Definitie van operationele excellence: Een eenvoudige gids

Operationele efficiëntie ofwel operationele excellence is een principe dat op alle niveaus van een organisatie kan worden toegepast, van de frontlinies tot de C-suite. Het stellen en bereiken van ambitieuze doelen en het zoeken naar manieren om doorlopend te verbeteren klinkt misschien als gezond verstand. Helaas verliezen ongelooflijk veel organisaties deze eenvoudige waarheid uit het oog in de dagelijkse sleur....

AG5 Operational Excellence Definition

AG5 Operational Excellence Definition

Operationele efficiëntie ofwel operationele excellence is een principe dat op alle niveaus van een organisatie kan worden toegepast, van de frontlinies tot de C-suite. Het stellen en bereiken van ambitieuze doelen en het zoeken naar manieren om doorlopend te verbeteren klinkt misschien als gezond verstand. Helaas verliezen ongelooflijk veel organisaties deze eenvoudige waarheid uit het oog in de dagelijkse sleur. Operationele efficiëntie is het voortdurende en doelbewuste streven naar betere prestaties. Dit artikel neemt de definitie van operationele excellence onder de loep. Wat we behandelen:

Aan het einde van dit artikel zie je beter in hoe operationele efficiëntie je organisatie kan helpen om nieuwe succesniveaus te bereiken.

Wat is operationele efficiëntie? Copied

Operationele efficiëntie is per definitie een bedrijfsfilosofie die het belang benadrukt van het continu verbeteren van de bedrijfsvoering.

Het doel is om verspilling te minimaliseren, processen te optimaliseren en klantwaarde te leveren.

Bedrijven die operationele efficiëntie willen bereiken, moeten eerst gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en vervolgens actie ondernemen om die gebieden te verbeteren.

Het is een reis, geen bestemming, en het vereist betrokkenheid van iedereen in de organisatie.

Als bedrijven operationele efficiëntie toepassen, creëren ze een cultuur van doorlopende verbetering waar iedereen in de organisatie van profiteert en een concurrentievoordeel dat leidt tot succes op lange termijn.

Operationele efficiëntie kan worden bereikt door ‘lean management’ principes te implementeren. Die kunnen worden gecombineerd met de Six Sigma-methodologie of andere initiatieven voor procesverbetering. Het gaat echter om het streven naar verbetering in plaats van perfectie.

 

Wat is het raamwerk voor operationele efficiëntie? Copied

Het raamwerk voor operationele efficiëntie is een verzameling richtlijnen die zijn ontworpen om organisaties te helpen operationele efficiëntie te bereiken.

De vier pijlers van het raamwerk zijn strategieontwikkeling, prestatiebeheer, leiderschap en cultuur, en procesefficiëntie.

De eerste pijler (strategieontwikkeling) verwijst naar bedrijven die duidelijke en haalbare visies hebben voor hun trajecten naar operationele efficiëntie, zoals het verminderen van verspilling, het verbeteren van de klanttevredenheid of het verhogen van de winstgevendheid.

Zodra een bedrijf de doelen heeft vastgesteld, moet een plan ontwikkeld worden om deze te bereiken op basis van een goed inzicht in de huidige situatie en toekomstige doelstellingen.

De tweede pijler (prestatiebeheer) betekent het meten van vooruitgang en het maken van aanpassingen om ervoor te zorgen dat bedrijven op schema liggen om hun doelstellingen te halen.

Dit kan het bijhouden van kernprestatie-indicatoren, het uitvoeren van regelmatige audits of het implementeren van programma’s voor doorlopende verbetering inhouden.

De derde pijler (leiderschap en cultuur) staat voor bedrijven die de juiste mensen hebben om hun trajecten naar operationele efficiëntie te ondersteunen.

Dit kan het ontwikkelen of verbeteren van trainingsprogramma’s voor werknemers inhouden, het opzetten van mentorprogramma ’s of het creëren van stimulansen om werknemers aan te moedigen in doorlopende verbetering.

De vierde pijler (procesefficiëntie ) zorgt ervoor dat bedrijven efficiënte en effectieve processen hebben. Dat maakt het stroomlijnen van productieprocessen, het verbeteren van klantenserviceprocedures of het implementeren van lean principes in organisaties mogelijk.

Wat zijn de methoden voor operationele efficiëntie? Copied

Er zijn talloze methoden voor operationele efficiëntie, maar de populairste zijn Six Sigma en lean productie:

 • Six Sigma is een methodologie die zich richt op het verbeteren van kwaliteit door het verminderen van defecten. Hierbij worden tools en technieken gebruikt om verspilling in processen te identificeren en te elimineren. Bedrijven moeten hun werknemers trainen in de Six Sigma methodologie en ze de middelen geven die ze nodig hebben om te slagen.
 • Lean productie is een methode om verspilling in processen te elimineren. Het is gebaseerd op doorlopende verbetering en wordt vaak gebruikt in combinatie met Six Sigma. Bedrijven moeten hun werknemers trainen in lean productiemethoden en ze de middelen geven die ze nodig hebben om te slagen.

De twee benaderingen vullen elkaar aan. Gecombineerd worden ze gebruikt als een gegevensgestuurd proces dat Lean Six Sigma wordt genoemd.

Wat zijn de principes van operationele efficiëntie? Copied

Per definitie zijn operationele efficiëntieprincipes richtlijnen voor het verbeteren van de activiteiten en culturen van bedrijven.

Bedrijven die zich aan deze principes houden, kunnen een cultuur van doorlopende verbetering bevorderen waarvan iedereen in die organisatie kan profiteren.

Er zijn veel modellen en principes voor operationele efficiëntie zoals Kaizen en het Shingo Model, beide afkomstig uit Japan.

De 5 principes van Kaizen zijn: Ken je klant, laat het stromen, ga naar de Gemba, autoriseer mensen en wees transparant.

AG5 Definitie van operationele efficiëntie
bron: Kaizen.com

De principes van het Shingo Model zijn als volgt:

 1. Leid met nederigheid: Leiders moeten nederig zijn en altijd bereid om van anderen te leren.
 1. Respecteer iedereen: Werknemers moeten met respect worden behandeld en mogen bijdragen aan het succes van de organisatie.
 1. Focus op het proces: Bedrijven moeten zich richten op het verbeteren van hun activiteiten, niet alleen op hun resultaten.
 1. Omarm wetenschappelijk denken: Bedrijven moeten gegevens en analyses gebruiken om hun besluitvorming aan te sturen.
 1. Stroom- en trekwaarde: Bedrijven moeten waarde leveren aan klanten en tegelijkertijd verspilling minimaliseren.
 1. Borg kwaliteit bij de bron: Bedrijven moeten ernaar streven om producten en diensten van hoge kwaliteit te produceren.
 1. Streef naar perfectie: Bedrijven moeten ernaar streven beter te zijn, zelfs als ze nooit perfectie bereiken.
 1. Creëer een duidelijk doel: Bedrijven moeten een duidelijke en haalbare visie voor hun toekomst hebben.
 1. Denk holistisch: Leiders moeten operaties zien als onderdeel van een groter systeem.
 1. Creëer waarde: Leiders moeten zich richten op het leveren van waarde aan klanten en werknemers. Aandeelhouders zijn belangrijk, maar je hebt geen bedrijf zonder klanten of werknemers.
AG5 Definitie van operationele efficiëntie
bron: Shingo.org Hier kunnen we zien hoe de leidende principes in het raamwerk passen.

De uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het implementeren van operationele efficiëntie Copied

Operationele efficiëntie is een cruciale bedrijfsfilosofie die benadrukt dat organisaties voortdurend moeten streven naar het verbeteren van hun prestaties.

Het implementeren van operationele efficiëntie kan echter moeilijk zijn omdat het een paradigmaverschuiving vereist in het denken en de cultuur van veel traditionele bedrijven.

Organisaties worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen wanneer ze efficiëntie proberen te operationaliseren:

 1. Top-down denken verminderen: In veel organisaties is de besluitvorming top-down, waarbij een kleine groep senior leiders alle beslissingen neemt. Werknemers kunnen het gevoel hebben dat hun ideeën hoger in de hiërarchie niet worden gewaardeerd of dat er niet naar ze wordt geluisterd, wat creativiteit en innovatie in de kiem kan smoren. Om efficiëntie te operationaliseren, moeten organisaties een meer open en gezamenlijke benadering van besluitvorming stimuleren, waarbij werknemers op alle niveaus worden betrokken.
 1. Ontkoppeling: Operationele efficiëntie benadrukt de noodzaak om je voortdurend bewust te zijn van en te reageren op veranderingen in de externe omgeving. Sommige organisaties zijn echter te veel gefocust op hun interne activiteiten en verliezen uit het oog wat er buiten gebeurt. Hierdoor kunnen ze kansen missen of overrompeld worden door veranderingen in de markt. Om dit te voorkomen, moeten organisaties systemen en processen instellen om hun externe omgeving in de gaten te houden en potentiële veranderingen te identificeren die van invloed kunnen zijn op hun bedrijf.
 1. Gebrek aan vooruitgang: Omdat operationele efficiëntie een doorlopend traject is, moeten organisaties erop voorbereid zijn dat resultaten tijd en moeite kosten. Wat ze nodig hebben om te slagen is geduld, vastberadenheid en de bereidheid om te investeren in langetermijnveranderingen. Sommige organisaties raken gefrustreerd en geven het te snel op als ze niet direct verbeteringen zien.
 1. Gebrek aan bereidheid om zich aan te passen: Operationele efficiëntie vereist van organisaties flexibiliteit en aanpassingsvermogen, omdat ze voortdurend moeten leren en evolueren om de concurrentie voor te blijven. Sommige organisaties verzetten zich echter tegen verandering en houden liever vast aan de status-quo. Om efficiëntie te operationaliseren, moeten ze een cultuur van leren en innovatie creëren waarin medewerkers zich veilig genoeg voelen om nieuwe dingen uit te proberen en risico’s te nemen.
 1. Te complexe gegevens: In de datagestuurde wereld van vandaag verzamelen organisaties vaak enorme hoeveelheden gegevens over hun activiteiten. Deze gegevens kunnen echter overweldigend en moeilijk te verwerken zijn. Om efficiëntie te operationaliseren, moeten organisaties investeren in systemen en tools die hen helpen goede informatie te distilleren uit hun gegevens en die te gebruiken om de besluitvorming aan te sturen.

Hoe bereik je operationele efficiëntie Copied

Nu heb je meer gelezen over de definitie van operationele efficiëntie en hoe je die in een bedrijf kunt gebruiken.

Maar hoe bereik je dat? Hoewel de route naar efficiëntie van elke organisatie uniek is, zijn er zeven algemene principes die je kunt volgen om operationele efficiëntie te bereiken:

 1. Stel duidelijke doelen en doelstellingen: Het stellen van duidelijke doelen en doelstellingen is de eerste stap op weg naar efficiëntie. Wat wil je organisatie bereiken? Hoe weet je wanneer je het hebt bereikt? Het zal moeilijk zijn om de vooruitgang te meten of gebieden voor verbetering te identificeren als je geen duidelijk idee hebt van wat je probeert te bereiken.
 1. Betrek werknemers op alle niveaus: Het is essentieel om medewerkers op alle niveaus bij het proces te betrekken, omdat voor operationele efficiëntie een verschuiving in denken en cultuur nodig is. Dit borgt dat iedereen akkoord gaat met de veranderingen en begrijpt wat ze moeten doen om bij te dragen aan het succes van de organisatie.
 1. Vereenvoudig processen: Vereenvoudiging is een van de belangrijkste principes van operationele efficiëntie. Complexe processen kunnen een aanzienlijke belemmering vormen voor efficiëntie en leiden tot fouten en vertragingen. Daarom moeten organisaties hun processen stroomlijnen en onnodige stappen verwijderen.
 1. Automatiseer waar mogelijk: Een andere manier om processen te vereenvoudigen is ze te automatiseren. Dit kan fouten helpen verminderen en werknemers meer tijd geven om zich te concentreren op taken met toegevoegde waarde.
 1. Een cultuur van leren en innovatie bevorderen: Aangezien operationele efficiëntie een mentaliteit van doorlopende verbetering vereist, moet een organisatie een cultuur van leren en innovatie bevorderen die werknemers aanmoedigt om te experimenteren, risico’s te nemen en van fouten te leren.
 1. Gegevens inzetten om de besluitvorming te sturen: Gegevens zijn een krachtig hulpmiddel dat organisaties kan helpen operationele efficiëntie te bereiken. Organisaties kunnen verbetergebieden identificeren en beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van giswerk door gegevens te verzamelen en te analyseren.
 1. Voortdurend de vooruitgang meten en bewaken: Om efficiëntie te operationaliseren, moeten organisaties voortdurend hun vooruitgang meten en controleren. Dit zal hen helpen om gebieden te identificeren waar ze vooruitgang boeken en waar ze hun inspanningen op moeten blijven richten.

Er is geen pasklare oplossing om operationele efficiëntie te bereiken. Elke organisatie kan echter efficiëntie operationaliseren en de vruchten plukken van betere prestaties door de principes van vereenvoudiging, automatisering, gegevensgestuurde besluitvorming en doorlopende verbetering te volgen. We hopen dat deze gids over de definitie, principes en voordelen van Operationele efficiëntie nuttig voor je bleek.

Verbeter operationele efficiëntie met AG5-software voor competentiebeheer Copied

AG5 Software is een uitstekend hulpmiddel voor elke organisatie die streeft naar operationele efficiëntie.

Het helpt HR-processen te vereenvoudigen en te automatiseren, waardoor medewerkers tijd vrijmaken om zich te richten op taken die meer waarde toevoegen.

Daarnaast biedt AG5 uitgebreide data- en analysemogelijkheden die organisaties kunnen helpen bij het nemen van beslissingen en het meten van vooruitgang.

Vraag vandaag nog een demo aan en ontdek hoe AG5 uw organisatie kan helpen efficiëntie te operationaliseren.

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo


ISO27001 certified    

Free trial available

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 15, 2022

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available