ISO 55000: Activabeheer

ISO 55000 is een internationale norm voor activabeheer. In deze gids gaan we in op de belangrijkste aspecten van ISO 55000, zoals het belang ervan, de stappen die nodig zijn voor certificering, de voordelen van implementatie en nog veel meer.

Download ISO 55000: Activabeheer

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

ISO 55000-Asset management

Wat is ISO 55000? Copied

ISO 55000 biedt richtlijnen voor systemen voor activabeheer. Het helpt organisaties hun bedrijfsmiddelen efficiënt en effectief te beheren, rekening houdend met hun volledige levenscyclus, van aankoop tot afstoting, om hun doelstellingen te bereiken en waarde te leveren.

Wie moet gecertificeerd zijn voor ISO 55000? Copied

ISO 55000-certificering is niet verplicht, maar kan vrijwillig worden ingevoerd door organisaties die willen aantonen dat ze best practices in activabeheer volgen. Het wordt meestal opgenomen door bedrijven en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van grote fysieke of infrastructurele bedrijfsmiddelen.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van ISO 55000? Copied

Het implementeren van ISO 55000 biedt verschillende voordelen voor laboratoria en organisaties. Enkele belangrijke voordelen zijn:

Betere prestatie van activa

ISO 55000 helpt bij het optimaliseren van strategieën voor activabeheer. Daardoor verbeteren de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en prestaties van de bedrijfsmiddelen, wat uiteindelijk de algehele operationele efficiëntie verbetert.

Betere besluitvorming

De standaard bevordert gegevensgestuurde besluitvormingsprocessen, waardoor beter geïnformeerde keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot investeringen in bedrijfsmiddelen, onderhoud en vervanging, wat kosten en risico’s kan verlagen.

Meer vertrouwen van stakeholders

ISO 55000-certificering laat zien dat de organisatie zich inzet voor best practices en gezonde actvabeheerprincipes. Dit bevordert het vertrouwen van partijen als klanten, investeerders en regelgevers. Dat leidt tot potentiële zakelijke kansen en een betere reputatie.

Hoe krijg je een ISO 55000-certificaat? Copied

Om ISO 55000 gecertificeerd te worden, moeten organisaties een systeem voor activabeheer implementeren dat voldoet aan de ISO 55000 richtlijnen. Vervolgens ondergaan ze een audit door een certificerende instelling om de naleving te beoordelen. Succesvolle certificering toont betrokkenheid bij effectieve activabeheerpraktijken.

Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van ISO 55000? Copied

Het implementeren van ISO 55000 kan laboratoria en organisaties voor verschillende uitdagingen stellen. Daarbij horen:

Culturele verandering

Het invoeren van ISO 55000 vereist vaak een aanzienlijke cultuuromslag binnen de organisatie. Het kan gaan om het veranderen van gevestigde praktijken en denkwijzen met betrekking tot activabeheer. Dat kan stuiten op weerstand van werknemers en management.

Gegevens- en informatiebeheer

Effectief activabeheer is afhankelijk van nauwkeurige en uitgebreide gegevens. Organisaties kunnen problemen ondervinden bij het verzamelen, organiseren en integreren van gegevens uit verschillende bronnen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Toewijzing van middelen

Het implementeren van ISO 55000 vergt middelen zoals tijd, geld en deskundig personeel. Organisaties kunnen problemen ondervinden bij het effectief toewijzen van deze middelen, vooral in kleinere of bedrijven met beperkte middelen.

Wat zijn tips en strategieën om je voor te bereiden op ISO 55000? Copied

Hier volgen enkele tips ter voorbereiding op een ISO 55000-certificering:

 • Voer een eerste analyse van de vaardigheidskloof uit om gebieden voor verbetering in activabeheerpraktijken te identificeren
 • Vorm een cross-functioneel team om samenwerking en kennisdeling tijdens het implementatieproces te borgen
 • Stel duidelijke activabeheerdoelstellingen op die zijn afgestemd op de organisatiedoelen om de implementatie te begeleiden
 • Train werknemers op de principes van ISO 55000 en benadruk hun rollen en verantwoordelijkheden in het activabeheersysteem
 • Ontwikkel robuuste procedures voor gegevensbeheer om te zorgen voor accurate en betrouwbare informatie over bedrijfsmiddelen ten behoeve van de besluitvorming

Wat zijn de verlengingsvereisten voor ISO 55000? Copied

De verlengingsvereisten voor ISO 55000-certificering omvatten meestal periodieke toezichtsaudits die worden uitgevoerd door de certificerende instelling. Deze audits beoordelen de doorlopende naleving van de norm door de organisatie en de voortdurende inspanningen voor verbetering van de activabeheerpraktijken. Vernieuwingsintervallen worden bepaald door de certificerende instelling op basis van hun beleid en de prestaties van de organisatie.

Wat zijn bronnen voor ISO 55000-certificering? Copied

Voor meer informatie en richtlijnen over ISO 55000 certificering kun je de volgende bronnen raadplegen:

ISO (Internationale Standaardisatie Organisatie) Op de ISO 55000-pagina van de officiële ISO-website vind je het ISO 55000-normdocument, nieuwsupdates en aanvullende bronnen.

Erkende certificerende instellingen. Om de ISO 55000-certificering te behalen, kun je contact opnemen met geaccrediteerde certificerende instellingen die certificeringsdiensten aanbieden in je regio. Deze instanties hebben de expertise om je door het certificeringsproces te loodsen. Je kunt een lijst met erkende certificerende instellingen vinden op de website van het International Accreditation Forum (IAF) of contact opnemen met je lokale accreditatie-instantie.

IAM (Institute of Asset Management, Instituut voor Activa Management). Het IAM biedt waardevolle bronnen met betrekking tot ISO 55000, waaronder publicaties, webinars, trainingen en conferenties. Hun website (theiam.org) biedt inzicht in praktijken voor activabeheer en helpt individuen en organisaties om ISO 55000 effectief te implementeren.

Vaardighedenmanagement (skills management) Copied

Vaardighedenbeheer voor ISO 55000

AG5 slaat alle certificeringen op in de cloud, zodat al het geautoriseerde personeel toegang heeft tot de juiste versie van goedgekeurde certificeringen. Hiermee kun je eenvoudig alle gegevens en documentatie met betrekking tot een ISO 55000-certificering binnen je organisatie bijhouden.

Met AG5 software voor competentiebeheer kun je de status controleren van elk type certificering dat relevant is voor het personeel, door gebruik te maken van intuïtieve dashboards die een duidelijk inzicht geven in wat er precies nodig is om de werknemers vaardig en veilig te houden.

Een demo boeken

Veelgestelde vragen over ISO 55000 Copied

 • Wat is het toepassingsgebied van ISO 55000?

 • Is ISO 55000-certificering verplicht?

 • Hoe lang duurt het om een ISO 55000-certificering te behalen?

 • Wat zijn de kostenoverwegingen voor ISO 55000 certificering?

 • Wat is de geldigheidsperiode van de ISO 55000-certificering?

 • Kan ISO 55000 worden geïntegreerd met andere managementsystemen?

 • Hoe kom je meer te weten over ISO 55000-certificering?

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 27, 2023

Written by:

Related certifications

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available