Acht stappen voor het ontwikkelen van de vaardigheden van werknemers

Naarmate de werkplek zich verder ontwikkelt, moeten de vaardigheden van de mensen die er werken ook meegroeien. Uit...

Training management software

AG5 Software voor trainingsbeheer

Naarmate de werkplek zich verder ontwikkelt, moeten de vaardigheden van de mensen die er werken ook meegroeien. Uit recent onderzoek bleek dat 96% van de werknemers geïnteresseerd is in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Dit is een kans voor Learning & Development (L&D) managers om de capaciteiten van hun werknemers te verbeteren door het opzetten van vaardigheidstrajecten die gericht zijn op kritieke competenties die overeenkomen met de doelstellingen van de organisatie. L&D managers kunnen werknemers helpen uit te blinken in hun huidige rol en hen voorbereiden op toekomstige uitdagingen. Ze kunnen bestaande vaardigheidskloven dichten en zorgen voor meer betrokken en productievere werknemers. In dit artikel wordt besproken hoe software voor trainingsbeheer werknemers kan helpen nieuwe vaardigheden te verwerven.

Wat is software voor trainingsbeheer? Copied

Training management software helpt organisaties bij het plannen, geven en bijhouden van opleidingen voor werknemers.

Het meet ook de impact van training op de prestaties van werknemers en beoordeelt of werknemers de vereiste vaardigheden hebben voor hun functie.

Door deze software te gebruiken, kunnen L&D managers het opstellen en aanbieden van trainingsprogramma’s stroomlijnen. Dat bespaart hun organisatie tijd en geld, en borgt tegelijkertijd de beste leerervaring voor hun werknemers.

Waarom is software voor trainingsbeheer nuttig? Copied

AG5 Waarom is software voor trainingsbeheer nuttig?

Er zijn veel redenen waarom het voor organisaties nuttig is om het gebruik van training management software te overwegen. De belangrijkste zijn:

1. Het kan helpen bij het opbouwen van werknemersvaardigheden: Door trainingsprogramma’s op te stellen die gericht zijn op kritieke competenties en organisatiedoelstellingen, kunnen L&D managers hun werknemers helpen uit te blinken in hun huidige rol en hen voorbereiden op toekomstige uitdagingen.

Dit kan bestaande vaardigheidskloven dichten en de werknemers meer betrokken en productiever maken.

2. Het kan tijd en geld besparen: Training management software kan L&D managers helpen om het opstellen en aanbieden van trainingsprogramma’s te stroomlijnen.

Dit kan hun organisatie tijd en geld besparen en er tegelijkertijd voor zorgen dat hun werknemers de beste leerervaring krijgen.

3. Het kan de prestaties van werknemers verbeteren: Het inzetten van software voor trainingsbeheer helpt organisaties de impact van training op de prestaties van werknemers meten.

De resultaten laten zien of hun werknemers over de vereiste vaardigheden beschikken voor hun functie, en gebieden waar aanvullende training nodig kan zijn worden geïdentificeerd.

4. Het kan helpen bij opvolgingsplanning: Software voor trainingsbeheer kan worden gebruikt om werknemers met een hoog potentieel te identificeren en ontwikkelingsplannen op te stellen die gericht zijn op hun verwachte toekomstige competenties.

Dit kan organisaties helpen zich voor te bereiden op wisselingen in het management, en ervoor zorgen dat de meest gekwalificeerde mensen worden geselecteerd om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Wat moet elke manager weten over training? Copied

Als manager ben je verantwoordelijk voor het aannemen van mensen die over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om hun werk effectief uit te voeren. Maar wat kun je doen als je teamleden niet over de benodigde kernvaardigheden beschikken?

In dat geval moet je je werknemers de kans geven om nieuwe vaardigheden te leren, bestaande vaardigheden bij te spijkeren en op de hoogte te blijven van veranderingen in je sector. Het kan een uitdaging zijn om de juiste training te vinden en het maximale uit je trainingsbudget te halen.

Het is daarom essentieel om programma’s te kiezen die relevant zijn voor je bedrijf en afgestemd zijn op je doelen. Bovendien moet je ervoor zorgen dat je werknemers deelnemen aan de training en de opgedane kennis toepassen op hun werkplek. Training management software kan je helpen om de training van werknemers bij te houden en de voortgang te controleren.

Acht stappen voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden met software voor trainingsbeheer Copied

AG5 Acht stappen voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden

Om je op weg te helpen, vind je hieronder acht stappen om de vaardigheden van je werknemers te ontwikkelen:

1. Bepaal wat je wilt bereiken

De eerste stap in elk ontwikkelingsprogramma voor werknemers is het definiëren van de doelen en doelstellingen. Welke vaardigheden wil je dat je werknemers ontwikkelen? Wat zijn de kritische competenties voor succes in je organisatie?

Wanneer je doelen stelt voor het ontwikkelingsprogramma van je werknemers, is het van vitaal belang om ervoor te zorgen dat ze realistisch en haalbaar zijn.

Als werknemers het gevoel hebben dat deze doelen bijna niet haalbaar zijn, zullen ze waarschijnlijk ontmoedigd raken en misschien uit het programma stappen. Software voor trainingsbeheer kan je helpen de voortgang bij te houden en succes te meten

2. Bestaande vaardigheden beoordelen

Voordat je een plan ontwikkelt om hun vaardigheden te verbeteren, moet je beoordelen wat je teamleden op dit moment weten en kunnen. Deze informatie kan verzameld worden door middel van interviews, enquêtes en observaties.

3. Identificeer trainingsbehoeften

Nadat je hun huidige vaardigheden hebt beoordeeld, kun je gebieden identificeren waar aanvullende training nodig kan zijn. Vraag je werknemers bij welke training ze baat zouden hebben en stem deze af op de doelstellingen van je organisatie.

4. Een leerplan maken

Maak een leerplan met de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Het plan moet een mix van formele en informele leeractiviteiten bevatten, zoals cursussen, workshops en mentoring.

Software voor trainingsbeheer kan worden ingezet om ervoor te zorgen dat leerdoelen worden gehaald en middelen op de juiste manier worden toegewezen.

5. De juiste bronnen vinden

Zoek geschikte trainingsprogramma’s en materialen, mentoren en coaches die passende begeleiding en ondersteuning kunnen bieden voor de doelstellingen van je team en je organisatie.

6. Betrokkenheid van werknemers aanmoedigen

De bereidheid van de werknemers om deel te nemen is een sleutelelement in het succes van elk ontwikkelingsprogramma voor werknemers.

Inzicht in de voordelen van het programma en hoe dat hen kan helpen hun vaardigheden te verbeteren is essentieel voor hun betrokkenheid.

Bovendien moeten werknemers de ruimte en tijd krijgen om feedback te geven op het programma om de inhoud ervan te helpen vormgeven.

7. Vooruitgang bijhouden en resultaten evalueren

Volg de impact van het programma op de vaardigheden en competenties van je werknemers en op de algemene prestaties van je organisatie. Het is belangrijk om de voortgang van het programma te evalueren om succesgebieden en potentiële verbeterpunten te identificeren.

8. Doorgaan

De ontwikkeling van werknemers mag geen eenmalige gebeurtenis zijn, maar moet een continu proces zijn.

Evalueer voortdurend de behoeften van je werknemers te evalueren en bied gerichte opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan. Zo zorg je ervoor dat je werknemers over de vaardigheden en competenties beschikken die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun functie.

Het programma tijdig bijwerken borgt dat het relevant blijft en inspeelt op de behoeften van je organisatie.

AG5 software voor trainingsbeheer Copied

AG5 software is een uitgebreide oplossing voor het bijhouden van de vaardigheden en competenties van je teams.

De software bevat verschillende functies die kunnen worden gebruikt om de vaardigheden van je werknemers te beoordelen, trainingsbehoeften te identificeren, de voortgang bij te houden en resultaten te evalueren.

Bovendien kun je met de rapportagemogelijkheden van AG5 gedetailleerde rapporten genereren die de impact van je programma voor personeelsontwikkeling laten zien.

Meer weten over de skills management software van AG5? Maak een afspraak voor een live online demo.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | januari 30, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available