Waarom bedrijven de 70:20:10 methode moeten omarmen

Investeren in scholing en leermogelijkheden van medewerkers is een goede manier om jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Dit geldt zeker voor het moderne digitale tijdperk, waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en mensen steeds meer leren op de werkplek zelf. Het 70:20:10-model – ook vaak geschreven als het 70-20-10 model of de 70/20/10 methode – ondersteunt het principe...

Investeren in scholing en leermogelijkheden van medewerkers is een goede manier om jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Dit geldt zeker voor het moderne digitale tijdperk, waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en mensen steeds meer leren op de werkplek zelf.

Het 70:20:10-model – ook vaak geschreven als het 70-20-10 model of de 70/20/10 methode – ondersteunt het principe van performance support en is een methode die je kunt gebruiken om leerprocessen effectief vorm te geven.

Maar wat is het 70:20:10-model nu precies? Hoe functioneert het? En waarom zou je deze methode als bedrijf moeten omarmen? In dit artikel leggen we het je graag uit.

 

Inhoud Copied

 

Formeel versus informeel leren Copied

Voordat we nader ingaan op het principe van 70-20-10, is het belangrijk om te kijken naar de manieren waarop de mens leert. Onze leeractiviteiten zijn onder te verdelen in drie verschillende leertypen.

  • Informeel leren is grotendeels een ‘bijproduct’ van andere activiteiten die we ontplooien en gebeurt terwijl we met de materie bezig zijn. Het wordt ook vaak omschreven als ‘onbedoeld’ leren en vindt meestal niet plaats in een georganiseerde leersetting.
  • Formeel leren is heel nadrukkelijk toegespitst op het halen van een erkend diploma of certificaat. Dit leertype is ook sterk verbonden aan speciaal ingerichte leeromgevingen zoals onderwijsinstellingen.
  • Non-formeel leren is wel een georganiseerde en doelgerichte leervorm, maar een minder gestructureerde en systematische vorm van informatievergaring dan formeel leren. Non-formeel leren is niet specifiek gericht op het behalen van een bepaald diploma of certificaat, terwijl ook de leerplek (denk aan een bibliotheek, wijkgebouw of kantoor) niet direct is ingericht als een formele leeromgeving.

Anno 2019 lijkt het scherpe onderscheid tussen bovengenoemde drie leertypen steeds meer te vervagen. Door de opkomst van digitale lesmethoden en leertools is de fysieke plek waar je leert bijvoorbeeld steeds minder belangrijk en onderscheidend.

Daarnaast wordt het leren op de werkplek steeds vaker geïntegreerd in de dagelijkse werkpraktijk. Het 70:20:10-model is een hybride vorm die formeel en informeel leren samenbrengt.

 

Wat is het 70:20:10-model? Copied

Maar wat bedoelen we nu precies met het 70:20:10-model? De getallen in het model staan voor percentages die elk betrekking hebben op een bepaalde manier van leren en tezamen de 100 procent volmaken.

 

In een notendop

Het leeuwendeel – 70 procent dus – van de leerervaringen doe je op de werkplek op, bijvoorbeeld door instructies te volgen, mee te kijken met een ervaren collega of vaardigheden te oefenen.

De 20 procent heeft vooral betrekking op complexere zaken die je leert via sociaal leergedrag. De kennis en vaardigheden uit deze categorie krijg je onder de knie door feedback van en interactie met collega’s.

De laatste 10 procent bestaat uit formele leertrajecten zoals opleidingen, cursussen, trainingen of e-learningtrajecten.

Het idee van 70:20:10 wordt uitgebreid gepresenteerd, uitgelegd en toegelicht in het boek 702010: naar 100% performance van Jos Arets, Vivian Heijnen en Charles Jennings – het principe van 70:20:10 wordt daarom ook soms betiteld als het Jennings-model.

Let op: de genoemde percentages zijn geen harde vuistregel of fixed ratio. Het is bijvoorbeeld niet zo dat 70 procent van alles wat je leert altijd uit praktijk- en werkervaring voortkomt. De percentages dienen vooral als een richtinggevende indicatie die je kunt gebruiken om werkgerelateerde leertrajecten vorm te geven en meer toe te spitsen op het opdoen van toepassingsgerichte (in plaats van puur theoretische) kennis.

 

70 procent leren op de werkplek

Het 70:20:10-leermodel legt vooral veel nadruk op leren op de werkplek vanwege de groeiende behoefte aan een voortdurend leerproces. Omdat de wereld steeds sneller verandert, veroudert kennis ook steeds sneller. Van mensen wordt steeds meer verwacht dat ze at the speed of business leren. Tijd is immers geld…

Het Jennings-model stelt mensen in staat om informeel en in de workflow te leren. De toegepaste kennis wordt zo gelijk in de praktijk gebracht en blijft op de lange termijn beter hangen.

Informeel en al werkend leren sluit bovendien goed aan bij het inzicht dat mensen het liefst leren volgens trial and error: we gaan aan de slag, we lopen vast, we proberen het op een andere manier en we komen uiteindelijk weer wat verder.

 

20 procent sociaal leren

Vaardigheden en kennis hebben vooral praktisch nut als ze waarde toevoegen aan een organisatie. Om het nieuw geleerde toe te passen binnen bedrijfsprocessen is samenwerking onontbeerlijk. Hier komt sociaal leren om de hoek kijken.

Omdat deze leervorm sterk gericht is op samenwerken, coachen en het leveren en ontvangen van feedback, blijft sociaal leren van essentieel belang bij het verspreiden van kennis binnen een bedrijf.

 

10 procent formeel leren

Het bescheiden percentage formeel leren wekt misschien de indruk dat deze leervorm niet zo belangrijk is. Niets is echter minder waar!

Leren op de werkplek en sociaal leren zijn namelijk alleen mogelijk als er sprake is van een theoretisch basisfundament. Zeker bij complexe beroepen, die bijvoorbeeld een grote reken- of taalvaardigheid vereisen, ontkom je nooit helemaal aan formele leervormen als klassieke trainingen of gestructureerde leermodules. De ‘10’ is dan ook vaak van vitaal belang om de vruchten te plukken van de ‘70’.

 

Voor wie is de 70:20:10-methode geschikt? Copied

De 70:20:10-leermethode is niet per definitie ideaal voor elke werknemer of context. Voor repetitief werk is het leermodel bijvoorbeeld minder geschikt. Heb je echter een dynamisch beroep waarin je vaak te maken krijgt met nieuwe ontwikkelingen (IT, beleidszaken) of geregeld nieuwe dingen moet leren? Dan is het 70:20:10-model ideaal om je kennis en vaardigheden bij de tijd te houden.

Daarnaast is het belangrijk dat je een werkomgeving zodanig inricht dat leren wordt gestimuleerd. Een medewerker die continu hetzelfde blijft doen leert immers niets. Managers kunnen het leren op de werkplek faciliteren door medewerkers de juiste tools en inspirerende leermiddelen en -methoden aan te reiken.

Tip: Lees ook onze blog over performance support tools, waarin we de beste tools en software op een rijtje zetten!

 

Redenen om het 70:20:10-model te omarmen Copied

Er zijn verschillende redenen om de 70:20:10-methode te omarmen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

 

1. Skills zijn belangrijker dan diploma’s

Op de klassieke arbeidsmarkt werden baankansen en kennisniveau vooral afgemeten aan diploma’s, werkervaring, titels en fixed knowledge. Die tijd is echter grotendeels voorbij.

Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar richting het principe ‘een leven lang leren’. Informele skills en tijdens het werk opgedane kennis/ervaring worden steeds belangrijker. Dit vereist ook een manier van leren waarbij veel ruimte is weggelegd voor leren op de werkplek.

 

2. Sneller, efficiënter, goedkoper

Het 70:20:10-model geeft bedrijven de mogelijkheid om leertrajecten sneller, efficiënter en goedkoper in te richten. Er hoeft minder geld en tijd te worden gespendeerd aan theoretische scholing omdat medewerkers gelijk on the job aan de slag kunnen gaan.

De praktijk wijst bovendien uit dat ‘leren door te doen’ een goede manier is om je nieuwe vaardigheden meester te maken.

 

3. Altijd up-to-date

Veel dingen die je hebt geleerd tijdens de studie of aan het begin van je werkende carrière zijn waarschijnlijk al weggezakt op het moment dat je de kennis of vaardigheden in de praktijk echt nodig hebt…

Een goede toepassing van het 70:20:10-model maakt het mogelijk om efficiënt informatie op te halen en die te gebruiken op het moment dat een bepaalde werksituatie zich voordoet. Bovendien zorgt het model ervoor dat belangrijke informatie zowel wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen als in het werkgeheugen.

 

4. Technologie maakt het mogelijk

Dankzij de technologische mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, wordt leren volgens de 70:20:10-methode ook steeds logischer en makkelijker. We hebben tegenwoordig altijd en overal snel internet beschikbaar en hebben een supercomputer in onze zak!

Slimme apps helpen je om ter plekke een oplossing te vinden voor een specifiek probleem of vraagstuk. Of een expert kijkt van een afstand mee en kan zo veel efficiënter ingezet worden ten opzichte van de tijd dat hij of zij overal fysiek ter plaatse moest zijn.

 


Skills van medewerkers in kaart brengen Copied

Het blijven ontwikkelen en finetunen van skills is tegenwoordig vaak belangrijker dan het hebben van het juiste papiertje. In het licht van die ontwikkeling is het wel zo handig om de opgedane skills bij te houden en goed in kaart te brengen wie precies wat kan binnen jouw organisatie.

De software van AG5 is het antwoord op deze uitdaging. Met onze skills management software omzeil je de beperkingen en complexiteit van een simpele Excel skills matrix en kun je onder meer:

  • mutaties en trainingsresultaten direct bijwerken op de werkvloer;
  • de workforce voor een specifiek project direct koppelen aan vakkennis en ervaring;
  • per medewerker, doelgroep of certificaat notificaties instellen;
  • bij het omstellen van een productielijn de juiste operator inschakelen;
  • snel de beste vervanger vinden voor een zieke medewerker;
  • nakijken welke kennis en vaardigheden op andere vestigingen of locaties aanwezig zijn;
  • met behulp van een drag-and-dropmenu iedere organisatiestructuur nabootsen en verbindingen maken tussen personen en de kwalificaties waaraan ze moeten voldoen.

 

Omarm de 70:20:10-methode Copied

Het ideale opleidingstraject maakt zowel gebruik van formele als informele leermethoden. Formeel leren voor het leggen van een stevige theoretische basis en informeel leren zodat de opgedane kennis en vaardigheden in de dagelijkse werkpraktijk ingebed kunnen worden. Het 70:20:10-concept combineert het beste van beide werelden en reikt medewerkers volop mogelijkheden aan om hun kennis en vaardigheden op een efficiënte manier bij te schaven.

Wil je meer weten weten over skills management en het 70:20:10-model? Neem dan gerust contact met ons op voor gericht advies of een gepersonaliseerde demo waarin we uitleggen hoe onze software jou helpt.

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juni 25, 2019

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available