Top 5 manieren om je personeel bij te scholen

Veel bedrijven worden geconfronteerd met snelle technologische ontwikkelingen zoals AI en automatisering. Voor de meeste resulteert dit in...

The top 5 ways to upskill your workforce

The top 5 ways to upskill your workforceVeel bedrijven worden geconfronteerd met snelle technologische ontwikkelingen zoals AI en automatisering. Voor de meeste resulteert dit in een verschuiving in functies. Dat kan leiden tot tekorten aan vaardigheden waardoor operationele processen vertraging of onderbrekingen oplopen.

Door de nadruk te leggen op het bijscholen van hun personeel kunnen bedrijfsleiders er echter voor zorgen dat hun organisaties op de hoogte blijven van de nieuwste tools en technologieën, terwijl ze tegelijkertijd het moreel en de werknemerstevredenheid verbeteren. Dit leidt tot hogere productiviteit en efficiëntie en vermindert de druk en de kosten die gepaard gaan met het werven van talent.

Effectieve bijscholing vereist echter een gerichte, gestructureerde aanpak. Als dergelijke strategieën correct worden geïmplementeerd, helpen ze bedrijven om de juiste mensen op het juiste moment te trainen. Dit resulteert in efficiënte processen die minder middelen vergen – en effectiever zijn – dan traditionele trainingsprogramma’s.

In dit artikel bekijken we vijf strategieën die je kunt implementeren om je bijscholingsinitiatieven te optimaliseren.

Bied werknemers bijscholings-‘salades’ aan Copied

 In een artikel in Harvard Business Review worden bedrijven geadviseerd om niet langer initiatieven te nemen voor bijscholing die werknemers brede ‘hoofdgerecht’-vaardigheden bieden, zoals leiderschap. Serveer in plaats daarvan ‘salades’ die meerdere vaardigheden combineren – bijvoorbeeld een bijscholingsprogramma dat leiderschap, betrokkenheid van belanghebbenden, analyse en probleemoplossing combineert.

Dit zorgt voor een evenwichtige benadering van bijscholing:

 • Stimuleert veelzijdige vaardigheden
 • Bevordert aanpassingsvermogen
 • Bevordert de ontwikkeling van werknemers
 • Leidt tot grotere werknemerstevredenheid
 • Ontwikkelt toekomstige bedrijfsleiders

Upskilling ‘salades’ helpen organisaties ook om trainingsprogramma’s te creëren die tegelijkertijd breed en doelgericht zijn, waarbij werknemers de vaardigheden die ze leren in verschillende aspecten van hun functie gebruiken.

 

Biedt werknemers functiegerichte training Copied

Deloitte zegt dat bij een traditionele aanpak de resultaten van bijscholingstrainingen over het algemeen ’teleurstellend’ zijn Om betere resultaten te behalen, raadt Deloitte functiegerichte training aan bij het bijscholen van werknemers.

In tegenstelling tot traditionele training richt functiegerichte bijscholing zich op praktische vaardigheden die direct aansluiten bij de eisen van de sector, zodat deelnemers na afronding klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Functiegerichte bijscholing:

 • Verbetert de inzetbaarheid door vaardigheidskloven te dichten
 • Verhoogt de productiviteit door een competent personeelsbestand te stimuleren
 • Verhoogt de innovatie omdat werknemers zich beter kunnen aanpassen aan opkomende technologieën
 • Stelt mensen in staat om dynamische loopbaantrajecten te doorlopen en bevordert carrièregroei en loopbaansucces op de lange termijn

Deloitte merkt ook op dat functiegerichte training een doorlopend proces is dat berust op duidelijke communicatie tussen werknemers en organisaties en op voortdurende analyse en meting van trainingsresultaten.

 

Een dynamische vaardighedenstrategie implementeren Copied

 Een ‘dynamische vaardighedenstrategie’, zoals voorgesteld door Gartner, richt zich op het voortdurend en proactief aanpassen en ontwikkelen van de vaardigheden van een personeelsbestand om te voldoen aan de veranderende bedrijfsbehoeften en technologische vooruitgang.

Dynamische vaardigheidsstrategieën helpen bedrijven ook:

 • Preventief vaardigheidstekorten identificeren
 • Ontwikkel alleen die vaardigheden die op dat moment nodig zijn
 • Een ’tweerichtingsverkeer van vaardigheidstransparantie’ creëren tussen bedrijfsleiders en werknemers met betrekking tot vereiste en gewenste vaardigheden
 • De prestaties van werknemers verbeteren
 • Algehele productiviteit verhogen

Dergelijke strategieën zijn gebaseerd op wendbaarheid en innovatie, waardoor organisaties concurrerend kunnen blijven in een snel veranderend landschap terwijl ze anticiperen op verschuivingen in vereiste vaardigheden. Gartner toonde aan dat in bedrijven die dynamische vaardigheidsstrategieën gebruiken,

werknemers 75% van de nieuwe vaardigheden die ze leren ook daadwerkelijk gebruiken. Dat betekent dat de training zowel doelgericht als kosteneffectief is.

Bevorder functieoverschrijdende training Copied

Functieoverschrijdende training biedt werknemers de kans om vaardigheden en kennis te leren die verder gaan dan hun kerncompetenties. Door hun werknemers aan te moedigen om competenties op meerdere gebieden te ontwikkelen, bevorderen organisaties een veelzijdig en flexibel personeelsbestand dat in staat is om diverse uitdagingen aan te gaan.

In een artikel uit 2022 suggereert Forbes cross-functionele training:

 • Verbetert het probleemoplossend vermogen van werknemers
 • Bevordert samenwerking
 • Biedt werknemers een dieper inzicht in het bedrijf
 • Stelt werknemers in staat om te gaan met dynamische marktomstandigheden
 • Versterkt de veerkracht en het concurrentievermogen van de organisatie

Naast het helpen dichten van vaardigheidskloven en het oplossen van uitdagingen die te maken hebben met een tekort aan talent, helpt cross-functionele training ook bij het plannen van opvolging, omdat werknemers op meerdere gebieden getraind zijn en dus klaar zijn om over te nemen als een collega het bedrijf verlaat of met verlof gaat.

 

Een cultuur van permanent leren creëren Copied

Een werkcultuur waarin leren gewaardeerd wordt, zal op natuurlijke wijze leiden tot een beter opgeleid en flexibeler personeelsbestand. Dergelijke culturen moedigen proactieve betrokkenheid aan met trainingsprogramma’s, workshops en hulpmiddelen, waarbij werknemers de leiding nemen over hun professionele ontwikkeling.

Door bijscholing te integreren in een cultuur van permanent leren, worden werknemers ook in staat gesteld om taken effectiever uit te voeren, wat leidt tot betere prestaties en hogere werknemerstevredenheid.

Volgens een ander artikel van Forbes kan dit leiden tot:

 • Verbeterde productiviteit
 • Een boost voor innovatie
 • Verbeterd behoud van talent
 • Verhoogd aanpassingsvermogen – leidt tot een concurrentievoordeel

Bovendien kunnen organisaties die hun werknemers aanmoedigen om bij te scholen, hun bestaande talentenpool ontwikkelen, waardoor de kosten voor werving en indiensttreding dalen. Volgens een conservatieve inschatting van het Work Institute lopen deze kosten op tot $15.000 per werknemer.

 

Werknemers bijscholen met software voor competentiebeheer Copied

De software voor competentiebeheer van AG5 kan een sleutelrol spelen in je initiatieven voor bijscholing. Het biedt je de realtime gegevens en analyses die je nodig hebt om vaardigheden effectief en efficiënt bij te houden, opleidingsplannen te ontwikkelen en de certificeringen en kwalificaties te beheren die je werknemers nodig hebben om productief te functioneren.

Meer weten? Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis live demo van 15 minuten om te zien hoe de software voor competentiebeheer van AG5 de manier waarop je bedrijf draait kan veranderen.

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo


ISO27001 certified    

Free trial available

 

Bronnen

6 Strategies to Upskill Your Workforce (2020). (6 strategieën om je personeel bij te scholen). Harvard Business Review.

Upskilling, Reskilling and Skill Based Organizations (2022). (Bijscholen, omscholen en op vaardigheden gebaseerde organisaties) Deloitte.

Job-centric upskilling (2020). Functiegerichte bijscholing (2020). Deloitte.

Stop Training Employees in Skills They’ll Never Use (2020). (Stop met het trainen van werknemers in vaardigheden die ze nooit zullen gebruiken). Gartner.

2022 Training Recommendation: (Aanbeveling voor training) Cross-Skill As A Path To Resiliency For Your Workforce (2022). (Cross-Skill als pad naar veerkracht voor je personeel). Forbes.

How To Foster A Culture Of Continuous Learning (2021). (Hoe stimuleer je een cultuur van permanent leren). Forbes.

Bronnen Copied

Author Copied

Revisions Copied

Original version | augustus 3, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available