Audits, productie & industrie 4.0

Impact van industrie 4.0 op de productie Als je in de maakindustrie werkt, heb je de term industrie...

audits & productie

Impact van industrie 4.0 op de productie Copied

Als je in de maakindustrie werkt, heb je de term industrie 4.0 de laatste tijd waarschijnlijk wel gehoord. En je hebt de afgelopen jaren waarschijnlijk ook al gezien wat dit voor gevolgen heeft voor je organisatie. De innovaties van deze laatste industriële revolutie zijn misschien niet zo revolutionair als de innovaties die ervoor plaatsvonden, maar ze veranderen wel de manier waarop we produceren.

Omdat de industrie steeds slimmer en communicatiever wordt, moeten jij en je team de controle houden door op elk niveau voldoende gekwalificeerd en geschoold te zijn om machines te sturen. Als je ervoor zorgt dat je personeel op de top van zijn kunnen presteert, weet je zeker dat de bedrijfscontinuïteit en het succes van het bedrijf bij de overgang op industrie 4.0 niet in gevaar komen.

Door de skill sets van je personeel goed bij te houden – zowel op individueel niveau als in teamverband, zullen ook auditoren zich gedeisd houden. Want als de technologie zich verder ontwikkelt, moeten jij en je team dat ook doen! Als je weet welke werknemers voor welke taken zijn gekwalificeerd en wanneer hun kwalificaties moeten worden vernieuwd, heb je al een zorg minder als de geplande datum steeds dichterbij komt.

Maar voordat we ons met audits en de mogelijke gevolgen van industrie 4.0 voor de productie bezighouden, moeten we eerst weten wat industrie 4.0 precies inhoudt.

 

De basis van industrie 4.0 Copied

Wat is industrie 4.0 eigenlijk?

De term industrie 4.0 werd in 2016 voor het eerst gebruikt door Klaus Martin Schwab, oprichter en Executive Chairman van het World Economic Forum. En deze benaming is een toespeling op het technisch lexicon, omdat deze eerder met een systeemupdate dan met een hervorming wordt geassocieerd. Het is een industriële revolutie – de vierde om precies te zijn. En net als bij de andere drie revoluties zullen de veranderingen in de maakindustrie het duidelijkst merkbaar zijn. Maar, in tegenstelling tot deze andere drie, zal industrie 4.0 bestaande infrastructuren en processen verbeteren in plaats van hervormen.

Het masterplan van industrie 4.0 is gebaseerd op een informatie-intensieve transformatie die big data met mensen en processen verbindt. Er worden nieuwe innovatieve functies ontwikkeld om onze manier van werken te verbeteren en ons erbij te helpen de groei- en duurzaamheidsdoelen te halen. Dit is alleen mogelijk door verbeteringen die op drie gebieden hebben plaatsgevonden:

  • Het internet der dingen omvat het hele netwerk van verbonden machines die met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen.
  • Cyber-fysiekesystemenzijn mechanismen die door computergebaseerde algoritmes worden gestuurd en bewaakt.
  • Big data is het nieuwe veld van analyse en omvat methodes voor de omgang met gegevenssets die te groot of te complex zijn om ze met traditionele systemen te beheren.

Het is de combinatie van de bovengenoemde punten die industrie 4.0 mogelijk heeft gemaakt.

 

Industrie 4.0: doelen en taken Copied

Industrie 4.0 heeft vier hoofddoelen: verminderen, ontlasten en verbeteren. Het doel is om minder te verspillen, apparaten en mensen te ontlasten en het risicobeheer te verbeteren. Dat gebeurt als volgt:

 

Minder verspillen

Industrie 4.0 belooft op meerdere niveaus minder te verspillen: tijd, moeite en kapitaal. En er wordt ook beloofd de CO2-balans van de industrie terug te dringen door bij te dragen aan minder materiaalverspilling in fabrieken. De CO2-waarden zullen ook in alle fasen van de toeleveringsketen afnemen.

 

Apparaten en mensen ontlasten

Als robotica en automatisering hun intrede doen in de fabriek en de toeleveringsketen in het algemeen, is voor bepaalde taken minder menselijke betrokkenheid nodig. Dan gaat het voornamelijk om ondergeschikte taken. Dit betekent niet dat je personeel zonder werk komt te zitten, integendeel. Het betekent alleen dat ze zich op andere aspecten kunnen richten, bijvoorbeeld toezicht houden op gebieden waar robotica is geïntroduceerd.

 

Risicobeheer verbeteren

Nieuwe intelligente functies helpen de veiligheidsnormen in de hele branche te verbeteren.. Er zijn inmiddels veel sensoren op de markt waar alle mogelijke fouten mee kunnen worden opgespoord. Deze fouten worden dan meteen bij je team gemeld. Sommige sensoren kunnen machines zelfs automatisch uitschakelen als ze waarden detecteren die de veiligheidsdrempel overschrijden. Met behulp van deze functies kunnen alle problemen worden gestopt voordat ze ontstaan.

Productie & industrie 4.0

Audits met succes doorstaan met aanvullende gegevens uit industrie 4.0 Copied

Al deze veranderingen kunnen maar één ding betekenen: meer gegevens!

Je systemen en processen worden intelligenter, dus jij moet ook intelligenter worden. Deze industriële revolutie heeft veel te bieden, maar dat is wel afhankelijk van wat je personeel met zijn competenties aan kan. Hoe intelligent je je bedrijf ook maakt, de voortgang zal altijd afhankelijk zijn van het competentieniveau van je personeel. Als je team niet voldoende is gekwalificeerd, kun je niet optimaal presteren. En zo geef je de concurrentie de mogelijkheid om je voorbij te streven. Verder loop je het gevaar om niet door audits te komen.

 

Audit. Niet nog eentje!

Externe audits zijn onvermijdelijk. En ze kunnen ook een beetje stressvol zijn. Dat is ook niet verwonderlijk, want er komt een externe instantie op bezoek die beoordeelt hoe uw organisatie loopt. Als je onlangs nieuwe machines hebt geïnstalleerd of je processen hebt veranderd, zal de druk ongetwijfeld toenemen. Misschien twijfel je zelfs aan jezelf, of je team de nodige kwalificaties en skill sets heeft om je nieuwe machines te bedienen. En zoals je weet wordt het prijzig als je bij een audit door de mand valt! Industrie 4.0 kan je bedrijf dus vooruithelpen, maar je ook banger voor audits maken. O jee, als dat maar goed gaat!

 

Een veilige manier om audits te doorstaan

Maar je hoeft je niet al te veel zorgen te maken. Vooral als je de gouden regels voor een externe audit kent. Als je goed bent voorbereid en weet wat je sterke punten zijn, zul je elke audit met gemak doorstaan. Er zijn ook voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Eén maatregel is het gebruik van AG5 Skills Intelligence Software om een duidelijk overzicht te krijgen van je skills management. Zo heb je een hulpmiddel in handen om te zien of kwalificaties nodig of verlopen zijn.

De software van AG5 helpt er niet alleen bij huidige audits met succes te doorstaan, maar helpt je ook om je op toekomstige audits voor te bereiden. Hier kun je updates en meldingen voor het volgen van vaardigheden voor gebruiken.

Om er precies achter te komen hoe AG5 Skills Intelligence Software je bedrijf kan helpen, kun je een demo bij ons aanvragen op een tijdstip dat voor jou het best uitkomt!

 

 

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 16, 2021

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available