Template voor matrix oorzaakanalyse (RCA)

Download de gratis template

To find out more about how we process your personal data, please read our privacy and cookie statement.

Overzicht

Met onze gratis matrixtemplate voor oorzaakanalyse krijg je een duidelijk overzicht van de vaardigheden die in je organisatie aanwezig zijn en van de vaardigheden die ontbreken. Met behulp van deze informatie kun je een plan ontwikkelen en implementeren om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van je werknemers up-to-date, compleet en compliant zijn en klaar voor de toekomst.

 • Gecertificeerd RCA analist (CRCA)
 • Gecertificeerd RCA onderzoeker
 • Gecertificeerd RCA teamleider
 • Gecertificeerd RCA facilitator
 • Gecertificeerd RCA adviseur
 • Gecertificeerd RCA auditor
 • Gecertificeerd RCA trainer
 • Gecertificeerd RCA specialist
 • Gecertificeerd RCA coördinator
 • Gecertificeerd RCA uitvoeringsspecialist
 • Gecertificeerd RCA methodoloog
 • Gecertificeerd RCA probleemoplosser
 • Gecertificeerd RCA analist - Six Sigma
 • Gecertificeerd RCA analist - Lean
 • Gecertificeerd RCA analist - kwaliteitsmanagement
 • Gecertificeerd RCA analist- incidentonderzoek
 • Gecertificeerd RCA analist- procesverbetering
 • Gecertificeerd RCA analist - veiligheid
 • Gecertificeerd RCA analist - gezondheidszorg
 • Gecertificeerd RCA analist - productie

Gerelateerde vaardigheden

Probleemidentificatie: Problemen of vraagstukken identificeren en definiëren waarvoor een oorzaakanalyse nodig is om de onderliggende oorzaken te bepalen. Certificeringen zoals Certified Problem Solving Professional (CPSP, gecertificeerd probleemoplossingsprofessional) of de Six Sigma Green Belt (CSSGB) valideren bekwaamheid in probleemidentificatie.

Gegevensverzameling en analyse: Relevante gegevens verzamelen en analytische hulpmiddelen en technieken gebruiken om de gegevens te analyseren en te interpreteren om mogelijke hoofdoorzaken te identificeren. Certificeringen zoals Certified Data Management Professional (CDMP, gecertificeerd databeheer professional) of Certified Six Sigma Black Belt (CSSBB) tonen aan dat ze bekwaam zijn in het verzamelen en analyseren van gegevens voor oorzaakanalyse.

Analyse van oorzaak en gevolg: Gebruikmaken van oorzaak-en-gevolg-analysetechnieken, zoals Fishbone (Ishikawa)-diagrammen of 5 keer waarom, om mogelijke oorzaken systematisch te identificeren en te onderzoeken. Certificeringen zoals Certified Problem Solving Professional (CPSP, gecertificeerd probleemoplossingsprofessional) of Certified Quality Improvement Associate (CQIA, gecertificeerd partner in kwaliteitsverbetering) valideren vaardigheden in oorzaak-en-gevolganalyse.

Strategieën voor probleemoplossing: Het ontwikkelen en implementeren van geschikte strategieën en actieplannen om geïdentificeerde onderliggende oorzaken aan te pakken en herhaling te voorkomen. Certificaten zoals Certified Problem Solving Professional (CPSP) of Certified Quality Improvement Associate (CQIA) laten zien dat je bekwaam bent in strategieën om problemen op te lossen.

Doorlopende verbetering: De bevindingen van de oorzakenanalyse integreren in initiatieven voor voortdurende verbetering om het leren binnen de organisatie te stimuleren en processen en systemen te verbeteren. Certificeringen zoals de Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) of Certified Professional in Healthcare Quality (CPHQ, gecertificeerd professional in zorgkwaliteit) valideren vaardigheden in methodologieën voor doorlopende verbetering voor oorzakenanalyse.

Voordelen

Software voor competentiebeheer is belangrijk voor het analyseren van hoofdoorzaken, omdat het helpt bij het bijhouden en beheren van de vaardigheden en expertise van medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoeken en oplossen van problemen. Dit borgt dat werknemers de nodige probleemoplossende en analytische vaardigheden hebben om de hoofdoorzaken te identificeren, corrigerende maatregelen te implementeren en herhaling te voorkomen.

Vergelijbare templates

Klaar om vaardighedenmanagement onder de knie te krijgen?

Vraag een live demo aan van de enige plug and play Skills Management Software

Boek een demo