Beheer van vaardigheden en veranderingen in de regelgeving: Wat je moet weten

In dit artikel ontdek je alles over het beheer van vaardigheden en de impact van veranderingen in de regelgeving. Leer waarom het cruciaal is om up-to-date te blijven en hoe vaardighedenmanagement je kan helpen om compliant te blijven.

Regulatory change management (veranderingsbeheer van regelgeving) en skills management (vaardighedenbeheer) zijn nauw met elkaar verbonden. Om de uitdagingen aan te kunnen gaan die beide met zich meebrengen, moeten organisaties hun interne capaciteiten aanpassen – inclusief de vaardigheden van hun personeel – om in te spelen op de veranderende eisen op het gebied van regelgeving.

Hier kijken we naar de symbiotische relatie tussen veranderingsmanagement en competentiemanagement – en hoe strategieën voor competentiemanagement vaak aansluiten op oplossingen voor veranderingsmanagement. Als beide effectief worden gebruikt, kunnen ze je organisatie helpen om besluitvaardig, proactief en effectief te handelen om ervoor te zorgen dat je werknemers compliant, veilig en productief blijven.

Aanpassing aan veranderingen in regelgeving Copied

Wanneer nieuwe regels of wijzigingen worden geïntroduceerd, moeten organisaties zich aanpassen om aan de regels te blijven voldoen. Uit onderzoek van het blog over verandermanagement Walk Me blijkt bijvoorbeeld dat

Bijna 80% van de bedrijven moet de manier waarop ze werken ‘elke twee tot vijf jaar’ aanpassen of volledig veranderen om te voldoen aan veranderende regelgevings- of nalevingsnormen.

Deze veranderingen kunnen een breed scala aan industrieën en processen omvatten, waaronder die met betrekking tot productie, financiën, gezondheidszorg en milieunormen. Om je hieraan aan te passen, heb je bekwame medewerkers nodig die nieuwe regels, voorschriften of vereisten snel kunnen begrijpen en toepassen.

Effectief competentiemanagement kan organisaties die te maken krijgen met veranderingen in de regelgeving helpen door:

 • De vaardigheidskloof identificeren met betrekking tot nieuwe voorschriften of normen
 • Training geven om de kloof op te vullen
 • Ervoor zorgen dat werknemers de certificeringen hebben die ze nodig hebben om te blijven voldoen aan nieuwe voorschriften

 

Vaardigheden en competentievereisten Copied

Veranderingen in de regelgeving vereisen vaak aanpassingen in de activiteiten en processen van een organisatie.

Om aan deze nieuwe vereisten te voldoen, moeten werknemers mogelijk:

 • Nieuwe vaardigheden of certificeringen verwerven
 • Bestaande verbeteren of vernieuwen
 • Processen implementeren die voldoen aan nieuwe standaarden of voorschriften

In de productiesector kunnen wijzigingen in de regelgeving bijvoorbeeld vereisen dat werknemers nieuwe protocollen voor kwaliteitsbewaking of veiligheidsmaatregelen voor de productie implementeren. Dit kan een dure aangelegenheid zijn: de National Association of Manufacturers meldt dat in de VS gevestigde bedrijven ‘gemiddeld $19.564 per werknemer betalen om te voldoen aan [changing] federale regelgeving.’

Vaardighedenbeheer kan echter helpen om dergelijke kosten te beperken door bedrijfsleiders of managers in staat te stellen om proactief de ontwikkeling van de nodige vaardigheden te faciliteren door middel van trainingsprogramma’s, certificeringsvernieuwingen of bijscholingsinitiatieven.

Training en ontwikkeling Copied

Vaardighedenbeheer omvat het identificeren van de vaardigheden die nodig zijn voor specifieke functies binnen een organisatie, het beoordelen van de huidige vaardigheidsniveaus van werknemers en vervolgens het ontwikkelen van strategieën om de eventuele kloof op te vullen.

Wanneer de regelgeving verandert, kunnen deze trainings- en ontwikkelingsprogramma’s nodig zijn om ervoor te zorgen dat werknemers over de kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Deze programma’s kunnen bestaan uit:

 • Nalevingstraining
 • Vaardigheidsopbouwende activiteiten zoals workshops of conferenties
 • Certificeringsprogramma’s

Door je strategie voor competentiebeheer te gebruiken om de vaardigheden of certificeringen te identificeren die je werknemers moeten bijwerken of verwerven, kun je er beter voor zorgen dat je organisatie snel kan reageren op nieuwe voorschriften. Bedrijven die in staat zijn tot dergelijke slagvaardige reacties, laten volgens Gallup ‘aanzienlijk betere financiële prestaties zien dan bedrijven die beperkte wendbare principes hanteren.’

Copied

Risicobeperking Copied

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat 36% van de organisaties risico’s als gevolg van veranderingen in regelgeving of naleving noemt als ‘een van de top drie risicotypen die de komende twee jaar in belang zouden toenemen’

Dit is niet verwonderlijk; het niet naleven van veranderingen in de regelgeving kan leiden tot juridische en financiële gevolgen die de bedrijfsactiviteiten kunnen vertragen of stopzetten – of resulteren in onveilige werkomgevingen, vooral voor bureauloze werknemers.

Vaardighedenmanagement kan deze risico’s helpen beperken door ervoor te zorgen dat werknemers over de vaardigheden en kennis beschikken die nodig zijn om nieuwe regels te begrijpen en na te leven, wat resulteert in:

 • Een afname van de kans op inbreuken op de regelgeving
 • Een verminderd risico op dure boetes die de activiteiten kunnen vertragen of stopzetten
 • Verbeterde veiligheid op de werkplek

 

Doorlopende bewaking en verbetering Copied

Zowel het beheer van veranderingen in de regelgeving als het beheer van vaardigheden zijn doorlopende processen.

Regelgeving kan vaak veranderen, dus organisaties moeten voortdurend controleren op updates en hierop reageren. Effectief competentiemanagement vereist een voortdurende inspanning om werknemers op de hoogte te houden van veranderende vaardigheidseisen.

Bedrijfsvoering op basis van een cultuur van doorlopende verbetering is hier essentieel – en is ook de sleutel tot bedrijfsgroei, waarbij EY rapporteert dat leiders ‘moeten begrijpen dat elk aspect van hun bedrijf de toets der kritiek moet kunnen doorstaan en voortdurend verbeterd moet worden om voorop te blijven lopen’

Processen voor competentiemanagement en veranderingsbeheer van regelgeving overlappen wanneer organisaties hun activiteiten verfijnen en verbeteren als reactie op veranderende regelgeving, zodat ze:

 • Zorgen voor naleving van nieuwe regelgeving door afstemming van vaardigheden en training van werknemers
 • Stroomlijnt werkzaamheden, vermindert fouten en vertragingen en verhoogt zo de efficiëntie
 • Bevordert innovatie en aanpassingsvermogen als reactie op veranderende regelgeving

 

AG5 en veranderingsbeheer van regelgeving Copied

AG5 plaatst het beheer van vaardigheden in het hart van je organisatie. Dat biedt je de realtime gegevens en analyses die je nodig hebt om op effectieve en efficiënte wijze vaardigheden bij te houden, opleidingsplannen te ontwikkelen en certificeringen en kwalificaties te beheren die je werknemers nodig hebben om productief te blijven en de voortdurend veranderende regelgeving bij te benen.

Meer weten? Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis live demo van 15 minuten om te zien hoe de software voor competentiebeheer van AG5 je bedrijfsvoering kan transformeren.

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo


ISO27001 certified    

Free trial available

Bronnen Copied

Author Copied

Revisions Copied

Original version | september 7, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available