Agile en datagestuurd: een casestudy naar de nieuwe HR-functie van Rabobank

In deze door AG5 gesponsorde podcast Digital HR Leaders praat David Green met Tertia Wiedenhof, Global Leader and Product Owner for the People Analytics and Insight Team bij Rabobank, over de voordelen van een agile HR-afdeling. running an agile HR. Rabobank is een van de eerste banken die overstapt op agile werken en is nu hard op weg om in...

casestudy rabobank

In deze door AG5 gesponsorde podcast Digital HR Leaders praat David Green met Tertia Wiedenhof, Global Leader and Product Owner for the People Analytics and Insight Team bij Rabobank, over de voordelen van een agile HR-afdeling. running an agile HR. Copied

Rabobank is een van de eerste banken die overstapt op agile werken en is nu hard op weg om in een snel veranderende, digitale coöperatie te veranderen. Deze stap is in lijn met de veranderende behoeften van klanten, de ontwikkelingen van nieuwe technologie en de veranderingen in de manier waarop we werken. In dit artikel geven we een korte introductie over agile werken en komen vervolgens de volgende discussiepunten aan bod:

  • de overstap van Rabobank op agile werken
  • waarom een agile HR-afdeling datagestuurd moet zijn

Dit artikel is een must-read voor iedereen die erover nadenkt binnen het bedrijf op agile werken over te stappen, maar ook voor iedereen die wil weten wat de voordelen van een datagestuurde HR-afdeling zijn.

 

Agile werken: een kort overzicht Copied

Je hebt het begrip ‘agile werken’ misschien wel al gehoord. Weet je nog niet wat dit inhoudt? Agile werken is voor meer flexibiliteit zorgen door op zoek te gaan naar de meest geschikte en effectieve werkwijzen. De officiële definitie van dit begrip, zoals gegeven door de Agile Organization, luidt als volgt:
“Bij agile werken gaat het erom mensen, processen, connectiviteit, technologie, tijd en plaats samen te brengen om de meest geschikte en effectieve werkwijze te vinden om een bepaalde taak uit te voeren.

For an HR department to become agile, it needs to be able to provide the same services but in ways that are responsive to change. Het is werken binnen richtlijnen (van de taak) maar zonder beperkingen (in hoe de taak wordt uitgevoerd).” Als een HR-afdeling agile wil worden, moet deze dezelfde diensten bieden, maar dan op manieren die inspelen op veranderingen.

 

De overstap van Rabobank op agile werken Copied

Rabobank besloot over te stappen op agile werken als antwoord op de vele veranderingen die de markt de laatste tijd heeft doorgemaakt. Er zijn nieuwe technologieën ontstaan, de behoeften van klanten zijn veranderd en er zijn veel nieuwkomers toegetreden tot het bankwezen. Om effectief te blijven, zag Rabobank in dat het bedrijf flexibel moest blijven en op veranderingen moest kunnen inspelen. Daarvoor moet het multidisciplinaire teams gaan leiden. En agile worden.

De HR-functie was niet de eerste functie bij Rabobank om op een agile werkwijze over te stappen en zal ook zeker niet de laatste zijn. Nu de HR-afdeling deze nieuwe werkwijze heeft omarmd, kunnen veranderingen in de toekomst veel makkelijker worden doorgevoerd. De bank kan nu namelijk terugvallen op overtuigende gegevens. Deze data zijn verzameld door HR te koppelen aan people analytics om de nieuwe agile, multidisciplinaire functie te vormen.

“Voor mij gaan agile HR, agile werken en people analytics hand in hand. Als je als HR-manager goed je werk wilt doen, moet je echt weten wat je medewerkers nodig hebben, wat ze willen en welke problemen ze gedurende de dag ondervinden die jij als HR-manager kunt oplossen.”
(Tertia Wiedenhof, Rabobank)

Waarom een datagestuurde en op medewerkers gerichte HR-functie zo belangrijk is

In het verleden dachten HR-afdelingen vaak voor hun medewerkers, maar nu de HR-afdeling people analytics toepast, weten HR-medewerkers ook beter tegen welke problemen medewerkers aanlopen. Besluiten kunnen op basis van data en de behoeften van medewerkers worden genomen.
Net als in alle andere analytische teams moet ook een agile HR-afdeling zijn doelgroep centraal stellen. Net als in alle andere analytische teams moet ook een agile HR-afdeling zijn doelgroep centraal stellen. De HR-afdeling van Rabobank is met name geïnteresseerd in hoe teams en individuen zichzelf willen ontwikkelen. De HR-medewerkers zijn betrokken bij de voortgang en ambities van elk individu. En ze zijn geïnteresseerd in wat ze willen leren en waar ze in willen groeien. Rabobank wil er alles aan doen om alle medewerkers binnen het bedrijf te helpen het beste uit zichzelf te halen, maar wil ook ruimte bieden voor nieuwsgierigheid. Zo moeten alle medewerkers kunnen meebeslissen over hun eigen ontwikkeling.

 

Hoe de HR-afdeling een luidere stem krijgt bij het nemen van grote besluiten

De HR-manager schuift nu vaak aan bij het senior management voor een strategischere besluitvorming. Het is niet alleen de taak van de HR-manager om ervoor te zorgen dat het senior management precies weet wat de behoeften van de medewerkers zijn, maar ook dat het senior management hun teams op een efficiënte manier opleidt, zodat ze uitstekend werk kunnen leveren. Rabobank heeft als bank veel kenniswerkers in dienst. De medewerkers zijn dus echt de kapitaal van het bedrijf. Het is dan nog belangrijker om grip te hebben op de vaardigheden en behoeften van alle medewerkers.
Nu Rabobank een multidisciplinaire HR-afdeling heeft die data aanlevert, kunnen besluiten op basis van feiten worden genomen. De HR-afdeling van Rabobank houdt zich niet meer bezig met informatie uit tweede hand, maar kan precies vaststellen wat werkt en wat niet. De data die deze functie genereert, kan nu bij het nemen van grote besluiten worden gebruikt en zorgt ervoor dat steeds aan de behoeften van medewerkers wordt voldaan.

Waarom een agile HR-afdelingdatagestuurd moet zijn Copied

Het resultaat van een datagestuurde werkwijze is dat dit het hoogste management inspireert, maar het grootste resultaat is te zien bij de dagelijkse werkzaamheden van HR. De nieuwe HR-functie van Rabobank heeft nu uitgebreide data om uit te putten. Data die de stem vormt van de medewerkers. De ingezette koers en de genomen besluiten werpen nu hun vruchten af – elke keer weer. Dit zorgt ook voor vertrouwen bij de medewerkers van het bedrijf, omdat ze zien dat er veranderingen worden doorgevoerd waar ze zelf om hebben gevraagd. En dit zorgt weer voor een sneeuwbaleffect, omdat medewerkers hierdoor eerder bereid zijn om deel te nemen aan enquêtes die voor gegevensverzameling worden gebruikt. Ze hebben er meer vertrouwen in dat wij ons best doen om aan hun wensen tegemoet te komen.

 

De waarde van het meten van skills data

Het simpel houden is het allerbelangrijkst om vaardigheden van medewerkers in kaart te brengen en te ontwikkelen. Het probleem van een medewerker moet altijd het uitgangspunt zijn. Als je weet wat het probleem is, kun je het aanpakken. Met de datagestuurde HR-functie van Rabobank kan de oorzaak van het probleem worden gevonden. Zo kan er bijvoorbeeld worden vastgesteld of ontbrekende vaardigheden het probleem zijn. Als dat het geval is, is dat snel te zien en kunnen hier al vroeg trainingen voor worden ingezet.

Door skills data te meten, kan Rabobank ook vooruitdenken. Hier kunnen trainingsactiviteiten aan worden gekoppeld om mensen klaar te stomen voor de toekomst. Tertia benadrukt nog eens dat er zoveel waarde aan de medewerkers wordt gehecht dat Rabobank er alles aan doet om aan hun behoeften te voldoen, en dus niet alleen aan de behoeften van de bank zelf. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle trainingsactiviteiten geschikt zijn voor alle werknemers. Daarom worden de skills data ook toegankelijk gemaakt om medewerkers volledig bij hun eigen ontwikkelingen te betrekken.

 

Hoe Skills Intelligence Software helpt om HR-data te meten
Copied

Datagestuurd en agile worden, betekent natuurlijk ook dat je meer gegevens moet verwerken. Hier bestaan geweldige platforms als Excel voor, maar deze kunnen zo’n grote hoeveelheid data vaak niet aan. Door data over verschillende spreadsheets te verspreiden, wordt alles al snel onoverzichtelijk. Alle informatie wordt namelijk gedecentraliseerd en moeilijker bij te houden. AG5 Skills Intelligence Software brengt al je skills data samen in één hub, zodat je skills gaps van je medewerkers makkelijk in kaart kunt brengen en kunt sluiten.

Als de besluitvorming op data is gebaseerd, moet de data toegankelijk en klaar zijn als je ze nodig hebt. En dat is wat AG5 garandeert. HR-, Training en Operations Managers hebben zo altijd een duidelijk overzicht van de vaardigheden en kwalificaties van hun medewerkers. Door AG5 Skills Intelligence software te gebruiken, weten bedrijven ook zeker dat ze aan de wet- en regelgeving voldoen en klaar zijn voor audits. Zo zorgt onze software niet alleen voor uitstekende bedrijfsvoering, maar ook voor veiligheid.

 

Je kunt de hele aflevering hier beluisteren.

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | oktober 12, 2021

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available