Hoe je permanente professionele ontwikkeling bij kunt houden

Nu de Europese Unie zich opmaakt voor een grootschalige bijscholingsagenda, worden managers verantwoordelijk voor de permanente professionele ontwikkeling (CPD, Continual Professional Development) van hun teams. Op dit moment heeft 75% van de Europese bedrijven moeite om de juiste talenten te vinden.  Slechts 37% van volwassenen volgt regelmatig opleidingen in het kader van leren en ontwikkelen.  Daarom moeten managers de permanente...

Monitoring professional growth

continuing development

Nu de Europese Unie zich opmaakt voor een grootschalige bijscholingsagenda, worden managers verantwoordelijk voor de permanente professionele ontwikkeling (CPD, Continual Professional Development) van hun teams.

Op dit moment heeft 75% van de Europese bedrijven moeite om de juiste talenten te vinden.  Slechts 37% van volwassenen volgt regelmatig opleidingen in het kader van leren en ontwikkelen.  Daarom moeten managers de permanente educatie van hun werknemers goed bijhouden.

Dit artikel geeft een overzicht van hoe managers de CPD van hun werknemers effectief kunnen bijhouden.

Inzicht in het belang van CPD voor je werknemers Copied

De eerste stap in het bijhouden van de CPD van je werknemers is begrijpen hoe belangrijk professionele ontwikkeling is voor hun groei en ontwikkeling. CPD helpt je werknemers:

 • Op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen in de sector
 • Hun professionele vaardigheden en kennis te verbeteren
 • Hun vooruitzichten op werk en loopbaanontwikkeling te verbeteren
 • Hun professionele accreditatie of certificering te behouden
 • Hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde met betrekking tot hun werk te vergroten

Doelen en doelstellingen te bepalen Copied

Door duidelijke en meetbare doelen en doelstellingen te stellen, kunnen je werknemers bepalen wat ze willen bereiken en wat ze daarvoor moeten doen.

Je kunt het SMART-raamwerk gebruiken om specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelen te stellen.

Stel bijvoorbeeld een doel voor een werknemer om binnen de komende zes maanden een specifieke training af te ronden, of om tegen het einde van het jaar drie branche-gerelateerde boeken te lezen. Het resultaat: werknemers kunnen zich concentreren op wat ze moeten bereiken, en houden hun voortgang effectiever bij.

CPD-activiteiten registreren Copied

Het registreren van de CPD-activiteiten van je werknemer kan het volgende inhouden:

 • Volgen van cursussen
 • Lezen van sector-gerelateerde boeken of artikelen
 • Deelnemen aan webinars of podcasts
 • Bijwonen van conferenties of evenementen

Je kunt een CPD-logboek of portfolio gebruiken om de activiteiten van je werknemers bij te houden. Daardoor kun je sterke en zwakke punten in hun professionele ontwikkeling identificeren. Dit logboek kan details bevatten zoals de datum en duur van de activiteit, het soort activiteit en een korte beschrijving van wat ze hebben geleerd.

Reflecteren op de CPD van je werknemer Copied

Het is essentieel om na te denken over wat je werknemers hebben geleerd en hoe dit hen heeft geholpen in hun professionele ontwikkeling.

Reflectie is het proces van nadenken over hun ervaringen en ervan leren. Het helpt hen te identificeren wat goed werkte en wat beter kan in hun professionele ontwikkeling.

Je kunt nadenken over de CPD-activiteiten van je werknemer door vragen te stellen als:

 • Wat heb je geleerd van deze activiteit?
 • Hoe heeft deze activiteit geholpen in je professionele ontwikkeling?
 • Wat had je anders kunnen doen in deze activiteit?
 • Hoe kun je het geleerde toepassen in je werk?

Je kunt de reflecties van je werknemers vastleggen in hun CPD-logboek of portfolio, zodat je hun voortgang kunt volgen en gebieden voor verdere ontwikkeling kunt identificeren.

Feedback en begeleiding zoeken Copied

Een cruciaal aspect van het bijhouden van de CPD van je werknemer is het vragen van feedback en begeleiding van anderen. Dit kunnen collega’s zijn of een professionele mentor.

Feedback kan hen helpen om verbeterpunten te identificeren en hun professionele ontwikkeling te verbeteren.

Je kunt feedback vragen door:

 • Regelmatige functionerings- of beoordelingsgesprekken
 • Inbreng en feedback van collega’s of klanten vragen over specifieke projecten of taken
 • Begeleiding zoeken van een professionele mentor of coach

Software voor competentiebeheer van AG5 gebruiken om CPD bij te houden Copied

Het gebruik van technologie kan waardevol zijn voor het bijhouden van de CPD van je werknemers. AG5 software voor competentiebeheer is een uitstekende oplossing voor het bewaken en opvolgen van de professionele ontwikkeling van werknemers.

Met deze software kun je voor elke werknemer een persoonlijk profiel maken, de vooruitgang bijhouden en de prestaties in de gaten houden.

Gebruik AG5 software voor competentiebeheer om:

 • Slimme doelen te stellen voor je werknemers
 • Hun CPD-activiteiten vast te leggen, waaronder trainingen, certificeringen en andere professionele ontwikkelingsactiviteiten
 • De voortgang van hun professionele ontwikkeling te bewaken en bij te houden
 • Feedback en begeleiding te geven aan je werknemers om ze te helpen hun professionele doelen te bereiken
 • De gegevens te analyseren om de kloof in hun vaardigheden en kennis te identificeren om vervolgens de kloof te dichten.

AG5 software voor competentiebeheer helpt je het trackingproces te stroomlijnen, tijd te besparen en nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen over de professionele ontwikkeling van werknemers.

Conclusie Copied

Het bijhouden van de permanente professionele ontwikkeling van je werknemers is cruciaal voor hun groei en ontwikkeling en het succes van je organisatie.

Het is echter een doorlopend proces dat toewijding, inspanning en middelen vergt. Gelukkig helpt AG5 software voor vaardighedenbeheer je om het proces eenvoudiger en efficiënter te maken. Wil je meer weten over AG5 software? Prik vandaag nog een datum voor een gratis live demo.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | april 27, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available