Template competentiematrix auditvaardigheden

Een template voor een competentiematrix is een hulpmiddel dat teams kunnen gebruiken om hun auditvaardigheden en -kennis effectief te beheren en te beoordelen.

Download de gratis template

Raadpleeg voor meer informatie over de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onze privacy- en cookieverklaring

Excel skills matrix
 • Table of contents

Get started for free

Overzicht Copied

Met onze gratis matrixtemplate voor auditvaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Certified Audit Professional (CAP), Gecertificeerd Audit Professional
 • Certified Internal Auditor (CIA, gecertificeerde interne auditor)
 • Certified Lead Auditor (CLA), Gecertificeerde hoofdauditor
 • Certified Quality Auditor (CQA, gecertificeerd kwaliteitsauditor)
 • Certified Compliance Auditor (CCA), Gecertificeerd nalevingscontroleur
 • Certified GMP Auditor (CGMPA), Gecertificeerd GMP-auditor
 • Certified ISO Auditor, Gecertificeerd ISO-auditor
 • Certified Regulatory Auditor (CRA), Gecertificeerd regelgevend auditor
 • Certified Supplier Audit Professional (CSAP), Gecertificeerd professional voor leveranciersaudit
 • Certified Process Auditor (CPA), Gecertificeerd procesauditor
 • Certified Data Integrity Auditor (CDIAu), gecertificeerd auditor gegevensintegriteit
 • Certified Batch Record Audit Specialist (CBRAS), gecertificeerd auditspecialist BRR
 • Certified Audit Team Leader (CATL), Gecertificeerd teamleider audit
 • Certified Audit Consultant (CAC), Gecertificeerd auditadviseur
 • Certified Audit Trainer (CAT), Gecertificeerd audittrainer
 • Certified Audit Coordinator (CAC), Gecertificeerd auditcoördinator
 • Certified Audit Documentation Specialist (CADS), Gecertificeerd specialist audit documentatie
 • Certified Audit Risk Analyst (CARA), Gecertificeerd Auditrisicoanalist
 • Certified Audit Quality Assurance Manager (CAQAM), Gecertificeerd auditmanager kwaliteitsborging
 • Certified Audit Performance Metrics Analyst (CAPMA), gecertificeerd analist prestatiemetriek audit

Gerelateerde vaardigheden Copied

Planning en uitvoering van audits: Het plannen en uitvoeren van audits om naleving te beoordelen, risico’s te identificeren en processen te evalueren. Certificaten zoals Certified Internal Auditor (CIA) aangeboden door het Institute of Internal Auditors (IIA) valideren bekwaamheid in auditplanning, -uitvoering en -rapportage.

Op risico gebaseerde audits: Op risico gebaseerde benaderingen toepassen om prioriteiten te stellen in auditactiviteiten op basis van het risiconiveau en het belang. Certificeringen zoals Certified Risk-Based Auditor (CRBA), aangeboden door het IIA, geven blijk van expertise in risicobeoordelingsmethoden, strategieën voor risicobeperking en audittechnieken.

Beoordeling van naleving: Het beoordelen van de naleving van wettelijke vereisten, industrienormen en intern beleid tijdens audits. Certificeringen zoals Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP), aangeboden door de Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), valideren expertise in compliance management, auditpraktijken en naleving van regelgeving.

Auditrapportage en communicatie: Effectief communiceren van auditbevindingen, aanbevelingen en actieplannen naar belanghebbenden. Certificaten zoals Certified Information Systems Auditor (CISA), aangeboden door ISACA, valideren bekwaamheid in auditrapportage, communicatie en het auditen van informatiesystemen.

Doorlopende verbetering: Auditbevindingen en aanbevelingen integreren in continue verbeteringsinitiatieven om de processen en controles van de organisatie te verbeteren. Certificeringen zoals Certified Process Improvement Professional (CPIP), aangeboden door ASQ, tonen bekwaamheid aan in methodologieën voor procesverbetering en de toepassing ervan in auditprocessen.

Voordelen Copied

Software voor competentiemanagement is belangrijk bij audits, omdat het organisaties in staat stelt om de vaardigheden van auditors te beoordelen en te beheren, om ervoor te zorgen dat ze over de nodige expertise beschikken om grondige en effectieve audits uit te voeren en om de naleving van wettelijke vereisten, kwaliteitsnormen en interne processen te evalueren.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juni 9, 2023

Written by:

Vergelijbare templates

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available