ISO 14040: Levenscyclusanalyses

ISO 14040 maakt deel uit van de ISO 14000-serie milieumanagementnormen die zijn ontwikkeld door de ISO (International Organization for Standardization). In deze gids verkennen we de belangrijkste aspecten van ISO 14040, zoals het belang ervan, de stappen die nodig zijn om de norm te implementeren, de voordelen van implementatie en meer.

Download ISO 14040: Levenscyclusanalyses

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

ISO 14040

Wat is ISO 14040? Copied

ISO 14040 is een internationale norm die richtlijnen geeft voor het uitvoeren van levenscyclusanalyses (LCA’s) van producten, processen of systemen. Het schetst de vier hoofdfasen van een LCA: definitie van doelen en toepassingsgebied, inventarisatieanalyse van levenscyclus, effectbeoordeling levenscyclus en interpretatie.

Wie moet gecertificeerd zijn in ISO 14040? Copied

ISO 14040 is geen certificeringsnorm. Het is een verzameling richtlijnen voor het uitvoeren van LCA’s. Dit wordt voornamelijk gebruikt door organisaties of personen die betrokken zijn bij milieubeoordeling en -beheer om de milieuprestaties van producten, processen of systemen te analyseren en te verbeteren. Organisaties kunnen ervoor kiezen ISO 14040 over te nemen en te implementeren als ze hun milieuprestaties willen beoordelen en verbeteren.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van ISO 14040? Copied

De voordelen van het implementeren van de ISO 14040-norm zijn onder andere de volgende:

Verbeterde milieuprestaties

ISO 14040 helpt organisaties bij het identificeren en begrijpen van de milieueffecten van hun producten, processen of systemen gedurende hun levenscyclus. Hierdoor kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen en strategieën implementeren om deze invloeden te verminderen. Dat leidt tot betere milieuprestaties.

Betere duurzaamheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen

Door LCA’s uit te voeren, kunnen organisaties mogelijkheden identificeren om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, verspilling te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en een duurzamere aanpak van de activiteiten.

Vertrouwen en geloofwaardigheid van belanghebbenden

Door ISO 14040 te gebruiken, laten we zien dat we ons inzetten voor milieuverantwoordelijkheid en transparante rapportage. Het kan de geloofwaardigheid en het vertrouwen van belanghebbenden vergroten, waaronder klanten, regelgevers, investeerders en het publiek, die duurzaamheidspraktijken steeds meer waarderen en een hogere prioriteit geven.

Hoe word je gecertificeerd voor ISO 14040? Copied

Omdat het geen certificering is, kunnen organisaties niet gecertificeerd worden voor ISO 14040. Ze kunnen zich echter wel laten certificeren volgens andere normen uit de ISO 14000-serie, zoals ISO 14001, een algemeen erkende certificering voor milieubeheersystemen.

Het implementeren van ISO 14040 binnen een organisatie vereist echter een systematische aanpak – zelfs als certificering niet mogelijk is. De eerste stap is het vormen van een milieumanagementteam, dat tot taak heeft de huidige milieueffecten van de organisatie te beoordelen en doelstellingen en taakstellingen vast te stellen. Dit team ontwikkelt vervolgens een uitgebreid implementatieplan dat zich richt op het verminderen van de milieueffecten door middel van training van werknemers, de implementatie van procedures en regelmatige controle. Doorlopende verbetering, audits en betrokkenheid van belanghebbenden zijn ook vitale onderdelen om ISO 14040-naleving te behouden en duurzame praktijken te bevorderen.

Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van ISO 14040? Copied

Hieronder staan enkele van de uitdagingen waarmee organisaties vaak worden geconfronteerd bij het implementeren van ISO 14040:

Beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens

Het verzamelen van uitgebreide en nauwkeurige gegevens gedurende de gehele levenscyclus van een product, proces of systeem kan een uitdaging zijn. Bovendien kan het verzamelen van gegevens van verschillende leveranciers, het beheren van verschillende gegevensformaten en het garanderen van de betrouwbaarheid en relevantie van de gegevens aanzienlijke inspanningen en middelen vergen.

Complexiteit en expertisevereisten

Het uitvoeren van een grondige LCA vereist expertise in milieuwetenschappen, gegevensanalyse en LCA-methodologie. Het kan ingewikkeld zijn om door de verschillende fases van een LCA te navigeren, de resultaten te interpreteren en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de bevindingen. Organisaties moeten mogelijk investeren in training of externe experts inhuren om een goede implementatie te garanderen.

Grenzen en systeemlimieten

Het toepassingsgebied en grenzen van een LCA bepalen kan een uitdaging zijn. Bepalen welke levenscyclusfasen, -processen of -effecten al dan niet worden opgenomen, kan de resultaten en de vergelijkbaarheid van beoordelingen beïnvloeden. Het nemen van consistente en goed geïnformeerde beslissingen over systeemgrenzen kan een complexe taak zijn, waarbij zorgvuldig rekening moet worden gehouden met functionele eenheden en relevante milieueffecten.

Wat zijn tips en strategieën om de implementatie van ISO 14040 voor te bereiden? Copied

Hier volgen enkele tips ter voorbereiding op de implementatie van ISO 14040:

 • Neem ISO 14040 en de vier fasen van LCA aandachtig door
 • Duidelijke doelen, toepassingsgebied en te beoordelen milieueffecten definiëren
 • Expertise ontwikkelen in LCA-methodologie en gegevensanalyse
 • Een systematisch proces voor gegevensverzameling opzetten en de betrouwbaarheid van de gegevens garanderen
 • Belanghebbenden inschakelen en externe expertise overwegen voor begeleiding en ondersteuning

Wat zijn de verlengingsvereisten voor ISO 14040? Copied

Aangezien ISO 14040 een richtlijn is voor het uitvoeren van LCA’s en geen certificeringsnorm, zijn er geen specifieke verlengingsvereisten voor ISO 14040 zelf. Als een organisatie echter een ISO 14001-certificering heeft, die zich richt op milieubeheersystemen, moet de certificering meestal periodiek worden verlengd.

Wat zijn bronnen voor de implementatie van ISO 14040? Copied

Voor meer informatie en richtlijnen over ISO 14040 kun je de volgende bronnen raadplegen.

ISO (Internationale Standaardisatie Organisatie) Op de ISO 14040-pagina van de officiële ISO-website vind je het ISO 14001-normdocument, nieuwsupdates en aanvullende bronnen.

Brancheverenigingen. Brancheverenigingen, zoals verenigingen die te maken hebben met duurzaamheid, milieubeheer of specifieke sectoren, kunnen hulpbronnen, richtlijnen en netwerkmogelijkheden bieden met betrekking tot ISO 14040. Gerenommeerde organisaties op dit gebied zijn onder andere het IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment) en het EESI (Environmental and Energy Study Institute).

Vaardighedenmanagement (skills management) Copied

Vaardighedenbeheer voor ISO 14040

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Hiermee kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot de implementatie van ISO 14040 binnen je organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel, door gebruik te maken van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over ISO 14040 Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van ISO 14040?

 • Is de implementatie van ISO 14040 verplicht?

 • Hoe lang duurt het om ISO 14040 te implementeren?

 • Wat zijn de kostenoverwegingen voor de implementatie van ISO 14040?

 • Wat is de geldigheidsperiode van ISO 14040?

 • Kan ISO 14040 worden geïntegreerd met andere managementsystemen?

 • Hoe kun je meer te weten komen over ISO 14040?

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 18, 2023

Written by:

Related certifications

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available