Acht stappen: Ontwikkel vaardigheden van werknemers

AG5 Training management software

Onze werkomgeving verandert op hoog tempo,  dat betekend dat werknemers hun vaardigheden moeten uitbreiden. Uit een recente survey bleek dat 96% van de werknemers geïnteresseerd is in het leren van nieuwe vaardigheden.

Dit is een kans voor L&D-managers (Learning and Development) om de capaciteiten van teams te verbeteren. Dit doen ze door paden te banen voor het ontwikkelen van vaardigheden en belangrijke competenties die overeenkomen met de doelstellingen van de organisatie.

L&D-managers kunnen werknemers helpen om uit te blinken in hun huidige rol en hen voorbereiden op toekomstige uitdagingen.

Samen met medewerkers kunnen L&D managers skills gaps overbruggen om betrokkenheid en productiviteit binnen teams te bevorderen. In dit artikel leg ik uit hoe training management software teams en individuen kan helpen nieuwe vaardigheden te verwerven.

Wat is training management software (TMS)?

Software voor trainingsbeheer helpt organisaties bij het plannen, leveren en volgen van trainingsresultaten van personeel.

Het meet ook de impact van training op de prestaties van werknemers. Daarnaast beoordeelt training management software ook of werknemers over de vereiste vaardigheden voor hun functies en taken beschikken.

Door trainings management software te gebruiken kunnen L&D-managers de creatie en levering van trainingsprogramma’s stroomlijnen.

Waarom je training management software moet overwegen

AG5 Waarom moet je training management software inzetten?

Er zijn tal van redenen waarom organisaties gebruik van training management software zouden moeten overwegen. De belangrijkste zijn:

1. Het helpt om de vaardigheden te ontwikkelen: L&D-managers helpen individuen in hun rol uit te blinken door trainingsprogramma’s in te zetten die zich richten op cruciale competenties en organisatorische doelstellingen. Daarnaast helpt het L&D bij het voorbereiden van teams op toekomstige uitdagingen. Dit helpt je om skills gaps te overbruggen en verbetert betrokkenheid en productiviteit van teams.

Het bespaart je tijd en middelen: training management software kan L&D-managers helpen om trainingsprogramma’s te stroomlijnen.

Dit kan de organisatie tijd en kosten besparen maar zorgt er tegelijkertijd voor dat het personeel de best mogelijke leerervaring krijgt.

3. Het kan de prestaties van werknemers verbeteren: Door gebruik te maken van training management software kunnen organisaties de impact van training op de prestaties van werknemers meten.

De resultaten laten zien of werknemers over de vereiste vaardigheden voor hun rol beschikken waardoor je kunt zien op welke gebieden er aanvullende training nodig is.

4. Het kan helpen bij opvolgingsplanning: trainings management software kan worden gebruikt om werknemers met hoog potentieel te identificeren. Daarna kun je ontwikkelingsplannen opstellen die zich richten op hun verwachtingen en toekomstige competenties.

Gestroomlijnde opvolgingsplanning helpt bij het voorbereiden op veranderingen in het leiderschap. Ook zorgt het ervoor dat een selectie van de meest gekwalificeerde individuen ingezet wordt voor toekomstige uitdagingen.

Wat moet je als manager weten over training?

Als manager ben je verantwoordelijk voor het aanstellen van mensen met de nodige vaardigheden en kennis voor gegarandeerde prestaties. Maar wat kun je doen als je teamleden niet over de kernvaardigheden beschikken die ze nodig hebben?

In dat geval moet je werknemers de mogelijkheid bieden om nieuwe vaardigheden te leren, bestaande vaardigheden te benutten en op de hoogte te blijven van veranderingen binnen jullie branche. Het kan een uitdaging zijn om de juiste training te vinden en het meeste uit het beschikbare trainingsbudget te halen.

Daarom is het cruciaal om programma’s te kiezen die relevant zijn voor je bedrijf en zijn afgestemd op je doelen. Bovendien moet je ervoor zorgen dat personeel deelneemt aan toegewezen trainingen en de verworven kennis op hun werkplek toepast.

Acht stappen voor het ontwikkelen van de vaardigheden van werknemers

AG5 acht stappen voor het ontwikkelen van vaardigheden van werknemers

Om je te helpen direct aan de slag te gaan, deel ik acht stappen voor het ontwikkelen van de vaardigheden van werknemers:

1. Definieer de doelen

De eerste stap in elk ontwikkelingsprogramma is het definiëren van de doelen en doelstellingen. Welke vaardigheden wil je dat je personeel ontwikkelt? Wat zijn de cruciale competenties voor succes in je organisatie?

Bij het vaststellen van doelen voor een ontwikkelingsprogramma voor werknemers is het van belang om ervoor te zorgen dat de doelen realistisch en haalbaar zijn.

Als werknemers van mening zijn dat deze doelen te moeilijk of onmogelijk te bereiken zijn, zullen ze waarschijnlijk ontmoedigd raken en zelfs het programma vroegtijdig willen verlaten.

2. Evalueer de huidige vaardigheden 

Voordat je een plan ontwikkelt om vaardigheden van werknemers te verbeteren, moet je de huidige vaardigheden en kennis beoordelen. Deze informatie kun je verzamelen door middel van interviews, enquêtes en observaties.

3. Identificeer de leerbehoeften 

Nadat je de bestaande vaardigheden in kaart hebt gebracht kun je gebieden identificeren die extra training vereisen. Vraag werknemers welke training ze willen volgen en stem deze opties af op de bedrijfsdoelstellingen.

4. Maak een leerplan

Stel een leerplan op waarin de stappen worden geschetst die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. Het plan moet een mix van formele en informele leeractiviteiten omvatten, zoals cursussen, workshops en mentorschappen.

5. Vind de juiste middelen

Zoek geschikte trainingsprogramma’s en materialen, en identificeer mentors en coaches die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Zorgt altijd dat de materialen en de begeleiders passen bij de doelstellingen van je team en de organisatie.

6. Stimuleer de betrokkenheid van werknemers

Het succes van een ontwikkelingsprogramma voor werknemers hangt af van de bereidheid van de werknemers om deel te nemen.

Inzicht in de voordelen van het programma (en hoe het hen kan helpen om nieuwe vaardigheden te leren) is essentieel voor een gevoel van betrokkenheid.

Daarnaast moeten werknemers de ruimte en tijd krijgen om feedback te geven over het programma om de inhoud ervan vorm te geven.

7. Volg de voortgang en evalueer de resultaten

Houd de invloed van het programma op de vaardigheden en competenties van werknemers (en op de algehele prestaties van de organisatie) nauwkeurig bij. Het is belangrijk om de voortgang van het programma te evalueren om succesvolle prestaties te meten en gebieden te identificeren die verbetering behoeven.

8. Blijf consistent

De ontwikkeling van werknemers is geen eenmalig “moetje”, het is een doorlopend proces dat toewijding vereist.

Door continu de behoeften van werknemers te evalueren en doelgerichte trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, zorg je dat al je personeel over de vaardigheden en competenties beschikt die nodig zijn om te slagen.

Door het programma wanneer nodig aan te passen, blijft het relevant en reageert het op de behoeften van je organisatie en personeel.

AG5 skills management software

AG5-software is een uitgebreide oplossing voor het volgen van de vaardigheden en competenties van individuen en teams.

Met onze software kun je vaardigheden van werknemers in kaart te brengen, trainingsbehoeften identificeren, voortgang bijhouden en de resultaten evalueren.

Daarnaast kun je met de rapportage functie van AG5 gedetailleerde overzichten genereren die de impact van je ontwikkelingsprogramma voor werknemers glashelder weergeeft.

Wil je meer te weten over de AG5 Skills Management-software? Ik nodig je uit om een live demo op afstand in te plannen.Gerelateerde berichten

Get the latest updates!

Subscribe to AG5 and receive the best product tips straight to your inbox