Technische competentiematrix: Gratis sjablonen voor een snelle start

Tijdens dit artikel vertellen we je over competentiematrix voor engineering. Ontdek gratis templates om snel aan de slag te gaan met het beheren van de vaardigheden van je engineering team.

Engineering competency matrix

Het technische vakgebied is een van de meest kritische sectoren in de hedendaagse economie. Het speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en infrastructuur, waardoor de samenleving soepel kan draaien.  Uit nieuw onderzoek van de Institution of Engineering and Technology (IET) blijkt echter dat minder dan de helft van pas aangestelde technische medewerkers over de vaardigheden beschikken die ze nodig hebben voor hun werk. Dit is een enorm probleem. Bedrijven hebben moeite om werknemers met de juiste vaardigheden te vinden. Nieuwe technici gaan zonder de juiste training aan de slag. Om dit probleem aan te pakken, kun je een competentiematrix voor je technische team opstellen. In deze blogpost wordt uitgelegd wat een competentiematrix is, waarom die essentieel is en hoe je er een opstelt.

Wat is een technische competentiematrix? Copied

The ultimate guide to Excel Skills Matrices

Een technische competentiematrix is een instrument dat gebruikt wordt door technische organisaties om de vaardigheden en kennis van hun personeel te beoordelen. Met zo’n vaardighedenmatrix kunnen werknemers die extra training nodig hebben en potentiële nieuwe werknemers worden geïdentificeerd, en kun je de ontwikkeling van werknemers volgen. Een matrix is ook een waardevol hulpmiddel voor opvolgingsplanning. Het kan gebruikt worden om de gaten te identificeren in technisch talent (de talentkloof binnen een organisatie).

De competentiematrix bestaat uit beoordelingen van ‘zeer competent’ tot ‘niet competent’, die aan elke medewerker worden toegekend op basis van prestaties bij verschillende taken en projecten. Deze beoordelingen worden gebruikt om een profiel op te stellen van de sterke en zwakke punten van de werknemer. Deze informatie kan worden gebruikt om gebieden te identificeren waarin werknemers extra training of ontwikkeling nodig hebben.

Daarnaast kan een competentiematrix worden gebruikt om het potentieel van een werknemer te beoordelen in het kader van promotie binnen de organisatie. Uiteindelijk is een competentiematrix een waardevol hulpmiddel voor technische organisaties van elke omvang. Met zulke matrices kun je ervoor zorgen dat werknemers de vaardigheden en kennis hebben die ze nodig hebben om hun werk effectief uit te voeren en bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Software voor een competentiematrix

Voordelen van een technische competentiematrix Copied

Een snel inzichtelijke manier om de competenties van werknemers te meten is belangrijker dan ooit voor organisaties. Een technische competentiematrix is een hulpmiddel dat belangrijke inzichten kan verschaffen in de vaardigheden en bekwaamheden van de werknemers in een organisatie. Laten we eens wat dieper ingaan op enkele voordelen van het gebruik van een technische competentiematrix.

  • Medewerkers. Een technische competentiematrix kan worden gebruikt als hulpmiddel voor de ontwikkeling van werknemers. Als ze hun positie in de matrix te zien, kunnen werknemers gebieden identificeren die ze moeten verbeteren. Vervolgens kunnen ze een plan ontwikkelen om dit te bereiken. Bovendien kunnen werknemers met een matrix inzien hoe hun vaardigheden zich verhouden tot die van hun collega’s – en wat ze kunnen doen om zich te onderscheiden.
  • Managers. Managers kunnen de matrix gebruiken om beslissingen over personeel te nemen. Omdat ze inzicht hebben in de vaardigheden en capaciteiten van hun werknemers, kunnen managers beter geïnformeerde beslissingen nemen over wie ze aan specifieke projecten toewijzen. Daarnaast kunnen managers een matrix gebruiken voor het identificeren van trainings- en ontwikkelingsbehoeften binnen hun team, zodat ze hier snel actie kunnen ondernemen.
  • Organisatie. Vanuit een organisatorisch standpunt kan een technische competentiematrix worden gebruikt om de vaardigheden van het personeel in een organisatie te vergelijken met de sectornormen. Daarnaast kan het organisaties helpen potentiële risicogebieden te identificeren, zodat ze stappen kunnen ondernemen om deze te beperken.
  • Klanten. Tot slot een voordeel vanuit het perspectief van de klant. De mogelijkheid om snel en effectief vaardigheidstekorten op te vullen helpt organisaties een betere klantenservice te bieden.

Meteen aan de slag? Hier kun je vijf gratis sjablonen voor een vaardigheidsmatrix met voorbeelden downloaden.

Hoe stel je een technische competentiematrix op Copied

Hoe stel je een technische competentiematrix op

Een technische competentiematrix opstellen kan op het eerste gezicht moeilijk lijken. Het wordt een stuk eenvoudiger met een goed stappenplan. Volg deze stappen en je hebt een matrix die is afgestemd op de behoeften van jouw organisatie.

Het doel van de matrix definiëren

Voordat je begint, is het belangrijk om even de tijd te nemen om na te denken over wat je met de matrix wilt bereiken. Wil je het gebruiken om de vaardigheden van individuele technici te beoordelen? Opleidings- en ontwikkelingsbehoeften identificeren? Om de voortgang over een bepaalde periode bij te houden? Zodra je het doel van de matrix hebt gedefinieerd, kun je deze aanpassen aan je specifieke behoeften.

Bepaal wat de matrix moet laten zien

Bij het opstellen van een technische competentiematrix is het belangrijk om de toepassing ervan te bepalen. Moet de matrix alle technische medewerkers in de organisatie beoordelen? Of alleen die van een bepaalde afdeling of locatie? Richt de matrix zich op vaardigheden, certificering of projectmanagement? Na het definiëren van de toepassing kun je een lijst opstellen van competenties die opgenomen moeten worden in de technische competentiematrix.

Competenties identificeren

Je kunt deze stap op verschillende manieren uitvoeren. Je kan managers vragen de cruciale competenties voor hun teamleden te identificeren. Of stel vragen aan medewerkers om te zien welke competenties zij het belangrijkst vinden. Bekijk functiebeschrijvingen om de vereiste en gewenste vaardigheden te identificeren. Zodra je een lijst met competenties hebt samengesteld, moet je beslissen hoe je het beste kunt indelen.

Competenties indelen

Een manier om competenties te groeperen is per niveau, waarbij niveau 1 basisvaardigheden zijn en niveau 5 vaardigheden op expert-niveau. Een andere indeling voor competenties is per functie, met categorieën zoals ontwerp, productie of kwaliteitsborging. Er is geen goede of verkeerde manier voor het indelen van competenties; kies een methode die het beste past bij jouw organisatie.

Software voor competentiebeheer

Een niveau of beoordeling toekennen aan elke competentie

Het doel van deze stap is te beoordelen of een technische medewerker over de nodige vaardigheden beschikt voor de huidige functie, en gebieden te identificeren waarvoor extra training nodig is. Een manier om niveaus toe te wijzen is gebruik maken van een schaal van 1 (basisniveau) tot 5 (expert-niveau). Een andere manier is om een classificatiesysteem te gebruiken van beginner, gemiddeld, gevorderd of expert. Nogmaals, er is geen goede of foute manier om dit te doen; kies een methode die het beste past bij jouw organisatie.

De matrix opstellen

Je kunt een technische competentiematrix opstellen op verschillende manieren. Je kunt Excel of een ander spreadsheetprogramma te gebruiken. Een andere mogelijkheid is een tabel maken met HTML-code. Je kunt ook speciale software gebruiken om een vaardighedenmatrix samen te stellen. Wat je ook kiest, zorg ervoor dat het beheersbaar blijft voor teamleiders en teamleden, ook op langere termijn.

Train managers en medewerkers in het gebruik van de matrix

Zodra je een matrix hebt opgesteld, is het van belang om managers en medewerkers te trainen zodat ze er maximaal van profiteren. Het is belangrijk om de matrix te integreren in je prestatie managementsysteem, zodat het deel gaat uitmaken van je organisatiecultuur. Daarmee zorg je ervoor dat je matrix het beoogde doel bereikt.

De competentiematrix indien nodig herzien en bijwerken

Naarmate de tijden veranderen en nieuwe technologieën opkomen, zullen ook de vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor specifieke rollen en functies veranderen. Het bijhouden van je competentiematrix is essentieel zodat de huidige behoeften van je bedrijf accuraat worden weergegeven.

AG5 software voor vaardighedenbeheer

AG5 technische competentiematrix Copied

AG5 biedt softwareoplossingen waarmee bedrijven de vaardigheden van hun werknemers kunnen beoordelen en kunnen vaststellen op welke gebieden aanvullende training nodig is. Door werknemers op deze competenties te beoordelen, kunnen bedrijven hun sterke en zwakke punten in beeld brengen. Als deze gegevens goed worden ingezet om trainingsprogramma’s op maat te maken, kunnen werknemers hun vaardigheden beter afstemmen op de behoeften van het bedrijf.

Met de technische competentiematrix van AG5 (Engineering Competency Matrix) kunnen organisaties borgen dat hun werknemers over de vaardigheden beschikken die ze nodig hebben voor hun succes.

Een transformatie voor de manier waarop je de vaardigheden van je team beheert! Download nu onze gratis sjablonen voor een vaardigheidsmatrix.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | april 5, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available