De toekomst van de halfgeleiderindustrie: Wat we kunnen verwachten in 2023 en daarna

Tijdens dit artikel vertellen we je over de toekomst van de halfgeleiderindustrie en wat we kunnen verwachten in 2023 en daarna. Ontdek de opkomende trends en innovaties die de sector zullen vormgeven.

Gartner-onderzoek heeft voorspeld dat de halfgeleidermarkt in 2023 met 11,2% zal dalen. Desondanks zijn de vooruitzichten voor de toekomst rooskleurig met een voorspelde groei van 18,5% in 2024. Verwacht wordt dat de markt zal stijgen tot 630,9 miljard dollar.  Dat zal het wereldwijde tekort aan halfgeleiders drastisch helpen beperken.

In dit artikel kijken we naar factoren die van invloed zijn op de halfgeleiderindustrie in 2023, 2024 en daarna. We behandelen de sleutelgebieden voor halfgeleidervaardigheden. Ook bieden we een gratis matrix voor halfgeleidervaardigheden die je organisatie kan helpen om het beheer van halfgeleidervaardigheden onder de knie te krijgen.

Welke factoren beïnvloeden de halfgeleiderindustrie in 2023? Copied

De volgende factoren hebben invloed gehad op de halfgeleidermarkt in 2023.

Een wereldwijd tekort aan chips

De belangrijkste factor die de halfgeleidermarkt dit jaar beïnvloedt, is het wereldwijde tekort aan chips. Dit heeft verschillende industrieën verstoord, waaronder de auto-industrie, consumentenelektronica en telecommunicatie. De toegenomen vraag naar elektronische apparaten in combinatie met onderbrekingen in de toeleveringsketen heeft geleid tot een onevenwicht tussen vraag en aanbod dat resulteert in vertragingen in de productie, hogere prijzen en problemen om te voldoen aan de vraag van consumenten naar halfgeleiders.

Geopolitieke gebeurtenissen

Gebeurtenissen zoals de oplopende spanningen tussen China en Taiwan – dat meer dan 60% van de halfgeleiders in de wereld produceert – en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben de halfgeleidermarkt dit jaar negatief beïnvloed. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 41% van de bedrijfsleiders in de halfgeleiderindustrie van mening is dat de oorlog alleen al een “materiële impact” heeft op[ed] de omzetgroei in de industrie”.

Stijgende rente en inflatie

Stijgende rentetarieven en inflatie hebben de leenkosten voor halfgeleiderbedrijven verhoogd, waardoor hun vermogen om te investeren in onderzoek en ontwikkeling of uitbreiding beperkt is. Bovendien is de koopkracht van de consument afgenomen door de hogere inflatie. Dit heeft allemaal invloed op de vraag naar elektronica en op de inkomsten en winstgevendheid van de halfgeleiderindustrie.

 

Welke factoren gaan de halfgeleiderindustrie beïnvloeden in 2024 en daarna? Copied

De volgende factoren zullen de halfgeleidermarkt in 2024 en daarna beïnvloeden.

De auto-industrie

De auto-industrie is momenteel een van de drijvende krachten achter de halfgeleidermarkt. De voorspelde groei zal de halfgeleidermarkt positief beïnvloeden: KPMG voorspelt dat “de inkomsten uit halfgeleiders voor auto’s tegen het midden van de jaren 2030 jaarlijks 200 miljard dollar bereiken en tegen 2040 boven de 250 miljard dollar uitkomen”

Nationalisatie van halfgeleidertechnologie

De nationalisatie van halfgeleiders verwijst naar het proces waarbij een overheid de controle over of het eigendom van halfgeleiderproductiefaciliteiten of -bedrijven overneemt. De voorgestelde European Chips Act is bijvoorbeeld bedoeld om de halfgeleidercapaciteit in de EU te vergroten, de toeleveringsketens veilig te stellen en onderzoek en innovatie in de regio te stimuleren. Volgens een artikel in Forbes voegt deze wet “15 miljard euro aan publieke en private investeringen toe aan de 30 miljard euro die al is gereserveerd om de halfgeleiderproductie op het continent te versterken”. Of een dergelijke nationalisatie voordelig is, valt nog te bezien. Dit hangt sterk af van de vraag of het voordeel van meer veiligheid die het kan bieden opweegt tegen mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen.

Tekort aan talent

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), machinaal leren (ML) en het internet der dingen (IoT) hebben elk een rol gespeeld in het tekort aan talent. Organisaties worstelen om de vaardigheden en het talent aan te trekken en te behouden die nodig zijn om dergelijke technologie effectief te gebruiken. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dan ook dat “71% van de respondenten verwacht dat hun wereldwijde personeelsbestand in 2023 zal toenemen” Deze toename van het aantal werknemers zal een positieve invloed hebben op de halfgeleidermarkt in 2024 en daarna, omdat organisaties nieuw gevonden talent kunnen inzetten om de productiviteit te verhogen – en dus de inkomsten.

Copied

Welke vaardigheden worden het hoogst gewaardeerd in de halfgeleiderindustrie? Copied

De volgende drie gebieden zijn die gebieden waarin vakbekwame mensen zeer gewild zijn in de halfgeleiderindustrie.

1. Ontwerp en verificatie van halfgeleiders

Het vermogen om halfgeleidercircuits en -systemen te ontwerpen en te verifiëren is cruciaal. Dit omvat expertise in digitaal en analoog ontwerp, circuitsimulatie, layoutontwerp en verificatiemethodologieën.

Welke certificeringen bewijzen expertise in halfgeleiderontwerp en -verificatie?

De volgende certificeringen worden zeer gewaardeerd bij het ontwerpen en verifiëren van halfgeleiders.

 • IEEE Certified Design Professional (IEEE CDP). Aantoonbare expertise in het ontwerpen van complexe halfgeleidercircuits en -systemen
 • Cadence Certified Design Engineer (CCDE). Valideert vaardigheden in het gebruik van Cadence ontwerptools voor het ontwerpen van halfgeleiderschakelingen
 • Synopsys Certified Design Engineer (SCDE). Erkent vakbekwaamheid in het gebruik van Synopsys ontwerptools voor het ontwerpen van halfgeleiderschakelingen
 • Mentor Graphics Certified Professional (MGCP). Valideert competentie in het gebruik van Mentor Graphics ontwerptools voor het ontwerpen van halfgeleiderschakelingen
 • Verification Academy Functional Verification Certification. Geeft blijk van bekwaamheid in functionele verificatiemethodologieën voor halfgeleiderontwerpen

 

2. Geavanceerde procestechnologie

Met de voortdurende vooruitgang van halfgeleiderproductieprocessen is er veel vraag naar vaardigheden met betrekking tot geavanceerde procestechnologieën zoals FinFET, 7nm, 5nm. Kennis van procesintegratie, rendementsoptimalisatie en proceskarakterisering is ook waardevol.

Welke certificeringen bewijzen expertise in geavanceerde procestechnologie?

De volgende certificeringen worden zeer gewaardeerd in functies waarbij geavanceerde procestechnologie nodig is.

 • 6ASMC Certified Process Engineer (ASMC CPE). Valideert kennis van geavanceerde halfgeleidertechnologieën en integratie
 • SEMI Process Integration Engineer Certificering (SEMI PIE). Erkent expertise in procesintegratie voor geavanceerde halfgeleiderfabricage
 • GlobalFoundries Certified Process Design Engineer (GFD CPDE). Valideert vaardigheden in het ontwerpen van halfgeleiderprocessen met behulp van GlobalFoundries-technologie
 • TSMC Advanced Technology Certifications (TSMC ATC). Geeft blijk van bekwaamheid in de geavanceerde halfgeleidertechnologieën van TSMC
 • Intel Process Technology Certification (Intel PTC). Erkent expertise in Intel’s geavanceerde procestechnologieën voor halfgeleiderfabricage

 

3. Kunstmatige intelligentie en machinaal leren

De integratie van AI en ML in verschillende aspecten van de halfgeleiderindustrie groeit snel. Er komt veel vraag naar vakbekwaamheid in het toepassen van AI- en ML-technieken voor halfgeleiderontwerp, procesoptimalisatie, kwaliteitsbewaking en defectanalyse.

Welke certificeringen bewijzen expertise in AI en machine learning?

De volgende certificeringen worden zeer gewaardeerd in functies waarbij AI en ML een rol spelen.

 • 1NVIDIA Deep Learning Institute (DLI)-certificeringen. Valideert vaardigheden in AI- en ML-toepassingen met NVIDIA-platforms
 • Google Cloud Certified – Machine Learning Engineer. Aantoonbare vaardigheid in het ontwerpen en implementeren van ML-oplossingen met behulp van Google Cloud-technologieën
 • Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate. Valideert expertise in het ontwerpen en implementeren van AI-oplossingen op het Azure-platform
 • IBM Data Science Professional Certificaat. Erkenning van vakbekwaamheid in data science, inclusief AI en ML, met behulp van IBM tools en frameworks
 • AWS Certified Machine Learning Specialty. Valideert vaardigheden in het ontwerpen, implementeren en inzetten van ML-oplossingen op het AWS-platform

 

Hoe kun je vaardigheden beheren en bijhouden in de halfgeleiderindustrie? Copied

Je kunt de vaardigheden voor halfgeleiders die je organisatie nodig heeft, bijhouden en beheren door software voor competentiebeheer te gebruiken om:

 • De vaardighedenkloof te identificeren. Vaststellen op welke gebieden de organisatie expertise mist of aanvullende training nodig heeft.
 • Trainingsprogramma’s bewaken. Begeleiden van de ontwikkeling van gerichte trainingsinitiatieven om de geïdentificeerde vaardigheidskloof aan te pakken
 • Middelen effectief toewijzen. De productiviteit maximaliseren door strategische beslissingen te nemen op basis van harde gegevens.
 • Het aantrekken en behouden van talent verbeteren. Ervoor zorgen dat je bedrijf zo weinig mogelijk hinder ondervindt van het tekort aan talent in de halfgeleiderindustrie.
 • Opvolgingsplanning faciliteren. Identificeren van potentiële opvolgers voor sleutelposities en ontwikkelen van talentpijplijnen voor toekomstige behoeften van de organisatie

Daarnaast kun je gebruik maken van onze gratis matrixtemplate voor vaardigheden gerelateerd aan halfgeleiders. Deze is vooraf ingevuld met veel van deze vaardigheden die je organisatie nodig heeft om goed te presteren.

Hiermee krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Hiermee kun je borgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, volledig en compliant zijn en klaar voor de rooskleurige toekomst van de halfgeleiderindustrie.

Download gratis matrixtemplate voor vaardigheden met betrekking tot halfgeleiders

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 12, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available