Skill pool management: waarom diploma’s echt passé zijn

Ontdek wat skill pool management inhoudt en hoe het essentieel is voor het effectief beheren en ontwikkelen van vaardigheden binnen jouw organisatie.

In een nog niet zo grijs verleden waren banen en taakomschrijvingen zo goed als in steen gebeiteld. Een bepaalde functie ging meestal gepaard met een duidelijk profiel en een specifiek takenpakket.

Dit tijdperk van static jobs loopt echter langzaamaan ten einde. Tegenwoordig werken steeds meer organisaties namelijk vanuit een skill pool.

 

Wat is een skill pool? Copied

Om het talent van hun werknemers nog beter te benutten en flexibeler te kunnen werken, maken steeds meer bedrijven gebruik van een zogenaamde skill pool. Zo’n skill pool geeft je een goed beeld van de kwaliteit en kwantiteit van de huidige populatie professionals binnen jouw organisatie.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een skill pool? En hoe geef je skill pool management in de praktijk vorm? In dit artikel gaan we daar dieper op in.

 

Waar komt de behoefte voor skill pools vandaan? Copied

Binnen veel bedrijven was het Tayloristische organisatiemodel (vernoemd naar de Amerikaanse ingenieur Frederick Winslow Taylor) lange tijd de norm: een hiërarchisch vormgegeven bedrijfspiramide waarbinnen iedereen een duidelijk afgebakende baan of functieomschrijving heeft.

In overeenstemming met dit model bestonden hr-activiteiten vooral uit het opstellen van functiespecifieke personeelsadvertenties, meestal sterk gericht op een bepaald type kandidaat en weinig ruimte voor creatief werven. Ook de carrièreladder heeft binnen Tayloristisch denkende organisaties vaak een voorspelbare opbouw.

Een dergelijke aanpak werkt tegenwoordig om verschillende redenen steeds minder goed.

Wij noemen er drie:

  • Emancipatie van werknemers
  • Flexibilisering van de arbeidsmarkt
  • Dynamiek en het groeitempo van de moderne technologie

Mede door deze ontwikkelingen worden bedrijven bijna gedwongen tot een cultuur- en denkomslag als ze binnen de huidige arbeidsmarkt de beste professionals voor hun zaak willen winnen.

Wanneer we verder inzoomen, zien we dat de opkomst van skill pools en een meer flexibele kijk op organisatie-inrichting wordt gestuurd door een aantal moderne inzichten en trends.

  • Traditionele werkomschrijvingen hebben vaak ernstige limitaties. Het gevolg: rigide organisaties die maar lastig kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. Omdat flexibilisering een belangrijk agendapunt is voor veel moderne bedrijven, maken vaste functie-omschrijvingen steeds vaker plaats voor meer variabele skill pools.
  • De snel voortschrijdende technologie vervangt of verandert veel traditionele banen en functies. Technologische ontwikkelingen leiden vaak tot het vervagen van scheidslijnen tussen voorheen strikt afgebakende werkzaamheden. De opkomst van een techniek als Rapid Application Development (RAD) zorgt er bijvoorbeeld voor dat het ontwikkelen van applicaties niet langer het exclusieve domein hoeft te zijn van professionele programmeurs. Moderne communicatietechnologie maakt het bovendien ook mogelijk om boven geografische grenzen uit te stijgen bij het aanpakken van een groot project.
  • Bedrijven en hr-managers focussen zich steeds minder op duidelijk ingekaderde functieprofielen. Soft skills worden bijvoorbeeld steeds belangrijker. Daarnaast leidt enkel focus op ervaring binnen een bepaalde functie tot blikvernauwing. De kans is groot dat je kandidaten mist die verborgen talenten bezitten waar je als bedrijf veel profijt van hebt.

 

Van statisch naar flexibel Copied

Het resultaat van bovengenoemde ontwikkelingen is een toenemende flexibilisering van functies, een trend die traditionele grenzen tussen strikt afgebakende functies meer en meer doet vervagen.

Teams bestaan vandaag de dag niet langer uit werknemers met een duidelijk omlijnde static job, maar uit veelzijdig inzetbare mensen die de juiste competenties bezitten.

Dit betekent dat iemand met een uitgebreide skillset bepaalde vaardigheden kan gebruiken in team A, maar juist andere kwaliteiten kan inzetten in team B. Zo ontstaan flexibele bedrijfsteams, met een takenpakket en samenstelling die zorgvuldig gemodelleerd kunnen worden naar actuele behoeften, processen of klantwensen.

 

Wat is skill pool management? Copied

Om de toenemende flexibilisering van functies in goede banen te leiden, is een effectieve werkwijze van groot belang. Zeker binnen grote, internationaal opererende organisaties waar een verscheidenheid aan professionele, ambitieuze en enthousiaste mensen werkzaam zijn.

Om de specifieke wensen, ervaring en competenties van deze professionals in kaart te brengen, werken veel bedrijven met skill pools. Een skill pool geeft inzicht in de werknemerspopulatie. Welke specialisten heb ik in huis? Wat hebben individuele werknemers te bieden? Welke vaardigheden zijn wel of niet aanwezig?

Het kenmerk van een skill pool is dat de focus niet ligt op traditionele functieprofielen, maar op het totaal aan hard en soft skills (communicatieve en sociale vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, levensinstelling etc.) waar een bepaalde werknemer over beschikt. De nadruk ligt dus meer op een specifiek palet aan vaardigheden en persoonlijke kenmerken dan op een duidelijk omschreven en afgebakend functieprofiel.

Het goed managen van jouw skill pool is de sleutel naar succes in het huidige bedrijfslandschap.

 

4 tips voor skill pool management in de praktijk Copied

Maar hoe geef je skill pool management in de dagelijkse praktijk vorm? Wij delen vier tips.

 

1. Assessment

Een grote valkuil bij het maken van assumpties op basis van iemands arbeidsverleden of functieprofiel is dat je de verborgen talenten van een werknemer over het hoofd ziet. De oplossing: probeer meer inzicht te krijgen in de persoonlijke drijfveren en vaardigheden van iemand.

Assessments zijn daarvoor een goed startpunt. Daarnaast zul je ook tijd moeten investeren in goede één-op-één gesprekken. Zo krijgt een hr-manager een nog completer beeld van iemand.

Juist door zicht te krijgen op de vaardigheden en persoonlijkheid van een werknemer, wordt het gemakkelijker om erachter te komen voor welke taken, projecten of processen iemand wel of juist niet geschikt is. De juiste kandidaat voor de job hoeft niet automatisch de persoon met het meest passende papiertje te zijn.

 

2. Selectie

Om snel goede teams te kunnen samenstellen en mensen op de juiste plek te krijgen, heb je een selectiemethode nodig. Een skill pool biedt legio mogelijkheden voor een transparant evaluatiesysteem.

Je kunt bijvoorbeeld werken met digitale badges, maar ook met skillsmatrixen. Die matrixen kunnen met de juiste software direct op de werkvloer worden bijgewerkt aan de hand van de nieuwste inzichten op het gebied van vaardigheden, competenties of certificaten.

 

3. Transparantie

Transparantie is een belangrijk onderdeel van succesvolle skill pool management. Betrek een brede groep mensen binnen het bedrijf bij het proces en laat duidelijk zien op welke gronden je beslissingen neemt.

Dit betekent dus dat keuzes duidelijk onderbouwd worden op basis van solide informatie vanuit de skill pool.

 

4. Goede tools

Om het proces van skill pool management binnen jouw bedrijf overzichtelijk te houden, heb je ook de juiste tools nodig. Matrixen in Excel zijn goed voor eenvoudige overzichten, maar worden al gauw een onoverzichtelijk rommeltje, vol lastige formules en links naar taakomschrijvingen, wanneer skill pools uitgebreider en complexer worden.

Speciale managementsoftware is de oplossing voor dit probleem. Alle informatie wordt centraal beheerd vanuit de cloud en kan ter plekke worden aangepast. Zo vind je binnen een handomdraai de juiste professionals voor een bepaald project en de beste vervanger voor een afwezige specialist.

Daarnaast is het mogelijk om hr-managers en werknemers te voorzien van automatische notificaties. Op die manier ontvangt zowel het management als de werknemer op tijd een waarschuwing als bepaalde kwalificaties of certificaten dreigen te verlopen.

 

De voordelen van skill pool management Copied

Skill pool management heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van meer traditionele rekruteringsstrategieën. Laten we eens inzoomen op die voordelen.

 

Meer zicht op aanwezige expertise

Met een skill pool ziet een bedrijf sneller of er voldoende expertise, talent en ervaring aan boord is om een project of proces tot een goed einde te brengen.

Is dat niet het geval? Of dreigen er door natuurlijk verloop of onverwachte uitval gaten te ontstaan binnen een bepaald kennis- of functienetwerk? Dankzij goed skill pool management signaleer je dit in een vroeg stadium en kun je snel reageren, bijvoorbeeld door werknemers binnen de organisatie om te scholen of op zoek te gaan naar nieuwe mensen.

Skill pool management helpt ook bij het definiëren van sleutelposities en het in kaart brengen van de bijbehorende pijplijn. Zijn er bijvoorbeeld al potentiële opvolgers voor die sleutelfuncties aanwezig? Of moet je die nog opleiden of rekruteren?

 

Tevreden medewerkers

Skill pool management leidt in de regel tot tevreden medewerkers. De meeste mensen hebben behoefte aan persoonlijke aandacht. Ze vinden het dan ook fijn om als mens in plaats van als lopend functieprofiel te worden gezien.

 

Betere spreiding van kennis

Skill pool management bevordert de spreiding van kennis. Door het vervagen van traditionele functiegrenzen verspreidt informatie zich over een breder netwerk van personen.

Het resultaat:

  • Minder kennisconcentratie bij één persoon
  • Meer mensen die een bepaalde taak kunnen uitvoeren
  • Minder opvolgingsproblemen als een werknemer jouw bedrijf verlaat

Bovendien zorgt deze spreiding van kennis voor meer flexibiliteit. Het wordt gemakkelijker om kennisrijke en veelzijdige projectteams samen te stellen die perfect zijn uitgerust voor een specialistische opdracht.

 

Meer inzicht in soft skills

Het zijn niet alleen de harde vaardigheden die bepalen of iemand functioneert op de werkvloer of zich prettig voelt in een bepaalde rol. Ook soft skills dragen hun steentje bij. Een skill pool helpt je om die soft skills beter te identificeren.

Is iemand introvert of juist assertief? Communiceert iemand liever direct of via de mail? Houdt een werknemer van routine of is het iemand die graag nieuwe uitdagingen opzoekt? Het antwoord op deze vragen is vaak net zo bepalend voor iemands geschiktheid als harde vakkennis.

 

Grote bedrijven en skill pool management Copied

Skill pool management wordt al steeds vaker toegepast binnen internationale bedrijven.

De door computergigant IBM ingezette global action teams, die gebruikmaken van werknemers uit verschillende bedrijfstakken om te werken aan complexe projecten, zijn een goed voorbeeld van deze werkwijze.

Naar eigen zeggen biedt Shell bijvoorbeeld geen banen, maar carrières aan. Je werkt voor een bepaalde tijd mee aan projecten waar jouw vaardigheden nuttig zijn.

Springest, de grootste marktplaats voor opleidingen en cursussen van Nederland, gaat volledig uit van het holacracy besturingssysteem. Dit systeem is afhankelijk van de skill pool en heeft een platte organogram. Geen managers maar cirkels die samen zorgen dat projecten afgemaakt worden.

 

Conclusie: de skill pool heeft de toekomst Copied

Het hr-landschap maakt momenteel een transitie door. Rekrutering op basis van vaste functieomschrijvingen en static jobs maakt steeds meer plaats voor skill pools en interdisciplinaire kruisbestuiving. Goed skill pool management heeft dan ook het potentieel om organisatiestructuren ten goede te veranderen.

Meer flexibiliteit, meer tevreden werknemers, een optimale taakinvulling en een hogere productiviteit zijn belangrijke voordelen die gepaard gaan met deze nieuwe manier van werken en organiseren.

Ontvang je graag advies over het managen van jouw skill pool? Of ben je op zoek naar handige software om het proces van skill pool management beter en efficiënter in te richten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat.

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | april 9, 2019

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available