouden – inzicht geven in certificeringsstatussen en algemene naleving van de organisatie
 • Middelen toewijzen  – bedrijfsleiders en managers sturen naar de gebieden die de meeste aandacht nodig hebben en ervoor zorgen dat opleidingsbudgetten optimaal worden gebruikt
 • Anticiperen op opvolging – identificeer kritieke vaardigheden van werknemers die vertrekken of met pensioen gaan, zodat werknemers op tijd ingehuurd of bijgeschoold worden om deze functies in te vullen.

Gebruik AG5 om de leer- en trainingsbehoeften van de organisatie te beheren Copied

AG5 plaatst het beheer van vaardigheden – en daarmee ook competentiegerichte training – in het hart van je organisatie. Het biedt je de realtime gegevens en analyses die je nodig hebt om op effectieve en efficiënte wijze vaardigheden bij te houden, opleidingsplannen te ontwikkelen en de certificeringen en kwalificaties te beheren die werknemers nodig hebben om productief te blijven en zich voortdurend te verbeteren.

Meer weten? Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis live demo van 15 minuten om te zien hoe de software voor competentiebeheer van AG5 de manier waarop je bedrijf werkt kan veranderen.

 

Bronnen Copied

Author Copied

Revisions Copied

Original version | oktober 27, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available