Template vaardighedenmatrix voor compliance

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat compliance-teams kunnen gebruiken om hun vaardigheden en kennis effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor compliancevaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP, gecertificeerd professional voor naleving en ethiek)
 • Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM), Gecertificeerd manager voor naleving regelgeving
 • Certified Compliance Professional (CCP), Gecertificeerd nalevingsprofessional
 • Certified Fraud Examiner (CFE, gecertificeerd fraude-onderzoeker)
 • Certified Information Privacy Professional (CIPP), gecertificeerd professional gegevensbescherming
 • Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Gecertificeerd antiwitwasserijspecialist
 • Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), Gecertificeerd risico- en nalevingsbeheerprofessional
 • Certified Professional in Healthcare Compliance (CHC, gecertificeerd professional in naleving in de gezondheidszorg)
 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC, gecertificeerd in risico- en informatiesystemenbeheer)
 • Certified Internal Auditor (CIA, gecertificeerd interne auditor)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA, gecertificeerd systeemauditor)
 • Certified Financial Services Auditor (CFSA, gecertificeerd accountant financiële diensten)
 • Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE), gecertificeerde oplossingen engineer persoonsgegevens
 • Certified HIPAA Privacy Security Expert (CHPSE), gecertificeerd expert HIPAA beveiliging persoonsgegevens
 • Certified Compliance and Regulatory Professional (CCRP), Gecertificeerd professional naleving en regelgeving
 • Certified Fraud Control Manager (CFCM), Gecertificeerd manager fraudebeheersing
 • Certified Government Auditing Professional (CGAP, gecertificeerd overheidsauditor)
 • Gecertificeerd professional in risicobeheer voor de gezondheidszorg (CPHRM)
 • Certified Information Privacy Manager (CIPM), Gecertificeerd manager persoonsgegevensbescherming
 • Certified Forensic Compliance Investigator (CFCI), gecertificeerd forensisch onderzoeker naleving

Gerelateerde vaardigheden Copied

Kennis van regelgeving: Het is essentieel voor complianceprofessionals om sectorspecifieke regelgeving en compliancevereisten te begrijpen. Certificeringen zoals Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM) of Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP) tonen aan dat je goed op de hoogte bent van de regelgeving.

Risicobeoordeling: Het identificeren van potentiële nalevingsrisico’s en het evalueren van hun impact op de organisatie is cruciaal voor effectief compliance management. Certificaten zoals Certified Risk Management Professional (CRMP) of Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) valideren expertise in risicobeoordeling.

Auditing op naleving: Grondige nalevingscontroles uitvoeren om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten. Certificaten zoals Certified Internal Auditor (CIA) of Certified Compliance Auditor (CCA) tonen aan dat je bekwaam bent in het uitvoeren van compliance audits.

Beleidsontwikkeling en -implementatie: Beleid en procedures opstellen en implementeren die voldoen aan de wettelijke normen. Certificeringen zoals Certified Professional in Healthcare Quality (CPHQ) of Certified in Governance, Risk, and Compliance (GRC) valideren vaardigheden in beleidsontwikkeling.

Toezicht op naleving en rapportage: Systemen opzetten om voortdurende naleving te controleren en nauwkeurige rapporten voorbereiden voor belanghebbenden en regelgevende instanties. Certificeringen zoals de Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP) of de Certified Professional in Healthcare Compliance (CHC) tonen bekwaamheid aan in het monitoren en rapporteren van naleving.

Voordelen Copied

Software voor competentiebeheer helpt bij naleving door een centrale opslagplaats van werknemerscertificaten, kwalificaties en trainingsgegevens bij te houden, zodat werknemers over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken om aan de wettelijke en juridische vereisten te voldoen. Daardoor is het gemakkelijker trainingen, audits en certificeringen voor naleving van regelgeving te volgen en bewaken.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | mei 26, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available