Template voor matrix van kalibratievaardigheden

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor kalibratievaardigheden krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die aanwezig zijn in je organisatie, maar ook van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers op het gebied van kalibratie up-to-date, volledig en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Gecertificeerd kalibratietechnicus
 • Gecertificeerd kalibratiespecialist
 • Gecertificeerd kalibratie-engineer
 • Gecertificeerd metrologist
 • Gecertificeerd meet- en kalibratietechnicus
 • ISO/IEC 17025-certificering als hoofdbeoordelaar
 • Gecertificeerd kalibratieauditor
 • Gecertificeerd kalibratielaboratoriummanager
 • Gecertificeerd kalibratietrainer
 • Gecertificeerd kalibratieprogramma-manager
 • Gecertificeerd onzekerheidsanalist
 • Gecertificeerd kalibratiegegevensanalist
 • Gecertificeerd kalibratiesoftwarespecialist
 • Gecertificeerd specialist kwaliteitsborging kalibratie
 • Gecertificeerd specialist voor verbetering van kalibratieprocessen
 • Gecertificeerd specialist in temperatuurkalibratie
 • Gecertificeerd specialist elektrische kalibratie
 • Gecertificeerd specialist in drukkalibratie
 • Gecertificeerd specialist in dimensionale kalibratie
 • Gecertificeerd flowkalibratiespecialist

Gerelateerde vaardigheden

Kalibratieprocedures en -technieken: Bekwaamheid in het ontwikkelen en implementeren van kalibratieprocedures, het selecteren van geschikte kalibratiestandaarden en het uitvoeren van nauwkeurige metingen. Certificeringen zoals Certified Kalibration Technician (CCT) valideren expertise in kalibratietechnieken en -praktijken.

Meetinstrumenten: Kennis van diverse meetinstrumenten en hun werkingsprincipes, waaronder temperatuur, druk, debiet en elektrische parameters. Certificaten zoals Certified Instrumentation and Measurement Technician (CIMT) tonen competentie aan in meetinstrumentatie.

Metrologie en traceerbaarheid: Begrip van metrologische principes, traceerbaarheidsvereisten en traceerbaarheidsketens voor kalibratie. Certificeringen zoals de Certified Metrology Professional (CMP) valideren kennis van metrologie en traceerbaarheid in kalibratieprocessen.

Kalibratiedocumentatie en naleving: Vaardigheden in het bijhouden van kalibratiegegevens, het genereren van kalibratiecertificaten en het voldoen aan wettelijke vereisten en kwaliteitsnormen. Certificeringen zoals Certified Kalibration Auditor (CCA) tonen expertise aan in kalibratiedocumentatie en naleving van regelgeving.

Analyse van de kalibratieonzekerheid: Bekwaamheid in het uitvoeren van onzekerheidsanalyses voor kalibratiemetingen, inclusief het berekenen en interpreteren van meetonzekerheden. Certificeringen zoals de Certified Kalibration Specialist (CCS) valideren competentie in de analyse van kalibratieonzekerheid.

Voordelen

Software voor het beheer van vaardigheden speelt een cruciale rol bij kalibratie door het bijhouden en beheren van vaardigheden met betrekking tot kalibratieprocessen te vergemakkelijken. Het zorgt ervoor dat personeel met de nodige expertise in kalibratietechnieken, omgaan met instrumenten en het naleven van kalibratienormen op de juiste manier wordt toegewezen. Dit garandeert nauwkeurige en betrouwbare metingen, waarbij de integriteit van de gegevens behouden blijft en inspanningen voor kwaliteitscontrole worden ondersteund.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo